Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rajd terenowy „Cztery pory roku” w Ojcowskim Parku Narodowym

648 views

Published on

Rajd terenowy „Cztery pory roku” w Ojcowskim Parku Narodowym

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Rajd terenowy „Cztery pory roku” w Ojcowskim Parku Narodowym

 1. 1. Rajd terenowy „Cztery pory roku” w Ojcowskim Parku Narodowym Kraków, 14 listopada 2013 Alicja Subel, Janusz Glanowski Dział Naukowo-Edukacyjny Zespół ds. Edukacji Ojcowski Park Narodowy edukacja@ojcowskiparknarodowy.pl
 2. 2. Rajd terenowy „Cztery pory roku” Tematyka zajęć odnosi się przede wszystkim do II i III etapu kształcenia (zgodnie z podstawą programową). Z zajęć mogą korzystać również grupy ze szkół ponadgimnazjalnych. Najmłodsza grupa w historii rajdu – II klasa SP.
 3. 3. Rajd terenowy „Cztery pory roku” Bardzo ciekawa trasa rajdu
 4. 4. Rajd terenowy „Cztery pory roku” Cel zajęć poznawanie walorów Ojcowskiego PN w ciekawy sposób wykorzystanie w praktyce teoretycznej wiedzy przyrodniczej ćwiczenie umiejętności samodzielnego opracowanie wyników badań i obserwacji/formułowania wniosków doskonalenie umiejętności pracy zespołowej i prezentacji wyników próba oceny wpływu człowieka na przyrodę OPN
 5. 5. Rajd terenowy „Cztery pory roku” Przebieg zajęć I etap wprowadzenie w formie prelekcji w Ośrodku EdukacyjnoDydaktycznym; omówienie zadań, ćwiczenie wyznaczania kierunku marszu na podstawie azymutów II etap przejście trasy rajdu (ok. 5 km); wykonanie zadań na trasie III etap podsumowanie i prezentacja wyników poszczególnych grup w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym
 6. 6. Rajd terenowy „Cztery pory roku” Główna tematyka GEOGRAFIA Orientacja w terenie Rysowanie mapy Określanie użytkowania terenu Ocena i analiza krajobrazu BIOLOGIA Zanieczyszczenie powietrza i porosty jako bioindykatory Rozpoznawanie gatunków zwierząt i roślin, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków drzew Elementy fenologii Ocena doliny jako miejsca życia
 7. 7. Rajd terenowy „Cztery pory roku” Główna tematyka GEOGRAFIA Orientacja w terenie Rysowanie mapy Określanie użytkowania terenu Ocena i analiza krajobrazu
 8. 8. Rajd terenowy „Cztery pory roku” Główna tematyka GEOGRAFIA Orientacja w terenie Rysowanie mapy Określanie użytkowania terenu Ocena i analiza krajobrazu
 9. 9. Rajd terenowy „Cztery pory roku” Główna tematyka GEOGRAFIA Orientacja w terenie Rysowanie mapy Określanie użytkowania terenu Ocena i analiza krajobrazu
 10. 10. Rajd terenowy „Cztery pory roku” Główna tematyka GEOGRAFIA Orientacja w terenie Rysowanie mapy Określanie użytkowania terenu Ocena i analiza krajobrazu
 11. 11. Rajd terenowy „Cztery pory roku” Główna tematyka BIOLOGIA Zanieczyszczenie powietrza i porosty jako bioindykatory Rozpoznawanie gatunków zwierząt i roślin, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków drzew Elementy fenologii
 12. 12. Rajd terenowy „Cztery pory roku” Główna tematyka BIOLOGIA Zanieczyszczenie powietrza i porosty jako bioindykatory Rozpoznawanie gatunków zwierząt i roślin, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków drzew Elementy fenologii
 13. 13. Rajd terenowy „Cztery pory roku” Główna tematyka BIOLOGIA Zanieczyszczenie powietrza i porosty jako bioindykatory Rozpoznawanie gatunków zwierząt i roślin, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków drzew Elementy fenologii
 14. 14. Rajd terenowy „Cztery pory roku” Główna tematyka BIOLOGIA Zanieczyszczenie powietrza i porosty jako bioindykatory Rozpoznawanie gatunków zwierząt i roślin, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków drzew Elementy fenologii
 15. 15. Rajd terenowy „Cztery pory roku” Główna tematyka BIOLOGIA Zanieczyszczenie powietrza i porosty jako bioindykatory Rozpoznawanie gatunków zwierząt i roślin, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków drzew Elementy fenologii
 16. 16. Rajd terenowy „Cztery pory roku” Główna tematyka BIOLOGIA/GEOGRAFIA Dolina jako miejsce życia
 17. 17. Rajd terenowy „Cztery pory roku” Inne ćwiczenia Wykonanie „totemu” Pieśń wiosny/jesieni Drzewo smutne i wesołe
 18. 18. Rajd terenowy „Cztery pory roku” Informacje dodatkowe trasa rajdu liczy ok. 5 km, znajduje się na niej 28 oznaczonych punktów (słupki z numerami) czas trwania to ok. 5 godzin lekcyjnych (bez zwiedzania obiektów) w czasie zajęć uczestnicy są podzieleni na grupy i przechodzą trasę pod opieką nauczycieli/rodziców w trakcie zajęć możliwe jest zwiedzanie ruin zamku kazimierzowskiego w Ojcowie lub ekspozycji przyrodniczej
 19. 19. Rajd terenowy „Cztery pory roku” Informacje dodatkowe zajęcia prowadzi dwoje specjalistów ds. edukacji cena zajęć: 20 zł/os. (lub 25 zł/os. w przypadku zwiedzania ekspozycji)

×