Business plan fm-tour

164 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
164
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Business plan fm-tour

 1. 1. Business Plan ­ FM TourI. De la Idea al Model­ Al començar la matèria d’Emprenedoria i Innovació a l’escola Pia Santa Anna, ens varem unir                             en Nil Soler i jo, en Pau Pujol, per tal de treballar en un hipotètic projecte d’empresa. Era                                 setembre de 2012, i jo ja des de feia 3 mesos, tenia un bloc, on hi anava publicant tots, o els que                                         podia, els programes de les festes majors de Catalunya; vaig proposar desenvolupar d’alguna                       manera aquesta idea inicial, per tal de crear una empresa. Pensant­hi molt, i després de tenir                             varies idees inicials, l’Estel, la nostra professora ens va proposar per que no dur, a la gent de                                 Festa Major utilitzant les autocaravanes de particulars. Nosaltres una de les moltes idees, n’era                         dur a la gent de festa majors, però com? Amb una atuocaravana de la mateixa empresa? Al final                                 sorgí aquesta idea, i durant aquests tres trimestres li hem estat donant voltes i més voltes per                               acabar fent (creiem) un bon projecte de negoci, per a desenvolupar.A la llarga el projecte ens l’hem anat fent més nostre, i la il∙lusió per a tirar­lo endavant                                 principalment a l’escola, o fins i tot alguna vegada se m’ha passat per el cap molt seriosament                               dur­lo a terme de veritat. En tot cas, de moment sols el presentem i l’hem creat per ser un                                   model de negoci hipotètic.Durant la creació del model de negoci, a la primera imatge de la presentació power point, hi                               trobem un poster, on hi podem veure ben clar, com n’és de útil un brainstorming, per tal                               d’acabar o començar innovant i a la llarga emprenent. Hi podem veure un munt d’idees, i que en                                 cap moment, en l’àmbit personal descarto realitzar­les, o incloure­les a “FM Tour”, com per                         exemple el de “Guia de festes majors”. Bé com aquesta en podem trobar un munt més, igual o                                 més interessants que l’anterior. I tot gràcies a la dinàmica que varem dur a terme un dels                               primers dies a l’aula.De seguit, un cop ja teniem tots els grups ben pensat l’idea de negoci, varem desenvolupar un                               CANVAS, una dinàmica que servia, per tal de “definir el projecte”, en tots els àmbits. Hi podem                               destecar, un dels més importants, com Key Activities (Activitats Clau), Revenue Streams                     (Estructura d’Ingressos), Value Propositions (Propostes de Valor), entre totes les altres                   caselles, que s’havien d’omplir, amb els objectius i ideals o fins i tot “filosofia” del negoci, o en                                 aquell moment i encara, idea de negoci.Com ja us he apuntat anteriorment, els dos “promotors” del projecte de FM Tour, som en Nil                               Soler Silva, alumne de Segon de Batxillerat de la branca social, de l’Escola Pia Mataró, i jo, Pau                                 Pujol Vilà, alumne de Segon de Batxillerat de la branca social, de la mateixa escola que en Nil,                                 com és obvi. Des del primer moment, em procurat i em aocnseguit entendre’ns el millor                           possible, per tal que la tasca a realitzar, sigui el mínim feixuga, malgrat en els inicis del projecte,                                 haguessin “conflictes” per acabar de definir el model de negoci, hem intentar sempre fer pinya, i                             intentar ajudar­nos al màxim possible, per tal que acabés sortint un bon projecte d’empresa.
 2. 2. II. Viabilitat Comercial­ Per tal de començar aquest apartat, introduiré el concepte de “Missió, Visió i Valors” tres                             conceptes, que han de ser òbviament lligats al projecte, en definitiva, és definir els objectius i                             qualitats d’aquest projecte. Malgrat en els inicis, no acabéssim de tenir molt clar com anava tot                             plegat, durant els últims mesos em acabat definint d’allò més, els objectius de FM Tour.En l’apartat de la Missió de FM Tour, ens trobaríem que el principal objectiu a desenvolupar, és                               dur a la gent de festa major, utilitzant les autocaravanes com a transport, unes autocaravanes                           que haurien de ser estrictament llogades a particulars. I d’aquesta manera nosaltres saltar­nos                       intermediaris, tot creant­ne un, per tal d’obtindre més benefici per part nostra i alhora per part del                               mateix propietari de l’autocaravana.De seguit ens trobaríem l’apartat de la Visió, del nostre projecte, que tractaria de llogar                           autocaravanes, que suposadament el propietari la té inutilitzada, i per tant la té aparcada en                           algun garatge, o pàrquing privat o públic o simplement la té aparcada al carrer (cosa estranya,                             però possible), per tant l’oportunitat és aquesta, i si ell/a la té inutilitzada sense treure’n cap                             mena de benefici, principalement econòmic, nosaltres li oferim benefici econòmic a canvi                     d’utilitzar la seva autocaravana inutilitzada, per tant, vulgarment parlant, què més pot demanar el                         propietari? No pagar per tenir­la aparcada, si no a més que li paguin per “desaparcar­la”, com                             diria algú, és un verdader “xotllo”, d’això es tracta d’alguna manera, utilitzar aquesta manca                         d’utilitat que en fan alguns propietaris, que pot ser per diferents causes, ja siguin econòmics, o                             de poc interès per anar amb el vehicle tractat.I finalment ens trobaríem l’apartat dels Valors, de la nostra empresa, els quals clarament, seria                           el de potenciar la cultura catalana, un concepte que des de farà cert temps està o s’ha posat de                                   “moda” en alguns sectors de població, a causa del moviment de masses provocades per el                           sentiment da la independència de Catalunya, o per la rivalitat que es vol marcar des de la resta                                 de l’Estat, o per diferents factors, la qüestió és que és un concepte que ha anat “increxendo” i                                 creiem que hi seguirà anant­hi si no és que acaba havent una hecatombe a CatalunyaDe seguit d’aquest breu apartat de la Missió, Visió i Valors, del nostre projecte, hi trobaríem la                               dinàmica que varem desenvolupar també el primer trimestre a l’aula, l’anomenat DAFO                     (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats, en anglès). Es tracta de trobar i destacar els                         teus punts febles o tot el contrari destacar­hi els punts forts, i saber­te definir com a projecte, en                                 aquest cas.I del projecte de FM Tour, la Debilitat principal de FM Tour, és que no té gens de posicionament                                   entre el target de “proveïdors” d’autocaravanes a la nostra activitat clau, per altra banda,                         l’activitat de l’empresa, es veuria molt estacionada, causada per la disponibilitat dels suposats                       clients que ens contractessin durant les seves vacances, majoritariament a l’estiu. Seguidament                     hi trobem les nostres Amenaces, que en aquest cas serien altres allotjaments possibles als                         
 3. 3. municipis a on anes FM Tour, amb les “seves” autocaravanes, com per exemple, albergs,                         pensions, hotels, apartaments, etc. I de seguit, el transport públic ens podria fer molt de mal,                             empresarialment parlant, ja que FM Tour soluciona el problema de on quedar­se a dormir de                           Festa Major, o poder gaudir de festes majors, que geograficament, estan fora del teu abast, el                             transport públic nocturn ens podria fer mal, i treure clients. Per altra banda, ens trobem amb les                               Fortaleses del projecte, que en aquest cas serien, que FM Tour disposa i disposaria d’una                           magnifica relació amb els clients, basicament utilitzant el “Bloc de les Festes Majors”, per tal de                             fidelitzar­los a l’activitat de l’empresa. I per últim, les Oportunitats, que podem tenir, alhora de                           desenvoluapr la nostra activitat, que tal come he introduït anetriorment, la cultura catalana està                         “creixent” en els últims anys.De seguit a aquest dos blocs, de conceptes “Missió, Visió i Valors” i “DAFO”, vindrien les                             nostres dues corbes de valors, ja que em considerat, que l’activitat de FM Tour vindria a ser                               doble, l’activitat clau, vindria a ser la de dur a la gent de festes majors en festes majors, utilitzant                                   les autocaravanes llogades a particulars, però per altra banda podem destacar l’activitat de                       fidelització de clients, el “Bloc de les Festes Majors” que en els últims mesos està tenin un èxit                                 irrefutable, de moement, per cap altre plataforma d’aquestes característiques, superants els                   propis objectius marcats, i superant estadistiques de competencia directa, ens podria donar un                       clar suport, en la fidelització de clients, per a FM Tour. Durant la visualització de les dues corves                                 de valors, podem destacar empreses que simplement es dediquen a llogar autocaravanes, en                       cap moment, trobariem una empresa que realitzes la mateixa activitat que nosaltres, llogar a                         particulars i dur (nosaltres) a la gent de Festa Major, en aquest cas.Després d’aquest tres conceptes clau, vindríem a tocar l’apartat del mapa de l’empatia, que                         consisteix en posar­se a la pell del consumidor, en aquest apartat ens em ficat a la pell d’un                                 client imaginari, en Jaume. Aquest podria pensar: "Els meus amics i jo ens quedaríem a dormir                             per aquí, però resulta car si no disposem de un habitatge d’algun conegut"; podria veure: "Els                             seus amics, es gasten bastants diners si una festa és lluny d’on viuen i han de desplaçar­s’hi                               més d’un cop a la setmana degut a la durada de la festa"; podria pensar: “Si tots poguéssim                                 anar junts de festa major i trobar algun lloc on poder dormir estaria de conya, ja que estem lluny                                   de casa”; i fins i tot, podria arribar a veure: “Vull anar de Festa Major però acaba molt tard i no sé                                         ni com tornar, ni si quedar­me a dormir al mateix poble". Tot això, FM Tour, li solucionaria, i per                                   tant si arribés a contactar amb nosaltres principalment utilitzant les xarxes socials de Twitter i                           Facebook, ens acabaria contractant, i fins i tot podria acabar convencent amics/gues seus/ves, i                         ja serien un bon grup, per tal d’omplir l’autocaravana sencera.III. Pla de Màrqueting­ Des de FM Tour, ens hem marcat uns objectius, els quals són ben senzills de definir, però no                                   tant d’assolir, el primer vindria a ser que ens arribés a conèixer el màxim de joves d’entre 18 i 25                                     anys d’edat, això s’intentaria assolir a partir de les xarxes socials. Per altra banda assolir un bon                               nombre representatiu de followers al Twitter i al Facebook. Poder oferir certes ofertes, o fins i tot                               poder entrar en el Pack Jove que ofereix “la Caixa”, als clients joves de la seva entitat, i entrar a                                     la dinàmica del moviment LKXA. Obtenir una bona relació, amb la competència de lloguer                         
 4. 4. d’autocaravanes, intentar al mínim la conflictivitat entre les dues empreses, i fins i tot saltar­nos                           un puntal bàsic inicial del projecte, i reproduir la competència com a partner de lloguer                           d’autocaravanes a bon preu.Per tal d’assolir els anteriors objectius, em de posicionar­nos d’una forma magistral a les xarxes                           socials, emetre un munt de publicitat en paper a les principals àrees de pàrquing                         d’autocaravanes, contactar amb els Ajuntaments de Catalunya, per tal que ens permetin                     desenvolupar l’activitat d’estacionar el vehicle al centre del municipi, durant la festa majors en                         concret. I com és bàsic, fidelitzar el client al màxim oferint­li el servei constant del programari de                               festes majors de Catalunya, com he comentat abans utilitzant la plataforma del “Bloc de les                           Festes Majors”.Com a indicadors, per veure si aquestes estratègies van bé, em escollit, les visites diàries i                             mensuals al “Bloc de les Festes Majors”, els contractes i les consultes dels nostres serveis, la                             informació que ens aporten les xarxes socials, basicament amb els seguidors o amistats, i el                           marxandatge que oferim.IV.  Viabilitat tècnica­ En el nostre projecte, FM Tour, la viabilitat tècnica la començaríem explicant                       detalladament el organigrama que ens fa referència al nostre equip de gestió i direcció                         del projecte.Comencem dient que tan sols som dos promotors, per el qual, els dos tenim                           un càrrec important dins del projecte, en temes de comunicació i direcció ens trobem a en                             Pau, el qual s’encarrega d’aquests temes i en temes de gestió i direcció, en Nil.El projecte de FM Tour, la seva definició és la següent: FM Tour avisarà als diferents propietaris                               d’autocaravanes els quals les tinguessin en desús, per tal de que aquests accedeixin a                         llogar­les a FM Tour. Una vegada que FM Tour disposi de caravanes per a portar a la gent de                                   festa major, caldrà que s’efectui una demanda per a gaudir de les festes majors per així poder                               portar­hi a la gent oferint els nostres serveis.Cal dir que la localització de FM Tour és una localització principalment virtual, en els primers                             anys seria així, gestionat des de la web per contactar amb els diferents clients i també gestionat,                               però al cap dels diferents anys, s’intentarà portar FM Tour a una localització estable, és a dir,                               portar la gestió del projecte i la comunicació d’aquest en un local on els clients es podrien en                                 trobar fàcilment en un lloc concret en el mapa.Els diferents llocs web per a poder contactar amb FM Tour serien el seu bloc,                           festamajoecat.blogspot.com, el seu Twitter, twiter.com/FestaMajorCat, i el seu Facebook,               facebook.com/festamajortour.
 5. 5. V. Viabilitat financera i econòmica­ En quant a la viabilitat financera i econòmica de FM Tour, cal destacar principalment que els                               seus ingressos provenen del servei ofert als clients per tal de gaudir de les festes majors.PiG (a tres anys)Començant per el compte de pèrdues i guanys, podem dir que el resultat de l’exercici de cada                               any augmenta progresivament, el primer any es situa en uns 5896.22 €, el segon exercici uns                             15438.35 € i finalment el tercer any, es situa en uns 40409.86 €.En quant a la eficiència econòmica de cada exercici, podem destacar la diferència també                         progressiva de cada any, en el primer un 7.9%, el segon un 13.5% i el tercer i últim exercici un                                     26.9%.Balanç (a tres anys)­ Començem per el balanç a tres anys, en el qual podem dir que ens coincideix en els diferents                                   exercicis. Els nostres ingressos els obtenim del servei ofert a les diferents persones que volen                           gaudir de les festes majors durant l’any.
 6. 6. En primer lloc, cal analitzar tota la viabilitat econòmica:La rendibilitat financera és la relació que s’estableix entre el Benefici Net, que s’obté al final de                               cada exercici, i el total del Patrimoni Net, del mateix exercici. I seria convenient que com més alt                                 sigui la xifra resultant, major seria el benefici per cada euro invertit. En aquesta n’obtenim uns                             resultats de 1 el primer any, de 0.72 el segon i finalment, el tercer amb 0.65.De seguit ens trobem amb la rendibilitat econòmica, que és la que relaciona el Benefici Abans                             d’Interesos i Impostos, i com més elevat sigui el quocient, millor serà la rendibilitat d’aquesta                           empresa. En aquest cas és de 0.86 el primer any, el segon és de 0.71 i finalment el tercer, és                                     de 0.69.
 7. 7. Per altra banda hi trobem la rendibilitat de vendes, que durant el pas d’aquests tres anys, no                               pararia de millorar. Que en aquest cas podem veure que el primer any, al invertir 100 €, en                                 guanyaríem 7,9€; el segon exercici en guanyaríem 13,5€ per a cada 100 d’invertits; i per últim,                             l’exercisi número tres, en guanyaríem un 26,9% de cada 100 euros.En referència al llindar de rendibilitat, el nostre llindar és a partir de els 61.782 €, ja que és el                                     punt on comencem a obtenir els beneficis per haver sobrepassat les diferents despeses que                         hagéssim tingut amb el lloguer de les caravanes i altes.En segon lloc, cal analitzar la viabilitat financera:En les diferents ràtios trobem en primer lloc la ràtio de liquiditat, la qual ens supera els valors                                 òptims en cada exercici, així que ens indica uns actius ociosos.
 8. 8. I en el cas de la ràtio de tresoreria el resultat ens dona per sobre del valor òptim, i es repeteix en                                         les diferents ràtios. Ja que en aquests apartats l’Actiu és igual a l’Efectiu, ja que les Existències i                                 el Realitzable equivalen a zero en els tres exercicis, tot ho cobrem al comptat i tot ho paguem al                                   contat, per tant no hauria d’haver­hi morositat.De seguit ens trobem la gràfica on hi veiem representats els beneficis nets, obtinguts al cap                             dels tres anys. Segons aquesta gràfica i els càlculs realitzats prèviament, des dels inicis del                           primer any, no es para d’augmentar els beneficis; el primer any, se n’obtenen pel valor de                             5.896,22€, el segon per el valor de 15.438,95€, i el tercer i últim any predit és calculen uns                                 beneficis nets de 40.409,86€, d’aquesta manera, s’acabarien aquest tres anys, amb un benefici                       total de 61.745,03€.Pel que fa a la sostenibilitat de l’empresa, hauríem d’interpretar la gràfica del. En el cas de FM                                 Tour, seria totalment solvent, ja que les despeses financeres, en els tres exercissis formen                         
 9. 9. respectivament, un 2,1%, 3,4” i 6,7% del total del PiG.En quant a dir si el negoci és rendible, podem assegurar que si que ho és , ja que per a ser­ho                                         els nostres beneficis són superiors a zero, al igual que en el cas de la seva sostenibilitat, ja que                                   els nostres beneficis abans d’impostos també són més grans que zero, per tant, el nostre                           negoci és supervivent a llarg termini.Finalment en el cas de la supervivència a curt termini, cal dir que el nostre projecte ho és, ja que                                     tenim liquiditat suficient per a fer front als pagaments a curt termini i també som eficients en les                                 vendes.Pla de Tresoreria
 10. 10. Podem observar que en la taula anterior, comencem amb un saldo inical negatiu, però amb els                             diferents exercicis, aquest saldo, el qual acabarà denominant­se saldo final un cop finalitzat                       l’exercici, serà un saldo positiu fins a arribar a uns 7.503,31€ el primer any, i finalment uns                               72.658,93 €.
 11. 11. Punt MortLa nostra empresa compta amb onze producte diferents. I per tal d’arribar al punt d’equilibri                           hauríem de “vendre” 28 viatges amb l’autocaravana, i 385 productes de marxandatge. El primer                         any, els ingressos mensuals són de de 6.205,52€, i com a punt d’equilibri ens trobem la xifra de                                 5.148,47€; el segon any, els ingressos mensuals es situen a 9.499,57€, i el punt mort a                             6.424,57€; i el tercer i l’últim any previst, els ingressos mensuals són de 12.541,61€, i el punt                               mort a 6.360,01€.En el cas de les diferents ràtios de endeutament, ens trobem que són baixes, és a dir, que                                 l’empresa està poc endeutada durant els diferents tres anys dels tres exercicis. Entre els tres                           anys trobem que són de 0.31, el segon és de 0.21 i finalment el tercer és de 0.15. Això significa                                     que l’empresa de FM Tour tindria un clar excés de fons propis. Això es pot dur a l’extrem i fer el                                       paral∙lelisme amb una empresa que està exigint un sobreesforç innecessari als seus socis.                       Mentrestant podria demanar un préstec i no tenir una ràtio d’endeutament tant baixa.
 12. 12. Finalment, en el cas de les ràtios conjuntes cal dir que l’efecte de palanquejament financer és                             més gran que el nostre cost de finançament, amb un total de 1.45, el segon és de 1.27 i el                                     tercer és de 1.18 respectivament. Això significa que
 13. 13. VI. Viabilitat Legal­ Nosaltres hem decidit que la millor opció per a FM Tour, seria una Societat Civil, ja que podem                                   aportat bens econòmics i/o materials, ja que facilita la constitució en l’àmbit econòmic. De                         seguit, podem llegir les condicions i estipulació de les Societats Civils:Aquest contracte pot recollir pràcticament qualsevol pacte o acord (distribució de tasques, de                       guanys, de pèrdues, etc.) als quals arribin els associats. L’únic que no es pot fer és excloure un                                 dels socis de la participació en els beneficis, així com contradir la legislació. Tot això fa que per                                 al bon funcionament de la societat civil sigui necessari que entre els socis que la constitueixen                             hi hagi una bona entesa i coordinació.Per constituir aquesta societat no és necessària cap formalitat, llevat que els socis aportin béns                           immobles o drets reals; aleshores és obligatori constituir­la davant notari i pagar l’Impost de                         Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ja que es traspassa patrimoni dels                     socis a la societat civil). En tot cas, és força recomanable per legitimar més clarament els                             pactes entre els socis.Si la societat civil es constitueix davant notari obté personalitat jurídica pròpia. La resta de                           societats civils també tenen personalitat jurídica si els socis contracten en nom de la societat, i                             no en nom propi, i els tercers coneixen l’existència d’aquestes societats. No tenen, doncs,                         personalitat jurídica les societats amb pactes entre socis que es mantinguin en secret (que es                           regeixen per les disposicions relatives a les comunitats de béns).Els socis poden nomenar un apoderat general, encarregat d’administrar la societat. Si no es fa                           així, qualsevol d’ells pot actuar com a tal i, per tant, obligar amb els seus actes tota la societat.                                   Qualsevol soci, però, pot oposar­se a les operacions de l’altre abans que aquestes hagin produït                           cap efecte legal.Cadascun dels socis ha de complir les dues condicions següents: no estar incapacitatlegalment (i, per tant, ser major d’edat o menor emancipat) i actuar en nom propi. A partir d’això,                                 tots aquells que realitzin directament una activitat econòmica continuada s’han de donar d’alta al                         règim d’autònoms de la Seguretat Social.En principi, la societat civil no pot tenir per objecte activitats mercantils, ja que és regulada pel                               dret civil. Però en la mesura que pot obtenir un CIF i l’alta en el cens de l’Impost d’Activitats                                   Econòmiques (IAE) se situa en igualtat de condicions respecte a les societats mercantils,                       regides pel dret mercantil, i, per tant, pot desenvolupar activitats empresarials o professionals,                       sempre subjecta a la responsabilitat que més endavant s’explica.
 14. 14. Tal com és pot llegir entre línies, d’aquest text de la Generalitat de Catalunya, la Societat Civil, és                                 una de les formes més barates i ràpides de constituir­se com a empresa. Els socis tenen                             absoluta llibertat per pactar el que vulguin amb el límit de no contradir la llei.Els tràmits són els següents:­ Notari: Constituir la Societat Cvil, amb personalitat jurídica.­ Registre de la Propietat: Liquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes                       jurídics documentats.­ Registre Mercantil: Inscripció en el Registre Mercantil.­ Ajuntament del Municipi de l’activitat: ­ (no és necessari, ja que no obrim cap mena de local)­ Admin. Hisenda: Alta en el cens d’empresaris, Alta a la I.A.E. i obtenció del C.I.F.­ Oficina de Gestió Unificada: Inscripció de l’activitat al Registre Industrial­ Oficina de Gestió Unificada: Petició de Permisos especials d’activitat­ Insitut Nacional de la Seguretat Social: Inscripció a la Seguretat Social.­ Delegació territorial del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya: Comunicació                       d’obertura del centre del treball.­ Oficina Espanyola de patents i marques: Registre de nom comercial.

×