Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Creative Commons voor Onderwijsmateriaal

1,480 views

Published on

Presentation given at the EduExchange conference in Nieuwengein, NL on 17 december 2008

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

Creative Commons voor Onderwijsmateriaal

 1. 1. B Edu exchange 2008 | Paul Keller (Kennisland)
 2. 2. Waarom Open Content licenties? • Om makers van auteursrechtelijk beschermde werken in staat te stellen aan te geven onder welke voorwaarden hun werken verspreid mogen worden. • Om bij digitale content (OER) aan te geven dat hergebruik (vertalingen, aanpassingen, samenstellingen) toegestaan (of gewenst) is. • Technologie maakt delen van materiaal en samenwerken mogelijk maar zonder open content licenties is er onvoldoende zekerheid om deze producten te (her)gebruiken. • Auteursrecht is geen randvoorwaarde open content licenties zijn essentieel voor de sustainability (Voorbeelden: free en open source software, wikipedia)
 3. 3. Waarom Creative Commons licenties? • Gaan uit van een geïnformeerde keuze van de auteur om sommige rechten vrij te geven. • Zijn gebaseerd op het auteursrecht en bieden zo rechtszekerheid voor gebruikers van de gelicenseerde werken. • Door standard tools (de licenties) aan te bieden: • bevorderen we de uitwisselbaarheid van gelicenseerd materiaal • stellen wij makers in staat gesteld zelfstandig hun auteursrechten op een professionele manier te regelen.
 4. 4. Creative Commons licentie structuur: • de licenties hebben 3 verschillende ‘layers’: • human readable: commons deed (commons overeenkomst) • lawyer readable: license code (licentieovereenkomst) • machine readable: digital code • alleen de license code verschilt per jurisdictie: de commons deed is wel vertaald maar identiek en de digitaal code is op de verwijzingen naar de license code na ongewijzigd.
 5. 5. digital code (RDFa): Cuba foto van Paul Keller is gelicenseerd onder de voorwaarden van de <a rel=quot;licensequot; href=quot;http://creativecommons.org/licenses/by- nc/3.0/nl/quot;>Creative Commons Naamsvermelding Niet-commercieel 3.0 Licentie</a>. Permissions beyond the scope of this license may be available at <a xmlns:cc=quot;http://creativecommons.org/ns#quot; rel=quot;cc:morePermissionsquot; href=quot;http://www.kl.nl/meerrechten.htmlquot;> www.kennisland.nl</a>.
 6. 6. kenmerken Creative Commons licenties iedere licentie: • is een instrument voor het gericht uitoefenen van het auteursrecht. • geeft aan dat auteursrechtelijke beperkingen en de vrije meningsuiting niet beperkt worden. • is wereldwijd geldig • is geldig voor de duur van de onderliggende (!!) auteursrechten en kan niet herroepen worden
 7. 7. kenmerken licenties (rechten) onder alle licenties is het voor iedereen vrij toegestaan het werk: • te kopieren, te verspreiden, op te voeren, openbaar te maken of als on demand service aan te bieden. • het werk in zijn geheel in een ander formaat te transfereren. voorwaarde is in alle gevallen het vermelden van de maker (auteursrechthebbende) en een verwijzing naar de licentie. --> ‘naamsvermelding’
 8. 8. kenmerken licenties (voorwaarden) voorwaarde is in alle gevallen het vermelden van de maker (auteursrechthebbende) en een verwijzing naar de licentie. --> ‘naamsvermelding’
 9. 9. kenmerken licenties (beperkingen) eisen dat het maken van afgeleide werken alleen is toegestaan als deze onder dezelfde licentievoorwaarden beschikbaar komen als het gelicenserde werk --> ‘gelijk- delen’
 10. 10. kenmerken licenties (beperkingen) of bepaalen, dat het niet toegestaan is om afgeleide werken te maken --> ‘geen-afgeleide-werken’
 11. 11. kenmerken licenties (beperkingen) gebruik alleen voor niet-commerciële doeleinden vrij geven. (commercieel == op winst gericht) --> ‘niet- comercieel’
 12. 12. 6 kern licenties: er bestaan 6 verschillende licentie combinaties Naamsvermelding - NietCommercieel - GeenAfgeleideWerken Naamsvermelding - NietCommercieel - GelijkDelen Naamsvermelding - NietCommercieel Naamsvermelding - GeenAfgeleideWerken Naamsvermelding - GelijkDelen Naamsvermelding
 13. 13. kenmerken licenties iedere licentie verplicht de licentienemer: • toestemming van de licentiegever in te halen voor activiteiten die deze niet vrij gegeven heeft. (commercieel gebruik of het maken van afgeleide werken) • geen technologische maatregelen te implementeren die rechtmatige gebruik (auteursrechtelijke beperkingen of vrijgegeven vormen van (her)gebruik) van het werk beperken. • de licentiebepalingen niet te veranderen

×