Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PauwR Onderzoek Reclamebeleid MKB 2009

2,782 views

Published on

Onderzoek naar het reclamebeleid van bedrijven in het MKB. Onderzocht is onder andere de verschuiving van het reclamebudget onder invloed van de economische crisis en de verschuiving naar het internet, met name naar zoekmachinemarketing.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PauwR Onderzoek Reclamebeleid MKB 2009

 1. 1. Reclamebeleid MKB 2009 PauwR Internetmarketing Presentatie Extern Marktonderzoek 2009 wat 1 wie Tilburg Reclamebeleid MKB Nederland www.pauwr.nl
 2. 2. Inhoud presentatie Gebruik/doel website binnen marketingcommunicatiemix Reclame binnen marketingcommunicatiemix Verdeling reclamebudgetten 2008/2009 Doelstellingen reclame en Return on Investment Zoekmachinemarketing Totaaloverzicht belangrijkste resultaten per bedrijfsklassen Seminar ‘zoekmachinemarketing’ woensdag 10 juni 2009 PauwR Internetmarketing Presentatie Extern Marktonderzoek 2009 wat 2 wie Tilburg Reclamebeleid MKB Nederland www.pauwr.nl
 3. 3. Opzet onderzoek Doelgroep Midden en Kleinbedrijf (MKB) Doelstelling Inzicht reclamebeleid en de rol daarin van internet (zoekmachinemarketing) Respons 121 respondenten waarvan: - 51 microbedrijven (<10 werkzame pers.) - 51 kleinbedrijven (10-50 werkzame pers.) - 19 middenbedrijven (50-250 werkzame pers.) PauwR Internetmarketing Presentatie Extern Marktonderzoek 2009 wat 3 wie Tilburg Reclamebeleid MKB Nederland www.pauwr.nl
 4. 4. Gebruik/doel website binnen marketingcommunicatiemix Voor bijna alle bedrijven is de website op zijn minst ‘belangrijk’, namelijk voor 89%. Voor een kwart zelfs ‘heel belangrijk’ en voor bijna 1 op de 3 zelfs ‘essentieel’. Doelen van de website: - 82% Presentatie van onderneming zonder directe verkoop - 36% Verkoopdoel - 33% Leads genereren - 8% Meningvormend doel Microbedrijven zijn meer verkoopgericht dan de overige bedrijfsklassen Kleinbedrijven hebben vaker een leads genererend doel dan de overige bedrijfsklassen Prestatiedoel blijft voor alle bedrijfsklassen toonaangevend PauwR Internetmarketing Presentatie Extern Marktonderzoek 2009 wat 4 wie Tilburg Reclamebeleid MKB Nederland www.pauwr.nl
 5. 5. Reclame binnen marketingcommunicatiemix 76% van alle respondenten in het onderzoek integreerde reclame als marketingcommunicatie-instrument in 2008 Grootte reclamebudgetten binnen het MKB in 2008: - 49% tussen de €0,- en €10.000,- - 34% tussen de €10.000,- en €50.000,- - 11% tussen de €50.000,- en €100.000,- - 6% van het MKB > €100.000,- Waarbij de kleinste bedrijven ook over het minste reclamebudget beschikken PauwR Internetmarketing Presentatie Extern Marktonderzoek 2009 wat 5 wie Tilburg Reclamebeleid MKB Nederland www.pauwr.nl
 6. 6. Krimping reclamebudget in 2009 In 2009 krimpt het reclamebudget bij 42% van de MKB ondernemingen De belangrijkste reden voor de inkrimping van de reclamebudgetten in 2009 is de economische recessie! Daarbij gaf 34% van het MKB aan dat de economische recessie negatieve invloed heeft uitgeoefend op het beschikbare reclamebudget PauwR Internetmarketing Presentatie Extern Marktonderzoek 2009 wat 6 wie Tilburg Reclamebeleid MKB Nederland www.pauwr.nl
 7. 7. Verdeling reclamebudget naar mediumtypen Gedrukte media is in 2008 veruit het belangrijkste mediumtype binnen het MKB Internet is het tweede belangrijkste mediumtype ingezet door het MKB (28%) Radio(1%), TV (2%) en Indoor-/winkelreclame (3%) worden erg weinig ingezet binnen het MKB PauwR Internetmarketing Presentatie Extern Marktonderzoek 2009 wat 7 wie Tilburg Reclamebeleid MKB Nederland www.pauwr.nl
 8. 8. Verschuiving reclamebudgetten 2009 t.o.v. 2008 Hoewel radio en indoor in 2009 percentueel de grootste groei laten zien, groeit het reclamebudget voor internet in absolute aantallen het hardst! Dit gaat voornamelijk ten koste van de daling in gedrukte media (-13%) In 2009 is internet al bijna het belangrijkste mediumtype binnen de reclamebudgetverdeling van het MKB Bij de microbedrijven is internetreclame al het belangrijkst in 2009! PauwR Internetmarketing Presentatie Extern Marktonderzoek 2009 wat 8 wie Tilburg Reclamebeleid MKB Nederland www.pauwr.nl
 9. 9. Verschuiving reclamebudgetten 2009 t.o.v. 2008 (2) Procentuele groei reclamebudget in 2009 t.o.v. 2008: - Radio 43,9% - Indoor 18,1% - Internet 17,1% - Overig 7,7% Radio en indoor blijven echter een klein aandeel hebben in de gemiddelde reclamebudgetverdeling! Procentuele daling reclamebudget in 2009 t.o.v. 2008: - Gedrukte media -13,0% - Out of home -12,1% - TV - 9,7% PauwR Internetmarketing Presentatie Extern Marktonderzoek 2009 wat 9 wie Tilburg Reclamebeleid MKB Nederland www.pauwr.nl
 10. 10. Verklaring verschil reclamebudgetten Bij 52% van de midden- en kleinbedrijven verschuift een deel van het budget naar andere mediumtypen. De redenen hiervoor zijn: - 44% hiervan geeft aan dat het nieuwe mediumtype effectiever is - bij 26% past dit beter bij de doelgroep van de MKB onderneming - 18% heeft beter inzicht in ROI - 11% heeft door deze verschuiving een beter bereik De economische recessie heeft voor 30% van het MKB (indirect of in grote mate) invloed gehad op de verdeling van het reclamebudget naar mediumtypen Conclusie: Bedrijven kiezen in hoge mate voor een effectiever medium! PauwR Internetmarketing Presentatie Extern Marktonderzoek 2009 wat 10 wie Tilburg Reclamebeleid MKB Nederland www.pauwr.nl
 11. 11. Doelstellingen reclame Het belangrijkste niveau waarop de reclamedoelstellingen zijn gericht van het MKB is ´Gedrag van de marketingcommunicatiedoelgroep beïnvloeden´ (35% van de MKB ondernemingen) Gevolgd door: ´Houding´ met 27% ´Merkbekendheid´ met 20% ´Merkkennis´ met 18% 60% van het MKB gaat meer transactie gericht reclame maken ten gevolge van de economische recessie! PauwR Internetmarketing Presentatie Extern Marktonderzoek 2009 wat 11 wie Tilburg Reclamebeleid MKB Nederland www.pauwr.nl
 12. 12. Return on Investment (ROI) Het MKB vindt het belangrijk om goed inzicht te hebben in de ROI binnen het reclamebeleid - 54% vindt dit belangrijk en 30% heel belangrijk Opvallend is dat momenteel 48% van het MKB (zeer) weinig tot geen inzicht heeft in de ROI! - Slechts 35% heeft gemiddeld inzicht - 16% heeft heel veel inzicht in de ROI - Slechts 1% heeft exact inzicht in de ROI PauwR Internetmarketing Presentatie Extern Marktonderzoek 2009 wat 12 wie Tilburg Reclamebeleid MKB Nederland www.pauwr.nl
 13. 13. Zoekmachinemarketing Naast het belang van een eigen website vindt het MKB het erg belangrijk om goed vindbaar te zijn via zoekmachines Voor 33% van het MKB is de vindbaarheid van de eigen website bij de zoekmachines heel belangrijk en voor 38% is dit zelfs essentieel! De behoefte aan een goede vindbaarheid wordt bij 52% van de MKB ondernemingen ondersteund door zoekmachine optimalisatie en/of zoekmachine adverteren. Het overige deel van het MKB past zoekmachinemarketing nog niet toe binnen het marketingbeleid. PauwR Internetmarketing Presentatie Extern Marktonderzoek 2009 wat 13 wie Tilburg Reclamebeleid MKB Nederland www.pauwr.nl
 14. 14. Redenen geen gebruik Adverteren in Zoekmachines zoekmachine adverteren Het MKB ervaart de onduidelijkheid in de kosten van zoekmachineadverteren als belangrijkste reden om het (nog) niet toe te passen (25%) Ook de mogelijkheden van adverteren in de zoekmachines blijken nog vaak onduidelijk (16%) of men is er totaal niet mee bekend (14%) PauwR Internetmarketing Presentatie Extern Marktonderzoek 2009 wat 14 wie Tilburg Reclamebeleid MKB Nederland www.pauwr.nl
 15. 15. Redenen geen gebruik Zoekmachine Optimalisatie zoekmachine optimaliseren De belangrijkste redenen waarom het MKB (nog) geen gebruik maakt van zoekmachine optimalisatie is de onduidelijkheid over de mogelijkheden (27%) en onduidelijkheid over de kosten (23%) Ruim 18% van het MKB is nog totaal onbekend met zoekmachine optimalisatie De websites van slechts 16% van het MKB is volgens henzelf al wel goed vindbaar PauwR Internetmarketing Presentatie Extern Marktonderzoek 2009 wat 15 wie Tilburg Reclamebeleid MKB Nederland www.pauwr.nl
 16. 16. Beheer zoekmachinemarketing Tijd = Geld , zo ook voor het MKB! Ruim 41,6% van de bedrijven binnen het MKB dat zoekmachinemarketing inzet binnen het marketingbeleid, besteedt dit uit 55% van deze uitbesteding gaat naar de webontwikkelaar 30% naar het gespecialiseerde internetmarketingbureau 15% naar het reclamebureau PauwR Internetmarketing Presentatie Extern Marktonderzoek 2009 wat 16 wie Tilburg Reclamebeleid MKB Nederland www.pauwr.nl
 17. 17. Toepasbaarheid zoekmachinemarketing Van alle MKB bedrijven die momenteel nog niet aan zoekmachine adverteren doen, geeft 68% aan dat dit misschien wel of zeker in de toekomst toepasbaar zou kunnen zijn voor de eigen website Opvallend is dat bijna alle bedrijven (81%), die nu nog niets aan zoekmachine optimalisatie doen, aangeven dit in de toekomst (misschien) wel of zelfs zeker wel te willen gaan inzetten PauwR Internetmarketing Presentatie Extern Marktonderzoek 2009 wat 17 wie Tilburg Reclamebeleid MKB Nederland www.pauwr.nl
 18. 18. Overzicht belangrijkste resultaten per bedrijfsklassen PauwR Internetmarketing Presentatie Extern Marktonderzoek 2009 wat 18 wie Tilburg Reclamebeleid MKB Nederland www.pauwr.nl
 19. 19. Overzicht belangrijkste resultaten per bedrijfsklassen (2) PauwR Internetmarketing Presentatie Extern Marktonderzoek 2009 wat 19 wie Tilburg Reclamebeleid MKB Nederland www.pauwr.nl
 20. 20. Meer weten… Bedankt voor uw interesse in dit onderzoek. Wanneer u meer wilt weten over specifieke onderzoeksresultaten kunt u met ons contact opnemen: PauwR Internetmarketing Joris Kock (stagiair) Pieter Voogt (directeur) E: advies@pauwr.nl I: www.PauwR.nl PauwR Internetmarketing Presentatie Extern Marktonderzoek 2009 wat 20 wie Tilburg Reclamebeleid MKB Nederland www.pauwr.nl
 21. 21. Seminar zoekmachinemarketing Op woensdag 10 juni 2009 organiseert PauwR Internetmarketing het seminar “Zoekmachinemarketing” in het Willem II stadion in Tilburg. Tijdens het seminar lichten de internetmarketeers van PauwR uitgebreid toe wat de mogelijkheden zijn van zoekmachinemarketing voor úw bedrijf! U kunt zich hiervoor aanmelden via de volgende URL: http://www.pauwr.nl/seminar-zoekmachinemarketing Als lezer van dit onderzoek bieden wij u graag een aantrekkelijke korting aan: Wanneer u als kortingscode “Onderzoek” invult, dan profiteert u maar liefst van €100,- KORTING! Voor slechts € 99,- p.p. kunt u dit seminar bijwonen! Schrijf u nu in via www.pauwr.nl/seminar-zoekmachinemarketing PauwR Internetmarketing Presentatie Extern Marktonderzoek 2009 wat 21 wie Tilburg Reclamebeleid MKB Nederland www.pauwr.nl

×