Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
“เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ” ด้วย
Social Network Commerce
ภาวุธ พงษ์วทยภานุ (ป้อม)
      ิ

 - กรรมการผูจดการ บริษัท ตลาด ด...
ใครใช้ Foursquare ช่วย
Check-in ด้วยเน้อ..! ค้น “Tipco”
เกมส์แจกของรางวัล
  หยิบมือถือขึ้นมา เข้าไปที่
    m.Twitter.com
ส่งข้อความไปใน twitter แล้วใส่
tag #tipco   ผู้ที่...
Pawoot Pongvitayapanu
            ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ปอม) MS IEC, B. ARCH
                  ...
ประสบการณ์อนๆ
                   ื่
                  งานเขียนหนังสือ
        ...
Agenda
• Social Network Commerce
 – 5 ขั้นตอนตัวเองให้พร้อมกับการขายของผ่าน
  Social Network
• Social Network Location ...
ขั้นตอนการซื้อสินค้า
  (Purchasing Funnal)

             Social Network
             - Faceboo...
การสั่งซื้อสินค้า (online to online)


                           ไปซือที่เว็บไซต์ (E-Commerce)
...
การสั่งซื้อสินค้า (online to offline)Twitter สร้างการรับรู้
(Awareness)                     ไปซือ...
Follow
ในห้องวันนั้นใคร
@Tipco_Society ใน
Twitter
คนที่ X ของ Time line
รับไปเลย Giff Vocher SQUEEZE
(แจกตอนท้าย)
1. เตรียมตัวเองให้พร้อม
ตัวเองพร้อมแล้วรึยัง?
• Social Network ของตัวเอง
 – Social Network ที่ใช้
 – การออกแบบ (Background, Theme)
 – คนดูแล กา...
www.facebook.com
Twitter.com/windows7Thai
หน้าของ Microsoft Thailand Small Business
http://www.microsoft.com/thailand/smallbusiness/
ชาระเงินได้ทันทีผาน
                              ่
                     ...
การเชื่อมโยงของ TrafficTwitter.com/windows7Thai  www.facebook.com  เว็บไซต์ Microsoft
             ...
2. สร้างตัวตน-จุดยืนให้ชัด
      (Positioning)
1. บุคคล (Individual)
2. องค์กร-แบรนด์ (Corporate –Brand)
ตัวเองไม่น่าสนใจทายังไง?
ลอง “เติมหมา” เข้าไปครับ จะดูอบอุ่นขึ้น
การสร้างตัวตนขององค์กร
ให้ข้อมูลสินค้า-บริการ
ห่วงใย-ใส่ใจ
สื่อสาร-พูดคุย
จุดยืนขององค์กรใน Social Network
 • ให้ข้อมูลสินค้า-บริการ
 • ห่วงใยใส่ใจ
 • สื่อสาร-พูดคุย

หากคูแข่งใช้ Social Network ด...
3.สร้าง network ให้กว้าง
การทาให้คนเข้ามาอยู่ใน Network ของคุณ?
• ถามตัวเองก่อนว่า "คุณมีอะไรให้เค้าน่าตามหรือ
 ดึงให้เค้าเข้ามาร่วมใน network ของ...
KTC แจก 200 แต้ม เพียงคุณมี facebook

     วิธีการง่ายๆครับ เพียงแค่เข้าไป
 ที่ http://www.facebook.com/ktcrealprivi
 ...
4. การกระจายข้อมูลผ่าน Social
 Network สื่อสารให้ถูกรูปแบบ
“พูดในสิ่งเราอยากพูด-เราได้
     ประโยชน์”
 “บ.ตลาดทัวร์ จัดทัวร์เที่ยวทั่วโลก”
    โทร : 02-298-0999
“พูดในสิ่งที่ลูกค้าอยากฟัง และ
    ได้ประโยชน์”
 “สิงหานี้ สินค้าแบรน์แนม
       ที่ฮองกงลดราคาทั้งเกาะ
     ...
Facebook Ads
www.facebook.com/advertising/
โฆษณาแหวนรับวันวาเลนไทน์
 “แหวนราคาพิเศษ สาหรับวาเลนไทน์”
  Average CTR = 0.054%
            For Women Ad...
ความถี่ในการสื่อสาร ควรจะสือสาร
               ่
 กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนือง ?
             ...
Twitter Case
เทคนิคการเพิ่ม RT ให้มากที่สด
                ุ
• ข้อความต้องเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อคนทั่วไป
• ข้อมู...
แจกฟรี.! BlackBerry

    170 คลิก
    22 คนส่งต่อ
http://www.lab.in.th/thaitrend/
 คนไทยใช้ 11,648 user 1 วันที่ผ่านมา
ผมจะให้คนที่พูดถึง #Tipco

คนที่  5 ลงมาจากล่าสุด
5. การวัดผล
Measurement StepVisitor  Online Advertising     Web Site     Conversion (CSR)
     • Impression (imp) ...
วิธีการวัดผลการตลาดผ่าน Twitter
เราจะวัดผลมันได้อย่างไร หากเรานาเอา Twitter เป็น
เครื่องมือในเชิงการตลาด
       ...
ระบบทา Short URL ที่สามารถ Track ได้ว่า
มีคนคลิกที่ลิงค์ที่คุณส่งไปใน Twitter กี่คน
แล้ว (สามารถวัดผลได้เลย)
Market Monitoring
  (Tweetdeck.com)
http://tweetstats.com
เครื่องมือช่วยวัดว่าพฤติกรรมการ Tweet ของเราเป็นอย่างไรบ้าง (ละเอียดดีมาก)
5 ขั้นตอนตัวเองให้พร้อมกับการขายของ
     ผ่าน Social Network
1. เตรียมตัวเองให้พร้อม
2. สร้างตัวตน-จุดยืนให้ชัด (Posi...
สร้างกระแสสินค้าและแบรนด์
  ด้วย Social Network
"86% ของคนทั่วไปมักไม่เชื่อสิ่ง
 ที่สินค้าหรือ Brand พูดถึงตัวเอง
        แต่
 78% ของคนทั่วไปมักเชื่อใน
   สิ...
“ทาให้คนอื่นพูดถึงสินค้า
บริการของคุณในทางที่ดีสิ”
ใครคือ
“ผู้มีอิทธิพลกับลูกค้าของคุณ?”

           ผู้มีอิทธิพลแกงค์
           “กุงเกงตุง ฮัดช่า.!”
ผู้มีอิทธิพลอยู่ที่ไหน?
• บ่อน? สนามม้า? ในสภา?? (อันสุดท้ายน่ากัว)
• เว็บบอร์ด เฉพาะทาง
 เช่น มือถือ (ห้อง mbk pantip.com...
อ้างอิง
                   • Influence = มีอิทธิพล
                   (Follower, RT, ...
ตัวอย่างการตลาดของการใช้ผู้มี
   อิทธิพล (Influencer)

          มีอิทธิพลนะเฟ้ย.!
HTC Online Dealer

    HTC Magic
    โทรศัพท์รน Android Phone เพิ่งเปิดตัว
         ุ่
    ของ Google ...
ผู้มีอิทธิพลในกลุ่ม Geek และ IT

     มีอิทธิพลนะเฟ้ย
• Influence = มีอิทธิพล     • Generosity = ความเอื้อเฟื้อ
 (Follower, RT, อ้างอิง, บ่อย)  (RT ของคนอื่นๆ)
• Signal ...
สรุปผลการจากการใช้ผู้มีอิทธิพล
•  เพิ่มการรับรู้ของสินค้าได้ดีมาก (Awareness)
•  สินค้าเป็นที่พูดถึงและบอกต่อกัน
•  สร้...
“Location”
FourSquare.com
Social Network + Augmented Reality
Augmented + Location + E-Commerce
ตัวอย่างการนา Social
Network ไปใช้กับธุรกิจ
 • ภายนอก (ลูกค้า)
 • ภายใน (พนักงาน)
Social Network กับ “ลูกค้า”
Social Network กับ “องค์กร”
การช่วยกันทา Social Network ในองค์กร

• พนักงานช่วยกันส่ง ข้อความผ่าน Social
 Network ของแต่ละคนผ่าน Facebook, Twitter,
 ...
อนาคตของ Social Network
• Network จะกว้างและเข้าถึงกลุ่มคนได้กว้างมาก
 ขึน รองรับกับคนทัวโลกมากขึ้น
  ้        ่...
Follow
ในห้องวันนั้นใคร
@Tipco_Society ใน
Twitter
คนที่ 20 ของ Time line
รับไปเลย Giff Vocher SQUEEZE
(แจกตอนท้าย)
Contact & Question
 www.Pawoot.com
      ข่าวสาร-บทความ-ทิปเทคนิคการทา
      •  E-Commerce E-Marketing
   ...
จบ
         สอบถามหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม
          www.Pawoot.com

            โหลด Slide ได้ท...
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tipco Social Network Marketing V2 00

3,432 views

Published on

Slide in Tipco Social Network Marketing. IT about

Published in: Business
 • Be the first to comment

Tipco Social Network Marketing V2 00

 1. 1. “เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ” ด้วย Social Network Commerce ภาวุธ พงษ์วทยภานุ (ป้อม) ิ - กรรมการผูจดการ บริษัท ตลาด ดอท คอม จากัด www.TARAD.com, www.ThaiSecondhand.com ้ ั - อุปนายก สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย - อาจารย์ ม.ศิลปากร คณะไอซีที. ม.ศรีปทุม และ สถาบัน Net Design - ที่ปรึกษา-อดีตเลขาธิการ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย www.Webmaster.or.th E-Mail : pawoot@tarad.com URL : www.Pawoot.com Twitter.com/pawoot Facebook.com/pawoot BB PIN : 21C29B8E
 2. 2. ใครใช้ Foursquare ช่วย Check-in ด้วยเน้อ..! ค้น “Tipco”
 3. 3. เกมส์แจกของรางวัล หยิบมือถือขึ้นมา เข้าไปที่ m.Twitter.com ส่งข้อความไปใน twitter แล้วใส่ tag #tipco ผู้ที่ส่งข้อความที่ XX จะได้รับรางวัล
 4. 4. Pawoot Pongvitayapanu ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ปอม) MS IEC, B. ARCH ้ การศึกษา ปริญญาโท Internet and E-commerce มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ (ABAC) ปริญญาโท Executive MBA : ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประสพการณ์การทางาน ปจจุบัน (Future) ั กรรมการผู จดการ ้ั บริษท TARAD DOT COM Co.,Ltd. (ThaiSecondhand.com, TARAD.com) ั อปุนายก สมาคมผู ประกอบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทย ้ ทีปรึกษา ่ สมาคมผู ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) ้ ทีปรึกษา ่ APEC IBIZ : สถาบันเพิมผลพลิตแห่งชาติ, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ่ นักเขียน กรุงเทพธุรกิจ Biz Week, นิตยสาร E-Commerce Magazine บรรณาธิการ สานักพิมพ์ TARADedu (หนังสือด้าน E-Marketing & E-Commerce) อาจารย์ ม.ศิลปากร คณะไอซีท ี ม.ศรีปทุม และ สถาบัน Net Design – วิชา E-Marketing อาจารย์/วิทยากร see all list at http://www.pawoot.com/Myself/ อดีต (Past) Dec 02-Sep 05 เลขาธิการ - สมาคมผู ดูแลเว็บไทย ThaiWebmaster Association ้ Apr – Sep 04 ทีปรึกษา - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ่ Oct 01-Aug 03 Assistant Manager - HUTCH : Mobile Operator Sep 00-Oct 01 กรรมการ- สมาคมผู ดูแลเว็บไทย - ThaiWebmaster Association ้ .com Jul 99 - Jan 00 Business Development/Webmaster - AD Venture E- Education Seminar & Training (Member of Shin Corporation) Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com) Jun 99-Nov 99 Web Design Company - Pantheon.co.ltd - Web Creative Member of TARAD Dot Com Group
 5. 5. ประสบการณ์อนๆ ื่ งานเขียนหนังสือ • หนังสือ E-Commerce สุดยอดช่องทางรวย • หนังสือ E-Marketing เจาะเทคนิคการตลาดออนไลน์ • หนังสือ รวยทางลัดกับ TARAD.com ทีปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ ่ .com E- Education Seminar & Training Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com) Member of TARAD Dot Com Group
 6. 6. Agenda • Social Network Commerce – 5 ขั้นตอนตัวเองให้พร้อมกับการขายของผ่าน Social Network • Social Network Location Base • Augmented Reality • สร้างกระแสสินค้าและแบรนด์ด้วย Social Network
 7. 7. ขั้นตอนการซื้อสินค้า (Purchasing Funnal) Social Network - Facebook - Twitter Web Site, Blog, VDO, Review E-Commerce
 8. 8. การสั่งซื้อสินค้า (online to online) ไปซือที่เว็บไซต์ (E-Commerce) ้ (Action) Twitter สร้างการรับรู้ (Awareness) เว็บ Review สร้างความสนใจ ตัดสินใจ (Interest & Desire)
 9. 9. การสั่งซื้อสินค้า (online to offline) Twitter สร้างการรับรู้ (Awareness) ไปซือในงาน Commart ้ (Action) เว็บบอร์ด สร้างความสนใจ ตัดสินใจ (Interest & Desire)
 10. 10. Follow ในห้องวันนั้นใคร @Tipco_Society ใน Twitter คนที่ X ของ Time line รับไปเลย Giff Vocher SQUEEZE (แจกตอนท้าย)
 11. 11. 1. เตรียมตัวเองให้พร้อม
 12. 12. ตัวเองพร้อมแล้วรึยัง? • Social Network ของตัวเอง – Social Network ที่ใช้ – การออกแบบ (Background, Theme) – คนดูแล การตอบโต้ • เว็บไซต์ของตัวเอง – E-Commerce (พร้อมสั่งซื้อสินค้าหรือเปล่า?)
 13. 13. www.facebook.com Twitter.com/windows7Thai
 14. 14. หน้าของ Microsoft Thailand Small Business http://www.microsoft.com/thailand/smallbusiness/
 15. 15. ชาระเงินได้ทันทีผาน ่ (Online Payment) ส่วนขาย Software ของ Microsoft Thailand http://www.msonlinestore.com/
 16. 16. การเชื่อมโยงของ Traffic Twitter.com/windows7Thai www.facebook.com เว็บไซต์ Microsoft เว็บไซต์ขายสินค้า
 17. 17. 2. สร้างตัวตน-จุดยืนให้ชัด (Positioning) 1. บุคคล (Individual) 2. องค์กร-แบรนด์ (Corporate –Brand)
 18. 18. ตัวเองไม่น่าสนใจทายังไง? ลอง “เติมหมา” เข้าไปครับ จะดูอบอุ่นขึ้น
 19. 19. การสร้างตัวตนขององค์กร
 20. 20. ให้ข้อมูลสินค้า-บริการ
 21. 21. ห่วงใย-ใส่ใจ
 22. 22. สื่อสาร-พูดคุย
 23. 23. จุดยืนขององค์กรใน Social Network • ให้ข้อมูลสินค้า-บริการ • ห่วงใยใส่ใจ • สื่อสาร-พูดคุย หากคูแข่งใช้ Social Network ด้วยแล้วเราจะทายังไงดี? ่ ให้ดู positioning, สร้าง network หรือเครือข่ายให้กว้าง กว่า และเข้าถึงให้ "ตรงกลุมเป้าหมาย“, Creativity และการ ่ สร้างสรรค์
 24. 24. 3.สร้าง network ให้กว้าง
 25. 25. การทาให้คนเข้ามาอยู่ใน Network ของคุณ? • ถามตัวเองก่อนว่า "คุณมีอะไรให้เค้าน่าตามหรือ ดึงให้เค้าเข้ามาร่วมใน network ของคุณบ้าง?" • ใช้ร่วมกับสื่ออื่นๆ ออนไลน์, offline • แจกของ เกมส์ ล่อ ดึง กระตุ้นให้คนมาเข้าร่วม – เพื่อนชวนเพื่อน – กิจกรรมให้คนเข้ามาร่วมเล่นใน Social Network
 26. 26. KTC แจก 200 แต้ม เพียงคุณมี facebook วิธีการง่ายๆครับ เพียงแค่เข้าไป ที่ http://www.facebook.com/ktcrealprivi lege?ref=s เสร็จแล้วกด Become a Fan หรือ ร่วมเป็น แฟน เริมต้นใช้ Facebook ในองค์กร ่ การที่เราเปิดตัว Facebook ภายในองค์กรก่อน เพื่อ เป็นการทดสอบความพร้อมในการบริหารจัดการกับ Facebook เพราะถือว่าเป็นเครื่องมือใหม่ที่ยังคงต้อง ใช้เวลาในการเรียนรู้ และมองในแง่ข้อดีของ Social Network พนักงานเคทีซีมีประมาณ 800 คน หากคน ทั้ง 800 คน ชวนเพื่อนในเครือข่าย Facebook ของ ตัวเองเข้าร่วมเป็น Fan Page ของเคทีซี ตอนนี้ สัดส่วนของสมาชิก Facebook 1 คนจะมีเพื่อนใน เครือข่ายประมาณ 120 คน ดังนั้น ลองคิดเล่นๆ ว่า หากพนักงาน 800 คน จะได้สมาชิกเข้ามาเป็น Fan Page เท่าไร
 27. 27. 4. การกระจายข้อมูลผ่าน Social Network สื่อสารให้ถูกรูปแบบ
 28. 28. “พูดในสิ่งเราอยากพูด-เราได้ ประโยชน์” “บ.ตลาดทัวร์ จัดทัวร์เที่ยวทั่วโลก” โทร : 02-298-0999
 29. 29. “พูดในสิ่งที่ลูกค้าอยากฟัง และ ได้ประโยชน์” “สิงหานี้ สินค้าแบรน์แนม ที่ฮองกงลดราคาทั้งเกาะ ่ ทัวร์ฮองกงราคาประหยัด ตลาดทัวร์ 02-298-0999 “คลิกเลย” ่
 30. 30. Facebook Ads www.facebook.com/advertising/
 31. 31. โฆษณาแหวนรับวันวาเลนไทน์ “แหวนราคาพิเศษ สาหรับวาเลนไทน์” Average CTR = 0.054% For Women Ads Click Impression CTR 12,173 13,882,590 0.088% For Men Ads Click Impression CTR 8,146 8,764,221 0.093%
 32. 32. ความถี่ในการสื่อสาร ควรจะสือสาร ่ กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนือง ? ่ ไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการสื่อสาร ว่าเป็นอย่างไร แต่อย่างน้อย 2-3 ข้อความต่อวัน
 33. 33. Twitter Case
 34. 34. เทคนิคการเพิ่ม RT ให้มากที่สด ุ • ข้อความต้องเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อคนทั่วไป • ข้อมูลข่าวสารปัจจุบน น่าตื่นเต้น (ที่ยังไม่มีคน Tweet) ั • ไอเดียใหม่ๆ ที่บรรเจิด • ข้อความอันเป็นลามก (ไม่มาก) ต้องใช้ Tag #หื่น • ข้อความที่ "โดนใจ" เป็นปรัชญา เจ๋งๆ • ข้อความตลก • ถามคาถาม ขอความเห็น อันนี้จากประสบการณ์ตรงครับ ผม ตั้งชื่อลูกตัวเองจาก Twitter • แจกของรางวัล
 35. 35. แจกฟรี.! BlackBerry 170 คลิก 22 คนส่งต่อ
 36. 36. http://www.lab.in.th/thaitrend/ คนไทยใช้ 11,648 user 1 วันที่ผ่านมา
 37. 37. ผมจะให้คนที่พูดถึง #Tipco คนที่ 5 ลงมาจากล่าสุด
 38. 38. 5. การวัดผล
 39. 39. Measurement Step Visitor Online Advertising Web Site Conversion (CSR) • Impression (imp) • Page View (PV) • Sale & Order • Conversion Cost • Click (CTR) • Unique IP (UIP) [Ads Cost/No. Sale] • New, Return Visitor • Conversion Ratio [order/visitor] • Time on Site • Avg Rev/Customer • Acquisition Cost • Bounce Rate [Ads Cost/No. Click]
 40. 40. วิธีการวัดผลการตลาดผ่าน Twitter เราจะวัดผลมันได้อย่างไร หากเรานาเอา Twitter เป็น เครื่องมือในเชิงการตลาด ใช้วัดว่า Twitter ของคุณ มีคนตาม (Follow) มีเพื่อน (Friends) และ Update เท่าไรแล้ว โดยสามารถเป็นกราฟ เปรียบเทียบกับคนอื่นๆ ได้ เลย เจ๋งมาก
 41. 41. ระบบทา Short URL ที่สามารถ Track ได้ว่า มีคนคลิกที่ลิงค์ที่คุณส่งไปใน Twitter กี่คน แล้ว (สามารถวัดผลได้เลย)
 42. 42. Market Monitoring (Tweetdeck.com)
 43. 43. http://tweetstats.com เครื่องมือช่วยวัดว่าพฤติกรรมการ Tweet ของเราเป็นอย่างไรบ้าง (ละเอียดดีมาก)
 44. 44. 5 ขั้นตอนตัวเองให้พร้อมกับการขายของ ผ่าน Social Network 1. เตรียมตัวเองให้พร้อม 2. สร้างตัวตน-จุดยืนให้ชัด (Positioning) 3. สร้าง network ให้กว้าง 4. การกระจายข้อมูลผ่าน Social Network สื่อสารให้ถูกรูปแบบ 5. การวัดผล
 45. 45. สร้างกระแสสินค้าและแบรนด์ ด้วย Social Network
 46. 46. "86% ของคนทั่วไปมักไม่เชื่อสิ่ง ที่สินค้าหรือ Brand พูดถึงตัวเอง แต่ 78% ของคนทั่วไปมักเชื่อใน สิ่งที่คนอืนพูดถึง Brand" ่
 47. 47. “ทาให้คนอื่นพูดถึงสินค้า บริการของคุณในทางที่ดีสิ”
 48. 48. ใครคือ “ผู้มีอิทธิพลกับลูกค้าของคุณ?” ผู้มีอิทธิพลแกงค์ “กุงเกงตุง ฮัดช่า.!”
 49. 49. ผู้มีอิทธิพลอยู่ที่ไหน? • บ่อน? สนามม้า? ในสภา?? (อันสุดท้ายน่ากัว) • เว็บบอร์ด เฉพาะทาง เช่น มือถือ (ห้อง mbk pantip.com, siamphone, pdamobiz.com) เครื่องสาอางค์ (โต๊ะเครื่องแป้ง pantip, jeban) • Facebook, Twitter ที่มีคนตามเยอะๆ • Blog ส่วนตัว “ต้องเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ”
 50. 50. อ้างอิง • Influence = มีอิทธิพล (Follower, RT, อ้างอิง, บ่อย) • Signal = การแนะนาต่อข้อมูล (Link, #, Reference, RT) • Generosity = ความเอื้อเฟื้อ (RT ของคนอืนๆ) ่ • Velocity = ความเร็ว ความบ่อย • Clout = มีคนอ้างอิงเยอะ http://www.twitalyzer.com วัดผลความมีศกยภาพของการทาการตลาดของ Twitter แต่ละ Account ั
 51. 51. ตัวอย่างการตลาดของการใช้ผู้มี อิทธิพล (Influencer) มีอิทธิพลนะเฟ้ย.!
 52. 52. HTC Online Dealer HTC Magic โทรศัพท์รน Android Phone เพิ่งเปิดตัว ุ่ ของ Google เข้าถึงกลุ่มคนไอทีได้ดี มีกระแสมาก่อนหน้านี้ คนไอทีสนใจ
 53. 53. ผู้มีอิทธิพลในกลุ่ม Geek และ IT มีอิทธิพลนะเฟ้ย
 54. 54. • Influence = มีอิทธิพล • Generosity = ความเอื้อเฟื้อ (Follower, RT, อ้างอิง, บ่อย) (RT ของคนอื่นๆ) • Signal = การแนะนาต่อข้อมูล • Velocity = ความเร็ว ความบ่อย (Link, #, Reference, RT) • Clout = มีคนอ้างอิงเยอะ
 55. 55. สรุปผลการจากการใช้ผู้มีอิทธิพล • เพิ่มการรับรู้ของสินค้าได้ดีมาก (Awareness) • สินค้าเป็นที่พูดถึงและบอกต่อกัน • สร้างอิทธิพลให้หลายๆ คนอยากได้โทรศัพท์รนนีุ้่ • จานวนคนเข้าเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น (Traffic) • ยอดขายเพิ่มมากขึน (Sale) ้ มาย้าอีกทีว่ามีอิทธิพลนะเฟ้ย
 56. 56. “Location”
 57. 57. FourSquare.com
 58. 58. Social Network + Augmented Reality
 59. 59. Augmented + Location + E-Commerce
 60. 60. ตัวอย่างการนา Social Network ไปใช้กับธุรกิจ • ภายนอก (ลูกค้า) • ภายใน (พนักงาน)
 61. 61. Social Network กับ “ลูกค้า”
 62. 62. Social Network กับ “องค์กร”
 63. 63. การช่วยกันทา Social Network ในองค์กร • พนักงานช่วยกันส่ง ข้อความผ่าน Social Network ของแต่ละคนผ่าน Facebook, Twitter, Hi5, Email • พนักงาน 100 คน X เพือน 100 คน = 10,000 คนเห็น ่ • ถ้าคน 10,000 คน ส่งต่ออีก ให้ 10 คนดู 100,000 คนเห็นทันที ภายใน 1-2 ชม.
 64. 64. อนาคตของ Social Network • Network จะกว้างและเข้าถึงกลุ่มคนได้กว้างมาก ขึน รองรับกับคนทัวโลกมากขึ้น ้ ่ • ช่องทางการเข้าถึง (Channels) จะมีมากขึ้น และ ง่ายมากขึน ้ กล้อง + youtube, flickr • Automatic มากขึน – Personal indentify ้ • จะฉลาดมากขึน (intelligent) - Augmented Suduko vdo ้ • Social Network เฉพาะ (Niche & Vertical)
 65. 65. Follow ในห้องวันนั้นใคร @Tipco_Society ใน Twitter คนที่ 20 ของ Time line รับไปเลย Giff Vocher SQUEEZE (แจกตอนท้าย)
 66. 66. Contact & Question www.Pawoot.com ข่าวสาร-บทความ-ทิปเทคนิคการทา • E-Commerce E-Marketing • สอบถามปัญหาได้ที่ Web Board • หนังสือ & สัมมนา • Useful Web Link * รับฟรี.! ทิป-เทคนิคด้าน e- commerce และ e-marketing ส่งฟรี ทาง email ทุกเดือน สมัครฟรี.! ที่ เว็บไซต์.!
 67. 67. จบ สอบถามหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม www.Pawoot.com โหลด Slide ได้ที่ http://www.slideshare.net/pawoot ภาวุธ พงษ์วทยภานุ ิ E-Mail : pawoot@tarad.com โทร : 02 541-4100 BB PIN : 21C29B8E Twitter.com/pawoot Facebook.com/pawoot

×