Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social Media Advertising onderzoek 2012

2,229 views

Published on

Onderzoek onder de top 500 adverteerders van Nederland naar het gebruik van Social Media Advertising, dus adverteren op o.a. Facebook, Hyves, LinkedIn, Twitter en Google+.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Social Media Advertising onderzoek 2012

 1. 1. #SMAONDERZOEK2012EEN ONDERZOEK NAAR DEANTICIPATIE DOOR DE TOP 500ADVERTEERDERS IN NEDERLAND OPSOCIAL MEDIA ADVERTISING.# OND ER ZOEK D OOR : PAUWR INTER NETMA R KETING# PROJ EC TL EID ER &C ONTAC TPER SOON: PIETER VOOGT# OND ER ZOEKER : TA R IK A MR I KA R KR I
 2. 2. INLEIDING“Aan wie beter dan aan de grootste adverteerders van Nederland kun je vragen hoe zij omzijn gegaan en in de toekomst omgaan met het adverteren via social media?”Terugkijkend op hét social media Advertising onderzoek van 2012 kunnen weconcluderen dat het antwoord op deze vraag zeer divers is. Globaal de helft adverteert opsocial media, de helft niet. Maar bijna iedereen gaat het doen. Vooral om denaamsbekendheid te vergroten.En omdat meer dan 20% (!) van de top adverteerders aan het onderzoek heeftdeelgenomen, is het zeer representatief. En zijn de uitkomsten erg interessant. Voor onsals online marketing- en mediabureau, maar zeker ook voor u. Als adverteerder, media,bureau, marketeer, directeur of gewoon belangstellende. Veel leesplezier.Pieter VoogtDirecteur PauwR Internetmarketing#SMAONDERZOEK 2012 © PAUWR
 3. 3. DE TOP 500 ADVERTEERT AL VAAK OP SOCIAL MEDIA Iets meer dan de helft (56%) van de top 500 44% Ja adverteerders adverteert 56% Nee op social media.#SMAONDERZOEK 2012 © PAUWR
 4. 4. DE TOP 500 IS GEMIDDELD TUSSEN1- EN 2 JAAR ACTIEF Driekwart van de top 500 adverteerders die 25% Minder dan 1 adverteren op social 37% jaar media is daar minder Tussen 1 en 2 jaar dan 2 jaar mee bezig. 38% Meer dan 2 jaar#SMAONDERZOEK 2012 © PAUWR
 5. 5. DE ACTIEVE TOP ADVERTEERDERSADVERTEREN VAAK OP FACEBOOK 50% 22% 19% 13% 10% 2% Anders De helft van de top 500 adverteerders die adverteren op social media, adverteert op Facebook.#SMAONDERZOEK 2012 © PAUWR
 6. 6. BEREIK / BRANDING IS HET DOEL VAN SOCIAL MEDIA ADVERTEREN Bereik / branding 92% Leadgeneratie 31% Klantloyaliteit 27% Innovatie 25%Reputatie management 23% Verkoop 19% Klantenservice 19% Na bereik / branding zijn Ledenwerving 17% leadgeneratie en klantloyaliteit Monitoren / research 17% de belangrijkste doelen. Recruitment 16% Concurrenten 6% Kostenbesparing 4% Anders 2% #SMAONDERZOEK 2012 © PAUWR
 7. 7. HET FORMULEREN VAN DOELSTELLINGEN VORMT DE GROOTSTE UITDAGING VAN #SMA 30% 28% 23% 21% 11% 17% Slechts 17% van ondervindt geen enkele uitdaging. O.a. beperkte capaciteit binnen organisatie en beperkt bereik vormen de andere uitdagingen.#SMAONDERZOEK 2012 © PAUWR
 8. 8. SOCIAL MEDIA ADVERTISING WORDT VAAK UITBESTEED Actieve adverteerders: Deels intern en 19% deels uitbesteed 43% Geheel intern 38% Geheel uitbesteed Deels intern en Nog niet adverteerders: 13% deels uitbesteden 8% Geheel intern 51% 28% Geheel uitbesteden Niet van toepassing#SMAONDERZOEK 2012 © PAUWR
 9. 9. ADVERTEERDERS BESTEDEN #SMAUIT AAN (ONLINE) MEDIABUREAUS (Online) Mediabureau 52%Het online marketingbureau Social Media Bureau 21%behoorde niet tot de opties. Ditsoort bureaus kan in verschillende Marketing Consultancy 9%andere categorieën vallen, zoals Marketingbureau 6%(Online) Mediabureau. Reclamebureau 3% Anders 9% Weet ik niet 0%#SMAONDERZOEK 2012 © PAUWR
 10. 10. HET SOCIAL MEDIA ADVERTISINGBUDGET IN 2011 VARIEERDE STERK 25.000 – 100.000 euro 25% 5.000 – 25.000 euro 25% 1.000 – 5.000 euro 21% Minder dan 1.000 euro 6% Meer dan 100.000 euro 4% Weet ik niet 21%#SMAONDERZOEK 2012 © PAUWR
 11. 11. SOCIAL MEDIA ADVERTISINGUITGAVEN BLIJVEN TOENEMEN 66% 19% 2% 13% Toenemen Gelijk blijven Afnemen Weet ik niet#SMAONDERZOEK 2012 © PAUWR
 12. 12. GEEN BUDGET / NIET GESCHIKT REDENEN OM NIET TE ADVERTEREN OP SOCIAL MEDIA Anders 29% 44% van de top 500 adverteerders Geen adverteert (nog) niet op social budget 26% media. De voornaamste redenen Niet hiervoor zijn het ontbreken van geschikt 26% budget en het feit dat het product / Geen behoefte 24% de dienst niet geschikt wordt Geen geacht voor social media kennis 18% Advertising. Geen tijd 11%#SMAONDERZOEK 2012 © PAUWR
 13. 13. DE NIET ACTIEVE TOP 500 OVERWEEGT TE GAAN ADVERTEREN Meer dan de helft (58%) van de top 500 adverteerders die nog niet adverteren op social media, 37% verwacht dit in de toekomst wel te 58% gaan doen. Slechts 5% is niet van plan om te gaan adverteren op 5% social media. Ja Nee Weet ik niet#SMAONDERZOEK 2012 © PAUWR
 14. 14. WAT ADVISEERT DE TOP 500 ANDERE ORGANISATIES OP HET GEBIED VAN SOCIAL MEDIA ADVERTISING? ENKELE ANTWOORDEN OP DE LAATSTE VRAAG: “WAT ZOU JE COLLEGA’S WILLEN ADVISEREN DIE NOG MOETEN STARTEN MET #SMA?” “Bedenk goed waarom en wat je wil bereiken met social media” “zorg voor “Doe het goed of interactie i.p.v. doe het niet” vrienden” “Gewoon uitproberen” “Bepaal zorgvuldig de doelgroep” “Doen!” “Doelgerichtere eneffectievere marketing is “zorg voor er bijna niet” goede meetbaarheid” #SMAONDERZOEK 2012 © PAUWR
 15. 15. OVER HET ONDERZOEK  93 van de top 500 adverteerders (bron: Adformatie) hebben meegewerkt aan het social media Advertising onderzoek 2012. Dat is ruim 20% van de benaderde bedrijven.  De top 500 adverteerders zijn zoveel mogelijk persoonlijk per e-mail benaderd voor het invullen van een (digitale) vragenlijst.  Het betrouwbaarheidspercentage van het onderzoek is 85%.  Het onderzoek is uitgevoerd i.o.v. PauwR in samenwerking met Fontys Hogescholen.#SMAONDERZOEK 2012 © PAUWR
 16. 16. #SMAONDERZOEK2012Voor meer informatie over socialmedia advertising download eenoverzicht op:PauwR.nl/social-media-advertising/Of neem rechtstreeks contact op metPieter Voogt, directeur PauwR BV.013-5821592 of pieter@pauwr.nl Facebook.com/PauwRInternetmarketing Twitter.com/PauwR

×