Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Crastig General Presentation

1,071 views

Published on

General presentation of my current company

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Crastig General Presentation

 1. 1. 1. ledna 2009 CRASTIG s.r.o. Představení společnosti
 2. 2. Kdo jsme…? <ul><li>CRASTIG je manažerskou společností, která se od roku 2003 zabývá řízením společností, výkonem akcionářských práv, ekonomickým, organizačním a obchodním poradenstvím a poradenstvím při přípravě fúzí a akvizic. </li></ul><ul><li>Poskytujeme servis klientským společnostem a jejich investorům v oblasti restrukturalizací, zvýšení výkonnosti, krizového řízení, redukce nákladů, controllingu, lidských zdrojů a strategického poradenství. </li></ul><ul><li>Jsme týmem manažerů, který řeší komplexní podnikatelské výzvy, a tím zvyšuje hodnotu klientských společností. Jako manažeři vstupujeme přímo do exekutivních pozic firem nebo úzce spolupracujeme s exekutivním vedením. Prioritou jsou vždy podmínky pro úspěšné řízení změny. </li></ul><ul><li>V jednotlivých odvětvích průmyslu spolupracujeme s týmem předních specialistů a nezávislých odborníků. </li></ul><ul><li>Základními hodnotami naší práce jsou flexibilita, rychlost a orientace na výsledek. </li></ul>
 3. 3. Zásady naší práce <ul><li>Jasný účel a cíl </li></ul><ul><li>Průhlednost, měřitelné cíle </li></ul><ul><li>Otevřená komunikace </li></ul><ul><li>Zkušenosti, znalosti, rychlost, akceschopnost, výsledky </li></ul>
 4. 4. Role manažerské společnosti V pozici klientské společnosti mohou být společnosti nově vznikající, rozvíjející se, restrukturalizované nebo revitalizované. Typ financování se v jednotlivých případech liší. Akcionář/Investor (právnické i fyzické osoby) Klientská společnost Manažerská společnost
 5. 5. Pyramida nabízených služeb Interim Management Zvýšení výkonnosti Restrukturalizace Krizové řízení Controlling M&A Monitoring a správa investic Strategie
 6. 6. Managing Partner <ul><li>Pavel Matoušek </li></ul><ul><li>Zakladatel CRASTIG </li></ul><ul><li>Elektrotechnická fakulta ČVUT </li></ul><ul><li>Podnikohospodářská fakulta VŠE </li></ul><ul><li>Prague International Business School (MBA) </li></ul><ul><li>Akvizice a fúze firem v CEE </li></ul><ul><li>Práce na mezinárodních restrukturalizačních projektech v USA </li></ul><ul><li>Projekty tolligového financování </li></ul><ul><li>CEO a CFO několika firem v ČR </li></ul>
 7. 7. Struktura nabídky <ul><li>Zvýšení výkonnosti firem </li></ul><ul><li>Restrukturalizace firem </li></ul><ul><li>Krizové řízení společností </li></ul><ul><li>Monitoring a správa investic do průmyslových podniků </li></ul><ul><li>Příprava firem na akvizici strategickými i finančními investory </li></ul><ul><li>Podpora při převzetí jiných společností </li></ul><ul><li>Interim management – řízení neobsazených podnikových funkcí </li></ul><ul><li>Zavedení controllingového systému včetně finančního reportingu dle IFRS nebo US GAAP a jeho SW podpory </li></ul><ul><li>Zavedení systému pro řízení kreditního/obchodního rizika </li></ul>
 8. 8. Restrukturalizace <ul><li>Generování hotovosti </li></ul><ul><li>Odprodej neziskových aktiv </li></ul><ul><li>Podpora klienta při fúzích a akvizicích </li></ul><ul><li>Restrukturalizace rozvahy včetně ohledu na kurzové riziko </li></ul><ul><li>Podpora při souvisejících jednáních s poskytovateli kapitálu </li></ul><ul><li>Krizové řízení před a po dobu restrukturalizace </li></ul><ul><li>Definice firemní/podnikové strategie </li></ul><ul><li>Související daňový a právní servis </li></ul><ul><li>… + Provozní restrukturalizace </li></ul>
 9. 9. Provozní restrukturalizace <ul><li>Program provozní restrukturalizace zahrnuje potřebná opatření s cílem zvýšit provozní výkonnost podnikatelské jednotky, efektivitu oběhu jejích aktiv a optimalizace jejího produktu </li></ul><ul><li>Benchmarking a výkonnostní ukazatele </li></ul><ul><li>Controllingové nástroje (plán, reporting, analýza) </li></ul><ul><li>Organizační struktura, definice procesů </li></ul><ul><li>Motivační systém pro management i ostatní zaměstnance </li></ul><ul><li>Pracovní kapitál a jeho řízení </li></ul><ul><li>Vyhledávání dodavatelů a definice procesu nakupování </li></ul><ul><li>Interní a externí logistika </li></ul><ul><li>Revize umístění výrob v jednotlivých závodech/lokalitách </li></ul><ul><li>Zavedení principů Lean Manufacturing </li></ul>
 10. 10. Typický průběh projektu <ul><li>Začínáme úvodní analýzou v rámci které stanovíme priority a seznam oblastí, na které se zaměříme včetně jednoznačných akčních kroků. </li></ul><ul><li>Naši manažeři vstoupí do exekutivních pozic. Pozice jsou vybrány podle zjištění v rámci analýzy, typicky CEO, CFO, COO, popř. CIO. V některých případech po dohodě s vlastníky vytváříme novou pozici CRO (manažer/ředitel pro restrukturalizaci). </li></ul><ul><li>Vytvoříme projektové týmy k řešení akčních kroků s účastí zaměstnanců klientské společnosti a vedené našimi manažery. </li></ul><ul><li>Nastavíme parametry pro měření účinnosti práce vytvořených týmů. </li></ul><ul><li>Po zafixování změny postupně opouštíme manažerské pozice a obsazujeme je nově vyhledanými stálými zaměstnanci. Úvodní období působení nových zaměstnanců probíhá za asistence našich manažerů. </li></ul>
 11. 11. Úvodní analýza <ul><li>Při úvodní analýze stavu klientské společnosti se ve velmi krátké době zaměřujeme na její stav zejména v těchto oblastech a krocích: </li></ul><ul><li>Finanční výsledky </li></ul><ul><li>Organizační uspořádání, kompetence, procesy </li></ul><ul><li>Výroba </li></ul><ul><li>Poptávka a provozní plánování </li></ul><ul><li>Interní logistika </li></ul><ul><li>Pracovní kapitál (zásoby, pohledávky, závazky) </li></ul><ul><li>Produkt (vývoj, stav dokumentace) </li></ul><ul><li>Integrita a průhlednost finančního i provozního reportingu </li></ul>
 12. 12. Identifikace společnosti <ul><li>CRASTIG s.r.o. </li></ul><ul><li>U Habrovky 247/11 </li></ul><ul><li>140 00 Praha 4 </li></ul><ul><li>Česká republika </li></ul><ul><li>IČ: 25999770 </li></ul><ul><li>DIČ: CZ 25999770 </li></ul><ul><li>http: www.crastig.com </li></ul><ul><li>e-mail: [email_address] </li></ul><ul><li>tel.: +420 226 002 400 </li></ul>

×