Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫לצדק‬ ‫גבוה‬ ‫משפט‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬
‫בג"ץ‬7336/16
‫ל‬:‫פני‬‫פוגלמן‬ '‫ע‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬
‫ברק‬ '‫ד‬...
2
‫המשיבה‬ ‫נגד‬2‫ה‬ ‫מסמך‬ ‫גיבוש‬ ‫את‬ ‫שהשלימה‬ ‫טרם‬ ‫עוד‬ ‫אולם‬ ,‫זה‬ ‫בענין‬ ‫הפרה‬ ‫בהליך‬‫פנייה‬
‫המשיבה‬ ‫טענה‬ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7336 16

131 views

Published on


העותר: מפלגת מרצ

נ ג ד

המשיבים: 1. הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
2. רדיו ללא הפסקה בע"מ
3. עו"ד יורם שפטל

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

7336 16

  1. 1. ‫לצדק‬ ‫גבוה‬ ‫משפט‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫בג"ץ‬7336/16 ‫ל‬:‫פני‬‫פוגלמן‬ '‫ע‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ ‫ברק‬ '‫ד‬ ‫השופטת‬ ‫כבוד‬-‫ארז‬ ‫מזוז‬ '‫מ‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ :‫העותר‬‫מפלגת‬‫מרצ‬ ‫נ‬‫ג‬‫ד‬ :‫המשיבים‬1‫ורדיו‬ ‫לטלוויזיה‬ ‫השנייה‬ ‫הרשות‬ . 2‫בע"מ‬ ‫הפסקה‬ ‫ללא‬ ‫רדיו‬ . 3‫י‬ ‫עו"ד‬ .‫שפטל‬ ‫ורם‬ ‫ביניים‬ ‫וצו‬ ‫תנאי‬ ‫על‬ ‫צו‬ ‫למתן‬ ‫דחופה‬ ‫עתירה‬ ‫העותר‬ ‫בשם‬‫ת‬:‫עו"ד‬‫ערן‬‫לב‬ ‫המשיבים‬ ‫בשם‬2‫ו‬-3:;‫דותן‬ ‫רועי‬ ‫עו"ד‬ ;‫רונן‬ ‫גלעד‬ ‫עו"ד‬ ;‫זאן‬ ‫רם‬ ‫עו"ד‬ ‫עו"ד‬ ,‫סומר‬ ‫הלל‬ ‫ד"ר‬ ‫ק‬‫פס‬-‫ין‬‫ד‬ :‫מזוז‬ '‫מ‬ ‫השופט‬ 1.‫המשיב‬ ‫של‬ ‫תכניתו‬ ‫כנגד‬ ‫מופנית‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬3,‫שפטל‬ ‫יורם‬ ‫עו"ד‬ ,‫הרד‬ ‫בתחנת‬‫יו‬ ‫המשיבה‬ ‫שמפעילה‬2‫הפסקה‬ ‫ללא‬ ‫רדיו‬ ,‫בע"מ‬‫למשיבה‬ ‫נורה‬ ‫כי‬ ‫מבקשת‬ ‫העותרת‬ .1‫הרשות‬ , ‫מהמשיבה‬ ‫שידור‬ ‫זמני‬ ‫ליטול‬ ,‫ורדיו‬ ‫לטלוויזיה‬ ‫השנייה‬2‫שידור‬ ‫הפסקת‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ,‫ולחלופין‬ , ‫התכנית‬,‫לטענתה‬ ,‫זאת‬ .‫נוכח‬‫המשיב‬ ‫שמשמיע‬ ‫ההסתה‬ ‫ודברי‬ ‫הבוטות‬ ‫ההשתלחויות‬3‫בתכניתו‬ ‫אנ‬ ‫וכלפי‬ ‫כלפיה‬.‫הגאה‬ ‫הקהילה‬ ‫וחברי‬ ‫שמאל‬ ‫שי‬ 2.‫ש‬ ‫לגופו‬ ‫הטיעון‬ ‫בצד‬ .‫לעתירה‬ ‫תגובותיהם‬ ‫הגישו‬ ‫המשיבים‬‫המשיבה‬ ‫מסרה‬ ,‫ענין‬ ‫ל‬1‫כי‬ ‫ביום‬28.8.2016‫על‬ ‫לה‬ ‫הודע‬-‫ביחס‬ ‫התלונות‬ ‫בדיקת‬ ‫אחר‬ ‫כי‬ ,‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫נציג‬ ‫ידי‬ ‫המשיב‬ ‫להתבטאויות‬3‫לפתוח‬ ‫היא‬ ‫החליטה‬ ,‫משכך‬ .‫בגינן‬ ‫פלילית‬ ‫בחקירה‬ ‫לפתוח‬ ‫שלא‬ ‫הוחלט‬
  2. 2. 2 ‫המשיבה‬ ‫נגד‬2‫ה‬ ‫מסמך‬ ‫גיבוש‬ ‫את‬ ‫שהשלימה‬ ‫טרם‬ ‫עוד‬ ‫אולם‬ ,‫זה‬ ‫בענין‬ ‫הפרה‬ ‫בהליך‬‫פנייה‬ ‫המשיבה‬ ‫טענה‬ ,‫לפיכך‬ .‫הוקפא‬ ‫והתהליך‬ ‫העתירה‬ ‫הוגשה‬1.‫מוקדמת‬ ‫היא‬ ‫העתירה‬ , 3.‫המשיבה‬ ‫הודעת‬ ‫את‬ ‫לפנינו‬ ‫רשמנו‬1‫המשיבים‬ ‫נגד‬ ‫לנקוט‬ ‫בכוונתה‬ ‫כי‬ ,3-2‫הפרה‬ ‫הליך‬ ‫המשיב‬ ‫להתבטאויות‬ ‫ביחס‬ ‫העותרת‬ ‫תלונות‬ ‫ייבחנו‬ ‫במסגרתו‬3‫נקיטת‬ ‫ותישקל‬ ‫בתכניתו‬ ,‫זו‬ ‫הודעה‬ ‫נוכח‬ .‫בגינן‬ ‫סנקציות‬‫את‬ ‫תחילה‬ ‫למצות‬ ‫יש‬ ‫שכן‬ ,‫להימחק‬ ‫שלפנינו‬ ‫העתירה‬ ‫דין‬ ‫המשיבה‬ ‫שתקיים‬ ‫ההליך‬1. ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫ולעתור‬ ‫לשוב‬ ‫תוכל‬ ‫והיא‬ ‫לה‬ ‫שמורות‬ ‫העותרת‬ ‫טענות‬ ‫כי‬ ,‫לומר‬ ‫צריך‬ ‫אין‬ .‫לנכון‬ ‫שתמצא‬ ‫ככל‬ ,‫האמור‬ ‫ההליך‬ ‫מיצוי‬ ‫אחר‬ 4..‫להוצאות‬ ‫צו‬ ‫ייעשה‬ ‫לא‬ .‫נמחקת‬ ‫העתירה‬ :‫דבר‬ ‫סוף‬ ,‫היום‬ ‫ניתן‬‫ח‬‫בכס‬ '( ‫התשע"ז‬ ‫לו‬8.12.2016.) ‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬‫ת‬ ‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ _________________________ ‫העותק‬‫וניסוח‬ ‫עריכה‬ ‫לשינויי‬ ‫כפוף‬.16073360_B05.doc‫אב‬ '‫טל‬ ,‫מידע‬ ‫מרכז‬3333270-077,‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ;www.court.gov.il

×