Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paul Chaffey innlegg NHO Buskerud

761 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Paul Chaffey innlegg NHO Buskerud

 1. 1. På høyden i en flat verden– hvordan innovasjon, teknologi og kampen om hodene forandrer spillereglene<br />Paul Chaffey,<br /> Abelia<br />
 2. 2. Kampen om de kloke hodene<br />Kampen om talentene<br />Knapphet på arbeidskraft – hvordan beholder vi de beste vi allerede har<br />Arbeidsgivere konkurrerer om å være mest attraktive<br />Er ikke en ansatt fornøyd med sjefen så finner hun seg en ny sjef<br />Økende kamp om grupper med lengre utdanning – flere vil gå til privat sektor<br />
 3. 3. Hvordan skal vi få fram nye teknologier?<br />Er det mulig å få til en smartere ressursbruk gjennom innovasjon?<br />Er det mulig å tenke seg noen helt nye virksomhetsmodeller?<br />
 4. 4. Globaliseringen gjør verden ”flat”<br />09.11.89: Berlinmurens fall – vi begynner å få én verdensøkonomi<br />1994-95: Internett begynner å komme til folk flest<br />Work flow software, SOA, web-services, business on demand<br />Outsourcing av tjenester til India<br />11.12.01: Kina blir med i WTO – utflagging og prisfall på forbruksvarer<br />Wall-Mart, Ikea, Dell og UPS lager nye logistikkjeder<br />Open source, wiki, blogg – nye måter å drive innovasjon og dele kunnskap<br />Google – en milliard søk om dagen<br />Trådløshet, mobilitetog konvergens<br />
 5. 5. Fra Statfjord til Snøhvit<br />Statfjord:<br />Tre store plattformer med 620 personer på jobb<br />Har produsert olje og gass for over 1000 mrd kroner<br />Verdensledende teknologi på 70-tallet<br />Snøhvit:<br />Første utbygging uten installasjoner på overflaten<br />Fjernstyring fra landanlegg 140 km unna<br />Verdensledende på 2000-tallet<br />
 6. 6. Tjenester og tjenesteinnovasjon<br />
 7. 7. Hva slags jobber?<br />Innen helse- og sosialtjenester utgjør helsetjenester 186 000, pleie- og omsorgstjenester i institusjon 123 000 og sosiale omsorgstjenester uten botilbud154 000.<br />
 8. 8. Arbeidsmarkedet 2025:<br />Enorm vekst i behov for helse- og sosiale tjenester<br />Sterk vekst i kunnskaps-baserte tjenester<br />Nedgang i sysselsetting i tradisjonell industri og landbasert matproduksjon<br />Høyt og stabilt behov i varehandel, offentlig forvaltning, byggenæring, undervisning, transport, reiseliv og opplevelser<br />Viktige spesialiserte nisjer i olje, maritim, sjømat og telekom<br />
 9. 9. Kanskje vi skal drive med litt innovasjon?<br />
 10. 10.
 11. 11. 25% av arbeidstiden brukes til å lete<br />Rom for betydelige forbedringer<br />Finnes lignende utfordringer i andre virksomheter<br />Finnes teknologi og kompetanse<br />
 12. 12.
 13. 13. Transistor radio – er det bra nok da?<br />
 14. 14.
 15. 15. Portabel ultralyd<br />
 16. 16. Helsesjekk på kjøpesenteret<br />
 17. 17. Facebook for kronisk syke<br />

×