เทคโนโลยีสารสนเทศ

892 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
892
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)
  2. 2. ความหมาย <ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที ( IT ย่อจาก information technology ) หมายถึง เทคโนโลยี สำหรับ การประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ - ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืน สารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์ , การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย </li></ul><ul><li>ในบางครั้งจะมีการใช้ชื่อว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( information and communications technology ย่อว่า ICT ) </li></ul>
  3. 3. ข้อมูลสารสนเทศ <ul><li>ระบบสารสนเทศสร้างขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายหลายประการจุดมุ่งหมายพื้นฐาน ประการหนึ่ง คือ การประมวลข้อมูล ( Data ) ให้เป็นสารสนเทศ   ( Information ) และนำไปสู่ความรู้ ( Knowledge ) ที่ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงาน </li></ul>
  4. 4. ข้อมูล <ul><li>ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ยังไม่มีความหมายในการนำไปใช้งาน ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว </li></ul>
  5. 5. สารสนเทศ <ul><li>สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ใช้ </li></ul>
  6. 6. ลักษณะสารสนเทศที่ดี <ul><li>เนื้อหา ( Content ) สมบูรณ์ครอบคลุม สัมพันธ์กับเรื่อง ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ </li></ul><ul><li>รูปแบบ (Format) ชัดเจน ความยืดหยุ่น ประหยัด </li></ul><ul><li>เวลา ( Time ) รวดเร็วและทันใช้ ทันสมัย มีระยะเวลา </li></ul><ul><li>กระบวนการ (Process) ความสามารถในการเข้าถึง </li></ul>
  7. 7. องค์ประกอบระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ <ul><li>ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ใช้คอมพิวเตอร์ ( Computer - based information systems CBIS ) มีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ส่วนคือ ฮาร์ดแวร์ ( hardware ) ซอฟต์แวร์ ( software ) ฐานข้อมูล ( database ) เครือข่าย ( network ) กระบวนการ ( procedure ) และคน ( people ) </li></ul>
  8. 8. องค์ประกอบระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ ( ต่อ ) <ul><li>ฮาร์ดแวร์ ( Hardware ) ได้แก่ อุปกรณ์ที่ช่วยในการป้อนข้อมูล ประมวลจัดเก็บ และผลิต       เอาท์พุทออกมาในระบบสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ ( Software ) ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน ฐานข้อมูล ( Database ) คือ การจัดระบบของแฟ้มข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน เครือข่าย ( Network ) คือ การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และช่วยการติดต่อสื่อสาร กระบวนการ ( Procedure ) ได้แก่ นโยบาย กลยุทธ์ วิธีการ และกฎระเบียบต่างๆ ในการใช้ระบบสารสนเทศ คน ( People )   เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบสารสนเทศ เช่น ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ระบบ </li></ul>

×