Pax- it militair

949 views

Published on

Op vrijdag 4 juni gaf Joeri Boom een Masterclass militair voor het Pax-it Lab.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
949
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Foto invoegen - iets met NL-vlag
 • schilderij
 • Pax- it militair

  1. 1. Een toekomst voor de Nederlandse krijgsmacht Pax-it Lab 2010 (Joeri Boom)
  2. 2. Perspectief: Militair <ul><li>Doel: kennis & inzicht verwerven </li></ul><ul><li>Waar komen we vandaan? </li></ul><ul><li>Hoe staan we ervoor? </li></ul><ul><li>Wat hebben we? </li></ul><ul><li>Wat moet de krijgsmacht doen? </li></ul><ul><li>Wat doet de krijgsmacht feitelijk? </li></ul><ul><li>Wat staat ons te wachten? </li></ul><ul><li>Wat zou de krijgsmacht van de toekomst moeten kunnen? </li></ul><ul><li>Wat maken ambtenaren & politici daarvan? </li></ul>
  3. 3. 1672 – het Rampjaar
  4. 4. 1672 - Het Rampjaar <ul><li>2 Engels-Nederlandse Oorlogen </li></ul><ul><li>Keuze voor de Staatse vloot </li></ul><ul><li>Verwaarlozing Staatse leger </li></ul><ul><li>Bondgenootschappen </li></ul>(waar komen we vandaan?)
  5. 5. Waarom ging het mis? <ul><li>Geen goede veiligheidsanalyse </li></ul><ul><li>Primaat van de politiek: veiligheid kost geld </li></ul><ul><li>Leerden we er destijds iets van? </li></ul>(waar komen we vandaan?)
  6. 6. What’s the message? <ul><li>Krijgsmacht = langetermijninvestering </li></ul><ul><li>Ontwikkeling krijgsmacht vereist visie </li></ul><ul><li>Defensie niet populair </li></ul>(waar komen we vandaan?)
  7. 7. Hoe staan we ervoor? <ul><li>Sterktes NL-krijgsmacht </li></ul><ul><li>Internationaal grote waardering voor niveau personeel: can do - mentaliteit </li></ul><ul><li>Uitgerust met modern en hoogwaardig materieel </li></ul><ul><li>Presteert uitstekend ver weg en onder zware omstandigheden </li></ul><ul><li>Succesvol in civiel-militaire aanpak bij stabilisatieoperaties </li></ul><ul><li>Crisisbeheersingsoperaties flexibel gefinancierd i.s.m BZ & OS </li></ul><ul><li>Grote doelmatigheid </li></ul>
  8. 8. Zwaktes NL-krijgsmacht <ul><li>Inzetbaarheid onder druk (materieel, personeel, geoefendheid): budget is eigenlijk te klein om aan huidige ambitieniveau te voldoen </li></ul><ul><li>Defensie kan stijging kosten personeel en materieel niet bijbenen </li></ul><ul><li>Te weinig innovatie </li></ul><ul><li>Vredesorganisatie niet berekend op hoge geweldsspectrum: verlofregelingen, materieelslijtage, veteranenzorg </li></ul>(Hoe staan we ervoor?)
  9. 9. <ul><li>Voortzettingsvermogen zwak, zowel politieke als militair </li></ul><ul><li>Defensie slaagt er niet in belang krijgsmacht onder de aandacht te brengen van de bevolking </li></ul>
  10. 10. Wat hebben we? <ul><li>Defensiebegroting = € 8,46 miljard </li></ul><ul><li>Personeel: 70.000 (ong. 50.000 militairen) </li></ul><ul><li>Landmacht (CLAS) – 26.000 </li></ul><ul><li>Luchtmacht (CLS) – 11.000 </li></ul><ul><li>Marine (CZSK) – 10.500 </li></ul><ul><li>Marechaussee (KMAR) – 6.800 </li></ul><ul><li>(Commando Dienstencentra) </li></ul><ul><li>(Dienst Materieelorganisatie) </li></ul>
  11. 11. Koninklijke Landmacht (CLAS) <ul><li>11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) </li></ul><ul><ul><li>3 bataljons lichte infanterie </li></ul></ul><ul><ul><li>Opereren in combinatie Apaches & Chinooks </li></ul></ul><ul><ul><li>Patria + Bushmaster-pantservoertuigen </li></ul></ul><ul><ul><li>Inzetbaar in 15 - 20 dagen wereldwijd </li></ul></ul><ul><li>13 Gemechaniseerde Brigade </li></ul><ul><ul><li>2 bataljons pantserinfanterie </li></ul></ul><ul><ul><li>1 tankbataljon (45 Leopard 2A6-tanks) </li></ul></ul><ul><ul><li>YPR-pantserrupsvoertuigen </li></ul></ul><ul><ul><li>minder snel inzetbaar </li></ul></ul>
  12. 12. <ul><li>43 Gemechaniseerde Brigade </li></ul><ul><li>Korps Commandotroepen </li></ul><ul><ul><li>Special Forces </li></ul></ul><ul><ul><li>Contra-terreur (m.n. buitenland) </li></ul></ul>
  13. 13. Koninklijke Luchtmacht (CLS) <ul><li>F16 Multirole Fighter-bomber (87) </li></ul><ul><li>AH64 Apache gevechtshelikopter (29) </li></ul><ul><li>CH47 Chinook zware transportheli (11) </li></ul><ul><li>Cougar middelzware transportheli (17) </li></ul><ul><li>C130 Hercules tactisch luchtransport (4) </li></ul><ul><li>(K)DC10 strategisch luchttransport (3) </li></ul><ul><li>Patriot luchtafweer (4 systemen, 24 launchers) </li></ul>
  14. 14. Koninklijke Marine (CZSK) <ul><li>6 Fregatten </li></ul><ul><li>4 Patrouilleschepen (in aanbouw) </li></ul><ul><li>4 Onderzeeërs </li></ul><ul><li>10 Mijnenbestrijdingsvaartuigen </li></ul><ul><li>2 Bevoorradingsschepen </li></ul><ul><li>2 Amfibische transportschepen </li></ul>
  15. 15. <ul><li>Korps Mariniers (3.400 man) </li></ul><ul><ul><li>2 Mariniersbataljons </li></ul></ul><ul><ul><li>SF: Mountainleaders-peloton </li></ul></ul><ul><ul><li>Unit Interventie Mariniers (contraterreur NL) </li></ul></ul>
  16. 16. Internationaal vergeleken (met 10 landen) <ul><li>vrij kleine krijgsmacht (vgl met inwonertal en beroepsbevolking) </li></ul><ul><li>weinig wapensystemen </li></ul><ul><li>overeenkomst: geen taakspecialisatie </li></ul><ul><li>in middenmoot w.b. uitgaven p. hoofd v bevolking </li></ul><ul><li>zeer laag w.b percentage BNP 1,1% (2% = Navo-norm) </li></ul><ul><li>relatief weinig deelname VN-missies </li></ul><ul><li>alleen Frankrijk en Engeland hebben eveneens troepen buiten Europa (expeditionaire traditie) </li></ul>
  17. 17. Wat moet de krijgsmacht doen? (hoofdtaken Grondwet) <ul><li>1. Bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, met inbegrip van de Nederlandse Antillen en Aruba </li></ul><ul><li>2. Bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit </li></ul><ul><li>3. Ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal </li></ul>
  18. 18. Nederlandse veiligheidsbelangen <ul><li>vrije handelsroutes </li></ul><ul><li>dreigingen weghouden van open samenleving (percepties; geen uitbuiting en onderdrukking) </li></ul><ul><li>wie niet kan heersen moet samenwerken (Navo, EU, VN) </li></ul><ul><li>Ergo: krijgsmacht is een instrument van NL buitenlandbeleid, en moet dus geloofwaardig zijn </li></ul>
  19. 19. Ambitieniveau <ul><li>Wordt bepaald door de politiek </li></ul><ul><li>Wat willen we in de wereld betekenen? </li></ul><ul><li>Wat hebben we daarvoor over? </li></ul>
  20. 20. Ambitieniveau geformuleerd in Defensienota 2006 <ul><li>Nato Response Force, EU Battlegroups, VN Stand-by High Readiness Brigade </li></ul><ul><li>Deelname operatie hoog geweldsspectrum van max 1 jaar met brigade landstrijdkrachten of 2 squadrons of 1 maritieme taakgroep </li></ul><ul><li>Gelijktijdige deelneming gedurende langere tijd aan het lagere deel van het geweldsspectrum met maximaal drie operaties in taakgroepen van bataljonsgrootte of equivalenten </li></ul><ul><li>Speciale operaties (evacuatie, contraterreur), politiemissies (KMAR), noodhulp, civiel-militaire missies etc. </li></ul><ul><li>Te hoog gegrepen: zie Uruzgan </li></ul>
  21. 21. Wat doet de krijgsmacht feitelijk? <ul><li>Paraat staan voor binnenlandse ellende </li></ul><ul><li>Kustwacht c.q. drugsjacht verzorgen in de Caraïben </li></ul><ul><li>Troepen leveren aan parate eenheden van Navo, VN, EU (combined optreden) </li></ul><ul><li>De rest traint of gaat op missie (vanaf 1991 permanent 2000 - 3000 man p.jaar ingezet) </li></ul>
  22. 24. Buitenlandse missies: Some Lessons Learned <ul><li>Gevaar van Lessons Learned </li></ul><ul><li>Korea: geen nee zeggen als VS ‘vraagt’ om mee te doen </li></ul><ul><li>Golfoorlog 1991: civiele kennis te weinig aanwezig </li></ul><ul><li>Srebrenica 1995: zelf doen </li></ul><ul><li>Kosovo 1999: we horen er helemaal bij </li></ul><ul><li>Afghanistan 2002 - 2010: ?? </li></ul>
  23. 25. Wat staat ons te wachten? (de veranderende wereld) <ul><li>Systeemcrises </li></ul><ul><li>Nooit eerder zoveel onzekerheid </li></ul><ul><li>Verbreding veiligheidsconcept: uiterst kinetisch en tegelijkertijd uiterst soft optreden </li></ul>
  24. 27. 2 Kern-onzekerheden <ul><li>1) Toenemende samenwerking en integratie, of fragmentatie en frictie? </li></ul><ul><li>2) Wie bepalen straks onze veiligheid: statelijke of niet-statelijke actoren? </li></ul>
  25. 28. 2 Betrekkelijke Zekerheden <ul><li>1) Grondstoffen worden schaarser en het gebied van de Indische Oceaan (toegang tot onder meer olie) wordt druk met de groeiende marines van China, India, Japan, VS.  hoe verschaffen wij ons toegang? </li></ul><ul><li>2) Aantal fragiele staten neemt niet af. Laatste 20 jaar vooral militaire missies in zulke staten, zal de komende 20 jaar zo blijven: arme, instabiele staten worden hardst getroffen door systeemcrises. Dus instabiliteit neemt toe. </li></ul>
  26. 29. <ul><li>- Probleem: voor Indische Oceaan is een heel andere krijgsmacht nodig dan voor optreden in fragiele staten </li></ul><ul><li>- Oplossing: taakdifferentiatie: VS doet Indische Oceaan, EU/Navo fragiele staten - dus: irreguliere oorlogvoering </li></ul>
  27. 30. Kernbegrip is: aanpassing <ul><li>Nieuwe militaire doctrine VS gaat uit van aanpassing </li></ul><ul><li>Vraagt om veelzijdige NL-krijgsmacht (te vroeg voor taakspecialisaties) </li></ul>
  28. 31. Wat moet de krijgsmacht van de toekomst kunnen? <ul><li>DE 7 STRATEGISCHE FUNCTIES </li></ul><ul><li>anticiperen </li></ul><ul><li>voorkomen </li></ul><ul><li>normaliseren </li></ul><ul><li>stabiliseren </li></ul><ul><li>beschermen </li></ul><ul><li>interveniëren </li></ul><ul><li>afschrikken </li></ul>
  29. 33. Beleidsopties (Defensie Verkenningen) <ul><li>‘ Veilig blijven’: beschermen </li></ul><ul><li>‘ Kort en krachtig’: interveniëren </li></ul><ul><li>‘ Veiligheid brengen’: stabiliseren </li></ul><ul><li>‘ Veelzijdig inzetbaar’: beschermen, interveniëren, stabiliseren </li></ul>
  30. 34. Opvallend <ul><li>1,5 miljard erbij en alles is opgelost (plusopties) </li></ul><ul><li>1,5 miljard eraf en alles stort in (minopties) </li></ul><ul><li>In alle scenario’s nodig: UAV’s en Cyberdefense </li></ul><ul><li>Nergens keuze voor 1 krijgsmachtsdeel </li></ul>
  31. 35. Wat maken politici ervan? <ul><li>Brede Heroverweging: bezuinigen </li></ul><ul><li>Defensie = melkkoe </li></ul><ul><li>PvdA & D66: optie C (minvariant ‘veiligheid brengen’ = 848 miljoen besparing 2015) </li></ul><ul><li>CDA: definitie ontwikkelingshulp aanpassen zodat sommige defensieinspanningen eronder vallen </li></ul><ul><li>VVD: geen ingrijpende bezuinigingen </li></ul><ul><li>Allen: opheffen dienst telematica </li></ul>
  32. 36. Onzekerheid = Troef

  ×