Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dobrý den,Dobrý den,
vítejte na prezentacivítejte na prezentaci
výukového programu navýukového programu na
čtení s porozum...
Cílová skupina:Cílová skupina:
Děti s poruchouDěti s poruchou
autistického spektraautistického spektra
(PAS)(PAS)
S dysfáz...
Co je PAS?Co je PAS? Co patří mezi PAS?Co patří mezi PAS?
PAS – porucha autistickéhoPAS – porucha autistického
spektra, dí...
Co je vývojová dysfázie smíšenéhoCo je vývojová dysfázie smíšeného
typu?typu?
Specificky narušenýSpecificky narušený
vývoj...
Cíl výukového programu:Cíl výukového programu:
Naučit děti pomocí počítače správně přiřadit slovo nebo větu k obrázkuNauči...
Základní úroveň:Základní úroveň:
Na obrázku je předmětNa obrázku je předmět
(auto, stůl…)(auto, stůl…)
Dítě si přečte nabí...
Střední úroveň:Střední úroveň:
Na obrázku jeNa obrázku je
jednoduchá činnost (klukjednoduchá činnost (kluk
spí, holka běží...
Vysoká úroveň:Vysoká úroveň:
Na obrázku je činnost,Na obrázku je činnost,
kterou může dítě znátkterou může dítě znát
(Jede...
ZávěrZávěr
Postupné zvládání všech tří úrovní by mělo dítětiPostupné zvládání všech tří úrovní by mělo dítěti
pomoci správ...
ZávěrZávěr
Postupné zvládání všech tří úrovní by mělo dítětiPostupné zvládání všech tří úrovní by mělo dítěti
pomoci správ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentace

449 views

Published on

Výukový program na čtení s porozuměním

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentace

 1. 1. Dobrý den,Dobrý den, vítejte na prezentacivítejte na prezentaci výukového programu navýukového programu na čtení s porozuměnímčtení s porozuměním autor: Pavla Čížkováautor: Pavla Čížková Asistentka metodického střediskaAsistentka metodického střediska Asociace pomáhající lidem s autismemAsociace pomáhající lidem s autismem
 2. 2. Cílová skupina:Cílová skupina: Děti s poruchouDěti s poruchou autistického spektraautistického spektra (PAS)(PAS) S dysfázií smíšenéhoS dysfázií smíšeného typutypu S mentální úrovní vS mentální úrovní v norměnormě Věk 6 – 7 letVěk 6 – 7 let
 3. 3. Co je PAS?Co je PAS? Co patří mezi PAS?Co patří mezi PAS? PAS – porucha autistickéhoPAS – porucha autistického spektra, dítě má problémy vespektra, dítě má problémy ve třech oblastech vývoje:třech oblastech vývoje: sociální interakcesociální interakce komunikacekomunikace představivostpředstavivost Mezi PAS patří diagnózy:Mezi PAS patří diagnózy: Dětský autismusDětský autismus Atypický autismusAtypický autismus Aspergerův syndromAspergerův syndrom Rettův syndromRettův syndrom Jiná pervazivní vývojováJiná pervazivní vývojová poruchaporucha
 4. 4. Co je vývojová dysfázie smíšenéhoCo je vývojová dysfázie smíšeného typu?typu? Specificky narušenýSpecificky narušený vývoj řečivývoj řeči Porucha vnímání aPorucha vnímání a porozumění řeči aporozumění řeči a zároveň poruchazároveň porucha schopnostischopnosti samostatnéhosamostatného verbálníhoverbálního vyjadřovánívyjadřování
 5. 5. Cíl výukového programu:Cíl výukového programu: Naučit děti pomocí počítače správně přiřadit slovo nebo větu k obrázkuNaučit děti pomocí počítače správně přiřadit slovo nebo větu k obrázku a tím mu pomoci k porozumění výrazu či věty a motivovat dítě ka tím mu pomoci k porozumění výrazu či věty a motivovat dítě k verbálnímu projevu.verbálnímu projevu. Tři úrovně:Tři úrovně: - základní (slovo)- základní (slovo) - střední (jednoduchá věta)- střední (jednoduchá věta) - vysoká (komplexní věta)- vysoká (komplexní věta)
 6. 6. Základní úroveň:Základní úroveň: Na obrázku je předmětNa obrázku je předmět (auto, stůl…)(auto, stůl…) Dítě si přečte nabízenáDítě si přečte nabízená slovo a má vybratslovo a má vybrat správné, označující danýsprávné, označující daný předmětpředmět Po správném přiřazeníPo správném přiřazení slova, slovo zazní zslova, slovo zazní z počítače a vyzve dítě,počítače a vyzve dítě, aby slovo zopakovaloaby slovo zopakovalo
 7. 7. Střední úroveň:Střední úroveň: Na obrázku jeNa obrázku je jednoduchá činnost (klukjednoduchá činnost (kluk spí, holka běží…)spí, holka běží…) Dítě si přečte nabízenéDítě si přečte nabízené jednoduché větyjednoduché věty popisující danou situacipopisující danou situaci Po správném přiřazeníPo správném přiřazení jednoduché věty zazníjednoduché věty zazní věta z počítače a vyzvevěta z počítače a vyzve dítě, aby větu zopakovalodítě, aby větu zopakovalo
 8. 8. Vysoká úroveň:Vysoká úroveň: Na obrázku je činnost,Na obrázku je činnost, kterou může dítě znátkterou může dítě znát (Jedeme na výlet, Na(Jedeme na výlet, Na louce je kůň…)louce je kůň…) Dítě si přečte nabízenéDítě si přečte nabízené komplexní věty popisujícíkomplexní věty popisující danou situacidanou situaci Po správném přiřazeníPo správném přiřazení komplexní věty zazní větakomplexní věty zazní věta z počítače a vyzve dítě,z počítače a vyzve dítě, aby větu zopakovaloaby větu zopakovalo
 9. 9. ZávěrZávěr Postupné zvládání všech tří úrovní by mělo dítětiPostupné zvládání všech tří úrovní by mělo dítěti pomoci správně porozumět řeči a zároveň sepomoci správně porozumět řeči a zároveň se správně verbálně vyjadřovatsprávně verbálně vyjadřovat Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost
 10. 10. ZávěrZávěr Postupné zvládání všech tří úrovní by mělo dítětiPostupné zvládání všech tří úrovní by mělo dítěti pomoci správně porozumět řeči a zároveň sepomoci správně porozumět řeči a zároveň se správně verbálně vyjadřovatsprávně verbálně vyjadřovat Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

×