Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

En dag i det digitale samfunn

384 views

Published on

Foredrag på IT-tinget 2012 (Evry Insight) i Tønsberg, det store møteplassen til IT-selskapet Evry

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

En dag i det digitale samfunn

 1. 1. En dag i det digitale samfunnPaul Chaffey, Abelia
 2. 2. Noen spørsmål:• Er vi i det digitale samfunnet nå? Eller om 20 år? Hvor mye skjer egentlig på 20 år?• Hvor fort er fort? Og hvem blir truffet av det neste iTunes-moment?• Hva med været? Bussruter? Og annen offentlig informasjon?• Innovasjon i næringslivet, helse og utdanning – og demokratiet
 3. 3. Ikke så lenge siden 1990, men det harskjedd litt siden:• Internett• Mobiltelefoner• Sovjetunionen borte• Kina, India, Brasil…• 27 land i EU• TV2• Råvareprisfall og comeback• Fødselspermisjoner• Norge ble flerkulturelt• Kunnskapstjenester
 4. 4. Hvor fort er fort?
 5. 5. The next iTunes moment • Bank • Musikk • Reiseliv • Kataloger og kart • Aviser • Olje og gass • Film • TV • Utdanning • Helse • Omsorg
 6. 6. Fra Statfjord til Snøhvit Statfjord: • Tre store plattformer med 620 personer på jobb • Har produsert olje og gass for over 1000 mrd kroner • Verdensledende teknologi på 70-tallet Snøhvit: • Første utbygging uten installasjoner på overflaten • Fjernstyring fra landanlegg 140 km unna • Verdensledende på 2000- tallet
 7. 7. Neste etappe… • Integrerte operasjoner • Semantisk interoperabilitet • Trådløs kommunikasjon under vann • Plattform på havbunnen • Bore fra land
 8. 8. Fire innovasjonsområder: • Pasientjournaler og informasjons- systemer • Visualiserings- teknologi • Genetisk kartlegging • Omsorgsteknologi i hjemmet
 9. 9. Mobil ultralyd
 10. 10. Demokratisk overskudd• Valg• Høringer• Diskusjonsfora• Deltagelse i politiske partier• Innsyn i saksbehandlingen• Datagrunnlaget (visualisering og kobling)

×