Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Routekaart: social media. 12 januari 2011 Hotellotop

1,309 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Routekaart: social media. 12 januari 2011 Hotellotop

 1. 1. ROUTEKAART:SOCIAL MEDIAPaul Blok (Public Village) Paul Blok / Public Village 1
 2. 2. Met hoge snelheid doorhet land van social media. Paul Blok / Public Village 2
 3. 3. 1. Over Paul Blok Mijdrecht / Blokker Paul Blok / Public Village 3
 4. 4. Paul Blok• In internet business sinds 1999• Internetstrateeg• Social media realist• Spreker, trainer• Marketing en internetverslaafde
 5. 5. @paulblok
 6. 6. 2. Ontwikkelingen gaanduizelingwekkend snel. Paul Blok / Public Village 8
 7. 7. Even een bruggetje slaannaar Amerika. Paul Blok / Public Village 9
 8. 8. 2004 10
 9. 9. 2008 11
 10. 10. Camera’s 12
 11. 11. 13
 12. 12. User generated contentis niet nieuw. Paul Blok / Public Village 14
 13. 13. Maar… dat betekent nietdat er niets verandert. Paul Blok / Public Village 15
 14. 14. Er zijn nu veel meer wegenom te communiceren. Paul Blok / Public Village 16
 15. 15. Wat zijn eigenlijk ‘socialmedia’? Paul Blok / Public Village 18
 16. 16. ‘Social media’ zijn cool! Paul Blok / Public Village 19
 17. 17. Consumenten (burgers,patienten) komen samen. Paul Blok / Public Village 20
 18. 18. Om ‘plezier’ te hebben… Paul Blok / Public Village 21
 19. 19. ...om kennis, contacten,foto/video, etc te delen. Paul Blok / Public Village 22
 20. 20. Steeds vaker met behulpvan app’s. Paul Blok / Public Village 23
 21. 21. De grenzen tussen werk... Paul Blok / Public Village 24
 22. 22. ...en privé vervagendaarbij steeds meer. Paul Blok / Public Village 25
 23. 23. De bloem der conversatie(Brian Solis). Paul Blok / Public Village 26
 24. 24. Zorg voor een gedeeldbegrip van ‘social media’. Paul Blok / Public Village 28
 25. 25. Het is géén nieuwereligie… Paul Blok / Public Village 29
 26. 26. …maar een hardewaarheid. Paul Blok / Public Village 30
 27. 27. 31
 28. 28. 3. Ga NU aan de slag metje marketingvisie. Paul Blok / Public Village 32
 29. 29. Wees kritisch: denk jenog op de oude manier? Paul Blok / Public Village 33
 30. 30. Wat doe je met deklassieke marketing P’s? Paul Blok / Public Village 34
 31. 31. Of met de marketing C’s? Paul Blok / Public Village 35
 32. 32. Of met de marketing J’s? Paul Blok / Public Village 36
 33. 33. Marketing in Jip enJanneke-taal. Paul Blok / Public Village 37
 34. 34. Marketing in Jip enJanneke-taal. Janneke = Je collega 2.0? Jip = jij? Meloen = Twitter Moeder = Paul Blok Schillen = discussies op Twitter bootjes = kennis Pitjes = followers Mannetjes = netwerk Meloenboom = nieuwe klanten 38 Paul Blok / Public Village
 35. 35. Probeer - net als Jip -eens wat nieuws. Paul Blok / Public Village 39
 36. 36. Benader je doelgroepenop de juiste manier. Paul Blok / Public Village 40
 37. 37. Benader je doelgroepenop de juiste manier. Paul Blok / Public Village 41
 38. 38. Benader je doelgroepenop de juiste manier. Paul Blok / Public Village 42
 39. 39. Benader je doelgroepenop de juiste manier. Paul Blok / Public Village 43
 40. 40. Bepaal je doelen. Paul Blok / Public Village 44
 41. 41. Het internetproces en het 4C-model Convert Connect Control Communicate 45
 42. 42. 4. Meet, leer en verbeter. Paul Blok / Public Village 46
 43. 43. Onderbouw jeactiviteiten. Paul Blok / Public Village 47
 44. 44. Marketing is: cijfers. Ookmet social media! Paul Blok / Public Village 48
 45. 45. Maak een dashboard. Paul Blok / Public Village 49
 46. 46. Wees trots op wat jebereikt. Paul Blok / Public Village 50
 47. 47. Leer van de fouten die jemaakt. Paul Blok / Public Village 51
 48. 48. Stuur bij indien nodig. Paul Blok / Public Village 52
 49. 49. 5. Denk en werk crossmediacrossmediaal. Paul Blok / Public Village 53
 50. 50. Zorg voor integratie metde reguliere media. Paul Blok / Public Village 54
 51. 51. Met massamedia. Paul Blok / Public Village 55
 52. 52. Met directe media. Paul Blok / Public Village 56
 53. 53. 1+1=3. Paul Blok / Public Village 57
 54. 54. Crossmediaal dus.Structureel. Paul Blok / Public Village 58
 55. 55. 6. Claim ‘webpresence’buiten je eigen website Paul Blok / Public Village 59
 56. 56. Natuurlijk wil je bezoekop je website. Paul Blok / Public Village 60
 57. 57. Maar komt men wel naarje website? Paul Blok / Public Village 61
 58. 58. Je ‘klant’ komt vooralNIET bij jou. Paul Blok / Public Village 62
 59. 59. Er is véél conversatie(elders) op internet. Paul Blok / Public Village 63
 60. 60. Het wordt lastiger contactmet je klanten te houden. Paul Blok / Public Village 64
 61. 61. Probeer het contact tebehouden / te herstellen. Paul Blok / Public Village 65
 62. 62. Het internetprocesConnect 66
 63. 63. 67
 64. 64. 68
 65. 65. 69
 66. 66. 70
 67. 67. 71
 68. 68. Check de tijd. Als hetgoed is zijn we... Paul Blok / Public Village 72
 69. 69. Claim je webpresence 73
 70. 70. Het begint met luisteren. Paul Blok / Public Village 74
 71. 71. Goed luisteren. Paul Blok / Public Village 75
 72. 72. Pas dan kun je goedcommuniceren. Paul Blok / Public Village 76
 73. 73. Maar altijd: eerstluisteren, dan pas praten. Paul Blok / Public Village 77
 74. 74. Wie weet dat je daarnazaken kunt doen. Paul Blok / Public Village 78
 75. 75. 79
 76. 76. 80
 77. 77. Houd jezelf de spiegelvoor: hoe 2.0 ben je? Paul Blok / Public Village 81
 78. 78. Stelling. Paul Blok / Public Village 82
 79. 79. Stelling. Een marketeer moet zelf actief content creeren en moet zelf deelnemen aan communities om gefundeerd te kunnen oordelen over de (on)mogelijkheden. 83 Paul Blok / Public Village
 80. 80. Gebruik de ladder vanparticipatie (Forrester). Paul Blok / Public Village 84
 81. 81. Ladder hierarchie 85
 82. 82. 7. De veranderingen rakende totale organisatie. Paul Blok / Public Village 86
 83. 83. Voor organisaties isveranderen lastig. Paul Blok / Public Village 87
 84. 84. De conversatie is er ookbuiten kantooruren. Paul Blok / Public Village 88
 85. 85. Wie volgt het? Marketing?PR? Klantenservice? Paul Blok / Public Village 89
 86. 86. En hoe snel reageer je alshet mis gaat? Paul Blok / Public Village 90
 87. 87. Dus moet men buiten deeigen afdeling denken. Paul Blok / Public Village 91
 88. 88. PaulBlok.Com 92
 89. 89. Zitten je collega’s wel tewachten op verandering? Paul Blok / Public Village 93
 90. 90. Probeer de koninklijkeroute. Paul Blok / Public Village 94
 91. 91. Zoek anders eencompromis. Paul Blok / Public Village 95
 92. 92. Compromissen moetenwel werkbaar zijn. Paul Blok / Public Village 96
 93. 93. Kies eventueel voor jeeigen route. Paul Blok / Public Village 97
 94. 94. (Eventueel buiten hetzicht van de rest.) Paul Blok / Public Village 98
 95. 95. Pas op voor de barrières. Paul Blok / Public Village 99
 96. 96. 8. ‘Maar ehm…’ Barrièresin de organisatie. Paul Blok / Public Village 100
 97. 97. Maar ehm… het gaat tochgoed nu? Paul Blok / Public Village 101
 98. 98. Maar ehm… dat is tochniets voor ónze klanten? Paul Blok / Public Village 102
 99. 99. Maar ehm… dat past tochniet in onze huisstijl? Paul Blok / Public Village 103
 100. 100. Maar ehm… dan doe jijhet er toch ff bij? Paul Blok / Public Village 104
 101. 101. Maar ehm… er is tochveel te véél keuze? Paul Blok / Public Village 105
 102. 102. Maar ehm… dat is tochveel te duur? Paul Blok / Public Village 106
 103. 103. Ja, er zijn beren op deweg. Verjaag ze! Paul Blok / Public Village 107
 104. 104. Veel barrières komenvoort uit onwetendheid. Paul Blok / Public Village 108
 105. 105. Andere barrières komendoor napraterij. Paul Blok / Public Village 109
 106. 106. Iemand moet de wegwijzen. Jij? Paul Blok / Public Village 110
 107. 107. Laat goede resultatenzien, bewijs dat het kán. Paul Blok / Public Village 111
 108. 108. Zorg voor voldoendekennis bij jezelf. Paul Blok / Public Village 112
 109. 109. http://www.ing.nl/Images/Hoteliers-profiteren-van-doordachte-inzet-sociale-media_tcm7-70414.pdf 114
 110. 110. Zorg vervolgens voorkennis bij je collega’s. Paul Blok / Public Village 115
 111. 111. Houd er rekening mee dathet even kan duren. Paul Blok / Public Village 116
 112. 112. Houd vol. Blijfoptimistisch. Paul Blok / Public Village 117
 113. 113. De barrieres móetenweg. Paul Blok / Public Village 118
 114. 114. 9. De toekomst is allangbegonnen. Paul Blok / Public Village 119
 115. 115. http://www.hotelmarketing.com/index.php/content/article/top_ten_hotel_internet_marketing_resolutions_for_2011 120
 116. 116. 1. I will adapt a new marketing approach around the Customer Engagement Channel and develop campaigns that fully align marketing efforts with the behavior of the hyper-interactive travel consumer.2. I understand that 2011 is going to be the ‘Year of Video’ and will continue to invest in videos for my hotel website, mobile website and other online marketing channels and efforts. Virtual tours are long out, and videos are definitely in.3. I will no longer operate in a “marketing silo.” I should not launch or run any marketing initiatives in silos (i.e. SEM, SEO, social media, mobile marketing, etc.), and I understand I will lose serious revenue opportunities and even market share if I send non-symbiotic or conflicting marketing messages about my hotel across various channels.4. I will continue to launch multichannel marketing campaigns and invest in technology needed to better execute these types of multi-platform and multi-format campaigns. I know that I need to reach my current and future guests via multiple touch-points, and that there is technology available today that can help me do this more efficiently.5. I will make room in the budget for smart investments in 2011 – and not rely on outdated business approaches or short term solutions.6. I know that I may no longer delay serious time and efforts in mobile marketing & social media . It is not acceptable to provide my website visitors via their mobile device the desktop version of my website. I also know that if I do not make a significant time investment in social media that my competitors are going to leave me far behind. This year, I will work hard to integrate mobile and social marketing into my overall digital marketing strategy.7. I understand that the time has come to upgrade my hotel website, which has become the main face of my hotel to the rest of the world. I understand that my hotel website should offer the best visual and rich media content about the property on the Web and should become the most potent customer engagement tool via Web 2.0 optimizations and functionality.8. I will continue to make the Direct Online Channel the foundation of my hotel Internet marketing strategy and stop ‘leaking’ revenues to the OTAs. I know I need to reduce my reliance on the OTA channel and establish direct relationships with my guests. This will result in significant incremental revenues, increased loyalty and long-term competitive advantages. no longer suffer through ‘information overload’ and will use smart analytics to make9. I will smart business decisions. From Adobe Online Marketing Suite powered by Omniture to DART, every report that I analyze must answer this important question: How can I use this data to improve my business and generate more revenue?10. I will not be intimidated by the complexity of it all. I understand that with each passing day the whole digital space is becoming more and more convoluted with new media formats and marketing channels, with new “make-believe” and real revenue opportunities. I will make sure to stay on top of these dynamic developments by partnering with the best hospitality experts in Internet/digital marketing to a) learn it all, and b) work jointly on my hotel’s Internet, social and mobile marketing. 121 http://www.hotelmarketing.com/index.php/content/article/top_ten_hotel_internet_marketing_resolutions_for_2011
 117. 117. De ontwikkelingen gaandoor. Paul Blok / Public Village 122
 118. 118. De overzichtelijke wegvan voorheen… Paul Blok / Public Village 123
 119. 119. … wordt een lastige,bochtige weg… Paul Blok / Public Village 124
 120. 120. … met slipgevaar. Paul Blok / Public Village 125
 121. 121. Stoppen is geen optie. Paul Blok / Public Village 126
 122. 122. Overstappen wel. Paul Blok / Public Village 127
 123. 123. 10. De gevolgen voorjezelf zijn lastig. En leuk! Paul Blok / Public Village 128
 124. 124. Geniet van deontwikkelingen in ‘t vak. Paul Blok / Public Village 129
 125. 125. Geef je enthousiasmedoor. Paul Blok / Public Village 130
 126. 126. Zie kansen integenslagen. Paul Blok / Public Village 131
 127. 127. Zie de lol van obstakels. Paul Blok / Public Village 132
 128. 128. Ontdek ook nieuwepaden. Paul Blok / Public Village 133
 129. 129. Wat ga je doen? Paul Blok / Public Village 134
 130. 130. 11. Conclusie (1): de(media)wereld verandert. Paul Blok / Public Village 135
 131. 131. 12. Conclusie (2): socialmedia = toy and tool. Paul Blok / Public Village 136
 132. 132. Toy: speel, probeer,experimenteer en geniet. Paul Blok / Public Village 137
 133. 133. Tool: leer, verbeter enprofiteer. Paul Blok / Public Village 138
 134. 134. Tot straks bij de borrel. Paul Blok / VeranderendeMedia.nl 139
 135. 135. Of tot een andere keer!Twitter.com/paulblokSlideshare.net/paulblokpaul@publicvillage.comwww.publicvillage.com Paul Blok / Public Village 140

×