Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magurski Park Narodowy: warsztaty młodych odkrywców

461 views

Published on

Magurski Park Narodowy: warsztaty młodych odkrywców

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Magurski Park Narodowy: warsztaty młodych odkrywców

 1. 1. WARSZTATY MŁODYCH ODKRYWCÓW Magurski Park Narodowy
 2. 2. „Przy wprowadzaniu dziecka w świat przyrody wiedza nawet w połowie nie jest tak ważna jak odczucia” Rachel Carson Warsztaty Młodych Odkrywców kształcenie umiejętności uczniowie szkół podstawowych zaangażowanie wszystkich zmysłów
 3. 3. Wiedza Osobista Motywacja Doświadczenie Działanie  Utrzymanie stabilności ekosystemów  Zachowanie różnorodności biologicznej  Zachowanie dziedzictwa geologicznego  Zapewnienie ciągłości istnienia gatunków  Ochrona walorów krajobrazowych  Utrzymanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
 4. 4. Co chcemy osiągnąć?  Dzieci lubią przyrodę i się jej nie boją  Dzieci szukają kontaktu z przyrodą  Dzieci wiedzą, że są elementem przyrody i szanują każdą formę życia  Dzieci wiedzą, że mieszkają w cennym przyrodniczo obszarze i potrafią to wykorzystać
 5. 5. W jaki sposób to zrobić?  Kształcenie umiejętności  Odkrywanie na nowo świata przyrody i oswajanie się z nim  Inspirowanie do podejmowania wyzwań  Pobudzanie dociekliwości  Używanie zmysłów
 6. 6. Tematyka warsztatów  Ekosystemy i procesy w nich zachodzące  Fauna i flora  Formy ochrony przyrody  Natura 2000  Usługi ekosystemowe  Człowiek a przyroda  Edukacja globalna
 7. 7. Zajęcia w terenie
 8. 8. Prowadzący uczestniczą w zajęciach
 9. 9. Wcielanie się w role
 10. 10. Gry symulacyjne
 11. 11. Oswajanie miejsca
 12. 12. Ambitne wyzwanie
 13. 13. Zmiana nadawcy
 14. 14. Efekty  ponad dwukrotny wzrost uczestników warsztatów  oczekiwanie kolejnych spotkań  zmiana formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci  laureaci konkursów przyrodniczych  poruszanie tematów związanych z ochroną przyrody podczas wycieczek szkolnych odwiedzających OEM
 15. 15. Dziękuję za uwagę

×