Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Лекція 7 показники якості
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Лекція 6 baldrige award

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Лекція 6 baldrige award

 1. 1. Лекція 3: Національна премія якості М.Болдриджа (Malcolm Baldrige National Quality Award Program) - Досконалість системи управління бізнесом - Досконалість системи управління навчальним закладом
 2. 2. 2 Історична довідка • Заснована у 1987 році • 3 категорії: бізнес, освіта, охорона здоров'я • присуджується не більш ніж 2-м компаніям на рік по кожній категорії • була інспірована нагородою за якість Демінга (Deming Application Prize) • останній перегляд версії - у 2001 році
 3. 3. Національна премія якості М.Болдриджа Criteria for Performance Excellence 2001
 4. 4. 4 Загальна інформація про організацію: зовнішнє середовище, відносини, проблеми 1. Лідерство 120 балів 2. Стратегічне планування 85 балів 3. Фокус на ринок та споживача 85 балів 5. Фокус на персонал 85 балів 6. Управління процесами 85 балів 7. Результати бізнесу 450 балів 4. Інформація та аналіз 90 балів Зв'язок між категоріями оцінки якості/ досконалості системи управління
 5. 5. 5 Критерії оцінки (1-й рівень деталізації) Результати (50%) Можливості (50%) Задоволення споживача (20%) Ключові результати ефективності (15%) Задоволення людей (9%) Соціальна та громадська складова (6%) Процеси (14%) Лідерство (10%) Персонал (9%) Партнерські стосунки та ресурси (9%) Політика і стратегія (8%) МодельоцінкиEQA
 6. 6. 6 (P) Вступ: Загальна інформація про організацію P.1. Опис організації Опишіть зовнішнє середовище Вашого бізнесу, взаємовідносини із споживачами, постачальниками та іншими партнерами а. Зовнішнє середовище b. Взаємовідносини із партнерами Р.2. Проблеми організації Опишіть конкурентне середовище Вашої організації, ключові стратегічно важливі проблеми та систему, що підтримує та вдосконалює ефективність ведення бізнесу а. Конкурентне середовище b. Стратегічні проблеми c. Система вдосконалення єфективності ведення бізнесу
 7. 7. 7 (1) Лідерство 1.1. Організаційне лідерство (80 балів) Як топ-менеджери керують організацією та забезпечують її досконалість а. Напрямки спрямування зусиль топ-менеджерів b. Догляд за організаційною досконалістю 1.2. Суспільна та громадянська відповідальність (40 балів) Опишіть як організація доказує свою відповідальність перед суспільством та державою а. Відповідальність перед суспільством b. Підтримка спільнотою
 8. 8. 8 (2) Стратегічне планування 2.1. Розробка стратегії (40 балів) Опишіть як ваша організація встановлює свої стратегічні цілі, включаючи посилення своєї конкурентної позиції та загальної ефективності а. Процес розробки стратегії b. Стратегічні цілі 2.2. Впровадження стратегії (45 балів) Опишіть як ваша організація переводить стратегічні цілі у конкретні дії. Забезпечте плани дій відповідними індикаторами ведення бізнесу. Змоделюйте майбутнє вашої організації по системі індикаторів а. Розробка плану дій b. Побудова, планування ефективності
 9. 9. 9 (3) Фокус на ринок та на споживача 3.1. Знання про споживача та ринок (40 балів) Опишіть яким чином ваша організація визначає вимоги, очікування та переваги споживачів та ринків з метою гарантованої постійної відповідності їм вашого продукту/ послуги та з метою розробки нових можливостей а. Розуміння, достатність знань про ринок та споживача 3.2. Взаємовідносини із споживачем та його задоволеність (45 балів) Опишіть як ваша організація будує взаємовідносини , щоб приваблювати, задовольняти та утримувати споживачів. Опишіть як досягається задоволеність споживачів. а. Взаємовідносини із споживачами b. Визначення задоволеності споживачів
 10. 10. 10 (4) Інформація та аналіз 4.1. Оцінювання та аналіз організаційної досконалості (50 балів) Опишіть систему управління ефективністю ведення бізнесу, що застосовується для аналізу, регулювання та покращення ефективності ведення бізнесу на всіх рівнях та в усіх частинах вашої організації а. Оцінка ефективності (досконалості/ якості) b. Аналіз ефективності (досконалості/ якості) 4.2. Управління інформацією (40 балів) Яким чином ваша організація гарантує якість та доступність необхідної інформації для та про працівників, постачальників/ партнерів, споживачів а. Доступність даних b. Якість обладнання та програмного забезпечення
 11. 11. 11 (5) Фокус на персонал 5.1. Системи роботи із персоналом (35 балів) Як роботи, посади, система винагородження, кар'єрного росту та інша практика роботи із персоналом вмотивовує та створює можливості персоналу досягати вищої ефективності у роботі всієї організації 5.2. Навчання, освіта та професійний рост (25 балів) Яким чином освіта та тренінги підтримують досягнення персоналом загальних цілей бізнесу 5.3. Задоволеність персоналу (25 балів) Яким чином підтримується робоче середовище та сприятливий, підтримуючий клімат, що сприяє задоволенню та вмотивованості працівників а. Робоче середовище b. Підтримка та задоволення споживачів
 12. 12. 12 (6) Управління процесами 6.1. Основні процеси (45 балів) Як організація керує процесами, в яких створюється продукт/ послуга а. Розробка продукту/ послуги b. Виробництво, доставка 6.2. Процеси росту бізнесу (25 балів) Як організація керує критичними для її успішності та росту ефективності процесами 6.3. Підтримуючі процеси (15 балів) Як організація керує процесами, що підтримуютьдіяльність процесів 6.2., 6.3.
 13. 13. 13 (7) Результати бізнесу 7.1. Фокус на споживача (125 балів) Складіть результати, що відносяться до споживачів та продукту, сегментуйте результати по групах споживачів та сегментах ринків, здійсніть порівняльний аналіз а. Задоволеність споживачів b. Відповідність продукту/ послуги 7.2. Фінансові та ринкові результати (125 балів) Складіть результати фінансової та ринкової ефективності по ринкових сегментах та здійсніть порівняльний аналіз а. Фінансові та ринкові результати
 14. 14. 14 (7) Результати бізнесу 7.3. Фокус на персонал (80 балів) Складіть результати, що відносяться до персоналу, такі як задоволеність, професійний рост, ефективність системи роботи із персоналом, тощо. Сегментуйте результати по категоріях персоналу, здійсніть порівняльний аналіз а. Фокус на персонал 7.4. Організаційна ефективність (120 балів) Складіть результати, що відносяться до очікуваної організаційної ефективності та здійсніть порівняльний аналіз а. Операційні результати b. Результати суспільної та громадянської відповідальності
 15. 15. 15 Інтерпретація результатів бали Підхід – його реалізація 0% • Несистематизований підхід, інформація епізодична 10%- 20% • Підхід на систематичній основі тільки починають використовувати для базових галузей (категорій) • Найбільші недоліки зустрічаються у реалізації тих підходах, що можуть гальмувати прогрес • Часткове реагування на проблеми, робляться тільки перші кроки для покращень 30%- 40% • Систематично використовується ефективний підхід для базових галузей (категорій) • Здійснюються лише перші кроки по реалізації підходу • Початок використання систематизованого підходу для оцінювання та покращення ключових сфер 50%- 60% • Систематично використовується ефективний підхід для всіх галузей (категорій) та ключових вимог бізнесу • Підхід реалізується, але з перемінним успіхом від однієї галузі до іншої • Через базований на фактах, систематичний процес оцінки та покращення здійснюється підвищення ефективності та результативності ключових процесів • Підхід приведений у відповідність до базових потреб організації, що ідентифіковані у критеріях вище 70%- 80% • Систематично використовується ефективний підхід для багатофакторних вимог всіх галузей (категорій) та існуючих та змінних потреб бізнесу • Підхід реалізується успішно, без значних недоліків • Базований на фактах, систематичний процес оцінки та покращення, організаційне навчання є ключовими інструментами менеджера; чітке розуміння шляхів вдосконалення є результатом зусиль всієї організації • Підхід приведений у відповідність до потреб організації 90%- 100% • Систематично використовується ефективний підхід, що повністю відповідає всім вимогам галузей (категорій) та існуючим та змінним потребам бізнесу • Підхід реалізується повністю успішно, без важливих недоліків у будь-яких сферах чи підрозділах • Базований на фактах, сильний та систематичний процес оцінки та покращення, організаційне навчання є ключовими інструментами менеджера; досконалість спричинена бездоганною роботою всієї організації на це завдання • Підхід повністю інтегрований із потребами організації бали Результати 0% • Результати відсутні або дуже низькі 10%- 20% • Здійснено де-кілька покращень в де-яких сферах • Результати відсутні по більшості важливих для успіху вашого бізнесу сфер 30%- 40% • Покращення та/ або хороший рівень ефективності ідентифіковані в багатьох ключових сферах вашого бізнесу • Перші кроки в отриманні порівняльної інформації та формування змін • Результати зафіксовані в багатьох важливих для успішності бізнесу сферах 50%- 60% • У звітах передбачаються і подальші покращення та/ або хороший рівень ефективності в більшості ключових сфер вашого бізнесу • Немає прикладів несприятливих змін та дуже низького рівню ефективності в ключових сферах для вашого бізнесу • Де-які зміни та/ або існуючий рівень ефективності у порівнянні із аналогами (та/ або методом бенчмаркінгу), показують – як сильні сторони та покращення призводять до дуже хорошого рівню ефективності • Результати бізнесу стосуються більшості ключових споживачів, ринків та вимог процесів 70%- 80% • Існуючий рівень ефективності достатній для того, щоб бути відмінним в ключових сферах вашого бізнесу • Підтримані більшість змін та / або утриманий поточний рівень ефективності • Більшість змін та/ або існуючий рівень ефективності у порівнянні із аналогами (та/ або методом бенчмаркінгу), показують – як лідерство призводить до дуже хорошого рівню ефективності • Результати бізнесу стосуються більшості ключових споживачів, ринків, процесів та плані змін 90%- 100% • Існуючий рівень ефективності відмінний в ключових сферах вашого бізнесу • Відмінні зміни та/ або стійкий рівень ефективності • Лідерство у галузі та у досягненнях • Результати бізнесу повністю відповідають ключовим споживачам, ринкам, процесам та планам змін

Views

Total views

418

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

66

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×