UpphovsrättU71ME108 Patrick Vestberg
Vilka delar består upphovsrätten av och vilkabestämmelser gäller för dessa?Det finns två två typer av rättigheter som ges ...
Hur många år gäller upphovsrätten?Utdrag från Upphovsrätt - Information om rättsreglerna (http://www.regeringen.se/content...
Vad innebär verkshöjd?Utdrag från Upphovsrätt - Information om rättsreglerna (http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/...
Du har skrivit en artikel på din arbetsplats. Vem harupphovsrätten?Det är alltid den som har skapat ett konstärligt eller ...
Titta igenom materialet på din nuvarande Google Site. Bryter du motupphovsrättslagen, eller har du kontrollerat att bilder...
Vad betyder Creative Commons-licensen CC BY?Utdrag från Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.s...
Vad betyder Creative Commons-licensen CC BY NCSA?Utdrag från Creative Commons       http://creativecommons.org/lice...
Du ska använda en bild för att marknadsföra din skola i en broschyr. Kandu använda bilder du hittat på nätet med Creative ...
Får du ändra i verk med Creative Commons licens? I såfall, under vilka förutsättningar?Verk med CC-ND licens får inga bear...
Vad kan hända om du bryter mot upphovsrättslagen?Utdrag från Upphovsrätt - Information om rättsreglerna (http://www.regeri...
Vad gäller för rättigheterna för det material som man lägger upp påslideshare och som andra lagt upp på Slideshare?Först s...
Hur gör man för att hitta bilder och andra medie-filer som man fåranvända? Hur vet man att man får det? Ge något eller någ...
Källförteckning●  SFS 1960:729. Upphovsrättslagen. Stockholm, Justitiedepartementet.●  Justitiedepartementet. 2012. Upph...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

U71ME108 Patrick Vestberg

507 views

Published on

Upphovsrätt

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
507
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

U71ME108 Patrick Vestberg

 1. 1. UpphovsrättU71ME108 Patrick Vestberg
 2. 2. Vilka delar består upphovsrätten av och vilkabestämmelser gäller för dessa?Det finns två två typer av rättigheter som ges genom upphovsrättslagen till en upphovsman och hens verk. Det är deekonomiska och de ideella rättigheterna som är är ensamrättigheter, vilket betyder att ingen annan än upphovsmanneneller någon med hans tillstånd får vidta någon av de åtgärder som dessa rättigheter omfattar.De ekonomiska rättigheterna ● rätten att tillåta eller förbjuda varje form av mångfaldigande (kopiering) av verket, dvs. framställning av exemplar i vilken form det vara må, också om det är fråga om tillfälliga eller flyktiga kopior t.ex. i en dators minne. ● rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten.De ideella rättigheterna ● rätten för upphovsmannen att bli namngiven i samband med att verket utnyttjas. ● rätten att motsätta sig att verket ändras eller görs tillgängligt för allmänheten i en form eller i ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf
 3. 3. Hur många år gäller upphovsrätten?Utdrag från Upphovsrätt - Information om rättsreglerna (http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf)"Upphovsrätten varar som huvudregel under upphovsmannens livstid och 70 årefter det år då han eller hon avled.I fråga om anonyma verk gäller sjuttioårstiden i stället från året föroffentliggörandet.När skyddstiden har gått ut är verket fritt att använda."
 4. 4. Vad innebär verkshöjd?Utdrag från Upphovsrätt - Information om rättsreglerna (http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf)"För att ett alster skall anses vara ett verk måste det vara resultatet av enupphovsmans eget personliga intellektuella skapande. Verket måste alltså pånågot sätt vara unikt, t.ex. så att inte två personer oberoende av varandraskulle ha uttryckt de omständigheter som verket handlar om på samma sätt.Man brukar i sammanhanget använda uttrycket att verket måste ha uppnått ”verkshöjd”. Detta innebär att enkla nyhetsnotiser, enkla blanketter och liknandeinte har skydd.Upphovsrättskyddet omfattar inte de fakta eller idéer som verket innehåller utanskyddar endast upphovsmannens personliga sätt att uttrycka verkets innehåll."
 5. 5. Du har skrivit en artikel på din arbetsplats. Vem harupphovsrätten?Det är alltid den som har skapat ett konstärligt eller litterärt verk som har den ursprungligaupphovsrätten till. Sedan kan du som anställd ha skrivit något avtal med din arbetsgivare som gör attdenne får rätt till ditt verk. Detta skrivs tydligt i 1§ i Upphovsrättslagen.SFS 1960:729. Upphovsrättslagen. Stockholm, Justitiedepartementet.http://www.sweden.gov.se/sb/d/1920
 6. 6. Titta igenom materialet på din nuvarande Google Site. Bryter du motupphovsrättslagen, eller har du kontrollerat att bilder och annat fåranvändas? Motivera.Nej. De foton som finns lagrade på Google Site är tagna av min dotter och detfinns ett muntligt medgivande. Dessutom så kan inte fotot anses ha verkshöjd.Den film som visas på min Google Site finns inte där utan är länkad dit frånYoutube. Då den inte finns lagrad på Google Site bryter inte jag motupphovsrätten men det skulle Youtube kunna göra om de inte har tillstånd attvisa filmen. Om filmen tas bort från Youtube så försvinner den även från minGoogle Site. Risken att det ska ske på grund av upphovsrättsintrång för dennafilm är dock inte troligt då företaget som skapade filmen tillgängliggjort den.http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf
 7. 7. Vad betyder Creative Commons-licensen CC BY?Utdrag från Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv"Du har tillstånd: ● att Dela — att kopiera, distribuera och sända verket ● att Remixa — för att skapa bearbetningar ● använda verket för kommersiella ändamålPå följande villkor: ● Erkännande — Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din använding av verket).Övriga förutsättningar: ● Undantag — Undantag från villkoren ovan kan ges av upphovsrättsinnehavaren. ● Public Domain — Om verket eller någon av dess beståndsdelar är public domain enligt tillämplig lag påverkas denna status inte på något sätt av licensen. ● Övriga rättigheter — Följande rättigheter påverkas inte av licensen: ○ Dina rättigheter enligt "fair dealing", "fair use" eller andra tillämpliga undantag och begränsningar i upphovsrätten; ○ Upphovsmannens ideella rätt. ○ Rättigheter som andra personer kan ha antingen till verket själv eller dess användning, t.ex.publicitets- och integritetsrättigheter."
 8. 8. Vad betyder Creative Commons-licensen CC BY NCSA?Utdrag från Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.sv"Du har tillstånd: ● att Dela — att kopiera, distribuera och sända verket ● att Remixa — för att skapa bearbetningarPå följande villkor: ● Erkännande — Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din använding av verket). ● Ickekommersiell — Du får inte använda verket för kommersiella ändamål. ● Dela Lika — Om du ändrar, bearbetar eller bygger vidare på verket får du endast distribuera resultatet under samma licens eller en liknande licens som denna.Övriga förutsättningar: ● Undantag — Undantag från villkoren ovan kan ges av upphovsrättsinnehavaren. ● Public Domain — Om verket eller någon av dess beståndsdelar är public domain enligt tillämplig lag påverkas denna status inte på något sätt av licensen. ● Övriga rättigheter — Följande rättigheter påverkas inte av licensen: ○ Dina rättigheter enligt "fair dealing", "fair use" eller andra tillämpliga undantag och begränsningar i upphovsrätten; ○ Upphovsmannens ideella rätt. ○ Rättigheter som andra personer kan ha antingen till verket själv eller dess användning, t.ex.publicitets- och integritetsrättigheter."
 9. 9. Du ska använda en bild för att marknadsföra din skola i en broschyr. Kandu använda bilder du hittat på nätet med Creative Common-licens till det?Under vilka förutsättningar då?Det beror vilken CC licens som fotot har. Med CC SA Tillåter andra att sprida materialet underförutsättning att upphovsmannen anges. I övrigt finns inga begränsningar men om upphovsmannenändrar rättigheterna måste skolan följa dessa. Bäst är att köpa rättigheter till att använda bilden såslipper man överraskningar.http://sv.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
 10. 10. Får du ändra i verk med Creative Commons licens? I såfall, under vilka förutsättningar?Verk med CC-ND licens får inga bearbetningar, förändringar eller vidarearbeten göras. Så om ND stårmed i en creative common licens, exempelvis CC-BY-NC-ND licens, så får inga ändringar göras. FörCC-SAlicens betyder det att verk som bearbetningar, förändringar eller vidarearbete ska ha sammalicens som ursprungsverket, exempelvis CC BY-SA där du måste ange upphovsman och vidaredistribuera materialet med samma CC licens som ursprunget. Se gärna frågorna ovan som ytterligareförklarar.http://sv.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
 11. 11. Vad kan hända om du bryter mot upphovsrättslagen?Utdrag från Upphovsrätt - Information om rättsreglerna (http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf)"Intrång som sker uppsåtligen (dvs. med avsikt) eller av grov oaktsamhet kanföranleda straff i form av böter eller fängelse i upp till två år. En upphovsmaneller annan rättighetshavare kan begära vitesförbud mot den som gör ettintrång mot att fortsätta med detta. Under vissa förutsättningar kan ett sådantförbud också meddelas utan att svaranden har hörts. Intrång iupphovsrättigheter kan också föranleda skadestånd. Först och främst skall densom gör intrång betala skälig ersättning för det utnyttjande som har skett. Omintrånget har begåtts av oaktsamhet (eller uppsåt) skall ersättning betalasockså för annan skada som kan ha uppstått (t.ex. förlust av marknadsandelar,ersättning för lidande)."
 12. 12. Vad gäller för rättigheterna för det material som man lägger upp påslideshare och som andra lagt upp på Slideshare?Först så gäller upphovsrättslagen gäller för det material som du producerat föratt lägga upp på slideshare. Skulle man bryta mot detta så är skrivningen frånSlideshares sida att du som uppladdare är ansvarig. För uppladdat material påSlideshare gäller att varje användare av Slideshare har rätt att nå, använda,reproducera, distribuera, härleda, visa eller på annat sätt använda enligt deregler och funktioner som Slideshare erbjuder.http://www.slideshare.net/community_guidelines
 13. 13. Hur gör man för att hitta bilder och andra medie-filer som man fåranvända? Hur vet man att man får det? Ge något eller några exempel.Ett sätt är att söka (googla) eller använda sig av Creative Commons egensökfunktion för att hitta mediefiler. Andra sätt är att använda sig av storaetablerade webbplatser som exempelvis Multimediabyrån som drivs avskolverket, Projekt Runeberg som publicerar nordisk litteratur där skyddstidenhar gått ut eller Flikr som är en av de större bilddelningstjänsterna.CreativeCommons: http://search.creativecommons.org/Multimediabyrån: http://www.multimedia.skolverket.se/Projekt Runeberg: http://runeberg.org/Flikr: http://www.flickr.com/Stock.Xchng: http://www.sxc.hu/Istockphoto: http://www.istockphoto.com/En bra guide som visar olika webbtjänster för olika typer av fria mediefiler ochhur man gör för att hitta rätt: http://www.youtube.com/watch?v=cqBgPy1l1sQ
 14. 14. Källförteckning● SFS 1960:729. Upphovsrättslagen. Stockholm, Justitiedepartementet.● Justitiedepartementet. 2012. Upphovsrätt - Information om rättsreglerna. http://www.regeringen. se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf (Hämtad 2012-04-12)● Creative Commons. 2012. Erkännade 3.0. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv (Hämtad 2012- 04-12)● Creative Commons. 2012. Erkännade-Icke kommersiell-Dela lika 3.0. http://creativecommons.org/licenses/by- nc-sa/3.0/deed.sv (Hämtad 2012-04-12)● Wikipedia. 2012. Creative Commons. http://sv.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons (Hämtad 2012-04-12)● Slideshare. 2012.Terms of Service. http://www.slideshare.net/community_guidelines (Hämtad 2012-04-12)● Östmar, Matias. 2010. Så hittar och använder du bilder på nätet. http://www.youtube.com/watch? v=cqBgPy1l1sQ (Hämtad 2012-04-12)

×