Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doh 2018

216 views

Published on

אינטרנט

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Doh 2018

 1. 1. 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬ ‫דו“ח‬ ‫החיים‬ ‫הדיגיטליים‬ 2018
 2. 2. ‫מתודולוגיה‬ ‫סקר‬ ‫בקרב‬ ‫מיוחד‬ 1,300-‫כ‬ ‫נשאלים‬ ‫ארצי‬ ‫מדגם‬ ‫ומייצג‬ +13 ‫גילאי‬ ‫לכל‬ ‫ייצוג‬ ‫המגזרים‬ TNS ‫המחקר‬ ‫מכון‬ ‫*בשיתוף‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬2
 3. 3. ‫במספרים‬ ‫האינטרנט‬ ‫מיליון‬ ‫ישראלים‬ ‫גולשים‬ ‫באינטרנט‬ 6.6 ‫משתמשים‬ ‫בתוך‬ 30% ‫של‬ ‫)עלייה‬ (‫בלבד‬ ‫אחת‬ ‫שנה‬ ‫יומי‬ ‫נפח‬ ‫הנייח‬ ‫באינטרנט‬ -‫ב‬‫ג'יגה‬ ‫ליום‬ 871‫שומרים‬ ‫בענן‬ % 78‫קונים‬ ‫ברשת‬ % 36‫משלם‬ ‫מהנוער‬ ‫מוזיקה‬ ‫על‬ % 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬3
 4. 4. ‫אותנו‬ ‫פוגש‬ ‫האינטרנט‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ IOT ‫תוכן‬ .1 ‫רשתות‬ ‫חברתיות‬ ‫סמארטפונים‬ ‫ואפליקציות‬ ‫כלכלה‬ ‫דיגיטלית‬ ‫ילדים‬ ‫דיגיטליים‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬4
 5. 5. 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬ ‫רשתות‬ ‫חברתיות‬
 6. 6. % Facebook 61% Instagram 88% :‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫אצל‬ Facebook-‫ל‬ ‫אבק‬ ‫משאירה‬ Instagram ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫פעילות‬‫נוער‬ 2018201720162015 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 TikTok / Musically 18% Telegram 21% Snapchat 38% Whatsapp 95% 13-18 :‫*נוער‬ ?‫פעיל‬ ‫אתה‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫באילו‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬6
 7. 7. 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬ ‫משתנה‬ ‫פייסבוק‬ ‫לקהילתית‬ ‫חברתית‬ ‫מפלטפורמה‬ ‫יותר‬ ‫כותבים/מתכתבים/מעלים‬ 39% ‫חיפוש‬ ‫המלצות‬ 33% ‫פעיל‬ /‫בקבוצות‬ ‫קהילות‬ 31% ‫פונה‬ ‫לחברות‬ ‫מסחריות‬ ‫פחות‬ ‫כותבים/מתכתבים/מעלים‬ 36% ‫מתכתב‬ ‫ר‬ ‫במסנג‬ 35% ‫מעלה‬ ‫תמונות‬ 34% ‫כותב‬ ‫פוסטים‬ % 89‫שהקהילות‬ ‫חושבים‬ ‫שימושיות‬ ‫בפייסבוק‬ ?‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫בפייסבוק‬ ‫התנהגותך‬ ‫את‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫משקף‬ ‫מה‬7
 8. 8. ‫מרגישים‬ 5-‫מ‬ 1 ‫מהפוסטים‬ ‫גדול‬ ‫שחלק‬ ‫עבורם‬ ‫רלוונטים‬ ‫אינם‬ ‫מפריע‬ ‫זה‬ 2-‫מ‬ 1-‫ל‬ ‫קולעים‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫בפייסבוק‬ ‫הפוסטים‬ 56% ‫מפריע‬ 44% ‫מפריע‬ ‫לא‬ ?‫אליך‬ ‫רלוונטיים‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫נוגעים‬ ‫שלא‬ ‫בפייסבוק‬ ‫לפוסטים‬ ‫להיחשף‬ ‫לך‬ ‫מפריע‬ ‫האם‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬8
 9. 9. LIVE 0:07 102 % ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫באמצעות‬ ‫חדשות‬ ‫בצריכת‬ ‫ירידה‬ Old news‫זה‬ Fake news 2017 48% 37% 2018 50‫של‬ ‫שציוצים‬ ‫חושבים‬ ‫אמינים‬ ‫עיתונאים‬ ?‫בחדשות‬ ‫להתעדכן‬ ‫או‬ ‫לקרוא‬ ‫נוהג‬ ‫אתה‬ ‫איך‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬9
 10. 10. %% Story-‫ב‬ ‫חי‬ ‫הנוער‬ 61Story‫מעלים‬ ‫באינסטגרם‬ ‫שבוע‬‫מדי‬ 21Story‫מעלים‬ ‫באינסטגרם‬ ‫יום‬‫כל‬ ?‫באינסטגרם‬ ‫סטורי‬ ‫מעלה‬ ‫אתה‬ ‫תדירות‬ ‫באיזו‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬10
 11. 11. ‫מדברים‬ ‫לא‬ ‫המבוגרים‬ ‫הרשתות‬ ‫סלנג‬ ‫את‬ 35+ ‫נוער‬ ‫סטורי‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫שלא‬ ‫אחוז‬‫האשטג‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫שלא‬ ‫אחוז‬ 27%75% 35+ ‫נוער‬ 41%72% ?‫סטורי/האשטג‬ ‫זה‬ ‫מה‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬11
 12. 12. ‫לפרסומות‬ ‫יוצאת‬ WhatsApp 56% 44% ‫פרסומות‬ ‫לוואטסאפ‬ ‫מקבלים‬ ‫מקבלים‬ ‫לא‬ ‫לוואטסאפ‬ ‫מקבל‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ ‫הודעות/פרסומות‬ ‫שלך‬ ?‫מסחריים‬ ‫מחברות/גופים‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬12
 13. 13. ‫בשיימינג‬ ‫ונלחמים‬ ‫חשופים‬ ‫הנוער‬ ‫מבני‬ ‫רבע‬ ‫אקטיבית‬ ‫פעולה‬ ‫מבצעים‬ :‫השיימינג‬ ‫להפסקת‬ ‫מידע‬ ‫מוחקים‬ ‫להעביר‬ ‫מבלי‬ ‫לשתף‬ ‫או‬ 67% 2018 58% 2015 ‫תופעת‬ ‫של‬ ‫שליליים‬ ‫פרסומים‬ ‫לראות‬ ‫לך‬ ‫יצא‬ ‫האם‬ ?‫החברתיות‬ ‫וברשתות‬ ‫באינטרנט‬ ‫השיימינג‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬13
 14. 14. ‫לרשת‬ ‫עברו‬ ‫המקומיות‬ ‫הבחירות‬ 24% ‫היכרות‬ ‫אישית‬ 31% ‫עיתון‬ ‫מקומי‬ 32% ‫שיחות‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬ 40% ‫רשתות‬ ‫חברתיות‬ 50% ‫שלטי‬ ‫חוצות‬ 54‫יש‬‫שלרשתות‬‫חושבים‬ ‫ההצבעה‬ ‫על‬‫רבה‬‫השפעה‬ ‫המקומיות‬‫לרשויות‬ % ?‫המקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מועמדים‬ ‫על‬ ‫נחשפת/שמעת‬ ‫איך‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬14
 15. 15. % % ‫ישירות‬ ‫פונים‬ ‫לפוליטיקאים‬ 18 ‫לפוליטיקאים‬ ‫פנו‬ ,‫לתמוך‬ ‫כדי‬ ‫הפייסבוק‬ ‫דרך‬ ...‫שאלה‬ ‫מחאה,לשאול‬ ‫להביע‬ 30‫בפריפריה‬ ‫יותר‬ ‫הפייסבוק‬ ‫דרך‬ ‫כלשהו‬ ‫לפוליטיקאי‬ ‫לפנות‬ ‫לך‬ ‫יצא‬ ‫האם‬ ?(‫בפוסט‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫פרטית‬ ‫בהודעה‬ ‫אם‬ ‫)בין‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬15
 16. 16. 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬ ‫תוכן‬ ‫וטלוויזיה‬
 17. 17. ?‫באינטרנט‬ ‫וידאו‬ ‫בתוכני‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫צופה‬ ‫אתה‬ ‫איך‬ ‫בסמארטפון‬ ‫הוידאו‬ ‫את‬ ‫מעדיף‬ ‫הנוער‬ ‫באינטרנט‬ ‫בוידאו‬ ‫לצפייה‬ ‫מועדף‬ ‫אמצעי‬ 20182017201620182017 46% 30%25%30% 54%54% 2016 ‫סמארטפון‬‫מחשב‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬17
 18. 18. ?‫וידאו‬ ‫בתוכני‬ ‫לצפות‬ ‫נוהגים‬ ‫איפה‬ ‫בשירותים‬‫לא‬‫גם‬ ,‫הסרט‬ ‫את‬ ‫עוצר‬ ‫לא‬ ‫הנוער‬ 72% 75% ‫נוער‬18+ ‫בסלון‬ ‫נוער‬18+ 39% 16% ‫ציבורית‬ ‫בתחבורה‬ 18+ ‫נוער‬ 25% 13% ‫בשירותים‬ 71% 49% ‫נוער‬18+ ‫במיטה‬ ?‫וידאו‬ ‫ובתוכני‬ ‫טלוויזיה‬ ‫בתוכניות‬ ‫צופה‬ ‫כשאתה‬ ‫נמצא‬ ‫אתה‬ ‫מקומות‬ ‫באיזה‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬18
 19. 19. ‫בהמלצות‬ ‫משתמשים‬ ‫מהנוער‬ ‫נטפליקס‬ ‫של‬ ‫צפייה‬ 62% 64% ‫בהמלצות‬ ‫משתמשות‬ ‫מהנשים‬ !‫מהגברים‬ 27% ‫לעומת‬ ‫נטפליקס‬ ‫של‬ basic‫זה‬ ‫נטפליקס‬ 2018 ‫החדירה‬ ‫אחוז‬ ‫בישראל‬ ‫נטפליקס‬ ‫של‬ 18% 2017 7% ?‫בבית‬ ‫ווידיאו‬ ‫טלוויזיה‬ ‫בתוכני‬ ‫צופים‬ ‫אתם‬ ‫כיצד‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬19
 20. 20. ‫סמארטפונים‬ ‫ואפליקציות‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬
 21. 21. ‫אימייל‬ YouTube ‫ותחבורה‬ ‫חניות‬ ‫ציבורית‬ Instagram ‫חדשות‬ ‫אתרי‬ ‫משחקים‬ ‫מוסיקה‬ 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 % Whatsapp Waze Facebook 78% 47% 40% 22% 21% 16% 10% 7% 6%6% ‫איזו‬ ‫על‬ ‫אפליקציה‬ ‫היית‬ ‫לא‬ ?‫מוותר‬ ‫היתר‬ ‫וכל‬ ‫וואטסאפ‬ - ‫האפליקציות‬ ‫מצעד‬ ‫מהם‬ .‫בסמארטפון‬ ‫לך‬ ‫שיש‬ ‫האפליקציה‬ ‫סוגי‬ ‫על‬ ‫חשוב‬ ?‫לוותר‬ ‫מוכן‬ ‫היית‬ ‫לא‬ ‫עליהם‬ ‫האפליקציות‬ ‫סוגי‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬21
 22. 22. ‫לישראל‬ ‫גם‬ ‫בסערה‬ ‫נכנסת‬ Spotify 14% ‫של‬ ‫חדירה‬ ‫עם‬ 20182013 YouTube‫רדיו‬‫מוזיקה‬ ‫ערוצי‬ ‫בטלוויזיה‬‫דיסקים‬ 43% 19%22% 49% 8% 7%6% 10% ‫אפליקציות‬ ‫מוזיקה‬ ‫ואתרי‬ 21% 15% ‫הנוער‬ ‫בקרב‬ 45% YouTube killed the radio star ?‫מוזיקה‬ ‫לשמוע‬ ‫נוהג‬ ‫אתה‬ ‫שבאמצעותו‬ ‫העיקרי‬ ‫האמצעי‬ ‫מה‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬22
 23. 23. ‫קולי‬ ‫בחיפוש‬ ‫משתמשים‬ ‫כבר‬ 20%-‫כ‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬ ‫בקרב‬ ‫בסירי‬ ‫שימוש‬ ‫אייפון‬ ‫משתמשי‬41% 74% 37% 20% +18 ‫נוער‬ ‫להקליד‬ ‫מפסיקים‬ ‫לדבר‬ ‫ומתחילים‬ ‫בסמארטפון‬ ‫קוליות‬ ‫פקודות‬ ‫מבצע‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ ?‫וירטואלי‬ ‫אישי‬ ‫עוזר‬ ‫באמצעות‬ ‫או‬ 23
 24. 24. ‫קבוצתיות‬ ‫וידאו‬ ‫בשיחות‬ ‫שימוש‬‫בשבוע‬ ‫פעם‬ ‫לפחות‬ ‫וידאו‬ ‫שיחות‬ ‫מבצעים‬ ‫לצמוח‬ ‫ממשיכות‬ ‫וידאו‬ ‫שיחות‬ ‫קבוצתיות‬ ‫וידאו‬ ‫לשיחות‬ ‫עובר‬ ‫הנוער‬ ‫נוער‬+18 33% 25% 23% 27% 25% 15% +18 ‫נוער‬ 61% 23% ‫קבוצתית‬ ‫וידאו‬ ‫שיחת‬ ‫השנה‬ ‫שביצעו‬ ‫אחוז‬ 20172016 2018 ‫לדבר‬ ‫אפשר‬ ‫כאשר‬ ‫וידאו‬ ‫בשיחת‬ ‫להשתמש‬ ‫נוהג‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ ?‫טאבלט‬ /‫מחשב‬ /‫סמארטפון‬ ‫באמצעות‬ ‫השני‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫ולראות‬ ?‫תדירות‬ ‫באיזו‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬24
 25. 25. ‫לשלוח‬ ‫או‬ ‫לקרוא‬ ‫נוהג‬ ‫אתה‬ ,‫הנהיגה‬ ‫במהלך‬ ‫האם‬ ?‫הודעות/ווטסאפ‬ ‫ההגה‬ ‫על‬ ‫ידיים‬ ‫שתי‬ ‫נהיגה‬ ‫במהלך‬ ‫בסמארטפון‬ ‫במשתמשים‬ ‫ירידה‬ 2017 201820162015 19% 19% 18% 13% 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬25
 26. 26. ‫במהלך‬ ‫לצלם‬ ‫נוהג‬ ‫בעיקר‬ ‫אתה‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫מי‬ ‫את‬ ?‫ממוצע‬ ‫שבוע‬ 2015 2018 69% 74% ‫משפחה‬ ‫וחברים‬ 31% 48% ‫אירועים‬ ‫חשובים‬ 31% 40% ‫וטבע‬ ‫נופים‬ 27% 38% ‫סיטואציות‬ ‫משעשעות‬ 24% 27% ‫עצמי‬ ‫את‬ (‫)סלפי‬ 20% 24% ‫אוכל‬ ‫הצילום‬ ‫בהרגלי‬ ‫שינויים‬ ‫סלפי‬ ‫יותר‬ ‫אבל‬ ‫פחות‬ ‫מצלמים‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬26
 27. 27. ‫אחר‬ ‫שעוקבות‬ ‫באפליקציות‬ ‫משתמש‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ ?‫גופני‬ ‫הבריאות/כושר‬ ‫משתמש‬ ‫מהנוער‬ ‫מחצית‬ ‫כושר‬ ‫באפליקציות‬ 30% 52% +18 ‫נוער‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬27
 28. 28. ‫כלכלה‬ ‫דיגיטלית‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬
 29. 29. % % ‫כ‬‫באמצעות‬ ‫מהקניות‬ ‫הסמארטפון‬ ‫סטנדרט‬ ‫זה‬ ‫באינטרנט‬ ‫קניות‬ 7833 ‫קונים‬ ‫ברשת‬ ‫שקל‬ 1,400-‫ל‬ 1,000-‫מ‬ ‫גדלה‬ ‫הממוצעת‬ ‫המקסימלית‬ ‫ההוצאה‬ 45% 64% ‫אתרים‬ ‫ל‬ ‫בחו‬ ‫אתרים‬ ‫ישראלים‬ ?‫קונים‬ ‫אתרים‬ ‫באיזה‬ ?‫המוצרים‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫קנית‬ ‫דרך‬ ‫באיזו‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬29
 30. 30. ‫הקניות‬ ‫באתרי‬ ‫הציבור‬ ‫אמון‬ 39% 61% ‫לשמור‬ ‫מאפשרים‬ ‫אשראי‬ ‫פרטי‬ ‫פרטי‬ ‫בכלל‬ ‫שומרים‬ ‫לא‬ ‫ברשת‬ ‫אשראי‬ ‫כרטיס‬ ‫להם‬ ‫מאפשר‬ ‫שאתה‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫או‬ ‫אפליקציות‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ?‫שלך‬ ‫האשראי‬ ‫כרטיס‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫לשמור‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬30
 31. 31. ‫הראשונה‬ ‫הבחירה‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫גוגל‬ ‫באינטרנט‬ ‫מוצרים‬ ‫בחיפוש‬ ‫קודם‬ ‫מחפשים‬ ‫איפה‬ ?‫באינטרנט‬ ‫מוצר‬ ‫לקנות‬ ‫כשרוצים‬ 4% 37% 31% 26% ‫פייסבוק‬‫השוואות‬ ‫אתרי‬ zap ‫כגון‬ ‫מחירים‬ ‫גוגל‬E-commerce ‫אתרי‬ ,eBay, Amazon ‫כמו‬ ‫ועוד‬ Next, ASOS,‫באינטרנט‬ ‫כלשהו‬ ‫מוצר‬ ‫לקנות‬ ‫רוצה‬ ‫כשאתה‬ ?‫כל‬ ‫קודם‬ ‫לחפש‬ ‫מתחיל‬ ‫אתה‬ ‫איפה‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬31
 32. 32. ‫בבית‬ ‫נשאר‬ ‫הארנק‬ ‫של‬ ‫תשלומים‬ ‫עסק‬ ‫בתי‬ ‫בסמארטפון‬ ‫משתמשים‬ ‫דבר‬ ‫לכל‬ ‫תשלום‬ ‫כאמצעי‬ 42% 39% ‫צ'ק‬ ‫הפקדת‬‫על‬ ‫תשלום‬ ‫ותחבורה‬ ‫חניה‬ ‫ציבורית‬ ‫העברות‬ ‫כספים‬ ‫ואיסוף‬ 20% 15% ‫להשתמש‬ ‫לך‬ ‫יצא‬ ‫פיננסיות‬ ‫פעולות‬ ‫באילו‬ ?‫שלך‬ ‫הסמארטפון‬ ‫באמצעות‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬32
 33. 33. ?‫לקנות‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫ביטקוין-לקנות‬ ‫הווירטואליים‬ ‫במטבעות‬ ‫מאמינים‬ ‫לא‬ 5‫שימוש‬‫עושים‬ ‫ווירטואלי‬‫במטבע‬ % ‫רק‬ 18% ‫מסכים‬‫מסכים‬ ‫לא‬‫נייטרלי‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫מבין‬ ‫באמת‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫זה‬ ‫עם‬ ‫לעבוד‬ ‫אפשר‬ ‫ואיך‬ ‫ביטקוין‬38% 44% 34% ‫להשקיע‬ ‫כדאי‬ ‫ווירטואליים‬ ‫במטבעות‬46% 19% 30% ‫אמצעי‬ ‫הוא‬ ‫ווירטואלי‬ ‫מטבע‬ ‫העתיד‬ ‫של‬ ‫התשלום‬50% 21% ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫משקף‬ ‫משפט‬ ‫איזה‬ ‫שלך‬ ‫ההיכרות‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ?‫ווירטואליים‬ ‫ומטבעות‬ ‫ביטקוין‬ ‫עם‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬33
 34. 34. 7%‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫תגובות‬ 34% ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫הציבור‬ ‫*כלל‬ ‫הכנסה‬ ‫כהשלמת‬ ‫האינטרנט‬ "‫באינטרנט‬‫כסף‬‫"עושים‬ ‫שליש‬‫כמעט‬ ‫שעושים‬ ‫האנשים‬ ‫אחוז‬ ‫באינטרנט‬ ‫כסף‬ ‫כן‬ 28% ‫לא‬ 72% 12%‫לאתרים‬ ‫ביקורות‬ ‫ומתן‬ ‫באתרים‬ ‫ביקור‬ 10%‫ברשת‬ ‫מוצרים‬ ‫מכירת‬ 10%‫ומוצרים‬ ‫שירותים‬ ‫על‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ 7%‫בפרסומות‬ ‫צפייה‬ 4%‫אחר‬ ‫באתר‬ ‫או‬ ‫ביוטיוב‬ ‫אישי‬ ‫בבלוג‬ ‫פרסומות‬ 3%‫חדשים‬ ‫אמנים‬ ‫של‬ ‫למוזיקה‬ ‫האזנה‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫משתמש‬ ‫אתה‬ ‫דרכים‬ ‫באילו‬ ‫ציין‬ ?‫באינטרנט‬ ‫כסף‬ ‫להרוויח‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬34
 35. 35. ‫מהבית‬ ‫גם‬ ‫לעבוד‬ ‫ממשיכים‬ ‫קרובות‬ ‫לעיתים‬ ‫מהבית‬ ‫שעובדים‬ ‫האנשים‬ ‫אחוז‬ 39% 38% 33% 29% ‫גברים‬ ‫נשים‬(18-34) ‫צעירים‬(18+) ‫הציבור‬ ‫כלל‬ ?‫בבית‬ ‫לעבוד‬ ‫לך‬ ‫יוצא‬ ‫תדירות‬ ‫באיזו‬ ,‫שלך‬ ‫העבודה‬ ‫במסגרת‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬35
 36. 36. IOT ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬
 37. 37. 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬‫לבית‬ ‫חכמים‬ ‫במוצרים‬ ‫בביתכם‬ ‫משתמשים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬ ?‫בסמארטפון‬ ‫אפליקציה‬ ‫באמצעות‬ ‫בהם‬ ‫לשלוט‬ ‫שאפשר‬ 10% 15% 19% ‫מהבתים‬ ‫חמישית‬ ‫חכמים‬ ‫הם‬ ‫בישראל‬ ‫בישראל‬ ‫החכמים‬ ‫הבתים‬ ‫אחוז‬ ‫כ‬ ‫סה‬ 2017 2016 2018 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬37
 38. 38. .‫חכמה‬ ‫עיר‬ ‫היא‬ ‫בה‬ ‫מתגורר‬ ‫שאתה‬ ‫העיר‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫דרג‬ ‫חכמה‬ (‫)לא‬ ‫עיר‬ ‫ממוצע‬ ‫ארצי‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫סבא‬ ‫כפר‬ ‫שבע‬ ‫באר‬ ‫חולון‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ‫חיפה‬ ‫גן‬ ‫רמת‬ ‫תקווה‬ ‫פתח‬ ‫אשקלון‬ ‫ירושלים‬ ‫נתניה‬ 3.7 9.0 10.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 3.7 5.8 5.7 5.6 5.4 4.4 4.0 3.7 3.4 3.4 3.1 ?‫כחכמות‬ ‫נתפסות‬ ‫בישראל‬ ‫הערים‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ :10 ‫עד‬ 1-‫מ‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬38
 39. 39. 30% 201815% 2015 ‫שאלות‬ ‫כולל‬ ‫רופא‬ ‫עם‬ ‫באינטרנט‬ ‫צ'ט‬ ‫לבצע‬ ‫לך‬ ‫יצא‬ ‫האם‬ ?‫שונים‬ ‫בפורומים‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬ ‫וטט‬ ‫מצ‬ ‫החולה‬ ‫רופאיו‬ ‫עם‬ 35-54 ‫גילאי‬ 39
 40. 40. ‫ילדים‬ ‫דיגיטליים‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬
 41. 41. ‫למשחקים‬ ‫מכורים‬ 38% 47% 2017 2018 ‫הנוער‬ ‫בקרב‬ ‫הגיימרים‬ ‫אחוז‬ ‫פורטנייט‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫שיחקו‬ ‫מהנוער‬ ‫הגדול‬ ‫החופש‬ ‫במהלך‬ 37% ‫שהוציאו‬ ‫הממוצע‬ ‫הסכום‬ ‫הוא‬ ‫המשחק‬ ‫על‬ ‫הנוער‬ ‫מבני‬ 30% ‫החופש‬ ‫במהלך‬ 357‫שקל‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬?‫מחשב‬ ‫באמצעות‬ ‫רשת‬ ‫במשחקי‬ ‫לשחק‬ ‫נוהג‬ ‫אתה‬ ‫האם‬41
 42. 42. YouTube‫יחידות‬ 5 ‫פעם‬ ‫אף‬‫בתדירות‬ ‫נמוכה‬ ‫בתדירות‬ ‫גבוהה‬ 8% 35% 57% ‫ביוטיוב‬ ‫משתמשים‬ ‫בלימודים‬ ‫עזר‬ ‫ככלי‬ 92% ?‫לימודים‬ ‫לצורך‬ YouTube-‫ב‬ ‫משתמש‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬42
 43. 43. 6 ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫לילדיך‬ ‫לאפשר‬ ‫שהחלטת‬ ‫הראשונה‬ ‫הפעם‬ ‫הייתה‬ ‫מתי‬ ‫בסמארטפון‬ ‫משחקים‬ ‫לשחק‬ ‫או‬ ‫וטלוויזיה‬ ‫וידיאו‬ ‫בתוכני‬ ‫לצפות‬ ?‫בטאבלט‬ ‫או‬ 0‫מגיל‬ ‫למסך‬ ‫חשופים‬ ‫מסך‬ ‫זמן‬ ‫מאפשרים‬ ‫רבים‬ ‫הורים‬ ‫שנה‬ ‫לגיל‬ ‫מתחת‬ ‫לילדים‬ ‫שנתיים‬ ‫מעל‬‫שנה-שנתיים‬‫שנה‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ 27% 27% 46% 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬43
 44. 44. 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬?‫לנסות‬ ‫רוצה‬ ‫שאתה‬ ‫או‬ ‫אומץ‬ ‫במשחקי‬ ‫התנסת‬ ‫האם‬ ‫מידי‬ ‫רחוק‬ ‫אחד‬ ‫צעד‬ ‫הולכים‬ ‫אומץ‬ ‫משחקי‬ ‫על‬ ‫מוותרים‬ ‫לא‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫כלל‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ 12-15 ‫בני‬ 16-17 15%13% 16% 44
 45. 45. 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬ ‫הפורנו‬ ‫חוק‬ ‫ונגד‬ ‫בעד‬ ‫מלא‬ ‫בפה‬ ‫תומך‬ ‫רבע‬ ‫רק‬ ,‫הפורנו‬ ‫לחוק‬ ‫מתנגד‬ ‫מהציבור‬ ‫שליש‬ ‫חוששים‬ ‫מאוד‬ 40%-‫כ‬ ,‫הילדים‬ ‫של‬ ‫הגלישה‬ ‫לגבי‬ ‫רגועים‬ ‫די‬ ‫ההורים‬ ‫רוב‬ ‫חוששים‬ ‫בישראל‬ ‫ההורים‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ?‫הילדים‬ ‫של‬ ‫באינטרנט‬ ‫מהשימוש‬ ‫מתנגדים‬ ‫או‬ ‫תומכים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬ ?‫הפורנו‬ ‫לחוק‬ 41% ‫מאוד‬ ‫שחוששים‬ ‫ההורים‬ ‫אחוז‬ 25% ‫נשים‬ ‫גברים‬ 42% 33% 43% 38% 19% ‫הציבור‬ ‫כלל‬34% ‫תומך‬‫בטוח‬ ‫לא‬‫מתנגד‬ 40% 26% ‫יפקחו‬ ‫רגולטוריים‬ ‫שגופים‬ ‫חוק‬ ‫להצעת‬ ‫מתנגד‬ ‫או‬ ‫תומך‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ ?‫פורנו‬ ‫באתרי‬ ‫גלישה‬ ‫כולל‬ ,‫אזרחים‬ ‫של‬ ‫באינטרנט‬ ‫גלישה‬ ‫על‬45
 46. 46. 8% ‫להשתמש‬ ‫שלכם‬ ‫לילד‬ ‫מאפשרים‬ ‫אתם‬ ‫ביום‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ ?‫בטאבלט/בסמארטפון/במחשב‬ 20182017 ‫מגבילים‬ ‫לא‬ ‫מההורים‬ 43% ‫הילדים‬ ‫של‬ ‫המסך‬ ‫זמן‬ ‫את‬ 43% 26% ‫הגבלה‬ ‫אין‬‫שעות‬ 3-5‫שעתיים‬ ‫עד‬ 14% 13% ‫בכלל‬ ‫מאפשרים‬ ‫לא‬ 36% 50% 11% 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬46
 47. 47. ‫חשיפה‬ ‫עם‬ ‫בעיה‬ ‫שיש‬ ‫חושבים‬ ‫לא‬ ‫חושבים‬ ‫לא‬ ‫חסרונות‬ ‫שיש‬ ‫יתרה‬ ‫קרינה‬ ‫החשיבה‬ ‫ניוון‬ ‫לתכנים‬ ‫חשיפה‬ ‫ראויים‬ ‫לא‬ ‫בפעילות‬ ‫חוסר‬ ‫גופנית‬ ‫לבעיות‬ ‫גורם‬ ‫וריכוז‬ ‫קשב‬ /‫התמכרות‬ ‫מדברים‬ ‫המנעות‬ ‫אחרים‬ ‫ביחסים‬ ‫פגיעה‬ ‫חברתיים‬ ‫פגיעה‬ ‫בריאותית‬ 24% 30% 3% 8% 9% 9% 14% 17% 26% ‫ממושכת‬ ‫בחשיפה‬ ‫חסרונות‬ ‫יש‬ ‫לדעתך‬ ‫האם‬ ?‫למסכים‬ ‫ילדים‬ ‫של‬ 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬47
 48. 48. 2018 ‫הדיגיטליים‬ ‫החיים‬ ‫דו"ח‬ www.bezeq.co.il

×