Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Тема 5 маркетингова цінова політика

6,966 views

Published on

Published in: Education, Technology, Travel
 • Be the first to comment

Тема 5 маркетингова цінова політика

 1. 1. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА1. Суть та роль маркетингової ціновоїполітики, аналіз факторів впливу націнову політику підприємства.2. Вибір цінової стратегії. Стратегічнірішення щодо рівня ціни.3. Характеристика моделей та методівціноутворення.4. Аналіз беззбитковості привизначеному рівні ціни. Пристосуванняціни (цінова тактика).
 2. 2. Процес встановлення вихідної ціни натоварРозрахунок ціниВибір моделі і методу ціноутворенняВибір цінової стратегіїАналіз факторів, що впливають на цінову політику підприємстваОцінка витратВизначення попиту натовар і аналіз йогоеластичностіАналіз цін і товарівконкурентівВизначення цілей ціноутворення
 3. 3. Визначення цілей ціноутворенняЦІЛІ ЦІНОУТВОРЕННЯЗавоюваннялідерства за якістюМаксимізаціяпоточного прибуткуЗбільшення часткиринкуЗабезпеченнявиживання фірми вскладній ринковійситуації
 4. 4. Аналіз факторів, що впливають на ціновуполітику підприємства. Оцінка витрат.Витрати поділяють на:Змінні витратиПостійні витрати запевний періодСобівартість одиниці продукції:NFVS 
 5. 5. Аналіз факторів, що впливають на ціновуполітику підприємства. Визначення попитуна товар та оцінка його еластичності.Коефіцієнт еластичності за ціною:21212121/ЦЦЦЦNNNNEN1 N2Ц1Ц2Ц1N1 N2Ц2Графічна інтерпретація еластичного (а) та нееластичного попиту (б)
 6. 6. МОЖЛИВА ЦІНАНижня межа ціни:Відсутність прибутку,окупність витратВерхня межа ціни:ВідсутністьможливостіформуванняпопитуСофівартістьпрохукціїЦіни товарівконкурентівПопит натоварАналіз факторів, що впливають на ціновуполітику підприємства.Аналіз цін і товарів конкурентів.
 7. 7. Вибір цінової стратегіїЦІНОВІ СТРАТЕГІЇ Єдині ціни; Гнучкі ціни Цінова дискримінація; Ціни, встановлені загеографічним принципом Стратегії високих чинизьких цін; Ціни на «піонерні» товари Стратегії щодо показників«ціна-якість» Стратегія незаокругленихцін Цінові лінії; Ціни на доповнюючітовари; Ціни на «обов’язковеприладдя»Відповідно сталості цін Відповідно ціновогорівняВідповідно товарномуасортименту
 8. 8. Вибір моделі та методу ціноутворенняМОДЕЛІ ЦІНОУТВОРЕННЯМодель, що базуєтьсяна витратахМодель, яка базуєтьсяна конкуренціїМодель, що базується напопиті Метод ціноутворення наоснові поточних цін; Метод визначення ціниза рівнем конкуренто-спроможності товару; Метод встановленняціни на підставі торгів Метод максимізаціїпоточного прибутку; Аукціон; «Витратний» метод; Метод «забезпеченняцільового прибутку наінвестований капітал»
 9. 9. Стратегії ціноутворення стосовнопоєднання цінових та якісниххарактеристик товару
 10. 10. Графічна інтерпретація визначенняточки беззбитковостіД,ВNПостійні витрати (F)Змінні витрати(V*N)Валові витрати(F+V*N)Валовий дохід від реалізації (Д)NкрТочка самоокупності(Break-even)Зона прибутковоїроботиЗона збитків
 11. 11. Види знижокЗнижки закількість товару,який купуютьТорговельнізнижкиСезоннізнижкиБонуснізнижкиВиди знижок
 12. 12. Види поправок до умов платежуПоправки наумови платежуРозрахункиготівкоюПрискоренняплатежівНаданнякредитуОтриманняавансу

×