Presentatie afstudeerscriptie

2,447 views

Published on

Presentatie van mijn afstudeerscriptie Gebiedsontwikkeling 2.0 tbv. de Hbo-opleiding Ruimtelijke Ordening & Planologie.

Bronnen: Paul Cuppen, Willem Sulsters (WSA)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie afstudeerscriptie

 1. 1. GEBIEDSONTWIKKELING 2.0 Afstudeerreferaat Paul Cuppen 062621 NHTV Breda Juli 2010
 2. 2. Verheldering van de scriptie Theoretisch kader
 3. 3. THEORIE Creëren van een basis: Onderzoek gebiedsontwikkeling • Organisch en multidisciplinair • Veel diverse publieke en private partijen • Diverse manieren van deelname • Diverse manieren van sturing
 4. 4. THEORIE Projectmanaging   Procesmanaging
 5. 5. THEORIE Resultaatgericht Procesgericht Visie en doelen Openheid Consistentie Transparantie
 6. 6. THEORIE Aanbrengen van ordening: Onderzoek houding partijen • Ontwikkelingsgerichte houding • Uitvoeringsgerichte houding • Visionaire houding • Faciliterende houding Houding hangt af van: • Beschikbare ruimtelijke kwaliteit • Beschikbare functionele kwaliteit • Beschikbare middelen • Risicospreiding • Kostenverdeling
 7. 7. THEORIE
 8. 8. Verheldering van de scriptie Praktisch kader
 9. 9. PRAKTIJK Stichting IZoZ: Essay P. Tordoir als basis • Integrale aanpak: Open en transparant • Economische structuur • Sociale structuur • Ruimtelijke structuur
 10. 10. PRAKTIJK Stichting IZoZ: Randvoorwaarden • Creëren van actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven • Bieden van een bijdrage aan de REV • Verspreiden van het gedachtegoed • Bevorderen ontwikkeling netwerk
 11. 11. IkZitopZuid Ruimtelijke positionering businesscases Buddysysteem: Meestergezel Mobiliteit op Zuid Stedelijke stroomlijnen Piekstraat Afrikaanderplein Oud-Charlois Skill City Campus De Laagjes Bron: Kickoff Charlois 21-04-2010
 12. 12. PRAKTIJK Businesscase Oud-Charlois: Het idee • Integrale aanpak Koppeling tussen bedrijfsleven en bewoners Verbinden haven met wijk • Economische structuur Verbeteren werkgelegenheid • Sociale structuur Social return voor de wijk • Ruimtelijke structuur Implementatie van BIVAK binnen Charlois Verbinden haven met wijk
 13. 13. PRAKTIJK Businesscase Oud-Charlois: Stand van zaken • Zoektocht naar commitment
 14. 14. Verheldering van de scriptie Analyse
 15. 15. ANALYSE Koppelen en concluderen:
 16. 16. ANALYSE Managing & structuur: Uitdaging • Integrale aanpak: openheid en transparantie • Waarborging van doel en visie IZoZ Aanbeveling • Koppeling tussen projectmanagement en procesmanagement • Gebruik Command and control - Procesmanagement • Gefaseerde werkwijze
 17. 17. ANALYSE Command and control • Perfecte aanjager en voedingsbodem van een proces • Bevordert voortgang van proces • Diverse implementatiestrategieën 1: Onder druk zetten 2: Gestructureerd ruimte bieden 3: Sence of urgency vergroten 4: Bewaken voortgang proces 5: Afronding 6: Redmiddel Bron: projectmanagement, De Bruijn, 2008
 18. 18. ANALYSE Commitment: Uitdaging • Houding van partijen • Mogelijkheden van partijen • Invloed van partijen Aanbeveling • Creëren van zekerheden binnen het proces
 19. 19. ANALYSE Exit-momenten • Waarborging consistentie van proces • Open speelveld • Goede timing betekend resultaat Bron: projecmanagement, De Bruijn, 2008
 20. 20. Uitwerking tot het draaiboek
 21. 21. DRAAIBOEK
 22. 22. “Alleen ga je sneller, samen kom je verder” Een anekdote uit een publicatie over integraal samenwerken van de VROM-raad (2008)

×