Vnímání&Fakulty&sociálních&studií&    jejími&studenty&   Zprávazvýzkumu    Zadavatel: Vedení Fakulty sociálních...
Obsah&ZÁKLADNÍ&INFORMACE&O&VÝZKUMU&              3!Zadání                         3!M...
Základní&informace&o&výzkumuZadáníCílem výzkumu bylo zjistit, jak FSS vnímají její vlastní studenti a jestli je to v soula...
Sociologie – 6Bezpečnostní a strategická studia – 3Mezinárodní vztahy – 7Psychologie – 2Sociální politika a sociální práce...
Dohoda se zadavatelem neumožňuje publikování výzkumné zprávy v plné délce. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně focus group...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vnímání Fakulty sociálních studií jejími studenty: výzkumná zpráva

1,403 views

Published on

Zpráva z výzkumu vnímání Fakulty sociálních studií jejími studenty.

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak FSS vnímají její vlastní studenti a jestli je to v souladu s tím, jak se FSS snaží prezentovat. Výstup z výzkumu by měl položit základy pro novou komunikační strategii fakulty směrem k uchazečům o studium i k současným studentům.

Zadání bylo specifické v tom, že vyžadovalo zaměření na několik konkrétních oblastí: 1)Testování klíčových slov, která by měla popisovat identitu fakulty (příloha 2), 2)Hodnotové vnímání fakulty, 3) Zjištění stavu informovanosti studentů, 4) Orientace studentů ve studiu a životě na fakultě, nedostatky v této oblasti, případně odhalení směrů, jakými ji zlepšit.

Metodou výzkumu bylo pět focus groups.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,403
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
804
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vnímání Fakulty sociálních studií jejími studenty: výzkumná zpráva

 1. 1. Vnímání&Fakulty&sociálních&studií& jejími&studenty& Zprávazvýzkumu Zadavatel: Vedení Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Zpracovali: Bc. Pavel Šíma, Mgr. Michal Šindelář 9. 7. 2012, BrnoNahrávací techniku pro výzkum poskytla Katedra žurnalistiky a mediálních studií na Fakultě sociálních studií
 2. 2. Obsah&ZÁKLADNÍ&INFORMACE&O&VÝZKUMU& 3!Zadání 3!Metoda 3!Vzorek 3!Průběhfocusgroups 4!Analýzadat 4!ZPRÁVA&Z&VÝZKUMU& 5!Spontánníasociacekobrazufakulty 5!Prvníkontaktsfakultou 6!Denotevřenýchdveříjakoprojekčníplátno 6!FSSjakočlověkslidskýmivlastnostmi 9!OčekávanévlastnostiFSSajejichrozkrývání 10! Smysluplnost! 11! Autorita! 13! Osobitost! 13! Progresivita! 13! Tvůrčí!prostor! 14! Otevřenost! 15! Rozmanitost! 16! Informovanost! 16!Nedostatky 18!OsobnostiFSS 18!JakvnímajíFSSlidémimofakultu 19!SHRNUTÍ& 21!PŘÍLOHY& 23!Příloha1–Výpisspontánníchasociacíkfakultě 23!Příloha2–PředstavyzadavateleovlastnostechFSS 25!Příloha3–ScénářFocusGroup 26!
 3. 3. Základní&informace&o&výzkumuZadáníCílem výzkumu bylo zjistit, jak FSS vnímají její vlastní studenti a jestli je to v souladu s tím,jak se FSS snaží prezentovat. Výstup z výzkumu by měl položit základy pro novoukomunikační strategii fakulty směrem k uchazečům o studium i k současným studentům.Zadání bylo specifické v tom, že vyžadovalo zaměření na několik konkrétních oblastí:1) Testování klíčových slov, která by měla popisovat identitu fakulty (příloha 2),2) Hodnotové vnímání fakulty, 3) Zjištění stavu informovanosti studentů, 4) Orientacestudentů ve studiu a životě na fakultě, nedostatky v této oblasti, případně odhalení směrů,jakými ji zlepšit.MetodaMetodou výzkumu byla focus group. Jedná se o moderované diskuse malých skupinrespondentů (v našem případě 4–7 studentů). Focus group je kvalitativní metoda vhodnápro prvotní prozkoumání terénu. Často slouží jako podklad pro další kvantitativní výzkum.Silné stránky focus group spočívají v tom, že dokáže odhalit témata nebo dimenzeproblematiky, které by výzkumníka samotného nemusely nikdy napadnout, nebo na něž byza použití jiných výzkumných metod nemusel přijít. Focus group toho dosahuje poměrněvolně moderovanou diskusí a také interakcemi mezi účastníky, které plodí data v podstatěnezjistitelná jinými metodami.Kvalitativní charakter metody je třeba mít na paměti při interpretaci výsledků. Metoda není(a ani nemá být) schopna zaznamenat sílu či palčivost jednotlivých témat, dimenzí čizjištění. Kupříkladu v tomto výzkumu zjišťujeme, že autorita fakulty má ve vnímání studentůdvě hlavní dimenze – směrem k veřejnosti a směrem ke studentům. Nejsme ale schopni říct,jestli a do jaké míry studenti fakultu vnímají jako prestižní či ve které dimenzi ji vnímají jakoprestižnější. Samozřejmě, že některá zjištění jsou solidnější než jiná – to zejména v případě,že se vyskytne takzvané sycení napříč skupinami – nicméně některé postřehy mohouplynout z vyjádření pouze jedné osoby ze vzorku. Zároveň je třeba říct, že vzorek není vestatistickém slova smyslu reprezentativní. Ve zprávě jsou proto minimálně používána slovavyjadřující sílu či četnost, jako jsou někteří, mnozí, většina, často. Kde taková slova použitajsou, pro ně byl dobrý důvod. Nicméně i tak by měla být interpretována vzhledem k výšeřečenému.VzorekVybraný vzorek studentů čítal celkem 29 osob. Způsob výběru byl nahodilý (nikolivnáhodný) a probíhal osobním oslovováním studentů v prostorách Fakulty sociálních studií.Hlavním kritériem bylo aktivní prezenční studium na fakultě v době rekrutace participantů.Při výběru vzorku bylo dbáno zejména na jeho pestrost ve třech oblastech: pohlaví,pokročilost studia a studijní obor. Z 29 studentů bylo 17 žen a 12 mužů, 21 studentůbakalářského stupně a 8 studentů magisterského stupně. Studijní obory byly mezi studentyzastoupeny s následujícími četnostmi (součet nečiní 29, protože většina studentů studovaladvouobor):Žurnalistika – 6Evropská studia – 7Politologie – 5
 4. 4. Sociologie – 6Bezpečnostní a strategická studia – 3Mezinárodní vztahy – 7Psychologie – 2Sociální politika a sociální práce – 3Sociální antropologie – 1Veřejná politika a lidské zdroje – 2Environmentální studia – 2PrůběhfocusgroupsParticipanti byli rozděleni do celkem pěti skupin čítajících 4–7 studentů a dostavili se na svůjtermín v rozmezí od pondělí do středy 18.–20. 6. 2012. Studenti byli posazeni do kruhu.V místnosti byli kromě nich přítomni dva výzkumníci, z nichž jeden měl roli organizátora adruhý roli moderátora. Na začátku byl studentům stručně představen výzkum a jeho záměra byl od nich vyžádán souhlas s pořízením zvukového a obrazového záznamu. Následnězapočala samotná focus group, která probíhala podle scénáře v příloze 3. Diskuse trvalapřibližně 75 minut. Celé sezení potom zabralo přibližně 90 minut. Po skončení focus groupbyla participantům vyplacena kompenzace ve výši 150 Kč.AnalýzadatData, která byla analyzována, pocházejí ze dvou zdrojů. Prvním zdrojem byly spontánníasociace, o které jsme studenty požádali na počátku focus group. K těmto asociacím bylyvytvořeny kategorie, do kterých byly asociace studentů podle jejich smyslu roztříděny. Podlemnožství prvků v jednotlivých kategoriích byl potom generován tag cloud, pro prezentacitéto části dat.Druhým zdrojem dat byly samotné projevy studentů během focus group. Zvukový záznamkaždé skupiny byl přepsán a následně analyzován v programu Atlas.ti. Data bylavyčerpávajícím způsobem okódována a dále zpracována s důrazem na sílu průniků meziklíčovými kódy (např. smysluplnost) a vedlejšími kódy (např. seberealizace, uplatnění). Zasmysluplné vztahy určené k dalšímu analytickému zpracování byly vybrány jen takovévztahy v datech, které byly syceny větším množstvím výskytů napříč daty. Pokud se běhemanalýzy vyskytnul nový smysluplný a významný kód, zbylá data byla opět vyčerpávajícímzpůsobem okódována nově přidaným kódem.
 5. 5. Dohoda se zadavatelem neumožňuje publikování výzkumné zprávy v plné délce. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně focus groups, obraťte se na www.pavelsima.cz

×