Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4 маркектингова товарна політика

6,833 views

Published on

 • Be the first to comment

4 маркектингова товарна політика

 1. 1. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА1. Сутність, цілі, завдання товарної політики.2. Маркетингова концепція товару. Класифікаціятоварів.3. Характеристика товарного асортименту і товарноїноменклатури.4. Сутність та роль інновацій у маркетинговійдіяльності підприємства.5. Концепція життєвого циклу товару: сутність, головніетапи.6. Якість та конкурентоспроможність товару.Сертифікація товарів.7. Функції товарної марки і товарного знаку.8. Упаковка: призначення, функції, рівні.
 2. 2. Елементи товарного комплексуСервісМарка таупаковкатоваруЯкість таконкурентоспроможністьтоваруАсортиментТОВАРНИЙ КОМПЛЕКС
 3. 3. Завдання товарної політикипідприємства1. Формування товарного асортименту;2. Модифікація існуючих виробів;3. Зняття з виробництва застарілих виробів;4. Розроблення та запуск у виробництво нових товарів;5. Забезпечення належного рівня якості таконкурентоспроможності товару;6. Створення привабливої упаковки товару;7. Використання штрих-коду;8. Розроблення ефективної товарної марки, її офіційнареєстрація;9. Організація ефективного сервісу;10.Надання фірмою гарантії;11.Визначення умов поставки тощо.
 4. 4. Товар з точки зору маркетингуце все, що призначене для задоволення певноїпотреби і пропоноване на ринку для продажу.Товаром можуть бути:• матеріальні об’єкти,• послуги,• місця,• організації,• ідеї.
 5. 5. Три рівні товаруНадання кредиту Гарантії Доставка Монтаж Післяпродажне обслуговуванняУпаковка Зовнішнє оформлення Властивості Якість Товарна маркаІІІ рівеньТовар з підкріпленнямІІ рівеньТовар в реальному виконанніОсновна вигода товаруІ рівеньТовар за задумом
 6. 6. Класифікація товарів широкого вжитку(залежно від поведінки та звичок покупців)ТоварипасивногопопитуТовариповсякденногопопитуТовариособливогопопитуТоварипопередньоговиборуТовари широкого вжитку
 7. 7. Товари широкого вжиткуТоварикороткочасноговикористанняТоваритривалоговикористанняКласифікація товарів широкого вжитку(залежно від тривалості використання)
 8. 8. Класифікація споживчих послугПослуги,спрямовані навласністьспоживачаПослуги зорендуваннятоварівОсобистіпослугиСпоживчі послуги
 9. 9. Класифікація товарів промислового призначення(залежно від призначеннята особливостей використання)Товари, яківитрачаються привикористанніТовари, які втрачаютьпри використаннісвій ресурсТовари промисловогопризначення
 10. 10. Класифікація товарів промислового призначення(залежно від характеру і терміну використаннята ролі в технологічному процесі)Ділові послугиСировина іматеріалиКапітальнемайноТовари промисловогопризначення
 11. 11. Класифікація послуг виробничогопризначенняГромадськіпослугиПрофесійніпослугиРозподільчіпослугиВиробничіпослугиПослуги виробничогопризначення
 12. 12. Товарний асортиментце сукупність асортиментних груп товарів, щоїх пропонує підприємство.Асортиментна група - сукупністьасортиментних позицій товарів даногофункціонального призначення.
 13. 13. Товарний асортимент характеризується:• шириною, яку визначає кількістьзапропонованих асортиментних груп;• глибиною, яка відображає кількість позиційу кожній асортиментній групі.
 14. 14. Товарна номенклатураце сукупність усіх асортиментних груп ітоварних одиниць, які пропонуютьсяфірмою для продажу
 15. 15. Товарна номенклатура характеризується• шириною – кількістю товарних асортиментів абовидів продукції, які пропонуються фірмою;• глибиною – кількістю варіантів товару кожноготоварного асортименту, тобто різна моделі марки,кольори, смаки тощо;• насиченістю – загальною кількістю товарів фірми;• гармонійністю – степенем подібності товарів різнихасортиментних груп за призначенням, технологією,каналами розподілу тощо.
 16. 16. Асортиментна політика вирішує:• Скільки і яких товарів виробляти?• Які з існуючих товарів доцільно зняти з виробництва?• Які товари слід модернізувати/вдосконалити?• Модифікуючи старі чи розробляючи нові товари, наяких їх характеристиках краще зосередитись:- удосконалювати технічні параметри?- урізноманітнювати функціональність виробів?- поліпшувати естетичні параметри, дизайн?• Вибір ширини і і глибини товарного асортименту
 17. 17. Продуктова інновація(в залежності від рівня новизни товару)Розширенняасортименту вжеіснуючого товаруТовари, новідля фірмиТовари, нові навітчизняномуринкуТовари світовоїновизниВиробнича інновація,яка призводить дозниження собівартостіЗміна упозиціонуваннітоваруОновленийтоварПродуктові інновації
 18. 18. Продуктова інновація(в залежності від рівня ризику, який супроводжуєвпровадження нововведення в життя )Новий ринок іноватехнологіяРинок відомий,протетехнологіяноваНовий ринок,але відоматехнологіяРинок татехнологіявідоміПродуктові інновації
 19. 19. Продуктова інновація(в залежності від джерела ідеї створеннянового товару)Продуктові інноваціїТовари, які"вштовхуютьсялабораторією"Товари, які"втягуютьсяпопитом"
 20. 20. Основні причини невдач товарів-новинок– помилкове визначення величини попиту;– дефекти товару;– недостатня реклама і незначні зусилля упросуванні товару;– завищена ціна;– відповідні дії конкурентів;– невдало вибраний час для виходу на ринок;– нерозв’язані виробничі проблеми.
 21. 21. Процес розроблення нового товаруРозгортання комерційноговиробництваПробний маркетингЕкономічний аналізРозроблення товаруРозроблення концепціїтовару та її перевіркаФільтрація ідейГенерація ідей
 22. 22. Життєвий цикл товару

×