Successfully reported this slideshow.

Paul Chaffey innlegg NHO Buskerud

736 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Paul Chaffey innlegg NHO Buskerud

 1. 1. På høyden i en flat verden– hvordan innovasjon, teknologi og kampen om hodene forandrer spillereglene<br />Paul Chaffey,<br /> Abelia<br />
 2. 2. Kampen om de kloke hodene<br />Kampen om talentene<br />Knapphet på arbeidskraft – hvordan beholder vi de beste vi allerede har<br />Arbeidsgivere konkurrerer om å være mest attraktive<br />Er ikke en ansatt fornøyd med sjefen så finner hun seg en ny sjef<br />Økende kamp om grupper med lengre utdanning – flere vil gå til privat sektor<br />
 3. 3. Hvordan skal vi få fram nye teknologier?<br />Er det mulig å få til en smartere ressursbruk gjennom innovasjon?<br />Er det mulig å tenke seg noen helt nye virksomhetsmodeller?<br />
 4. 4. Globaliseringen gjør verden ”flat”<br />09.11.89: Berlinmurens fall – vi begynner å få én verdensøkonomi<br />1994-95: Internett begynner å komme til folk flest<br />Work flow software, SOA, web-services, business on demand<br />Outsourcing av tjenester til India<br />11.12.01: Kina blir med i WTO – utflagging og prisfall på forbruksvarer<br />Wall-Mart, Ikea, Dell og UPS lager nye logistikkjeder<br />Open source, wiki, blogg – nye måter å drive innovasjon og dele kunnskap<br />Google – en milliard søk om dagen<br />Trådløshet, mobilitetog konvergens<br />
 5. 5. Fra Statfjord til Snøhvit<br />Statfjord:<br />Tre store plattformer med 620 personer på jobb<br />Har produsert olje og gass for over 1000 mrd kroner<br />Verdensledende teknologi på 70-tallet<br />Snøhvit:<br />Første utbygging uten installasjoner på overflaten<br />Fjernstyring fra landanlegg 140 km unna<br />Verdensledende på 2000-tallet<br />
 6. 6. Tjenester og tjenesteinnovasjon<br />
 7. 7. Hva slags jobber?<br />Innen helse- og sosialtjenester utgjør helsetjenester 186 000, pleie- og omsorgstjenester i institusjon 123 000 og sosiale omsorgstjenester uten botilbud154 000.<br />
 8. 8. Arbeidsmarkedet 2025:<br />Enorm vekst i behov for helse- og sosiale tjenester<br />Sterk vekst i kunnskaps-baserte tjenester<br />Nedgang i sysselsetting i tradisjonell industri og landbasert matproduksjon<br />Høyt og stabilt behov i varehandel, offentlig forvaltning, byggenæring, undervisning, transport, reiseliv og opplevelser<br />Viktige spesialiserte nisjer i olje, maritim, sjømat og telekom<br />
 9. 9. Kanskje vi skal drive med litt innovasjon?<br />
 10. 10.
 11. 11. 25% av arbeidstiden brukes til å lete<br />Rom for betydelige forbedringer<br />Finnes lignende utfordringer i andre virksomheter<br />Finnes teknologi og kompetanse<br />
 12. 12.
 13. 13. Transistor radio – er det bra nok da?<br />
 14. 14.
 15. 15. Portabel ultralyd<br />
 16. 16. Helsesjekk på kjøpesenteret<br />
 17. 17. Facebook for kronisk syke<br />

×