Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marek Pavlík

773 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marek Pavlík

 1. 1. Kde se ve městech nacházejí největší rezervy Marek Pavlík, 6. září 2011 V. ročník odborné konference Rozpočet a finanční vize měst a obcí
 2. 2. <ul><li>M.C.TRITON je největší česká poradenská společnost, poskytující služby podnikatelům a manažerům. </li></ul><ul><li>Společnost přímo působí na českém, slovenském a bulharském trhu, projektově pak ve většině zemí Evropy. </li></ul><ul><li>Společnost byla založena v roce 1990. Svým obratem, počtem spolupracovníku, šíři a kvalitou poskytovaných služeb, intenzitou vývoje původního know-how i pozorností věnovanou společenské odpovědnosti a etice poradenských služeb je lídrem lokálního trhu. V této roli působí také v mezinárodní síti European Independent Consulting Group. </li></ul>M.C.TRITON profil společnosti
 3. 3. <ul><li>poradenství pro podnikatele a manažery </li></ul><ul><li>vzdělávání a profesní rozvoj </li></ul><ul><ul><li>Od roku 2000 : více než 12 000 lidí prošlo našimi tréninky </li></ul></ul><ul><ul><li>Od roku 2000 : 9000 lidí bylo hodnoceno </li></ul></ul><ul><li>vyhledávání lidí </li></ul>M.C.TRITON nabízené služby
 4. 4. <ul><li>3. místo v kategorii Služby pro podniky v žebříčku 100 obdivovaných firem české republiky CZECH TOP 100 pro rok 2010 (Zdroj: Sdružení Czech Top 100) </li></ul><ul><li>1. místo v soutěži Firma roku hlavního města Prahy 2008, 3. místo v celorepublikovém finále soutěže Firma roku 2008. </li></ul><ul><li>Nejrychleji rostoucí společnost v oboru (Štika českého businessu za rok 2007 v oborovém žebříčku v sekci Vzdělávání, na 57.–58. místě v žebříčku TOP 100 nejrychleji rostoucích firem – zdroj: Coface Czech). </li></ul><ul><li>Největší česká poradenská společnost (zdroj: Ipsos Tambor, 2009). </li></ul><ul><li>Ocenění ČEKIA Stability Award (kategorie v rámci žebříčku CZECH TOP 100, která měří stabilitu společností – zdroj: www.cekia.cz ). </li></ul><ul><li>Držitel certifikátu systému managementu jakosti dle normy ISO 9001:2000 v plném rozsahu služeb jako první svého druhu v CR. </li></ul>M.C.TRITON ocenění
 5. 5. M.C.TRITON co od nás obce žádají <ul><li>Zvýšení kvality fungování úřadu – strategie, procesy </li></ul><ul><li>Nastavení personálních nástrojů na úřadě (hlavně hodnocení zaměstnanců) </li></ul><ul><li>Vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů </li></ul>
 6. 6. Výzkum STEM – hodnocení oblastí života občany ČR (únor 2011)
 7. 7. HLAVNÍ OBLASTI REZERV VE MĚSTECH Odpovědnost tajemníka/ředitele úřadu Odpovědnost starosty / radních města
 8. 8. <ul><li>Chybí jasné zacílení (zaměření) města </li></ul><ul><li>Kam chceme město za 4 roky dotáhnout?, </li></ul><ul><li>Jak chce naše město vnímat občan?, </li></ul><ul><li>Čím se chceme odlišovat od města vedle?, atd. </li></ul><ul><li>2) Chybí více spolupráce mezi městy v regionu </li></ul><ul><li>Jak bychom mohli spolupracovat? </li></ul><ul><li>Jaká jsou témata pro spolupráci? </li></ul><ul><li>Musíme i my stavět zimní stadion?, apod. </li></ul><ul><li>Stanovte si strategii města na min. 4 roky </li></ul><ul><li>Čím chceme být jedineční pro naše občany? </li></ul><ul><li>Chtějí opravdu naši občané to, co navrhujeme? </li></ul><ul><li>Jak naši Strategii profinancujeme? </li></ul><ul><li>Jak podle Strategie bude třeba pozměnit nároky na úřad? </li></ul><ul><li>Budeme na Strategii spolupracovat s jinými městy? </li></ul>Strategie města
 9. 9. <ul><li>Stále jsou na úřadech vyvíjeny některé činnosti </li></ul><ul><li>bez přidané hodnoty (jsou nadbytečné) </li></ul><ul><li>2) Neměříme kvalitu ani efektivitu výstupu (činnosti, výkonu) úředníků </li></ul><ul><li>3) Nedokážeme říci, zda jsme se zlepšili </li></ul><ul><li>4) Získané prostředky z ESF fondů na „měkké projekty“ nevyužíváme efektivně nebo je vůbec nemáme </li></ul><ul><li>Proveďte procesní audit – oddělíte „zrno od plev“, potřebné od zbytečných činností </li></ul><ul><li>Stanovte měřitelné cíle po odborech/vedoucích, které pravidelně vyhodnocujte </li></ul><ul><li>Snažte se za maximálně EU prostředky na úřadě využít (takové dotace už v dalších letech nedostanete) </li></ul>Fungování úřadu
 10. 10. Srategie města <ul><li>Stále hodně úkolů (činností) úředníků je rutinních, chybí atraktivní úkoly </li></ul><ul><li>Stále hodně úředníků nechce měnit své pracovní návyky/postoj, nechce „něčeho“ dosáhnout </li></ul><ul><li>Pracovití a talentovaní lidé se cítí nedostatečně využití a odměněni </li></ul><ul><li>Hodně úředníků nechce zvyšovat svůj výkon </li></ul><ul><li>Zadávejte svým úředníkům atraktivní úkoly, které je mohou rozvíjet </li></ul><ul><li>Zaveďte systém hodnocení úředníků s cílem dát do souvislosti výkon a odměnu a dokázat vyzdvihnout pracovité lidi (za vyšší výkon větší odměna) </li></ul><ul><li>Vzdělávejte systematicky své lidi v dovednostech, které uplatňují ve své práci </li></ul>Postoj a motivace úředníků
 11. 11. VĚTŠÍ MOTIVACI ÚŘEDNÍKŮ NAPOMŮŽE I … Připravovaný zákon o úřednících <ul><li>Pro všechny úředníky bude jeden procesní zákon (sjednocení zákona o úřednících státní správy a samosprávy) </li></ul><ul><li>Úředníkům bude dány větší povinnosti, ale i větší pravomoci </li></ul><ul><li>Všechna místa ve veřejné správě budou obsazována výběrovými řízeními </li></ul><ul><li>Ve výběrových řízeních bude možné primárně využít interních zdrojů </li></ul><ul><li>Úředníci teprve po 3 letech dostanou smlouvu na dobu neurčitou </li></ul><ul><li>Zavedení systému povinného hodnocení zaměstnanců s vazbou na odměňování </li></ul><ul><li>Skladba platu bude reflektovat výkon úředníka (cca 20-30% variabilní složka navázané na výkon-výsledky úředníků) </li></ul>
 12. 12. Kdožkoli jsa v radě sem za úřadem vstupuješ, před těmito dveřmi soukromé své náruživosti odlož: hněv, násilnictví, záští, přátelství, pochlebenství; obci své osobní starosti podrob, neboť jakou měrou ty jiným spravedlnost neb křivdu učiníš, tou i tobě na Božím soudě odplatu očekávati bude. Konšelská deska, Kutná Hora Léta Pán ě 1595
 13. 13. Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Manažer pro veřejnou správu M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a, Praha 6 E-mail: [email_address] Tel.: 602 578 508 Děkuji Vám za pozornost

×