Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dokter, mag ik dood?

836 views

Published on

Presentatie met discussie voor de CMF Studenten in Rotterdam in oktober 2012

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dokter, mag ik dood?

 1. 1. CMF Rotterdam, 27 september 2012
 2. 2.  Collegiale verhouding met collega’s Behandeling ten nutte van de zieke Niets doen dat tot schade kan leiden ◦ Geen moord ◦ Geen euthanasie ◦ Geen abortus Geen misbruik maken van positie ◦ Seksueel genot zoeken ◦ Zwijgplicht negeren
 3. 3.  Medisch veld gegroeid ◦ Bedrijfsgeneeskunde ◦ Preventieve geneeskunde ◦ Integrale zorg Medisch macht toegenomen ◦ Orgaantransplantatie ◦ Reanimatie ◦ Voortplantingstechnieken, zoals IVF Beperkte middelen, dwingt tot keuzen Verzakelijking
 4. 4.  Niet meer menselijk… aan dood overgeven Niet meer te “repareren” door mensenhanden Voorbeeld: Leeftijd als keuzecriterium ◦ Fysiologische beperkingen ◦ Niet meer meetellen
 5. 5.  Wat is het nut, doel, effect van het handelen? ◦ Bv. Wat geeft meer schade, abortus of zwangerschap uitdragen? ◦ Hippocratische traditie Welke norm is in het geding (los van effect)? ◦ De Verlichting (bv. respect voor autonomie) ◦ Levensbeschouwing (bv. eerbied voor het leven)
 6. 6.  Dingen hebben een waarde los van hun nut  houding van waardering ingrijpen mag alleen op bepaalde voorwaarden Werkelijkheid – een samenraapsel van toevalligheden  houding van manipulatie ingrijpen mag om te gebruiken en  te beheersen Abraham Heschel  (1907–1972)
 7. 7.  Palliatieve sedatie Euthanasie  Versterven Niet behandelen, niet reanimeren Stoppen met behandelen ‘Pil van Drion’
 8. 8.  Fysieke klachten  Psychisch lijden  Sociale pijn  Spirituele nodenCicely Saunders (1918–2005)
 9. 9.  Alleen God eerbied verschuldigd De dood een vijand God heeft ook een hand in ons sterven De echte overwinning op de dood komt niet van artsen De dood soms “genezing van het lijden” Grenzen nodig aan medische inzet
 10. 10.  Hulp bij zelfdoding en euthanasie  nieuwe indicaties Doden van mensen die  wilsonbekwaam zijn ◦ Gehandicapte pasgeborenen ◦ Demente bejaarden
 11. 11. CBS, 2012
 12. 12.  Eenzaamheid Verveling Lichamelijk  ongemak Afhankelijk zijn Je teveel voelenDit wordt verergerddoor de voorstellenvan ‘Uit Vrije Wil’
 13. 13.  ‘Geen kwaliteit van leven’ ‘Geen bewustzijn’ ‘Geen vermogen tot genieten’ Bemoeilijkt palliatieve zorg ◦ Neiging om gebreken te verbergen ◦ Neiging tot isolement ◦ Verminderd zelfbeeld ◦ Angst voor de toekomst
 14. 14.  ‘Pil van Drion’, 1991 Zaak‐Brongersma, 2001, 2002 Commissie‐Dijkhuis, 2004 ‘Uit Vrije Wil’, 2010
 15. 15. Wetsvoorstel van Pia Dijkstra (D66)Mensen die buiten de euthanasiewet vallen: niet ernstig ziek, niet depressief en geen ondraaglijk lijden.‘Sommige mensen vinden dat ze te oud worden’.‘Voor hen moeten we een waardig einde kunnen regelen.’
 16. 16.  Voltooid leven, een kwestie die  je als volwassen mens  zelf nuchter regelt Angst, medelijden, solidariteit, vrijheidsdrang… en  allerlei persoonlijke ervaringen die  niemand onberoerd laten
 17. 17.  ‘als ouderen hun waardigheid verliezen, moeten zij  kunnen kiezen voor een humane dood’ (Femke  Halsema, 2008) Vergelijk keuze van… beroep, woonplaats of levenspartner ‘De dood komt niet aan het eind van het leven’
 18. 18.  Artsen zijn ‘conservatiever’ dan  menig tv programma Weerzin tegen ‘u vraagt en wij draaien’ Voor arts is zorgplicht heilig,  daarom juist het doktersvak gekozen Maar soms schiet de zorgplicht dóór – geen verschil zien tussen zorgen en stoppen met behandelen
 19. 19. Lichamelijk Psychisch Sociaal ExistentieelZelfstandigheid Helder zijn Zich een last  Geen controle  voelen over het levenLichamelijke  Neerslachtig  Privacy  Leven geen zinklachten zijn bedreigdBeperking  Niet kunnen  Geen steun  Onzekerheidactiviteiten accepteren gemeenschap Niet (mentaal)  Niet kunnen  Nadenken over  kunnen vechten communiceren het einde
 20. 20.  De arts heeft te veel macht gekregen Ethiek is verworden tot “je houden aan de regels” De dood is geen biologisch proces “Waardig sterven” is geen monopolie van de NVVE “Uit Vrije Wil” is een suggestieve naam  www.paullieverse.nl www.cmf‐nederland.nl 
 21. 21. Perspectieven op 35 jaareuthanasie in NederlandLindeboomreeks deel 15€ 16,90

×