Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategiczne podejście do projektowania

1,713 views

Published on

Strategiczne podejście do projektowania
Paweł Kopyść

Product Camp 2015 - Gdynia

Published in: Business

Strategiczne podejście do projektowania

 1. 1. Strategiczne podejście do projektowania
 2. 2. Poznajmy się! @PawelKopysc
 3. 3. Self-Centered Design
 4. 4. •  Dlaczego wchodzenie w buty użytkownika nie działa: –  Przeprowadzono eksperyment na grupie 480 menedżerów –  Im menedżerowie byli bardziej empatyczni, tym bardziej używali własnych preferencji, żeby przewidzieć czego potrzebują klienci –  Im menedżerowie byli bardziej empatyczni, tym bardziej ignorowali badania rynkowe na klientach, które mogłyby im pomóc •  Dlaczego nie wystarczy polegać na intuicji i własnych preferencjach: –  Jeśli ciągle robisz to samo, to nie oczekuj innych rezultatów. Jeśli zadajesz ciągle te same pytania, to nie oczekuj innych odpowiedzi. –  Poznać kogoś to wejść w relacje z nim, a nie tylko z arkuszem kalkulacyjnym –  Zarówno menedżer jak i projektant musi wyjść zza biurka, spotkać swoich klientów, poznać ich, wysłuchać i zrozumieć –  To wymaga całkowitego wyzbycia się egocentryzmu
 5. 5. Ziemia jest płaska
 6. 6. •  W XXI wieku wszechświat kręci się wokół człowieka: –  era industrialna –  era dystrybucji –  era informacji –  era customer experience •  Rozwój systemów informacyjnych coraz mniej opiera się na technologii a coraz bardziej na służeniu człowiekowi: –  Main Frame –  Client-Server –  Internet –  Mobile Computing
 7. 7. UX stał się zasobem strategicznym
 8. 8. •  Design is hot! Biznes chce go: –  Adaptive Path zostało przejęte przez Capital One –  Fjord przez Accenture –  Hot Studio przez Facebook-a –  IBM konsekwentnie buduje team projektowy liczący 1000 osób •  Wielkie korporacje dostrzegły, że UX stał się krytycznym zasobem, którego nie mogą outsourcować do innych firm, obsługujących również ich konkurencję.
 9. 9. … strategicznym
 10. 10. •  Strategia w sensie biznesowym: –  Naczelna orientacja, kierunek rozwoju –  Misja, wizja, wartości – siła wewnętrzna –  Działania wewnętrzne wykorzystujące szanse i własny potencjał •  Strategia w sensie informatycznym: –  Wzorce projektowe Jak menedżer/konsultant/strateg/handlowiec powinien podchodzić do user experience?
 11. 11. Odkryj cel w życiu i zmieniaj świat 1
 12. 12. •  Menedżer musi stać się projektantem: –  Zakwestionuj status quo – zaprzecz swojej pozycji i władzy –  Zastanów się czy na pewno znasz (jesteś w relacji) z klientami, czy obserwujesz tylko ich statystyki –  Nie spychaj UXa wyłącznie do roli wykonawczej, bo on zna narzędzia i metody, które koncentrują się na klientach - zaangażuj go w tworzenie strategii, nowych usług, roadmapy, modelu biznesowego
 13. 13. •  Projektant musi zrozumieć biznes: –  Zakwestionuj status quo – zakwestionuj swoją ekspercką rolę –  Menedżer potrzebuje Twojego wsparcia, bo pracuje pod ciągłą presją czasu, nie rzadko ma trudnych przełożonych, ciągle musi motywować zespół i dbać o właściwą komunikację –  Menedżer potrzebuje Twojego zrozumienia, bo przełożeni wymagają od niego pracy z excelem, dlatego nie ma ani czasu, ani pieniędzy żeby analizować i spotykać się z użytkownikami –  Wyjdź poza ramy rozwiązań cyfrowych i zostań wizjonerem
 14. 14. Odkrywaj na nowo 2
 15. 15. •  Szukaj nowych, innowacyjnych rozwiązań dla starych problemów (zarządzanie innowacją, macierz BCG) •  Odkrywaj nowe nisze rynkowe (Blue Ocean Strategy) •  Twórz nowe modele biznesowe (Business Model Canvas)
 16. 16. Myśl o ludziach, ich potrzebach, problemach, pasjach... 3
 17. 17. •  Koncentruj się na ludziach, ich potrzebach i problemach tworząc rozwiązania strategiczne •  Klienci są punktem wyjścia do nowych perspektyw w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów •  Nie twórz rozwiązań B2C / B2B / B2E tylko H2H
 18. 18. Rozwiązuj problemy w sposób kompleksowy 4
 19. 19. •  Jako projektant musisz mieć szeroką perspektywę i znać otoczenie organizacji •  UX to zajęcie holistyczne, wymaga wiedzy i wejścia w obszary biznesowe, analityczne, technologiczne czy społeczne •  Posługuj się badaniami, insightami, analizą segmentacyjną, ścieżką klienta, przepływem procesów
 20. 20. Projektuj cały ekosystem 5
 21. 21. •  Strategiczne UX to projektowanie ekosystemu doświadczeń: –  Nie twórz wielu smart-rozwiązań, które działają oddzielne –  Twórz rozwiązania, które będą ze sobą „rozmawiały”, żeby życie i zachowanie człowieka było bardziej smart –  Projektuj usługi, doświadczenia, zaangażowanie, postawy, styl życia •  Przykłady: –  Apple: iWatch + HealthKit + ResearchKit + iOS Apps –  Google: Mapy + Nawigacja + Street View + Partnerzy –  JetBlue: Linie Lotnicze + Partnerzy + Social Engagement
 22. 22. Pomagaj w podejmowaniu decyzji 6
 23. 23. •  UX nie powinien tylko zajmować się rolą wykonawczą dla wcześniej podjętych decyzji •  UX pomaga w rozwiązywaniu problemów (5xWhy?, How might we…?, What if…?, UI Guidelines, UX Checklists) •  Twórz prototypy, pytaj odbiorców o opinię
 24. 24. Monitoruj i testuj 7
 25. 25. •  Wyznacz cele i Kluczowe Wskaźniki Sukcesu (KPI), które będziesz monitorował •  Optymalizuj konwersję (analityka internetowa, testy A/B) •  Testuj rozwiązania (badania z użytkownikami, usability tools)
 26. 26. Rób DOBRO!
 27. 27. Zmień sposób myślenia o user experience Zmień sposób myślenia o menedżerach i konsultantach biznesowych Projektujmy wspólnie ekosystemy doświadczeń w służbie człowiekowi
 28. 28. Paweł Kopyść kopysc.pl / krainabiznesu.pl IsaaCloud

×