ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ป้อม 
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  อุปนายก      สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล...
Pawoot Pongvitayapanu  การศึกษาพงษ์วิทยภานุ (ป้อม) MS IEC, B. ARCH    ภาวุธ  ปริญญาโท1               ...
ประสบการณ์อื่นๆ               งานเขียนหนังสือ               •  หนังสือ        สุดยอด...
updated on June 30, 2010Source : http www internetworldstats com stats htm 	!
ประชากรคนใช้อินเตอร์เน็ตในไทย      ล้านคน   
จากคนไทย   ล้านคน
ข้อมูลจาก
   
       
ประสิทธิภาพของมือถือสูงขึ้นมาก และ ราคาต่ําลง                  สถิติจํานวนมือถือใน            ...
จะถูกนํามาใช้กันมากขึ้น รวมเข้ากับ  เพื่อทําโปรโมชั่น         Promotion	Offline (Event)	             ...
และ         จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะพฤติกรรมคนไทยเริ่มเปลี่ยนมาติดมือถือมากขึ้น มือถือประสิทธิภาพสูงขึ้น
100Mbps of download - 50Mbps of upload speed


Cloud Computing คืออะไรคอมพิวเตอร์ที่ทํางานร่วมกัน เชื่อมโยงและแบ่งกันประมวลผล ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ร่วมประมวลผลหลายๆ เครื่อง...
         = Money &  +  Freedom


•  ซอฟต์แวร์จะทําการรวบรวม  ข้อมูล หรือดึงข้อมูล พูล 	•  สร้างความสัมพันธ์ข้อมูล  อัตโนมัติ 	•  อาศํย Meta Data เป็นตัว ...
คืออะไรเมตะดาต้า คือ การอธิบายถึงข้อมูลของ สิ่งของ คนหรือบริการ 		เช่น Meta Data ของภาพ(Exchangeable image file format EXIF)
เว็บรวม
HTC Sense	 ตําแหน่งปัจจุบันจับ    อุณหภูมิดึงจาก   ข้อมูลพื้นที่ และอุณหภูมิจาก          เว็บไซต์ ข้อมูลอาก...
อุณหภูมิเมืองที่  ข้อมูลเที่ยวบิน  จะไป       เครื่องบิน
หนังสือแนะนํา
การตลาดยุคเก่า      (Traditional Marketing) ขัดขวาง       
 พูดแต่เรื่องสินค้า    
 ผู้บริโภคไม่ชอบ    ...
Marketing 2.0	     เปิดกว้าง เป็นมุมมองจากลูกค้ามีความเป็นส่วนตัว กระจายผ่านสังคมรอบตัว   เกี่ยวข้องมากขึ้น สร้างสรร...
ของผู้บริโภค ไม่ชื่อในสิ่งที่ เจ้าของสินค้า พูดถึงตัวเอง         ของผู้บริโภค เชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดถึง สินค้า
ใช้          ล้านประชากร     ล้านคน คิดเป็นเกือบขั้นตอนการซื้อสินค้า
          Social Network          - Facebook          - Twitter      ...
การสั่งซื้อสินค้า                            ไปซื้อที่เว็บไซต์ E-Commerce)           ...
  การพัฒนาของ   กําลังก้าวกระโดด เช่น เปิดตัว  การแบ่งภาพของ     จะชัดมากขึ้น เช่น
Social Ubiquity         จะไม่ใช่เป็นเพียงแค่     นึงในการทําการตลาดแต่ให้คิดว่า        สามารถเชื่อมต่อ...
             ประสิทธิภาพสูงขึ้นและราคาถูกลง              ความเร็วสูงขึ้นทําให้ง่ายต่อการ      ...
             การ  ทําการตลาดโดยใช้  เพื่อประชาสัมพันธ์งาน         จะถูกนํามาใช้  มากขึ้น
  
       
•  http://delivr.com/qr-code-generator•  http://qrcode.kaywa.com/
Mobile Services
Augmented	  Reality
Augmented	  Reality
Augmented reality + Location
Layar	  คือโปรแกรมบราวเซอร์รูปแบบใหม่ ที่มีผสมผสานเทคโนโลAugmented	  Reality	  เข้าไปอย่างเต็มรูปแบบ 
ทําให้เราสามารถมองเห...
  
           	  •         	  • Search  • Product Ranking  • Shopping Cart
    

ข่าวสาร บทความ ทิปเทคนิคการ  ทํา   สอบถามปัญหาได้ที่  หนังสือ สัมมนา   รับฟรี ทิป เทคนิคด้าน        และ    ...
จบ
   สอบถามหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 
                     
        ดาวน์โหลด      
  ...
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Technology & marketing trend 2011

2,321 views

Published on

Technology and Marketing Trend Year 2011 by @Pawoot

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Technology & marketing trend 2011

 1. 1. ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ป้อม 
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด อุปนายก สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย อาจารย์ ม ศิลปากร คณะไอซีที และ สถาบัน ที่ปรึกษา อดีตเลขาธิการ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
 
 Twitter.com/pawoot Facebook.com/pawoot BB PIN : 21C29B8E
 2. 2. Pawoot Pongvitayapanu การศึกษาพงษ์วิทยภานุ (ป้อม) MS IEC, B. ARCH ภาวุธ ปริญญาโท1 Internet and E-commerce มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ (ABAC) ปริญญาโท Executive MBA : ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตประสพการณ์การทํางาน!!ปัจจุบัน (Present)!กรรมการผู้จัดการ !บริษัท TARAD DOT COM Co.,Ltd. (ThaiSecondhand.com, TARAD.com)"อปุนายก สมาคมผู้ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย "ที่ปรึกษา สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย Thai Webmaster Association)"ที่ปรึกษา APEC IBIZ สถาบันเพิ่มผลพลิตแห่งชาติ, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นักเขียน กรุงเทพธุรกิจ Biz Week, นิตยสาร E-Commerce Magazine"บรรณาธิการ สํานักพิมพ์ TARADedu หนังสือด้าน E-Marketing & E-Commerce)"อาจารย์ ม ศิลปากร คณะไอซีที ม ศรีปทุม และ สถาบัน Net Design – วิชา E-Marketing"อาจารย์ วิทยากร !see all list at http www pawoot com Myself "!อดีต (Past)!Dec 02-Sep 05 "เลขาธิการ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ThaiWebmaster Association!Apr – Sep 04 !ที่ปรึกษา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์"Oct 01-Aug 03 !Assistant Manager - HUTCH : Mobile Operator"Sep 00-Oct 01 !กรรมการ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ThaiWebmaster Association !"Jul 99 - Jan 00 !Business Development/Webmaster - AD Venture (Member of Shin Corporation) !"Jun 99-Nov 99 !Web Design Company - Pantheon.co.ltd - Web Creative"
 3. 3. ประสบการณ์อื่นๆ งานเขียนหนังสือ •  หนังสือ สุดยอดช่องทางรวย •  หนังสือ เจาะเทคนิคการตลาดออนไลน์ •  หนังสือ รวยทางลัดกับที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์
 4. 4. updated on June 30, 2010Source : http www internetworldstats com stats htm !
 5. 5. ประชากรคนใช้อินเตอร์เน็ตในไทย ล้านคน 
จากคนไทย ล้านคน
ข้อมูลจาก
 6. 6.    
 7. 7.        
 8. 8. ประสิทธิภาพของมือถือสูงขึ้นมาก และ ราคาต่ําลง สถิติจํานวนมือถือใน ประเทศไทยรายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยประจําปี พ ศ สํานักคณะ
 9. 9. จะถูกนํามาใช้กันมากขึ้น รวมเข้ากับ เพื่อทําโปรโมชั่น Promotion Offline (Event) Online Channel
 10. 10. และ จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะพฤติกรรมคนไทยเริ่มเปลี่ยนมาติดมือถือมากขึ้น มือถือประสิทธิภาพสูงขึ้น
 11. 11. 100Mbps of download - 50Mbps of upload speed
 12. 12.
 13. 13. Cloud Computing คืออะไรคอมพิวเตอร์ที่ทํางานร่วมกัน เชื่อมโยงและแบ่งกันประมวลผล ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ร่วมประมวลผลหลายๆ เครื่องไม่ จําเป็นต้องตั้งอยู่บริเวณเดียวกัน แต่เชื่อมต่อกันผ่านระบบเครือ ข่ายแบบกริด
 14. 14.       = Money & + Freedom
 15. 15.
 16. 16. •  ซอฟต์แวร์จะทําการรวบรวม ข้อมูล หรือดึงข้อมูล พูล •  สร้างความสัมพันธ์ข้อมูล อัตโนมัติ •  อาศํย Meta Data เป็นตัว บ่งบอกลักษณะของข้อมูล เพื่อสร้างความสัมพันธ์
 17. 17. คืออะไรเมตะดาต้า คือ การอธิบายถึงข้อมูลของ สิ่งของ คนหรือบริการ เช่น Meta Data ของภาพ(Exchangeable image file format EXIF)
 18. 18. เว็บรวม
 19. 19. HTC Sense ตําแหน่งปัจจุบันจับ อุณหภูมิดึงจาก ข้อมูลพื้นที่ และอุณหภูมิจาก เว็บไซต์ ข้อมูลอากาศ จะเปลี่ยนไปตามตําแหน่ง และเวลาของผู้ใช้โทรศัพท์
 20. 20. อุณหภูมิเมืองที่ ข้อมูลเที่ยวบิน จะไป เครื่องบิน
 21. 21. หนังสือแนะนํา
 22. 22. การตลาดยุคเก่า (Traditional Marketing) ขัดขวาง 
 พูดแต่เรื่องสินค้า 
 ผู้บริโภคไม่ชอบ 
 ได้ผลตอบรับไม่ค่อยดี 
 แพง 
 ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ 
 ผลตอบแทนต่ํา
 23. 23. Marketing 2.0 เปิดกว้าง เป็นมุมมองจากลูกค้ามีความเป็นส่วนตัว กระจายผ่านสังคมรอบตัว เกี่ยวข้องมากขึ้น สร้างสรรค์ ได้ผล มากกว่า ราคาถูกลง น่าเชื่อถือ ผล ตอบแทนสูง
 24. 24. ของผู้บริโภค ไม่ชื่อในสิ่งที่ เจ้าของสินค้า พูดถึงตัวเอง ของผู้บริโภค เชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดถึง สินค้า
 25. 25. ใช้ ล้านประชากร ล้านคน คิดเป็นเกือบ
 26. 26. 


 27. 27. ขั้นตอนการซื้อสินค้า
 Social Network - Facebook - Twitter Web Site, Blog, VDO, Review E-Commerce
 28. 28. การสั่งซื้อสินค้า ไปซื้อที่เว็บไซต์ E-Commerce) (Action) Twitter สร้างการรับรู้
(Awareness) เว็บ Review สร้างความสนใจ ตัดสินใจ
 (Interest & Desire)
 29. 29.   การพัฒนาของ กําลังก้าวกระโดด เช่น เปิดตัว  การแบ่งภาพของ จะชัดมากขึ้น เช่น
 30. 30. Social Ubiquity จะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ นึงในการทําการตลาดแต่ให้คิดว่า สามารถเชื่อมต่อได้กับทุกช่องทางไม่ว่าจะ หรือ
 31. 31.   ประสิทธิภาพสูงขึ้นและราคาถูกลง   ความเร็วสูงขึ้นทําให้ง่ายต่อการ   เริ่มสร้างกระแส เช่น โดม และ โคมhttp://www.youtube.com/user/domepakornlamonline
 32. 32.   การ ทําการตลาดโดยใช้ เพื่อประชาสัมพันธ์งาน จะถูกนํามาใช้ มากขึ้น
 33. 33.   
 34. 34.        
 35. 35. •  http://delivr.com/qr-code-generator•  http://qrcode.kaywa.com/
 36. 36. Mobile Services
 37. 37. Augmented  Reality
 38. 38. Augmented  Reality
 39. 39. Augmented reality + Location
 40. 40. Layar  คือโปรแกรมบราวเซอร์รูปแบบใหม่ ที่มีผสมผสานเทคโนโลAugmented  Reality  เข้าไปอย่างเต็มรูปแบบ 
ทําให้เราสามารถมองเห็น การผสมผสานของโลกแห่งความจริงๆ กับโลกออนไลน์เสมือนจริงเข้าด้วยกันอย่างน่าตกใจ 
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ในโทรศัพท์ระบบ  Andriod  หรือ iphone  ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.Layar.com  
 41. 41.   
 42. 42.    •  • Search • Product Ranking • Shopping Cart
 43. 43.     
 44. 44. 
ข่าวสาร บทความ ทิปเทคนิคการ ทํา   สอบถามปัญหาได้ที่  หนังสือ สัมมนา  รับฟรี ทิป เทคนิคด้าน และ ส่งฟรี ทาง ทุกเดือน สมัครฟรี ที่ เว็บไซต์
 45. 45. จบ
 สอบถามหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 ดาวน์โหลด 
 ได้ที่ 
โทร 
 
 


×