Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Copyright,	
  Copyle.
evalua&eonderzoek	
  pilot	
  Buma/Stemra	
  en	
  

        Crea&ve	
  Commons	
  Nederland	...
De	
  wereld	
  verandert	
  con&nu…
• Collec'viteit	
  versus	
  individualiteit

• New	
  Age	
  of	
  New	
  innova'on	...
Het auteursrecht

  Door	
  registra8e	
  kun	
  je	
  aantonen	
  dat	
  je	
  de	
  oorspronkelijke	
  
  maker	
  b...
Wat kan Buma/Stemra voor een auteur betekenen?

                                 	
  
  ...
Buma/Stemra	
  vertegenwoordigd	
  het	
  wereldmuziekrepertoire


   Buma/Stemra	
  repertoire	
  
18.000	
  componist...
Wat	
  is	
  Crea&ve	
  Commons?
•  biedt	
  musici	
  (en	
  andere	
  auteurs)	
  de	
  vrijheid	
  om	
  op	
  een	
  ...
Crea&ve	
  Commons	
  in	
  de	
  prak&jk	
  
• Er	
  zijn	
  meer	
  dan	
  350	
  million	
  Crea've	
  Commons	
  
 ge...
Aanleiding	
  samenwerking
• In	
  2005	
  hadden	
  songwriters	
  die	
  bij	
  Buma/Stemra	
  waren	
  
 aangesloten	
...
Crea&ve	
  Commons	
  Buma/Stemra	
  pilot	
  
• De	
  pilot	
  maakt	
  het	
  voor	
  leden	
  van	
  Buma/Stemra	
  mog...
¥
                   €$


           commercieel	
  gebruik?
niet	
  commercieel	
  gebr...
Evalua&e	
  van	
  de	
  pilot
• De	
  wereld	
  is	
  niet	
  aan	
  de	
  pilot	
  ten	
  onder	
  gegaan.	
  De	
  
 c...
Aanpak	
  onderzoek
• Doel:	
  behoeNe	
  peilen	
  ten	
  aanzien	
  van	
  flexible	
  beheer	
  
 auteursrechten
• Fase...
Profiel	
  ondervraagde	
  muziekauteurs:
• 70%	
  is	
  singer/songwriter
• 83%	
  heeN	
  inkomsten	
  door	
  muziek	
  ...
Onderliggende	
  behoeHe	
  rechtenbeheer
• Meer	
  duidelijkheid	
  wat	
  betreN	
  handhaving	
  online:	
  
 • Geef	
...
interesse	
  in	
  de	
  pilot
• Er	
  is	
  meer	
  intresse	
  voor	
  de	
  pilot	
  dan	
  uit	
  de	
  deelnemers-­‐
...
wat	
  spreekt	
  muziekauteurs	
  aan?


                                  0%  25%  50...
niet-­‐commerciëel	
  gebruik	
  en	
  promo&e
• Een	
  groot	
  deel	
  van	
  de	
  muziekauteurs	
  vinden	
  het	
  be...
gra&s	
  gebruik	
  voor	
  promo&e	
  van	
  eigen	
  
             muziek	
  (alle	
  leeHijden)
      ...
gra&s	
  gebruik	
  voor	
  promo&e	
  van	
  eigen	
  
             muziek	
  (leeHijd	
  20-­‐29)
     ...
B/S	
  en	
  CC	
  vullen	
  elkaar	
  aan
• Sterke	
  punten	
  Buma/Stemra:
 • Volume,	
  de	
  massamediale	
  markten...
Conclusies	
  voor	
  de	
  pilot
• In	
  de	
  huidige	
  vorm	
  voldoet	
  de	
  pilot	
  niet.	
  Aanpassing	
  van	
 ...
Aanbevelingen	
  voor	
  de	
  toekomst

• Crea've	
  Commons	
  en	
  Buma/Stemra	
  gaan	
  de	
  'jd	
  tot	
  het	
  
...
Evaluatieonderzoek pilot Buma/Stemra en Creative Commons Nederland
Evaluatieonderzoek pilot Buma/Stemra en Creative Commons Nederland
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Evaluatieonderzoek pilot Buma/Stemra en Creative Commons Nederland

1,739 views

Published on

presentation (together with Matthijs Bobeldijk) of the results of the internal evaluation of the pilot between Buma/Stemra and Creative Commons pilot at Noorderslag 2010

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

Evaluatieonderzoek pilot Buma/Stemra en Creative Commons Nederland

 1. 1. Copyright,  Copyle. evalua&eonderzoek  pilot  Buma/Stemra  en   Crea&ve  Commons  Nederland     Ma#hijs  Bobeldijk  (Buma/Stemra)    &  Paul  Keller  (Crea<ve  Commons  Nederland)  
 2. 2. De  wereld  verandert  con&nu… • Collec'viteit  versus  individualiteit • New  Age  of  New  innova'on  (Prahalad,  2009) • N=1  (Gebruiker  =  Uniek) • R=G  (Resource  =  Global) • Digitale  volwassenheid  
 3. 3. Het auteursrecht Door  registra8e  kun  je  aantonen  dat  je  de  oorspronkelijke   maker  bent  (notaris,  belas8ngkantoor,  i-­‐depot) 1   Op  het  moment  dat  je  liedje  ontstaat,  valt  het  automa8sch   onder  de  auteurswet 2 De  auteurswet  beschermt  de  maker  en  zijn  (muziek)  werken. 3
 4. 4. Wat kan Buma/Stemra voor een auteur betekenen?   Het  is  voor  jou  las8g  om  afspraken  te  maken  met  iedereen  die  jouw   muziek  gebruikt,  daarom  kan  het  handig  zijn  om  je  aan  te  sluiten   bij  Buma  en/of  Stemra 1 Je  tekent  dan  een  exploita8econtract.   Exclusieve  overdracht  rechten  aan  Buma  en/of  Stemra   Dit  geldt  voor  al  je  liedjes 2 Voor  het  auteursrecht  sluit  Buma/Stemra  “deals”  met  andere   par8jen 3
 5. 5. Buma/Stemra  vertegenwoordigd  het  wereldmuziekrepertoire Buma/Stemra  repertoire   18.000  componisten,  tekstdichters  en   muziekuitgeverijen  die  zich  direct  bij   Buma/Stemra  hebben  aangesloten. Wereld Interna8onaal  repertoire muziek   Miljoenen  componisten,  tekstdichters   repertoire en  muziekuitgeverijen  die  zich  bij   buitenlandse  auteursrechten   organisa8es  hebben  aangesloten
 6. 6. Wat  is  Crea&ve  Commons? • biedt  musici  (en  andere  auteurs)  de  vrijheid  om  op  een   flexibele  manier  met  hun  auteursrechten  om  te  gaan. • Hiervoor  heeN  Crea've  Commons  een  aantal  licen'es   ontwikkelt  om  auteursrechtelijk  beschermde  werken     onder  bepaalde  voorwaarden  vrij  te  geven.   • met  een  keuze  uit  een  van  de  zes  standaardlicen'es  kan  de   maker  bepalen  in  welke  mate  zijn  of  haar  werk  verder   verspreid  en  bewerkt  mag  worden,  en  onder  welke   voorwaarden  dit  mag. • Crea've  Commons  gaat  hierbij  al'jd  uit  van  een  bewuste   en  vrije  keuze  van  de  auteursrechthebbenden.   • Crea've  Commons  licen'es  zijn  van  toepassing  op   auteursrechten  en  naburige  rechten.
 7. 7. Crea&ve  Commons  in  de  prak&jk   • Er  zijn  meer  dan  350  million  Crea've  Commons   gelicenseerde  werken  wereldwijd  (muziek  is  een  klein  deel). • Crea've  Commons  wordt  gebruikt  door  onder  meer:   wikipedia,  al  Jazeera,  the  Nine  Inch  Nails,  Silence  is  Sexy,  het   Ins'tuut  voor  Beeld  en  Geluid  ... • Crea've  Commons  is  individueel  rechtenbeheer. • Voor  veel  musici  is  gebruik  van  Crea've  Commons  licen'es   niet  zonder  meer  mogelijk  omdat  zij  hun  rechten  aan  een   collec'eve  beheersorganisa'e  hebben  overgedragen.  
 8. 8. Aanleiding  samenwerking • In  2005  hadden  songwriters  die  bij  Buma/Stemra  waren   aangesloten  behoeNe  gebruik  te  kunnen  maken  van   Crea've  Commons  licen'es   • Individueel  en  collec'ef  rechtenbeheer  staan  op  gespannen   voet  met  elkaar   • Tot  begin  van  de  pilot  in  augustus  2007  was  het  niet   mogelijk  voor  leden  van  Buma/Stemra  om  gebruik  te  maken   van  CC  licen'es  voor  de  promo'e  van  hun  werken,  omdat   zij  de  rechten  exclusief  aan  B/S  overdragen.
 9. 9. Crea&ve  Commons  Buma/Stemra  pilot   • De  pilot  maakt  het  voor  leden  van  Buma/Stemra  mogelijk   om  voor  delen  van  hun  repertoire  de  drie  niet-­‐commerciele   CC  licen'es  te  kiezen  en  daarmee  hun  muziek  vrij  te  geven   voor  hergebruik.   • Voor  alle  andere  (commerciële)  vormen  van  hergebruik  van   deze  werken  blijven  Buma/Stemra  op  de  gebruikelijke   manier  innen. • Onderdeel  van  de  pilot  is  een  onderzoek  onder  leden  van   Buma/Stemra  naar  de  behoeNe  rondom  flexibel  beheer  van   auteursrechten.
 10. 10. ¥ €$ commercieel  gebruik? niet  commercieel  gebruik  ?
 11. 11. Evalua&e  van  de  pilot • De  wereld  is  niet  aan  de  pilot  ten  onder  gegaan.  De   combina'e  van  collec'ef  en  individueel  rechtenbeheer  was   in  2007  een  totaal  onontgonnen  terrein   • Eind  2009  waren  er  echter  slechts  30  deelnemers  (met  in  totaal   ca.  100  muziekwerken)   • In  de  afgelopen  2.5  jaar  hebben  zowel  Buma/Stemra  als  ook   Crea've  Commons  veel  van  de  pilot  geleerd. • In  de  afgelopen  2  maanden  is  intensief  naar  de  percep'es   en  meningen  van  musici  geluisterd  (en  in  eerste  instan'e   naar  Buma/Stemra  leden  maar  ook  en  een  klein  aantal  niet   Buma/Stema  leden).
 12. 12. Aanpak  onderzoek • Doel:  behoeNe  peilen  ten  aanzien  van  flexible  beheer   auteursrechten • Fase  1:  Expertsessie  met  musici  eind  november • Inhoudelijke  input  op  de  pilot  en  voor  het  opstellen  van   kwan'ta'ef  onderzoek • Fase  2:  Kwan'ta'ef  onderzoek  onder  muziekauteurs  (in   december  2009) • in  totaal  524  respondenten  (waarvan  505  Buma/Stemra  leden).   • Selec'ecriteria  steekproef:  Leden  Buma/Stemra,  Gebruikers  van   Crea've  Commons  licen'es,  alle  pilot  deelnemers                                                             • Sta's'sch  representa'ef  voor  achterban  van  Buma/Stemra   (18.000  leden)  Betrouwbaarheidsniveau:  98%
 13. 13. Profiel  ondervraagde  muziekauteurs: • 70%  is  singer/songwriter • 83%  heeN  inkomsten  door  muziek   • 68%  communiceert  over  eigen  muziek  via  social  networks • slechts  3%  maakt  gebruik  van  CC  muziek  plaeorms • 64%  heeN  nog  nooit  van  Crea've  Commons  gehoord
 14. 14. Onderliggende  behoeHe  rechtenbeheer • Meer  duidelijkheid  wat  betreN  handhaving  online:   • Geef  aan  waar  je  op  handhaaN  en  waar  je  niet  op  handhaaN.   • Musici  willen  meer  inzicht  in  gebruik  van  hun  muziek:   • Gebruik  techniek  om  het  muziekgebruik  inzichtelijk  te   maken  (meer  transparan'e) • Musici  willen  meer  flexibiliteit  bij  promo'e  eigen  muziek • Geef  de  auteur  meer  vrijheden  binnen  de  exploita'e  om     online  promo'e  van  eigen  werk  mogelijk  te  maken   • Heldere  communica'e   • wees  helder  in  de  communica'e  (m.b.t  pilot,  handhaving)
 15. 15. interesse  in  de  pilot • Er  is  meer  intresse  voor  de  pilot  dan  uit  de  deelnemers-­‐ aantallen  blijkt   • interesse:  25%  van  de  respondenten,  deelname  pilot:  <  1%  van  de   Buma/Stemra  leden. • Het  onderliggend  uitgangspunt  van  de  pilot  wordt  door  een   meerderheid  van  de  ondervraagden  ondersteund   • 69%  van  de  ondervraagden  hebben  een  posi'eve  opstelling  ten   opzichte  van  het  maken  van  een  verschil  tussen  commercieel  en   niet  commercieel  gebruik. • Het  blijkt  dat  de  pilot  wel  een  bestaansrecht  heeN  maar  in   zijn  huidige  uitwerking  onvoldoende  bij  de  wensen  en   behoeNes  van  muziekauteurs  aansluit  en  onvoldoende  bij   hun  bekend  is.
 16. 16. wat  spreekt  muziekauteurs  aan? 0% 25% 50% 75% 100% meer  flexibiliteit   strengere  handhaving  algemeen onderscheid  commercieel/niet-­‐commercieel   strengere  handhaving  digitaal   geen  betaling  uitvoering  eigen  repertoire   minder  streng  handhaving  digitaal   vrij  gebruik  in  UGC posi<ef nega<ef   geen  mening
 17. 17. niet-­‐commerciëel  gebruik  en  promo&e • Een  groot  deel  van  de  muziekauteurs  vinden  het  belangrijk   dat  zij  hun  eigen  werken  kunnen  promoten  zonder  dat   hiervoor  auteursrechten  betaald  moeten  worden.   • Aan  de  ondervraagden  zijn  een  aantal  verschillende   manieren  van  promo'oneel  gebruik  voorgelegd.  Hierbij  valt   op  dat  muziek  auteurs  bereid  zijn  een  meer  vormen  van   gebruik  voor  promo'onele  doeleinde  vrij  toe  te  staan  dan   wat  in  het  kader  van  de  pilot  mogelijk  is. • De  belangstelling  voor  zelfpromo'e  neemt  toe  naar  mate   auteurs  jonger  worden  (is  dit  een  lifecycle  of  genera'e   kwes'e?)  
 18. 18. gra&s  gebruik  voor  promo&e  van  eigen   muziek  (alle  leeHijden) 0% 25% 50% 75% 100% eigen  site  luisteren promo<e  CDs website  boekingskantoor   website  platenmaatschappij charity website  venue   eigen  site  downloads via  social  networks   embedden  zonder  reclame   radio  /  tv   winkels   horeca bedrijfsleven promo<e  van  derden embedden  met  reclame   filesharing ja nee   weet  niet  
 19. 19. gra&s  gebruik  voor  promo&e  van  eigen   muziek  (leeHijd  20-­‐29) 0% 25% 50% 75% 100% eigen  site  luisteren website  boekingskantoor   promo<e  CDs website  platenmaatschappij website  venue   via  social  networks   charity eigen  site  downloads embedden  zonder  reclame   embedden  met  reclame   winkels   horeca filesharing radio  /  tv   bedrijfsleven promo<e  van  derden ja nee   weet  niet  
 20. 20. B/S  en  CC  vullen  elkaar  aan • Sterke  punten  Buma/Stemra: • Volume,  de  massamediale  markten  waar  handhaving   mogelijk  is   • Gemak,  geen  rompslomp   • voor  alles  wat  buiten  gezichtsveld  auteur  is  (on-­‐  en  offline)   • Sterke  punten  Crea8ve  Commons:   • Flexibel,  keuzemogelijkheid   • GeeN  gevoel  van  controle,  van  zeggenschap,  bijvoorbeeld   promo'e  van  muziek   • In  eerste  instan'e  geschikt  voor  online  distribu'e  
 21. 21. Conclusies  voor  de  pilot • In  de  huidige  vorm  voldoet  de  pilot  niet.  Aanpassing  van  de   pilot  is  noodzakelijk. • er  wordt  onvoldoende  gebruik  van  de  mogelijkheden  gemaakt   • de  pilot  is  bij  de  doelgroep  rela'ef  slecht  bekend • de  defini'e  van  niet  commercieel  gebruik  sluit  nauwelijks  aan  bij   de  promo'e  wensen  van  de  doelgroep
 22. 22. Aanbevelingen  voor  de  toekomst • Crea've  Commons  en  Buma/Stemra  gaan  de  'jd  tot  het   einde  van  de  pilot  periode  (23  augustus  2010)  gebruiken  om   aanpassingen  te  onderzoeken. • meer  flexibiliteit  (maar  tot  op  zekere  hoogte) • meer  zichtbaarheid  en  transparan'e

×