Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Лекція 2 етапи якості
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Лекція 7 показники якості

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Лекція 7 показники якості

 1. 1. ЛекціяЛекція 66:: Показники якості бізнесуПоказники якості бізнесу та продукціїта продукції День студентаДень студента
 2. 2. менеджмент якості Л6 22 ПланПлан 1. Показники якості бізнесу - “Модель досконалості бізнесу ” (сл.3)1. Показники якості бізнесу - “Модель досконалості бізнесу ” (сл.3) • 1.1.1.1. 1 група – “МОЖЛИВОСТІ”1 група – “МОЖЛИВОСТІ” • 1.2.1.2. 2 група – “РЕЗУЛЬТАТИ”2 група – “РЕЗУЛЬТАТИ” 2.2. Система показників якості продукції . (сл.11)Система показників якості продукції . (сл.11) • 2.1. Структура якості (рівні якості)2.1. Структура якості (рівні якості) • 2.2. Види показників якості продукції та їх різнотиповість.2.2. Види показників якості продукції та їх різнотиповість. • 2.3. Класифікація показників якості продукції:2.3. Класифікація показників якості продукції: призначення, надійності, екологічності, виробітку на відмову, технологічності (продукції, технології); застосованості, уніфікації та стандартизації, ергономічності, естетичності, патентного захисту. 3. Способи та методи вимірювання показників якості продукції3. Способи та методи вимірювання показників якості продукції (сл.(сл.2828)) 4.4. Організування управління якістю продукціїОрганізування управління якістю продукції
 3. 3. менеджмент якості Л6 33 1. Показники якості бізнесу - “Модель1. Показники якості бізнесу - “Модель досконалості бізнесу ”досконалості бізнесу ” Дана модель виникла із Європейської премії з якості та булаДана модель виникла із Європейської премії з якості та була трансформована вченими з України.трансформована вченими з України. Модель досконалості бізнесу складається ізМодель досконалості бізнесу складається із 2-ох груп критеріїв:2-ох груп критеріїв: 1 група – “МОЖЛИВОСТІ” (1 група – “МОЖЛИВОСТІ” (1-5)) 2 група – “РЕЗУЛЬТАТИ” (2 група – “РЕЗУЛЬТАТИ” ( 6-9))
 4. 4. менеджмент якості Л6 44 1.1.1.1. 1 група – “МОЖЛИВОСТІ”1 група – “МОЖЛИВОСТІ” Таблиця 1 1 Критерій – Лідерська роль керівництва 2 Критерій – Політика та стратегія організації з якості 3 Критерій – Персонал 4 Критерій – Партнерство та ресурси 5 Критерій – Процеси , що здійснюються в організації Оцінювання групи “МОЖЛИВОСТІ” здійснюється за 3 – ма елементами*: а) досконалість підходу (1); б) недосконалість та перегляд підходу (0) в) повнота підходу (1/2); *- бали для оцінки за певним критерієм - перемножуються, а оцінки в межах критерію та міжкритеріальні оцінки - додаються!!!
 5. 5. менеджмент якості Л6 55 1 група – “МОЖЛИВОСТІ”1 група – “МОЖЛИВОСТІ” 1 Критерій –1 Критерій – Лідерська роль керівництва:Лідерська роль керівництва: 1а – демонстрування на особистих прикладах керівництвом культури1а – демонстрування на особистих прикладах керівництвом культури високої якості;високої якості; 1б – задіяність керівництва у вдосконаленні системи менеджменту1б – задіяність керівництва у вдосконаленні системи менеджменту організації;організації; 1в – задіяність керівництва в роботу зі споживачами, партнерами;1в – задіяність керівництва в роботу зі споживачами, партнерами; 1г – мотивування і підтримування керівництвом персоналу організації;1г – мотивування і підтримування керівництвом персоналу організації; 1д – існуюча культура високої якості між працівниками.1д – існуюча культура високої якості між працівниками. 2 Критерій2 Критерій – Політика та стратегія організації з якості:– Політика та стратегія організації з якості: 2а –2а – визначення існуючих і майбутніх потреб і очікувань зацікавленихвизначення існуючих і майбутніх потреб і очікувань зацікавлених сторін;сторін; 2б – використання інформації, отриманої при відмірюваннях,2б – використання інформації, отриманої при відмірюваннях, дослідженнях і творчій діяльності, для розробки стратегії та політики;дослідженнях і творчій діяльності, для розробки стратегії та політики; 2в – розробка, аналіз та актуалізація політики та стратегії;2в – розробка, аналіз та актуалізація політики та стратегії; 2г – розгортання політики і стратегії визначальних процесів;2г – розгортання політики і стратегії визначальних процесів; 2д – ознайомлення персоналу з політикою та стратегією, їх здійснення.2д – ознайомлення персоналу з політикою та стратегією, їх здійснення.
 6. 6. менеджмент якості Л6 66 1 група – “МОЖЛИВОСТІ”1 група – “МОЖЛИВОСТІ” 3 Критерій – Персонал 3а – планування, керування та покращення кадрової роботи; 3б – визначення, розвиток та підтримка знань і компетенцій; 3в – задіяння персоналу у втілення політики і стратегії, наділення повноваженнями; 3г – спілкування персоналу; 3д – турбота про персонал і мотивація. 4 Критерій – Партнерство та ресурси 4а – зовнішні партнери; 4б – фінансові ресурси; 4в – інфраструктура і матеріальні ресурси; 4г – технології; 4д – інформація і знання.
 7. 7. менеджмент якості Л6 77 1 група – “МОЖЛИВОСТІ”1 група – “МОЖЛИВОСТІ” 5 Критерій – Процеси , що здійснюються в організації 5а – систематичне проектування і менеджмент процесів; 5б – вдосконалення процесів, з використанням інновацій; 5в – проектування продуктів на основі потреб споживачів; 5г – виробництво доставка і наступне обслуговування продуктів; 5д – взаємовідносини зі споживачами. 1 група – “МОЖЛИВОСТІ” - МАХ=(5+5+5+5+5)*5 = 125 балів
 8. 8. менеджмент якості Л6 8 1.2. 2 група – “РЕЗУЛЬТАТИ”1.2. 2 група – “РЕЗУЛЬТАТИ”  66 Критерій –Критерій – Задоволення споживачів якістю продукціїЗадоволення споживачів якістю продукції  7 Критерій7 Критерій – Задоволення персоналу– Задоволення персоналу  8 Критерій8 Критерій – Вплив організації на суспільство– Вплив організації на суспільство  9 Критерій9 Критерій – Результати діяльності організації– Результати діяльності організації Оцінювання групи “РЕЗУЛЬТАТИ” здійснюється заОцінювання групи “РЕЗУЛЬТАТИ” здійснюється за 3 – ма елементами *:3 – ма елементами *: а) досягнення (1);а) досягнення (1); б) відсутність досягнення (0);б) відсутність досягнення (0); в) повнота охоплення (1/2);в) повнота охоплення (1/2); * -* - балибали для оцінки за певним критерієм - перемножуються, а оцінки вдля оцінки за певним критерієм - перемножуються, а оцінки в межах критеріюмежах критерію та міжкритеріальні оцінки - додаються!!!та міжкритеріальні оцінки - додаються!!!
 9. 9. менеджмент якості Л6 99 6 Критерій –6 Критерій – Задоволення споживачів якістю продукціїЗадоволення споживачів якістю продукції 6а – сприйняття споживачами організації, її продуктів;6а – сприйняття споживачами організації, її продуктів; 6б – показники роботи з підвищення задоволеності споживачів.6б – показники роботи з підвищення задоволеності споживачів. 7 Критерій7 Критерій – Задоволення персоналу– Задоволення персоналу 7а – сприйняття персоналом своєї праці;7а – сприйняття персоналом своєї праці; 7б – показники роботи з підвищення задоволеності працівників.7б – показники роботи з підвищення задоволеності працівників. 8 Критерій8 Критерій – Вплив організації на суспільство– Вплив організації на суспільство 8а – показники сприйняття суспільством громадської діяльності8а – показники сприйняття суспільством громадської діяльності організації;організації; 8б – показники з підвищення задоволеності суспільства.8б – показники з підвищення задоволеності суспільства. 2 група – “РЕЗУЛЬТАТИ”2 група – “РЕЗУЛЬТАТИ”
 10. 10. менеджмент якості Л6 1010 2 група – “РЕЗУЛЬТАТИ”2 група – “РЕЗУЛЬТАТИ” 9 Критерій9 Критерій – Результати діяльності організації– Результати діяльності організації 9а – фінансові показники організації;9а – фінансові показники організації; 9б – якість продукції та інші показники.9б – якість продукції та інші показники. 2 група – “РЕЗУЛЬТАТИ” – МАХ=(2+2) *4=16 балів2 група – “РЕЗУЛЬТАТИ” – МАХ=(2+2) *4=16 балів Висновок:Висновок: Якісний склад показників 1-ї та 2-ї груп доцільноЯкісний склад показників 1-ї та 2-ї груп доцільно ілюструвати схематично та у порівнянні з кращимиілюструвати схематично та у порівнянні з кращими організаціями галузіорганізаціями галузі
 11. 11. менеджмент якості Л6 11 2. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ2. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇПРОДУКЦІЇ 2.1. Рівні якості ( структура якості )2.1. Рівні якості ( структура якості ) Дворівневе поняття «якістьДворівневе поняття «якість»:»:  технічна якістьтехнічна якість виробляється на етапах досліджень, розробок і виробництва.виробляється на етапах досліджень, розробок і виробництва. Управління якістю на цьому етапі вимагає дій з дотримання потрібногоУправління якістю на цьому етапі вимагає дій з дотримання потрібного мінімуму якіснихмінімуму якісних іі кількісних запитівкількісних запитів до продукції; (до продукції; ( споживчий мінімумспоживчий мінімум))  комунікативна якістькомунікативна якість формується на етапах перед- і після продажногоформується на етапах перед- і після продажного обслуговування.обслуговування. Для забезпечення якості на цих етапах здійснюються операції, зорієнтовані на вичерпнеДля забезпечення якості на цих етапах здійснюються операції, зорієнтовані на вичерпне задоволення вимог споживачівзадоволення вимог споживачів..
 12. 12. менеджмент якості Л6 12 Структура взаємного впливу об’єктів якостіСтруктура взаємного впливу об’єктів якості (4-ох рівнева)(4-ох рівнева) Якість системи Науково технічний рівень Управлінський рівень Організаційно-економічний рівень Якість процесу виробництва Кваліфікація персоналу Ступінь стандартизації Рівень прогресив- ності технологій Якість сировини й матеріалів Якість технічного обладнання Якість продукції Параметри якості Вартість якостіСертифікація якостіПокращення якості Якість процесу споживання Якість післяпродажного обслуговування Якість експлуатації Есплуатаційні затрати засобів і часу споживача
 13. 13. менеджмент якості Л6 13 Дерево взаємозв'язку показників якостіДерево взаємозв'язку показників якості І рівень Інтегральна цінність продукції реалізованої якості ІІ рівень 2.1. Затрати за групами параметрів якості 2.2. Узагальнені показники якості за групами параметрів ІІІ рівень 3.1.2. 3.1.1. 3.2.1. 3.2.2 Затрати за напрямками якості Показники якості за окремими параметрами якості ІV рівень 3.1.2.1. 3.1.2.2. 3.2.2.1. 3.2.2.2. Часткові показники якості на різних етапах жіттєвого циклу V рівень Фактори, які впливають на часткові показники якості, і їх ресурсомісткість 3.1.2.2.1. 3.1.2.2.2. 3.2.2.1.1. 3.2.2.1.2.
 14. 14. менеджмент якості Л6 14 2.2. ВИДИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА2.2. ВИДИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇХ РІЗНОТИПОВІСТЬЇХ РІЗНОТИПОВІСТЬ Види коефіцієнтівВиди коефіцієнтів 1. Експлуатаційні показники;1. Експлуатаційні показники; (призначення, надійності, ергономічності, екологічні, естетичні, уніфікації…)(призначення, надійності, ергономічності, екологічні, естетичні, уніфікації…) 2. Обмежувальні показники;2. Обмежувальні показники; (патентно-правові, транспортабельності, …ті що відображають узгодженість(патентно-правові, транспортабельності, …ті що відображають узгодженість властвостей продукції із зовн. умовами їх використання)властвостей продукції із зовн. умовами їх використання) 3. Сервісні показники .3. Сервісні показники . (або додаткові – ті що спрощують процес експлуатації: авт ввімкнення та(або додаткові – ті що спрощують процес експлуатації: авт ввімкнення та вимкнення, вибір режимів експлуатації, регулювання параметрів…).вимкнення, вибір режимів експлуатації, регулювання параметрів…).
 15. 15. менеджмент якості Л6 15 Різнотипність показників якості продукціїРізнотипність показників якості продукції Показники якості продукціїПоказники якості продукції - кількісна характеристика одного або декількох показників- кількісна характеристика одного або декількох показників продукції, що становлять її якість, які носять відносний характер.продукції, що становлять її якість, які носять відносний характер. За ознакам, які характеризуютьсяЗа ознакам, які характеризуються, показники ділять на одиничні й комплексні., показники ділять на одиничні й комплексні.  ОдиничніОдиничні показникипоказники - показники, які характеризують якусь одну властивість або- показники, які характеризують якусь одну властивість або якість продукту.якість продукту.  КомплексніКомплексні показники підрозділяють на узагальнені, інтегральні й індексні. Вонипоказники підрозділяють на узагальнені, інтегральні й індексні. Вони можуть бути виражені в натуральних, у вартісних одиницях.можуть бути виражені в натуральних, у вартісних одиницях. За застосуваннямЗа застосуванням виділяютьвиділяють абсолютні й відносніабсолютні й відносні показники.показники. Залежно від стадіїЗалежно від стадії визначеннявизначення показники якості підрозділяються напоказники якості підрозділяються на::  прогнозовані;прогнозовані;  виробничі;виробничі;  проектні;проектні;  експлуатаційні.експлуатаційні. За елементами бізнес-процесуЗа елементами бізнес-процесу показники якості діляться на:показники якості діляться на:  інформаційніінформаційні — пов'язані з одержанням, обробкою й передачею інформації;— пов'язані з одержанням, обробкою й передачею інформації;  матеріальніматеріальні — включають забезпечення проведення вхідного контролю сировини,— включають забезпечення проведення вхідного контролю сировини, матеріалів, напівфабрикатів;матеріалів, напівфабрикатів;  техніко-технологічнітехніко-технологічні — пов'язані з обслуговуванням устаткування і його станом;— пов'язані з обслуговуванням устаткування і його станом;  трудовітрудові — показують рівень підготовки персоналу в сфері якості;— показують рівень підготовки персоналу в сфері якості;  організаційніорганізаційні — відображають застосування прогресивних методів організації— відображають застосування прогресивних методів організації виробництва.виробництва.
 16. 16. менеджмент якості Л6 16 Характеристика показників якості продукції ( 10 шт)Характеристика показників якості продукції ( 10 шт) Показники призначенняПоказники призначення Показники призначенняПоказники призначення — показники, що характеризують сутність товару і його— показники, що характеризують сутність товару і його функціональні властивості, що встановлюють здатність продукції здійснювати своїфункціональні властивості, що встановлюють здатність продукції здійснювати свої функції в певних умовах її раціонального застосування за призначенням.функції в певних умовах її раціонального застосування за призначенням. Виділяють наступніВиділяють наступні показники призначення продукціїпоказники призначення продукції::  класифікаційні;класифікаційні;  конструктивні;конструктивні;  експлуатаційні;експлуатаційні;  показники функціональної й технічної ефективності;показники функціональної й технічної ефективності;  показники складу й структури.показники складу й структури. Показники призначення продукції характеризують властивості продукції, що обумовлюютьПоказники призначення продукції характеризують властивості продукції, що обумовлюють основні функції, для виконання яких вона призначена, і визначають сферу їїосновні функції, для виконання яких вона призначена, і визначають сферу її використання.використання. Для виробів, що виконуютьДля виробів, що виконують кілька основних функційкілька основних функцій, призначається їхня вагомість по, призначається їхня вагомість по відношенню одної до іншої за наступними методами:відношенню одної до іншої за наступними методами:  метод інтегрування коефіцієнтів або розрахунків ефективності;метод інтегрування коефіцієнтів або розрахунків ефективності;  параметричні методи;параметричні методи;  метод балів;метод балів;  експертні методи. (експертні методи. ( пр. батарея з іонізаторомпр. батарея з іонізатором))
 17. 17. менеджмент якості Л6 17 Показники призначенняПоказники призначення Класифікація продукціїКласифікація продукції за ознакою кількості показниківза ознакою кількості показників призначення для оцінки їхпризначення для оцінки їх корисного ефекту наступна.корисного ефекту наступна. Однофункціональні товариОднофункціональні товари::  гірничодобувне, енергетичне, насосне, підйомно-транспортне, металургійне,гірничодобувне, енергетичне, насосне, підйомно-транспортне, металургійне, компресорне устаткування, сільськогосподарські машини. Основний показниккомпресорне устаткування, сільськогосподарські машини. Основний показник призначення даних товарів - продуктивність;призначення даних товарів - продуктивність;  електрична енергія. Основний показник призначення — сила струму.електрична енергія. Основний показник призначення — сила струму. Двофункціональні товариДвофункціональні товари::  комп'ютерна техніка. Основні показники призначення — швидкість, обсяг пам'яті;комп'ютерна техніка. Основні показники призначення — швидкість, обсяг пам'яті;  холодильне встаткування. Основні показники призначення — ємність, температура вхолодильне встаткування. Основні показники призначення — ємність, температура в камері.камері. Трьохфункціональні товариТрьохфункціональні товари::  контрольно-вимірювальні прилади й комплекси. Основні показники призначення —контрольно-вимірювальні прилади й комплекси. Основні показники призначення — діапазон вимірів, швидкість, точність;діапазон вимірів, швидкість, точність;  літаки, автотранспорт, залізничний транспорт. Основні показники призначення —літаки, автотранспорт, залізничний транспорт. Основні показники призначення — місткість (вантажопідйомність), дальність, швидкість;місткість (вантажопідйомність), дальність, швидкість;  радіоапаратура. Основні показники призначення — гучність, чистота звучання,радіоапаратура. Основні показники призначення — гучність, чистота звучання, кількість каналів.кількість каналів. Багатофункціональні товариБагатофункціональні товари::  телеапаратура. Основні показники призначення — чистота й гучність звуку, розміртелеапаратура. Основні показники призначення — чистота й гучність звуку, розмір екрана, кольоровість, контрастність;екрана, кольоровість, контрастність;  продукти харчування. Основні показники призначення — екологічність, змістпродукти харчування. Основні показники призначення — екологічність, зміст вітамінів, білків, вуглеводів, жирів, мінералів і інших корисних властивостей;вітамінів, білків, вуглеводів, жирів, мінералів і інших корисних властивостей;  меблі. Основні показники призначення — міцність, комфортність, відповідність моді,меблі. Основні показники призначення — міцність, комфортність, відповідність моді, екологічністьекологічність
 18. 18. менеджмент якості Л6 18 Показники надійностіПоказники надійності Показники надійностіПоказники надійності -— показники, які відображають здатність продукту з часом-— показники, які відображають здатність продукту з часом реалізовувати необхідні функції в заданій системі. Дані показники характеризуютьреалізовувати необхідні функції в заданій системі. Дані показники характеризують особливості безвідмовності, довговічності, ремонтопридатності й збереженості.особливості безвідмовності, довговічності, ремонтопридатності й збереженості. ((показник надійності кількісно характеризуєпоказник надійності кількісно характеризує одну або кількаодну або кілька особливостей, що становлятьособливостей, що становлять надійність виробу )надійність виробу )  НадійністьНадійність — ця властивість виробу— ця властивість виробу зберігати в часізберігати в часі вв певних межах значенняпевних межах значення всіхвсіх показниківпоказників, що характеризують здатність, що характеризують здатність здійснювати певні функціїздійснювати певні функції в конкретнихв конкретних режимах і умовах використання, технічного обслуговування, ремонтів, зберігання йрежимах і умовах використання, технічного обслуговування, ремонтів, зберігання й перевезення. ( залежить від режимів експлуатації)перевезення. ( залежить від режимів експлуатації)  БезвідмовністьБезвідмовність являє собою здатність продуктуявляє собою здатність продукту постійно зберігати працездатністьпостійно зберігати працездатність протягом певного періоду часу абопротягом певного періоду часу або окремого наробіткуокремого наробітку, який проявляється в, який проявляється в можливості безвідмовної діяльності.можливості безвідмовної діяльності.  РемонтопридатністьРемонтопридатність — це властивість товару, яка полягає— це властивість товару, яка полягає в пристосованості його дов пристосованості його до попередження й виявлення причин появи відмов, ушкоджень іпопередження й виявлення причин появи відмов, ушкоджень і ліквідаціїліквідації їх наслідків уїх наслідків у результаті проведення ремонтів і технічного обслуговування.результаті проведення ремонтів і технічного обслуговування.  ЗбереженістьЗбереженість — здатність товару— здатність товару зберігати справний й працездатнийзберігати справний й працездатний, придатний до, придатний до використання й експлуатаціївикористання й експлуатації стан протягом часустан протягом часу після зберігання й перевезення.після зберігання й перевезення. (Середній термін зберігання й призначений строк зберігання(Середній термін зберігання й призначений строк зберігання єє одиничними показниками збереженостіодиничними показниками збереженості.).)  ДовговічністьДовговічність — властивість продукції зберігати працездатність до настання— властивість продукції зберігати працездатність до настання граничного стану при встановленому термін технічного обслуговування й ремонту.граничного стану при встановленому термін технічного обслуговування й ремонту. (Середній(Середній ресурсресурс і середнійі середній термін службитермін служби єє одиничними показниками довговічностіодиничними показниками довговічності.).) (Д/З в чому відмінність Р від ТС - на прикладах)(Д/З в чому відмінність Р від ТС - на прикладах)
 19. 19. менеджмент якості Л6 19 Екологічі показникиЕкологічі показники Екологічні показникиЕкологічні показники — показники, що відбивають рівень шкідливого впливу на— показники, що відбивають рівень шкідливого впливу на навколишнє середовище, що виникає при виробництві, застосуванні, експлуатаціїнавколишнє середовище, що виникає при виробництві, застосуванні, експлуатації виробу.виробу. До основних показників екологічності продукції відносятьсяДо основних показників екологічності продукції відносяться::  вміст шкідливих домішок;вміст шкідливих домішок;  викиди шкідливих речовин;викиди шкідливих речовин;  радіоактивність ( допустимі нормирадіоактивність ( допустимі норми – Д/з– Д/з););  ступінь шуму (.. ), вібрації ( ..) й енергетичної дії на інші машин і агрегатів та людей.ступінь шуму (.. ), вібрації ( ..) й енергетичної дії на інші машин і агрегатів та людей.
 20. 20. менеджмент якості Л6 20 Показник виробітки на відмовуПоказник виробітки на відмову Виробіток на відмовуВиробіток на відмову — відношення часу до усередненої інтенсивності відмов за перший— відношення часу до усередненої інтенсивності відмов за перший рік.рік. Повний виробітокПовний виробіток — виробіток виробу від початку деякої стадії його експлуатації до— виробіток виробу від початку деякої стадії його експлуатації до системної події.системної події.  Коефіцієнт оперативної готовностіКоефіцієнт оперативної готовності для малих значень інтервалу часудля малих значень інтервалу часу tt і приі при постійному контролі працездатності приблизно можна визначити якпостійному контролі працездатності приблизно можна визначити як Ко(t, t)Ко(t, t)..  Коефіцієнт готовностіКоефіцієнт готовності визначається через середнє значення виробітку між відмовамивизначається через середнє значення виробітку між відмовами ТоТо і середній час відновленняі середній час відновлення ТвТв за відомим співвідношенням .за відомим співвідношенням .  Оцінка ймовірності відмовиОцінка ймовірності відмови в біноміальному розподілі числа виробів, щов біноміальному розподілі числа виробів, що відмовили, розраховується:відмовили, розраховується: ( )Dttt,d + ( )ÒâÒî Òî Êã + = ( ) ( ) ( )tn Dtttd DTttq + =+ , , де d(t, t+Dt) - кількість, що відмовили виробів в інтервалі; n(t) - загальна кількість експлуатованих виробів у період часу t.
 21. 21. менеджмент якості Л6 21 Показники технологічностіПоказники технологічності Показники технологічностіПоказники технологічності — показники, що виражають узагальнену— показники, що виражають узагальнену характеристику раціональності застосованих у продукції конструкторських іхарактеристику раціональності застосованих у продукції конструкторських і технологічних рішеньтехнологічних рішень і найкращийі найкращий розподіл витратрозподіл витрат на всіх фазах життєвогона всіх фазах життєвого циклу продукту.циклу продукту. Виділяють наступні показники технологічності:Виділяють наступні показники технологічності:  питома матеріалоємність виробу;питома матеріалоємність виробу;  питома енергоємність виготовлення й експлуатації виробу;питома енергоємність виготовлення й експлуатації виробу;  питома трудомісткість виготовлення виробу;питома трудомісткість виготовлення виробу;  коефіцієнт застосування ресурсів матеріалів;коефіцієнт застосування ресурсів матеріалів;  середня разова оперативна трудомісткість технічного обслуговування даногосередня разова оперативна трудомісткість технічного обслуговування даного виду;виду;  середня разова оперативна тривалість технічного обслуг-ння даного виду й ін.середня разова оперативна тривалість технічного обслуг-ння даного виду й ін.
 22. 22. менеджмент якості Л6 22 Показники технологічностіПоказники технологічності (продукції, конструкції)(продукції, конструкції) 1.Технологічність продукції1.Технологічність продукції — пристосованість виробів до виробництва— пристосованість виробів до виробництва стосовно до популярних технологічних процесів і постачанню.стосовно до популярних технологічних процесів і постачанню. 2.Технологічність конструкції2.Технологічність конструкції — властивість, що відображає, наскільки чітко— властивість, що відображає, наскільки чітко враховуються вимоги наявної технології й системи освоєння, виробництва,враховуються вимоги наявної технології й системи освоєння, виробництва, транспортування й технічного обслуговування виробу.транспортування й технічного обслуговування виробу. ((забезпечує мінімізацію тривалості виробничої діяльності й витрат матеріалівзабезпечує мінімізацію тривалості виробничої діяльності й витрат матеріалів на всіх фазах життєвого циклу продуктуна всіх фазах життєвого циклу продукту )) Основні показники технологічності конструкціїОсновні показники технологічності конструкції::  питома вага деталей з механічною обробкою;питома вага деталей з механічною обробкою;  коефіцієнт між проектної уніфікації (запозичення) елементів обладнання;коефіцієнт між проектної уніфікації (запозичення) елементів обладнання;  коефіцієнт прогресивності технологічних процесів;коефіцієнт прогресивності технологічних процесів;  коефіцієнт уніфікації (запозичення) технологічних процесів.коефіцієнт уніфікації (запозичення) технологічних процесів.
 23. 23. менеджмент якості Л6 23 Коефіцієнт застосованостіКоефіцієнт застосованості ( взаємозалежний із показниками уніфікації і стандартизації)( взаємозалежний із показниками уніфікації і стандартизації) Коефіцієнт застосованостіКоефіцієнт застосованості КзКз показує рівень застосовності складовихпоказує рівень застосовності складових елементів. Коефіцієнт застосовності розраховують по числуелементів. Коефіцієнт застосовності розраховують по числу типорозмірів, потипорозмірів, по складових елементахскладових елементах товару або утовару або у вартіснімвартіснім вираженнівираженні.. Коефіцієнт застосованості в різних сферах промисловості визначають заКоефіцієнт застосованості в різних сферах промисловості визначають за допомогою диференційованих параметрів, що характеризуютьдопомогою диференційованих параметрів, що характеризують рівеньрівень уніфікації виробівуніфікації виробів (%).(%). Основою уніфікаціїОсновою уніфікації є стандартизація що забезпечуютьє стандартизація що забезпечують взаємозамінність уніфікованих конструкцій, приладів і агрегатів.взаємозамінність уніфікованих конструкцій, приладів і агрегатів. Рівень уніфікації й стандартизаціїРівень уніфікації й стандартизації — насиченість виробів— насиченість виробів уніфікованими й стандартними елементами, для розрахунків якихуніфікованими й стандартними елементами, для розрахунків яких застосовуються множники застосовності й повторюваності.застосовуються множники застосовності й повторюваності.
 24. 24. менеджмент якості Л6 24 Рівень уніфікації й стандартизаціїРівень уніфікації й стандартизації 100 N N-N К o ×=з 100.. × − = В ВВ К о спр 100 A ... .y.B . × + + = hтдтBд тyт кпр ACA AC К де N — загальна кількість складових елементів товару; Nо кількість унікальних складових елементів товару. 2. Показник рівня стандартизації й уніфікації по складових елементах товару знаходять за формулою: де В — вартість сукупної кількості складових елементів товару; В0 — вартість кількості унікальних складених елементів товару. 3. Показник рівня стандартизації й уніфікації по вартісному вираженні знаходять за формулою: де Су — середня вартість ваги матеріалу уніфікованих деталей; Ст - середня вартість ваги матеріалу виробу в цілому; h — середня вартість нормо-години; Ау.В — вага всіх уніфікованих деталей у виробі; Ау.т — сумарна трудомісткість виготовлення уніфікованих деталей; Ад.В — загальна вага виробу; Ад.т — повна трудомісткість виготовлення виробу. 1. Показник рівня стандартизації й уніфікації по кількості типорозмірів знаходять за формулою:
 25. 25. менеджмент якості Л6 25 Ергономічні показникиЕргономічні показники Ергономічні показникиЕргономічні показники — показники , що відображають зручність і комфорт— показники , що відображають зручність і комфорт використання, і характеризують систему «людина — виріб — середовищевикористання, і характеризують систему «людина — виріб — середовище використання».використання». Виділяють наступніВиділяють наступні ергономічні показникиергономічні показники::  гігієнічнігігієнічні — показники, використовувані при встановленні відповідності виробу— показники, використовувані при встановленні відповідності виробу гігієнічним вимогам життєдіяльності й працездатності людини при реагуванні його згігієнічним вимогам життєдіяльності й працездатності людини при реагуванні його з виробом. Гігієнічні показники визначають відповідність виробу санітарно-виробом. Гігієнічні показники визначають відповідність виробу санітарно- гігієнічним нормам і призначенням. Ці показники можуть оцінювати конструктивнігігієнічним нормам і призначенням. Ці показники можуть оцінювати конструктивні особливості й окремі матеріали виробу й середовище замкненого простору, щоособливості й окремі матеріали виробу й середовище замкненого простору, що також є елементом обладнання;також є елементом обладнання;  антропометричніантропометричні — показники, застосовувані при встановленні відповідності— показники, застосовувані при встановленні відповідності конструкції виробу величині, формі й масі людського тіла і його окремих складових,конструкції виробу величині, формі й масі людського тіла і його окремих складових, що входять у контакт із виробом;що входять у контакт із виробом;  фізіологічні й психофізіологічніфізіологічні й психофізіологічні — показники, застосовувані при встановленні— показники, застосовувані при встановленні відповідності виробу фізіологічним особливостям людини й функціонуванню їївідповідності виробу фізіологічним особливостям людини й функціонуванню її органів відчуття:органів відчуття:  відповідність обладнання виробу силовим і швидкісним особливостям людини;відповідність обладнання виробу силовим і швидкісним особливостям людини;  відповідність конструкції виробу зоровим і психофізіологічним особливостям людини;відповідність конструкції виробу зоровим і психофізіологічним особливостям людини;  відповідність виробу тактильним особливостям людини;відповідність виробу тактильним особливостям людини;  сприйняття продукту за допомогою смаку, зору, привабливості;сприйняття продукту за допомогою смаку, зору, привабливості;  відповідність конструкції виробу, що має джерело звукової інформації, слуховимвідповідність конструкції виробу, що має джерело звукової інформації, слуховим психофізіологічним якостям людини;психофізіологічним якостям людини;  психологічніпсихологічні — показники, застосовувані при встановленні відповідності виробу— показники, застосовувані при встановленні відповідності виробу можливостям сприйняття й переробки інформації, психологічним якостям людини.можливостям сприйняття й переробки інформації, психологічним якостям людини.
 26. 26. менеджмент якості Л6 26 Естетичні показникиЕстетичні показники Естетичні показникиЕстетичні показники — показники продукції, що характеризують її естетичний— показники продукції, що характеризують її естетичний вплив на людину.вплив на людину. Естетичні показники характеризуютьЕстетичні показники характеризують ::  інформаційно-художнє оформлення продукції;інформаційно-художнє оформлення продукції;  гармонійність, виразність;гармонійність, виразність;  оригінальність дизайну упакування;оригінальність дизайну упакування;  цілісність композиції;цілісність композиції;  раціональність форми;раціональність форми;  досконалість виробничого виконання;досконалість виробничого виконання;  відповідність навколишньому середовищу, стилю й ін.відповідність навколишньому середовищу, стилю й ін. Інформаційна виразністьІнформаційна виразність ( комплексний показник естетичності)обумовлюється( комплексний показник естетичності)обумовлюється формою продукції й характеризується такими одиничними показникамиформою продукції й характеризується такими одиничними показниками якості, якякості, як знаковість, оригінальність, стильова відповідність,знаковість, оригінальність, стильова відповідність, відповідність моді.відповідність моді. Прим.* Застосовуються рекомендації з колірної обробки різних компонентів машин іПрим.* Застосовуються рекомендації з колірної обробки різних компонентів машин і устаткування.устаткування. Роботи, пов'язані з естетикою конструювання, виконують художники-конструктори йРоботи, пов'язані з естетикою конструювання, виконують художники-конструктори й скульптори, дизайнери.скульптори, дизайнери.
 27. 27. менеджмент якості Л6 2727 Патент —Патент — державне посвідчення, яке видається винахідникові, що засвідчує його авторство,державне посвідчення, яке видається винахідникові, що засвідчує його авторство, і забезпечує правовий захист винаходів, які відповідають показникамі забезпечує правовий захист винаходів, які відповідають показникам патентоспроможності.патентоспроможності. Патентний захистПатентний захист — юридичний захист авторського права, підприємницької діяльності,— юридичний захист авторського права, підприємницької діяльності, який має на увазі оформлення за законом і видачу патентного документа на винахід,який має на увазі оформлення за законом і видачу патентного документа на винахід, чи господарську діяльність.чи господарську діяльність. Патентна чистотаПатентна чистота — юридично закріплена можливість вільно використовувати технічний— юридично закріплена можливість вільно використовувати технічний об'єкт у даній країні без загрози порушення діючих на її території патентів.об'єкт у даній країні без загрози порушення діючих на її території патентів. Патентна експертизаПатентна експертиза — частина процесу патентування, що визначає патентну чистоту й— частина процесу патентування, що визначає патентну чистоту й патентоспроможність об'єкта винаходу.патентоспроможність об'єкта винаходу. Патентоспроможність винаходівПатентоспроможність винаходів — наявність у складі винаходу значної новизни, яка— наявність у складі винаходу значної новизни, яка збільшує ефективність використання винаходу в порівнянні з подібними винаходами.збільшує ефективність використання винаходу в порівнянні з подібними винаходами. Показник патентного захистуПоказник патентного захисту —— показник, що характеризує кількість і вагомістьпоказник, що характеризує кількість і вагомість нових вітчизняних винаходів, реалізованих у даному виробі.нових вітчизняних винаходів, реалізованих у даному виробі. Показник патентної чистотиПоказник патентної чистоти —— показник, що характеризує можливість вільноїпоказник, що характеризує можливість вільної реалізації продукції на внутрішньому й зовнішньому ринках.реалізації продукції на внутрішньому й зовнішньому ринках.  При визначенні патентної чистоти продукції потрібно враховувати, що товари,При визначенні патентної чистоти продукції потрібно враховувати, що товари, вироблені для реалізації тільки усередині країни, не повинні порушувати діючівироблені для реалізації тільки усередині країни, не повинні порушувати діючі патенти виключного права, видані в Україні , а закордоном - + домовленості пропатенти виключного права, видані в Україні , а закордоном - + домовленості про співпрацю.співпрацю. ( пр. Китай та Італія – взуття)( пр. Китай та Італія – взуття) Показники патентного захисту і патентної чистотиПоказники патентного захисту і патентної чистоти ..
 28. 28. менеджмент якості Л6 28 3.Способи та методи вимірювання3.Способи та методи вимірювання показників якостіпоказників якості Виділяють наступніВиділяють наступні способи вимірюванняспособи вимірювання::  автоматизовані;автоматизовані;  механізовані;механізовані;  ручні.ручні. ((Автоматизовані методи є найбільш об'єктивними, вірними й точнимиАвтоматизовані методи є найбільш об'єктивними, вірними й точними.).) Методи вимірюванняМетоди вимірювання::  Порівняльний метод;Порівняльний метод;  Експертний метод;Експертний метод;  Метод тестування.Метод тестування.
 29. 29. менеджмент якості Л6 29 Характеристика методів вимірюванняХарактеристика методів вимірювання показників якостіпоказників якості Порівняльний методПорівняльний метод - використовує три шкали:- використовує три шкали:  шкалу рівнів; (визначення величин відхилень від певного значення ( метод різниці)шкалу рівнів; (визначення величин відхилень від певного значення ( метод різниці)  шкалу інтервалів; (побудова довірчих інтервалів)шкалу інтервалів; (побудова довірчих інтервалів)  шкалу відношень. (відношення вимірювальної величини до еталонної ( метод дробів)шкалу відношень. (відношення вимірювальної величини до еталонної ( метод дробів) Експертний методи - вЕкспертний методи - використовується шкала порядку.икористовується шкала порядку. Вирішується питання зіставлення за принципами "краще або гірше", "більше або менше".Вирішується питання зіставлення за принципами "краще або гірше", "більше або менше". Експертні методиЕкспертні методи застосовуються там, де фізичнезастосовуються там, де фізичне явище неявище не відкрите або дуже складневідкрите або дуже складне длядля використання. Приклад такого методу — оцінка якості спортсменів (використання. Приклад такого методу — оцінка якості спортсменів (Пр: краща десяткаПр: краща десятка).). Одним з видів експертного методу є так званийОдним з видів експертного методу є так званий органолептичний методорганолептичний метод, заснований на, заснований на застосуванні органів чуттів людини.застосуванні органів чуттів людини. При побудові шкали порядку (або так званого ранжованого ряду) експерти застосовуютьПри побудові шкали порядку (або так званого ранжованого ряду) експерти застосовують метод попарного порівняння.метод попарного порівняння. Це результат роботи одного експерта, який оцінював об’єктиЦе результат роботи одного експерта, який оцінював об’єкти певним чином. Якщо використовувати декількох експертів, то можна одержати більшпевним чином. Якщо використовувати декількох експертів, то можна одержати більш точний результат.точний результат. Шкалу порядку нерідко розробляють завчасно і фіксують на ній опорні точки, які називаютьШкалу порядку нерідко розробляють завчасно і фіксують на ній опорні точки, які називають баламибалами. Це об’єктивний метод вимірювання. Результати вимірювання, одержаного. Це об’єктивний метод вимірювання. Результати вимірювання, одержаного шляхом попарного порівняння, можна уточнити методомшляхом попарного порівняння, можна уточнити методом послідовного наближенняпослідовного наближення. 9. 9 ((пр. Фігурне катанняпр. Фігурне катання)) Метод тестування : - а)Метод тестування : - а) практичне випробовування (практичне випробовування (пр: “спаринг”пр: “спаринг”)) - б) як попередній етап для інших методів (- б) як попередній етап для інших методів ( прпр –– експертнийекспертний)) При створенні експертної групи раціонально провести тестування, взаємооцінюванняПри створенні експертної групи раціонально провести тестування, взаємооцінювання експертів і контроль узгодження поглядів. Кожен експерт в обмежений інтервал часуекспертів і контроль узгодження поглядів. Кожен експерт в обмежений інтервал часу відповідає на питання спеціально розробленої анкети ( комп'ютер). Узгодженість думки івідповідає на питання спеціально розробленої анкети ( комп'ютер). Узгодженість думки і поглядів експертів можна оцінювати запоглядів експертів можна оцінювати за величиною конкордаціївеличиною конкордації (релевантність зміни(релевантність зміни величини критерію оцінкивеличини критерію оцінки))
 30. 30. менеджмент якості Л6 3030 Дякую за увагуДякую за увагу.. Д/З – Оцінити та дати аргументовануД/З – Оцінити та дати аргументовану характеристику проведеній оцінці організації -характеристику проведеній оцінці організації - НУ “ЛП”НУ “ЛП” Побудувати діаграми можливостей таПобудувати діаграми можливостей та результатів.результатів.
 31. 31. менеджмент якості Л6 3131 ВІТАЮ З ДНЕМ СТУДЕНТА!ВІТАЮ З ДНЕМ СТУДЕНТА! та Днем Романа.та Днем Романа.

Views

Total views

1,337

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

515

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×