Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Тема 7 маркетингова політика комунікацій

6,660 views

Published on

Published in: Education, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Тема 7 маркетингова політика комунікацій

 1. 1. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКАКОМУНІКАЦІЙ1. Роль, завдання і цілі системи маркетинговихкомунікацій (СМК) у комплексі маркетингу.2. Характерні особливості елементів СМК.фактори, що визначають структуру СМК.3. Методи визначення бюджету на просуваннятоварів.4. Реклама: сутність, роль і види.5. Стимулювання збуту, паблік рілейшнз,прямий маркетинг: сутність, поєднання зіншими складовими СМК.6. Сутність та роль мерчандайзингу табрендингу як синтетичних засобів комунікації
 2. 2. Основні елементи системимаркетингових комунікаційпідприємстваСМКРеклама«Паблікрілейшенз»СтимулюваннязбутуПерсональнийпродажБрендингМерчандайзинг
 3. 3. Основні адресати комунікаційноїполітики підприємстваНапрями впливу СМКфірмиСпоживачі(цільовий ринок)МаркетинговіпосередникиКонтактніаудиторіїОргани державногоуправлінняПостачальники
 4. 4. Фактори, що визначають структуру СМК- Тип товару чи ринку;- Етап життєвого циклу товару;- Стратегія просування товару
 5. 5. Графічна інтерпретація стратегій«проштовхування» (а) та «притягування» (б)у просуванні товарівВиробник Оптовик РоздрібнийторговецьСпоживачВиробник Оптовик РоздрібнийторговецьСпоживачa)б)
 6. 6. Методи визначення бюджету напросування товарівНеаналітичні:- залишковий метод;- метод приросту;- метод паритету з конкурентами;- метод проценту від обсягу продажів.Аналітичні:- метод визначення бюджету “виходячи з цілей ізавдань”;- метод визначення бюджету на основі плануваннявитрат.
 7. 7. Схема процесу планування рекламноїдіяльностіВизначення цілей і завдань рекламиВизначення цілей і завдань рекламиФормування рекламного бюджетуФормування рекламного бюджетуРозроблення рекламної стратегіїРозроблення рекламної стратегіїВизначенняцільовоїаудиторіїВизначенняцільовоїаудиторіїРозробленняконцепціїтоваруРозробленняконцепціїтоваруВибір засобіврозповсюдженнярекламиВибір засобіврозповсюдженнярекламиСтвореннярекламногозверненняСтвореннярекламногозверненняПроведення рекламної кампаніїПроведення рекламної кампаніїОцінка ефективності рекламиОцінка ефективності рекламиВизначення цілей і завдань рекламиВизначення цілей і завдань рекламиФормування рекламного бюджетуФормування рекламного бюджетуРозроблення рекламної стратегіїРозроблення рекламної стратегіїВизначенняцільовоїаудиторіїВизначенняцільовоїаудиторіїРозробленняконцепціїтоваруРозробленняконцепціїтоваруВибір засобіврозповсюдженнярекламиВибір засобіврозповсюдженнярекламиСтвореннярекламногозверненняСтвореннярекламногозверненняПроведення рекламної кампаніїПроведення рекламної кампаніїОцінка ефективності рекламиОцінка ефективності реклами
 8. 8. Заходи паблік рілейшнз«ПАБЛІК РІЛЕЙШЕНЗ»Паблісіті СпонсорствоВстановлення і підтриманнязв’язків із пресоюУчасть представників фірми вроботі з’їздів і конференційпрофесійних чи громадськихорганізаційТоварна пропагандаЛобіюванняСпонсорство у сферікультуриСпонсорство у сфері спортуСпонсорство в соціальнійсферіСпонсорство у сферізахисту довкілля
 9. 9. Адресати заходів стимулювання збутуАДРЕСАТИ ЗАХОДІВСТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУСпоживачі Посередники Власнийзбутовийперсонал
 10. 10. Заходи стимулювання збуту, спрямованіна споживачів•Різні знижки цін• Розповсюдження купонів• Безкоштовні зразки товарів• Підтримка постійних покупців• Премії у вигляді сувенірів• Лотереї, конкурси, вікторини, інші форми гри• Презентації нових товарів• Виставки, ярмарки• Надання кредиту, гарантій сервісного обслуговування,повернення товару тощо.
 11. 11. Етапи процесу персонального продажуПошук та оцінюванняпотенційних покупцівПопередня підготовка до візитуПідхід до клієнтаПрезентація і демонстрація товаруПодолання запереченьУкладання угодиПеревірка результатів (чидоставлений товар, чи задоволенийпокупець)

×