Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gjesteforelesning ved Institutt for Informatikk, UiO

1,734 views

Published on

Published in: Technology, Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gjesteforelesning ved Institutt for Informatikk, UiO

 1. 1. På høyden i en flat verden– hvordan globalisering, teknologi og innovasjon forandrer alle spillereglene<br />Paul Chaffey,<br /> Abelia<br />
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4. 21 659 655 tilhengere på Facebook<br />
 5. 5. Globaliseringen gjør verden ”flat”<br />09.11.89: Berlinmurens fall – vi begynner å få én verdensøkonomi<br />1994-95: Internett begynner å komme til folk flest<br />Work flow software, SOA, web-services, business on demand<br />Outsourcing av tjenester til India<br />11.12.01: Kina blir med i WTO – utflagging og prisfall på forbruksvarer<br />Wall-Mart, Ikea, Dell og UPS lager nye logistikkjeder<br />Open source, wiki, blogg – nye måter å drive innovasjon og dele kunnskap<br />Google – en milliard søk om dagen<br />Trådløshet, mobilitetog konvergens<br />
 6. 6.
 7. 7. Hva slags jobber?<br />Innen helse- og sosialtjenester utgjør helsetjenester 186 000, pleie- og omsorgstjenester i institusjon 123 000 og sosiale omsorgstjenester uten botilbud154 000.<br />
 8. 8. Arbeidsmarkedet 2025:<br />Enorm vekst i behov for helse- og sosiale tjenester<br />Sterk vekst i kunnskaps-baserte tjenester<br />Nedgang i sysselsetting i tradisjonell industri og landbasert matproduksjon<br />Høyt og stabilt behov i varehandel, offentlig forvaltning, byggenæring, undervisning, transport, reiseliv og opplevelser<br />Viktige spesialiserte nisjer i olje, maritim, sjømat og telekom<br />
 9. 9. Mange typer innovasjon…<br />
 10. 10. Fra Statfjord til Snøhvit<br />Statfjord:<br />Tre store plattformer med 620 personer på jobb<br />Har produsert olje og gass for over 1000 mrd kroner<br />Verdensledende teknologi på 70-tallet<br />Snøhvit:<br />Første utbygging uten installasjoner på overflaten<br />Fjernstyring fra landanlegg 140 km unna<br />Verdensledende på 2000-tallet<br />
 11. 11. Tjenester og tjenesteinnovasjon<br />
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14. Det handler om nye tjenester og forretningsmodeller<br />Fra varer til tjenester<br />Nettverkseffekter<br />Bruk av ikt og nettverkseffetkter<br />Frigjøring av offentlige data<br />Problem å finne betalingsmodeller som kan betale infrastruktur<br />
 15. 15. Lynn Orr, a professor at Stanford University, has solar panels on his home. During the day he sells power to the local utility at 29 cents a kilowatt-hour. At night he buys it back for 9 cents. The system is not perfectly flexible. He can reduce his bill to zero but no further. “So I need an electric car”.<br />The Economist, 28. mai 2009<br />
 16. 16. 25% av arbeidstiden brukes til å lete<br />Rom for betydelige forbedringer<br />Finnes lignende utfordringer i andre virksomheter<br />Finnes teknologi og kompetanse<br />
 17. 17. Mobil ultralyd<br />
 18. 18.
 19. 19. …og for pasientene<br />You see, we believe sharing your healthcare experiences and outcomes is good. Why? Because when patients share real-world data, collaboration on a global scale becomes possible. New treatments become possible. Most importantly, change becomes possible. At PatientsLikeMe, we are passionate about bringing people together for a greater purpose: speeding up the pace of research and fixing a broken healthcare system.<br />
 20. 20. Offshore<br />oil and gas<br />industry<br />Maritim<br />policies<br />Ship<br />design<br />Human <br />resource<br />services<br />Maritime<br />education<br />Specialized<br />ship yards<br />Efficient<br />fisheries<br />SHIPPING<br />Advanced<br />ship equip-<br />ment<br />Maritime<br />R&D<br />Logistics<br />systems<br />Shipping<br />finance<br />Effective<br />Ports and<br />terminals<br />Maritime<br />IT<br />Shipping <br />brokers<br />Shipping<br />management<br />Shipping<br />insurance<br />Environmental<br />standards<br />Shipping<br />classification<br />services<br />Fra næringsklynger til knowledge hubs?<br />
 21. 21. Attraktivitet – hva skal man gjøre?<br />Teknologi<br />Talent<br />Toleranse<br />(taxes?)<br />
 22. 22. Tre suksessfaktorer I:Kampen om de kloke hodene<br />Kampen om talentene<br />Knapphet på arbeidskraft – hvordan beholder vi de beste vi allerede har<br />Arbeidsgivere konkurrerer om å være mest attraktive<br />Er ikke en ansatt fornøyd med sjefen så finner hun seg en ny sjef<br />Økende kamp om grupper med lengre utdanning – flere vil gå til privat sektor<br />
 23. 23. Tre suksessfaktorer II:Kunnskapsinfrastruktur<br />Verdensledende infrastruktur for å trekke til oss de beste<br />Ny industri bygget på forskningsbasert kunnskap<br />Ikke landet med mest sol som vinner…<br />Ikke bare et spørsmål om ny teknologi, problemet er ofte forretningsmodeller<br />
 24. 24. Tre suksessfaktorer III:Samhandlingsevne<br />Strategiske ressurser brukes i samspill med andre<br />Evne til å finne gode partnere og få verdier ut av samarbeidet er differesierende<br />Organisasjonen må bruke mest tid på de strategisk viktigste arenaene<br />Kvaliteten på forsknings- og innovasjonspartnere<br />Hva mener andre om oss?<br />Nettverksarenaer for å utveksle erfaringer<br />

×