Controlling in Public Administration (CZ)

263 views

Published on

Presentation is describing basic concepts of Controlling and Performance & Accountability Management recommended for use in Czech Public Administration.
The corner stone of the concept is Logical model of performance and Public Services catalog. Both are laso parts of Governmental Enterprise Architecture.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
263
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Controlling in Public Administration (CZ)

 1. 1. Controlling služebveřejné správy VŠE Praha 23.1.2013 Pavel Hrabě 1 Volné sdružení „Controlling služeb VS“
 2. 2. Controlling služeb veřejné správy• „Controlling služeb“ je jenom částí controllingu• Controlling je jenom částí celkové koncepce řízení výkonnosti• Řízení výkonnosti je jenom součástí celkového řízení VS, řízení: • Výkonnosti • Zodpovědnosti • Jakosti• Služby jsou jenom jednou z forem řízení (governance) aktivit (funkcí) veřejné správy. • „Služba je nehmotná aktivita (funkce) přinášející přidanou hodnotu, vykonaná poskytovatelem pro příjemce na základě jeho požadavku a v souladu se vzájemnou dohodou (smlouvou) o parametrech služby“.• Služby a procesy: • služby jsou pouze vybranou podmnožinou funkcí či dovedností podniku, splňující přísná kritéria svého poskytování, ohraničení a řízení. 2 • procesy jsou pouze řízenou sekvencí funkcí a funkce řetězící se v dobře definovaných procesech jsou pouze podmnožinou všech funkcí organizace.
 3. 3. Koncepce řízení výkonnosti, …. Definice• Měření výkonnosti je výběr a použití kvantitativních metrik zdrojů, procesů a výsledků k získání informací o důležitých aspektech činnosti VS, včetně jejich dopadu na veřejnost. Měření výkonnosti je pravidelný sběr a vykazování údajů pro sledování vytvořených výstupů a dosažených výsledků.• Ve svém důsledku zavedení rámce měření výkonnosti veřejných služeb pomůže nastavit kulturu trvalého zlepšování a inovace. Úspěšné zavedení řízení výkonnosti, společně s orientací na klienta, zavedením stylu managementu jako v soukromém sektoru, profesionalizace a zodpovědnosti by mělo dát subjektům veřejného sektoru základ více podobný byznysu, přispívat k vytváření konkurenčního prostředí a přesunout tradiční zaměření z kultury dodržování pravidel ke kultuře řízení zaměřené na výsledky. 3
 4. 4. Koncepce řízení výkonnosti, …. Logický model výkonnosti Vnější Potřeby Dopady vlivy Cíle Výsledky Zdroje Užití Činnosti Výstupy a vstupy výstupů úroveň služby účinnost účelnosthospodárnost 4
 5. 5. Koncepce řízení výkonnosti, ….Druhy metrik podle logického modelu• Hospodárnost (Economy) – vztahuje se k nákladům na zdroje pro spotřebovávané vstupy. Metriky hospodárnost se používají k posouzení, zda za pořízení nezbytných zdrojů je placena odpovídající cena. Hospodárnost pořízení zdrojů je předpokladem pro následnou účinnost a účelnost jejich použití.• Účinnost (Efficiency) – účinnost představuje vztah mezi vstupy a výstupy, je poměrem dosažených výstupů ke spotřebovaným vstupům. Účinnost je výrazem dimenze „dělat věci správně“ a ukazuje na výkonnost ve smyslu způsobu, jakým je činnost uskutečňována.• Účelnost (Effectiveness) – je výrazem míry jakou produkované výstupy vedou k očekávaným výsledkům. Metriky účelnosti se zaměřují na sílu vztahu mezi provedenou intervencí a dosaženým výsledkem. Účelnost je výrazem dimenze „dělat správné věci“ a ukazuje na výkonnost ve smyslu volby činnosti, která je 5 uskutečňována.
 6. 6. Koncepce řízení výkonnosti, …. Logický model výkonnosti – obsah blokůVstupy /zdroje Činnosti Výstupy Užití Výsledky Lidé Funkce Hmotné Nemovitosti produkty – Spotřeba Výsledky a technologie veřejné produktu programů Ad – Hoc statky (politik) úkoly Materiál a služby Projekty Data a informace Nehmotné Procesy produkty – Organizační Informační Příjem služby (business) veřejné technologie výsledky služby Služby 6 Finance
 7. 7. Koncepce řízení výkonnosti, ….Struktura měření• Vnitřní cíle – zda organizace plní, co si stanovila (politiky, strategické a operativní cíle)• Vnější cíle – jak občané vnímají hodnotu poskytnuté služby (kvalita a spokojenost) 7
 8. 8. Katalog funkcí, procesů a služeb VSFunkční oblasti státu Funkce státu Dílčí funkce státuSlužby pro občany a • Pomoc (asistence)organizace • Oprávňování • Obrana • Umožňování • „Enriching“ • Ochrana • Poskytování infrastruktury • Zastupování • Prosazování pravidelPodpůrné funkce státu • Informování • Tvorba politik • Stanovování pravidelSpráva zdrojů státu • Administrace VS Viz. samostatná tabulka 8
 9. 9. Katalog funkcí, procesů a služeb VSFunkční Funkce Dílčí funkce státu „byznys“ službyoblasti státustátu • Řízení a správa organizace • Administrace a management (interní) • Správa majetku organizace • Finanční řízení • Pořízení vstupů (nákup a logistika) • Rozvoj lidských zdrojů (HCM) • Informační management a ICT • Řízení rizik Správa zdrojů státu Administrace VS • Zajištění odpovědnosti • … včetně auditů výkonnosti • Správa veřejných financí • Centrální nákup, • Správa majetku státu • Správa státního dluhu a závazků státu • Správa státního rozpočtu • Zajištění příjmů státu • Správa státních podniků • … řízení aktivit státu, obdobných soukrom. sektoru (lesy, pošta, suroviny, …) 9 • Členění VS • … struktury, kompetence, jmenování, … • Poskytování „sekretariátu“ • … podpora volených orgánů (sněmoven, vlády, apod.)
 10. 10. Využití metrik výkonnosti v řízeníveřejné správy• Vyhodnocení ukazatelů výkonnosti je vždy postaveno na porovnání: • dosažené skutečnosti proti plánu, • aktuálního výsledku s předchozími a • vlastních výsledků s ostatními ve srovnávací skupině.• Využití metrik výkonnosti pro: • Řízení hospodárnosti (controlling) zdrojů • Motivace a odměňování zaměstnanců (hospodárnost, účinnost, účelnost i spokojenost) • Rozpočtování výkonové a posléze výsledkové 10

×