Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Forskningsinstituttenes rolle

801 views

Published on

Forskningsinstituttene mellom marked og akademia

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Forskningsinstituttenes rolle

 1. 1. Instituttsektor - mellom marked og akademiaPaul Chaffey, Abelia
 2. 2. Hva er poenget med å hafrittstående institutter?
 3. 3. • Forskningsbasert innovasjon i eksisterende næringsliv (industri, smb, tjenstesektor)• Bidra til en mer kunnskapsintensiv næringsstruktur• Sentre for innovasjonssamarbeid (SFI. FME)• Deltagelse i internasjonale programmer og henting av kunnskap utviklet utenfor Norge• Kunnskapsbasert politikkutvikling• Innovasjon i offentlig sektor
 4. 4. Offshore Maritim oil and policies gas industry Ship design Human Specialized resource Maritime educationEfficient ship yards servicesfisheries Fra næringsklynger til Advanced Maritime R&D SHIPPING ship equip- ment knowledge hubs Shipping Logistics Maritime Effective systems finance Ports and IT terminals Shipping Shipping brokers management Shipping insurance Environm Shipping ental classificati standards on services
 5. 5. Flere typer innovasjon…
 6. 6. Fra Statfjord til Snøhvit Statfjord: • Tre store plattformer med 620 personer på jobb • Har produsert olje og gass for over 1000 mrd kroner • Verdensledende teknologi på 70-tallet Snøhvit: • Første utbygging uten installasjoner på overflaten • Fjernstyring fra landanlegg 140 km unna • Verdensledende på 2000- tallet
 7. 7. Tjenester ogtjenesteinnovasjon
 8. 8. • Vi bruker 110 milliarder kroner i året på sykehus• 20-25% av arbeidstiden i et sykehus brukes til å lete• Det finnes teknologi• Det finnes lignende utfordringer i andre bransjer• Hvordan flytter vi kunnskap og oppnår mer innovasjon?
 9. 9. • Knapphet på arbeidskraft og stort behov for innovasjon• Svært lave investeringer i forskning• Behov for nye innovasjons- virkemidler
 10. 10. Behov for å bedre og tydeliggjøreinstituttenes rammevilkår:• Insentiver som fremmer samarbeid• Like konkurransevilkår der det bør være konkurranse med UH og/eller forvaltning om oppdrag• Tydeliggjøringa av ulike roller der det ikke skal være konkurranse med UH eller næringsliv• Bedre basisfinansiering, satsing på infrastruktur og internasjonalt samarbeid• Virkemidler for innovasjon i offentlig sektor

×