Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strandsoneforvaltning

579 views

Published on

Innlegg på konferanse om kyst- og strandsonen, Strand Hotel på Fevik 11. august 2014

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strandsoneforvaltning

 1. 1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Strandsoneforvaltning Statssekretær Paul Chaffey Strand hotell Fevik, 11. august 2014
 2. 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fritidsboliger og friluftsliv Foto: Bergen, Fylkesmannen i HordalandFoto: Kjerringøy, Marianne Gjørv Foto: Tjøme, Marianne Gjørv Foto: Oslofjorden, Marianne Gjørv 2
 3. 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Foto: Aaram havn, Marianne Gjørv Foto: Mongstad, Kristin Nordli Næringsinteresser og bosetting Foto: Kristiansund, Marianne Gjørv Foto: Moss, Kristin Nordli 3
 4. 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Landskap og naturmangfold 4 Foto: Hitra, Marianne Gjørv Foto: Ona Fyr, Kristin Nordli Foto: Hummer på Lysaker, Trond Skaare Foto. Sandøy, Kristin Nordli
 5. 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Kysten er delt inn i 3 hovedområder • Følger kommunegrensene 5
 6. 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Retningslinjene er tilpasset ulike forhold 6 Foto: Kristin Nordli Foto: Marianne Gjørv Foto: Marianne Gjørv Foto: Marianne Gjørv Foto: Marianne GjørvFoto: Marianne Gjørv
 7. 7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kystkommunene i Oslofjordregionen • Alle kystkommunene i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark • Stort press Foto: Marianne Gjørv 7
 8. 8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Andre områder der presset på arealene er stort • Alle kystkommunene i Aust-Agder og Vest-Agder • Deler av Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Foto: Fylkesmannen i Hordaland 8
 9. 9. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Områder med mindre press på arealene • Deler av Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag • Alle kystkommunene i Sogn og Fjordane, Nordland, Troms og Finnmark • Sunnhordland i en prøveperiode – forlenget med fire år • Ikke like strengt • Større rom for utbygging, spesielt næringsutvikling, reiseliv 9
 10. 10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Evaluering av statlige planretningslinjer Bilde: Vollen i Asker, Kristin Nordli10
 11. 11. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Oppdaterte planer basert på ny kunnskap Kilde: SSB 11
 12. 12. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tydelig nedgang i innsigelser begrunnet i hensyn til strandsonen 12 Kilde: SSB – bearbeidet av KMD v/planavdelingen
 13. 13. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneplan for Nesset i Møre og Romsdal 13 Sykkelsti Innsigelse til nytt boligområde pga jordvern, strandsone, landskap og naturmangfold Området ble godkjent: - sentrumsnært - sone 3 i SPR for strandsonen - ikke konflikt med naturmangfold eller kulturlandskap av nasjonal eller regional verdi - krav om areal til tursti langs sjøen
 14. 14. Kommunal- og moderniseringsdepartementet14
 15. 15. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Strandsoneforvaltning Statssekretær Paul Chaffey

×