Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikalawang pagsusulit

25,448 views

Published on

 • Be the first to comment

Ikalawang pagsusulit

 1. 1. Divine College Ikalawang Markahang Pagsusulit sa Hekasi 5 Pangalan : ___________________________________ Marka : ______________________ Guro : G. Paul E. Barranco Petsa: ______________________ I. Pagpapasya. Isulat sa patlang ang Tama kung ang isinasaad ng mga pangungusap ay katotohanan at Mali kung hindi. __________ 1. Si Emilio Jacinto ang naging alkalde ng Kawit, Cavite. __________ 2. Si Mariano Alvarez ay tiyunin ni Bonifacio na namuno sa pangkat ng Magdiwang. __________ 3. Ang magkapatid na Andres at Ciriaco Bonifacio ay binaril sa Bundok Makiling sa Laguna. __________ 4. Nagpadala ng sundalo ang Estados Unidos sa Pilipinas. __________ 5. Si Andres Bonifacio ay isinilang sa Tondo, Maynila noong Nobyembre 30, 1863. __________ 6. Si Lazaro Makapagal ang nagsagawa ng parusang kamatayan sa magkapatid na Bonifacio. __________ 7. Ang Konstitusyon ng Malolos ay isinulat ni Felipe Calderon noong Nobyembre 21,1898. __________ 8. Si Emilio Aguinaldo ang tinaguriang “Utak ng Katipunan”. __________ 9. Sa paraang triyangulo ang paraan ng pagsapi sa Katipunan. __________ 10. Ang Katipunan ay kinabibilangan din ng mga kababaihan. II. Pagpili. A. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ito sa patlang. _____ 1. Alin sa mga sumusunod ang Gawain ng administrasyong Quirino. a. batas ng mababang sahod b. magna carta of labor c. lahat ng nabanggit _____ 2. Alin sa mga sumusunod ang masamang epekto ng free enterprise at decontrol program a. maarami ang negosyanteng nalugi b. pagbaba ng halaga ng piso c. marami ang nawalan ng hanapbuhay _____ 3. Itinatag ito upang magpautang sa mga taong nais magpagawa ng bahay o mamuhunan sa negosyo a. president’s action committee on social administration b. rehabilitation finance corporation c. free enterprise and decontrol program _____ 4. Ito ay isang kapisanan ng mga magsasaka sa kapatagang Luzon a. HUKBALAHAP b. PACSA c. KALIBAPI _____ 5. Ang mga palatuntunan ni Magsaysay ay nakasalig sa mithiing ito a. una muna ang Pilipino b. sama-samang kasaganaan sa lalong malaking silangang asya c. kaligayahan at katatagan ng karaniwang tao _____ 6. Inalis ang mga lapiang pulitiko ng bansa at pinalit ang a. HUKBALAHAP b. PACSA c. KALIBAPI _____ 7. Sino ang humalili kay Quezon sa pagka pangulo? a. Osmena b. Roxas c. Quirino _____ 8. Siya ang pangulo ng Estados Unidos na nagpahayag ng kalayaan ng Pilipinas. a. Douglas Macarthur b. Theodore Roosevelt c. Harry Truman
 2. 2. _____ 9. Ang tanggapang ito ay nagbabayad ng mga kasaping manggagawa na namatayan, nagkasakit o naaksidente a. tanggapan sa katatagang panlipunan b.president’s action committee on social administration c. rehabilitation finance corporation _____ 10. Ang mga palatuntunan ni Garcia ay ibinatay sa anong pamamaraan a. pamaraang pagtitipid b. maayos na pamumuhay c. higit na nagtatrabaho _____ 11. Sino ang Amerikanong heneral na namuno sa Bataan nang bumagsak ito. a. Heneral Wainwright b. Heneral Otis c. Heneral MacArthur _____ 12. Ito ang tawag sa pagmartsa ng mga sundalong Amerikano mula sa Bataan hanggang Tarlac. a. Marcha Filipina Magdalo b. Martsa ng Kamatayan c. Marcha National Filipino ______13. Siya ang kauna-unahang pangulo ng Pilipinas na tinangkilik ng Hapon a. Manuel Quezon b. Sergio Osmena c. Jose Laurel _____ 14. Siya ang huling pangulo ng Komonwelt at unang pangulo ng Republika ng Pilipinas a. Manuel A. Roxas b. Manuel L.Quezon c. Jose P. Laurel _____ 15. Ito ay kapisanan ng mga magsasaka sa kapatagang Luzon na naging kilabot na pangkat ng mga gerilya noong panahon ng mga Hapones a. Katipunan b. HUKBALAHAP c. KALABAPI _____ 16. Ang patakaran ni Garcia ay nakasalig sa programang a. “Angat Pinoy” b. “Pilipinas Muna” c. “ Una Muna ang Pilipino” _____ 17. Ang noo’y Rehabilitation Finance Corporation ay ang kasalukuyang a. Development Bank of the Philippines b. Rural Bank of the Philippines c. Central Bank of the Philippines ______18. Siya ang pangulong nagpatupad ng leasehold o lupang paupahan sa pagsasaka a. Ramon Magsaysay b. Diosdado Macapagal c. Carlos Garcia _____ 19. Siya ang pangulong nagpatibay ng batas sa Mababang Sahod a. Diosdado Macapagal b. Ramon Magsaysay c. Elpidio Quirino _____ 20, Ito ay ang uri ng pamahalaang ipinamana ng mga Amerikano sa mga Pilipino a. demokratiko b. komunista c. monarkiya B. Pagpipili. Isulat ang tamang sagot sa patlang bago ang bilang. ___________ 1. Sa kumbensyon, tumutol si ( Pio del Pilar ; Daniel Terona ) sa pagkakahalal kay Bonifacio bilang Direktor ng Ugnayang Panloob. ___________ 2. Inilabas nina Bonifacio ang pagtutol sa ginanap na eleksyon sa Acta de ( Cavite ; Tejeros ). ___________ 3. Ipinadakip si Bonifacio at inakusahan ng ( katiwalian ; sedisyon ). ___________ 4. Ang pangkat na sumuporta kay Aguinaldo ay ( Magdiwang ; Magdalo ). ___________ 5. Ipinapatay si Bonifacio at mga kasama sa Bundok ( Makiling ; Buntis ). ___________ 6. Nagtatag ng isang pamahalaang ( diktatoryal ; republika ) si Aguinaldo sa Biak na Bato. ___________ 7. Nakipagkasundo si Aguinaldo sa mga ( Amerikano ; Kastila ) sa Biak na Bato. ___________ 8. Sa kasunduan, magbabayad ang mga kastila ng ( 900,000 ; 800,000 ) kina Aguinaldo kung isusuko nila ang kanilang mga armas. ___________ 9. Unang sumiklab ang rebolusyon sa ( walo ; siyam ) na lalawigan. ___________ 10. Ipinatapon si Rizal sa ( Cuba ; Dapitan ).
 3. 3. III. Pagtatapat. Hanay A Hanay B _____ 1. Grupo ni Bonifacio. a. aguinaldo _____ 2. Akusasyon kay Bonifacio. b. republika _____ 3. Lugar kung saan pinatay si Bonifacio. c. magdiwang _____ 4. Isa sa mga lalawigang nag-alsa laban sa mga kastila. d. paterno _____ 5. Nag-utos na hulihin si Rizal. e. magdalo _____ 6. Kumbensyong Magdiwang at Bonifacio. f. bonifacio _____ 7. Negosyador ng Kasunduan sa Biak na Bato g. sedisyon _____ 8. Grupo ni Aguinaldo. h. tejeros _____ 9. Idineklara sa Biak na Bato. i. bulacan _____ 10. Pangulo ng rebolusyonaryo. j. maragondon k. kawit l. polavieja IV. Pagkilala. Kilalanin kung sino o ano ang tinutukoy sa bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang sagot. ____________ 1. Ito ang tawag sa pinuno ng isang pamahalaang military. ____________ 2. Ito ang nagbigay ng kapangyarihang ng pamahalaanh sibil sa Pilipinas. ____________ 3. Ito ay nagtadhana ng talaan ng karapatan, paglikha ng mga kagawaran, at asamblea. ____________ 4. siya ang pangulo ng Estados Unidos na lumikha ng komisyong matataguyod ng bansa. ____________ 5. Siya ang hinirang na taga pangulo ng unang komisyon. ____________ 6. Siya ang himirang na taga pangulo ng ikalawang komisyon. ____________ 7. Ito ang lapiang pulitiko na kaig sa ganap at kagyat na kasarinlan. ____________ 8. Ito ay katumbas ng kasalukuyang mababang kapulungan. ____________ 9. Siya ang naging Pangulo ng Estados Unidos na nagdeklarang mayroon ng kapayapaan at kaayusan sa Pilipinas. ____________ 10. Ito ang lapiang pulitiko na katig sa pagkakaroon ng pagsasarili ng bayan sa dahan-dahang proseso. ____________ 11. Siya ang nahalal na ispiker ng asamblea. ____________ 12. Siya ang nahirang na plor lider ng nakararami. ____________ 13. Siya ang unang komisyoner na nakilala sa pagtutol sa implementasyon ng mga batas-pangkalakalan sa bansa. ____________ 14. Siya ang komisyoner na nagsabing hindi kumakatawan ang komisyon sa tunay na mithiin ng mamamayang Pilipino. _____________15. Siya ang kauna-unahang pangulo ng hukuman ng Pilipinas sa ilalim ng mga Amerikano. V. Pagtatala. Itala ang hingihingi ng mga sumusunod:
 4. 4. Divine College Ikalawang Markahang Pagsusulit sa Hekasi 6 Pangalan : ___________________________________ Marka : _____________________ Guro : G. Paul E. Barranco Petsa : ______________________ I. Pagpapasya. Isulat sa patlang ang Tama kung ang isinasaad ng mga pangungusap ay katotohanan at Mali kung hindi. __________ 1. Pinamumunuan ng iilan lamang ang isang pamahalaang aristokrasya. __________ 2. Ang kapitalismo ay isang sistemang pang-ekonomiko kung saan ang mga pribadong indibiduwal at korporasyon ang namamahala sa produksiyon at palitan ng mga produkto at serbisyo ng bansa. __________ 3. Sa bawat uri ng pamahalaan ay mayroong mabuti at masamang katangian. __________ 4. Humihiwalay ang ekonomiya at kultura ng mga mamamayan sa pamahalaan. __________ 5. Napababagsak at napauunlad ng pamahalaan ang kabuhayan ng mga mamamayan. __________ 6. Sa isang monarkiyang konstitusyunal, ang tunay na namamamahala ay ang punong ministro. __________ 7. Sa isang monarkiya, maaaring ang hari o reyna ang namumuno. __________ 8. Ang pamahalaan ay may tungkuling magpatupad lamang ng mga batas at hindi kasali ang pagpapaunlad sa kabuhayan ng mga mamamayan. __________ 9. Hindi pinahihintulutan ng mga namumuno ang mga pagbabago sa pamamahala sa pagdaan ng mga panahon at maraming pagbabago sa kabuhayan at sa lipunan. __________ 10. Kapag ang pamunuan ay tunay na nasa nakararaming mamamayanan, ang uri ng pamahalaan ay isang demokratikong konstitusyunal. __________ 11. Ang paggamit ng pills, IUD at iba pa ay makakatulong sa paglutas sa paglaki ng populasyon. __________ 12. Ang abortion ay hindi maka Diyos na gawain. __________ 13. Ang bawat Pilpino ay dapat maging tapat sa bansa. __________ 14. Karapatan ng bawat bata na sila ay ipagtanggol sa lahat ng uri ng pagpapabaya, pagmamalupit at pagsasamantala. ___________15. Tungkulin ng simbahan ang pagpapalaganap at pagpapatibay ng pananampalataya ng mamamayan. ___________16. Ang sistemang paglalagay ay hindi magagandang katangian ng mga Pilipino. ___________17. Tungkulin ng bawat mamamayan ng bansa na ipagtanggol at mahalin ang kanyang bayan. ___________18. Magiging mapayapa ang isang pamayanan kung may seguridad sa pamayanan. ___________19. Isa sa magandang katangian ng mga Pilipino ay ang pagiging ningas kugon. ___________20. Ang mga muslim ay ipinagdiriwang ang Pista tuwing sasapit ang buwan ng Agosto. II. Pagpipili. Piliin ang tamang sagot sa kaisipang isinasaad. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Ito ay isang parliyamentaryang pamahalaang pinamumunuan ng isang tao. Ang namumuno ay maaaring isang hari o reyna. a) monarkiya b) aristokrasya c) demokrasya 2. Ito ay isang uri ng pamahalaang pinamumunuan ng iilan. a) monarkiya b) aristokrasya c) kumunista 3. Ito ay isang uri ng pamahalaang pinamumunuan ng nakararami. a) demokrasya b) aristokrasya c) monarkiya 4. Ang ganitong sistema ay nakabubuo ng isang lipunan kung saan pantay-pantay ang kalagayan ng mamamayan at magkakamit ng kalayaan. a) komunismo b) diktatoryal c) monarkiya
 5. 5. 5. Ito ay isang institusyong nakatutulong upang makamit ng mga mamamayan ang kanilang mithiin a) pamilya b) simbahan c) pamahalaan 6. Ang pangkat-etnikong matatagpuan sa bulubundukin ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. a) ifugao b) tinggian c) ibaloi 7. Naninirahan sa tabing-dagat o sa mismong dagat. a) badjao b) mangyan c) Manobo 8. Mahusay sa paggawa ng sandata at kasangkapan. a) Manobo b) tasaday c) aeta 9. Mahilig sa mga damit ng may matitingkad na kulay a) Manobo b) mangyan c) tiboli 10. Ang huling pangkat-etnikong matatagpuan sa Hilagang Cotabato. a) maranao b) tasaday c) badjao 11. Katapusan na ng sinusubaybayang telenobela ni Mia ngayong gabi, ngunit may mahabang pagsusulit ito kinabukasan. Tinapos pa rin niya ang telenobela at ipinasa-Diyos na lang ang mangyayari sa kanyang pagsusulit. Ito ay sistemang ___________. a) mańana habit b) Filipino time c) Bahala na 12. Masigasig na sinimulan ng mga mag-aaral ang proyektong paglilinis at pagpapaganda ng kanilang silid-aralan. Ngunit nang maubos ang pondo para rito, hindi na nila itinuloy ang proyekto. Ito ay _____________. a) ningas kugon b) mańana habit c) katamaran 13. Dahil sa pagkainggit ng mga kasamahan sa opisina, pinagbintangan si Bal na nagnakaw ng gamit ng kanyang ka-opisina matapos itong mabigyan ng mas mataas na posisyon. Ito ay isang halimbawa ng ____________. a) crab mentality b) ningas kugon c) colonial mentality 14. Si Jannna ay nagpapaandar pa rin ng kanyang sasakyan kahit na ang simbolo sa ilaw trapiko ay simbolo ng paghinto. Hinuli siya ng pulis. Nagbigay siya ng 500.00 ₱ para hindi ito makuhanan ng lisensya. Ito ay sistemang ___________. a) palakasan b) lagay c) talangka 15. Inipon ni Mang Juan ang mga gamit na papel at mga lumang pahayagan. Gumawa ito ng paper mache. Naganyak at bumili ang mga nakakita sa nilikhang produkto. Siya ay may _____________. a) Filipino time b) debt of gratitude c) Ingenuity 16. Noong nakaraang Pasko, niregaluhan si Geraldine ng dalawang pares ng sapatos. Ang isa ay gawa sa Marikina samantala, ang isa naman ay galling Taiwan. Pareho niya itong tinanggapngunit itinago lamang ang sapatos na yari sa Pilipinas. Ito ay pag-uugaling _________. a) colonial mentality b) crab mentality c. mańana habit 17. Binigyan ng ulam ng kapitbahay ang mag-anak ni Mang Jose nang panahong walang-wala itong makain. Nang magkaroon naman ng pagkakataong mangailangan ng tulong ang kapitbahay na ito dahil sila ay nasunugan, sumaklolo ang mag-anak ni Mang Jose. Ito ay siang halimbawa ng ____________. a) kasipagan b) pagtanaw ng utang na loob c) pagpapahalaga sa pamilya 18. Ang bunsong anak ng pamilya Cruz ay nalulong sa masamang bisyo. Sa kabila nito, siya ay kinupkop pa rin at ginabayan ng kanyang pamilya sa patungo sa tamang landas. Sila ay may _______________. a) pagpapahalaga sa pamilya b) pagmamahal sa kalayaan c) pagkamalikhain 19. Nagbigay ng proyekto ang guro ni John na ipapasa matapos ang dalawang araw. Walang pasok sa paaralan si Robert ngayon ngunit pinili niyang bukas na lang gawin ang proyekto. Siya ay may ___________. a) crab mentality b) colonial mentality c) mańana habit
 6. 6. 20. Dumating si Renzo ng 11:00 ng umaga sa pinag-usapang lugar ng mga kamag-aral upang mag-ensayo ng pagtatanghal. Ang itinakdang oras ng pagkikita ay 8:00 ng umaga. Ito ay _____________. a) mańana habit b) Filipino time c) ningas kugon III. Pagtatapat. Piliin sa hanay B ang pangulong tinutukoy o kaugnay ng palatuntunan o programa sa matatagpuan sa hanay A. Isulat ang sagot sa patlang. Hanay A Hanay B ___ 1. Pamahalaang mapanghimagsik a. Arroyo ___ 2. Paglilingkod sa pamahalaan kaysa pulitika b. Estrada ___ 3. Republikang Puppet c. Ramos ___ 4. Unang Pangulo ng Ikatlong Republika d. Aquino ___ 5. Paglutas ng mga suliranin sa Huk e. Marcos ___ 6. ‘kampeon ng masa” f. Garcia ___ 7. ‘Filipino first policy” g. Magsaysay ___ 8. Hunyo 12 bilang “Araw ng Pagsasarili” h. Quirino ___ 9. Batas military i. Roxas ___ 10. Globalisasyon j. Laurel k. Quezon l. Aguinaldo IV. Pagtukoy. A. Tukuyin kung aling pangkat-etniko ang tinutukoy ng bawat bilang. Isulat sa patlang ang tamang sagot bago ang bilang. _______________ 1. kilala sa paggawa ng malalaking parol _______________ 2. Romantiko at malambing sa pagsasalita _______________ 3. Matatagpuan sa Samar at Leyte _______________ 4. Ang pinakamalaking pangkat-etniko _______________ 5. Pinagmulan ng “bench dance” _______________ 6. Mahilig sa gata at sili _______________ 7. Kilala sa paggawa ng mahuhusay na gitara _______________ 8. Pinagmulan ng ‘ama” at “reyna” ng sining, literature, at palakasan _______________ 9. Matatgpuan sila sa sinasabing “lugar na pagawaan ng asin” _______________10. Sila ay may katawagang nangangahulugang “taga-ilog” B. Tukuyin at isulat sa patlang ang okasyon o pagdiriwang kung saan nakikita o ginagawa ang mga halimbawang isinasaad. Maaring ang isagot ang PASKO, MAHAL NA ARAW, RAMADAN, ARAW NG MGA PATAY, ARAW NG KALAYAAN, ARAW NG MANGGAGAWA, BAGONG TAON, O PISTA. _______________ 1. Parol, Christmas tree, at Santa Claus _______________ 2. Kandila, prutas, at bulaklak _______________ 3. Station of the Cross _______________ 4. Pananalangin sa harap ng Mecca _______________ 5, walang pasok sa trabaho ang mga manggagawa
 7. 7. _______________ 6. ‘carolling”, simbang gabi _______________ 7. Easter vigil _______________ 8. Walang pasok sa trabaho at paaralan upang alalahanin ang mga bayaning ipinaglaban ang kalayaan _______________ 9. Pagsisindi ng lusis at kuwitis, Media Noche , pag-iingay _______________ 10. Kadayawan, Ati-atihan, Sinulog, Dinagyang C. Pagkilala. Tukuyin kung saang bahagi ng Pilipinas matatagpuan ang mga sumusunod na pangkat-etniko. Isulat sa patlang kung ito ay LUZON, VISAYAS o MINDANAO. __________ 1. Tasaday __________ 6. Kapampangan ___________ 11. Tiboli __________ 2. Ilocano __________ 7. Waray ___________ 12. Ifugao __________ 3. Ilonggo __________ 8. Tagalog ___________ 13. Tinggian __________ 4. Pangasinense __________ 9. Bicolano ___________ 14. Manobo __________ 5. badjao __________ 10. Mangyan ___________ 15. Tagbanua V. Pagtatala. Itala ang hinihingi ng mga sumusunod: 1. Mga naging Pangulo ng Pilipinas ayon sa pagkakasunod-sunod: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. God Bless You!!! Parents signature: ______________________
 8. 8. Divine College Ikalawang Markahan Pagsusulit sa Hekasi 4 Pangalan : ___________________________________ Marka : _____________________ Guro : G. Paul E. Barranco Petsa : ______________________ I. Pagpapasya. Isulat sa patlang ang Tama kung ang isinasaad ng mga pangungusap ay katotohanan at Mali kung hindi. __________ 1. Ang bakal, ginto, at tanso ang pangunahing mineral ng Rehiyon I. __________ 2. Ang Rehiyon II ay matatagpuan sa Hilagang-Silangang Luzon. __________ 3. Ang Ilog ng Cagayan ang pinakamahabnng ilog sa bansa. __________ 4. Ang rehiyong Ilocos ay nasa bahaging hilagang kanluran ng Luzon. __________ 5. Ang Vigan Cathedral na isa sa atraksiyon na tinaguriang Living Museum ay sadyang napakaganda. __________ 6. Timog Katagalugan ang taguri sa Rehiyon IV. __________ 7. Pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ng nasa pangkat ng Rehiyon __________ 8. Ang Laguna de Bay ang kinikilalang pinakamalaking lawa ng bansa. __________ 9. Mayaman ang lupa na angkop sa pagtatanim kay nangunguna ang Gitnang Luzon sa pag-aani ng palay sa buong bansa. __________ 10. Dalawa ang uri ng klimang umiiral sa Rehiyon II. II. Pagpipili. Bilugan ang tamang sagot. 1. Ang Heritage Village kung saan makikita ang mga sinaunang kagamitang pinaghalong Intsik at Kastila ay matatagpuan sa lalawigan ng a) Ilocos Sur b) Ilocos Norte c) La Union 2. Pangunahing produkto ng rehiyong ito ay bigas, mais , kamote, maguey, asin, bawang bulak at mga gulay a) Rehiyon I b) Rehiyon II c) Rehiyon III 3. Ang tanging may malawak na kapatagan sa Rehiyon I ay ang lalawigan ng a) Pangasinan b) La Union c) Ilocos Norte 4. Ang Hundred Island ay matatagpuan sa lalawigan ng a) Cagayan b) Pangasinan c) Pampanga 5. Sina Ferdinand Marcos at Elpidio Quirino na namuno bilang pangulo ng bansa ay tubong a) Quirino b) Ilocos c) Pangasinan 6. Ang tawag sa pangkat-etnikong naninirahan sa Batanes ay tinatawag na a) Isneg b) Ivatan c) Iwak 7. Ang Dalton Pass ay matatagpuan sa lalawigan ng a) Nueva Vizcaya b) Nueva Ecija c) Cagayan 8. Ang pangkat-etnikong nananahanan sa lalawigan ng Nueva Vizcaya ay tinatawag na a) Batak b) Iwak c) Ilongot 9. Ang rehiyong ito ang tinaguriang Rice Bowl of the Philippines a) Rehiyon I b) Rehiyon II c) Rehiyon III 10. Ang pangunahing mamiminang mineral sa Zambales ay ang a) ginto b) tanso c) kromiko
 9. 9. III. Pagkilala. Tukuyin kung saang bahagi ng Pilipinas matatagpuan ang mga sumusunod na lalawigan. Isulat sa patlang L kung ito ay Luzon, V kung Visayas at M kung ito ay Mindanao. ___ 1. Biliran ___ 11. Leyte ___ 21.Kanlurang Samar ___ 2. Basilan ___ 12. Maguindanao ___ 22. Sulu ___ 3. Surigao ___ 13. Agusan ___ 23. Tawi-tawi ___ 4. Cebu ___ 14. Bohol ___ 24. Iloilo ___ 5. Capiz ___ 15. Abra ___ 25. Kalinga ___ 6. Ifugao ___ 16. Benguet ___ 26. Albay ___ 7. Masbate ___ 17. Cavite ___ 27. Batangas ___ 8. Las Pińas ___ 18. Bulacan ___ 28. Ilocos Norte ___ 9. Cotabato ___ 19. Sultan Kudarat ___ 29. Saranggani ___ 10. Bukidnon ___ 20. Zamboanga ___ 30. Guimaras IV. Pagtutukoy. Tukuyin kung saang rehiyon matatagpuan ang mga sumusunod na lalawigan. __________ 1. Pangasinan __________ 6. Capiz __________ 11. Cebu __________ 2. Bulacan __________ 7. Nueva Ecija __________ 12. Batanes __________ 3. Quezon __________ 8. Negros Occ. __________ 13. Albay __________ 4. Aurora __________ 9. Mariduque __________ 14. Palawan __________ 5. Bukidnon __________ 10. Romblon __________ 15. Mindoro V. Pagtatapat-tapat. Itapat ang mga lalawigan na nasa hanay A ang mga kabisera na matatagpuan sa hanay B. isulat ang titik ng tamang sagot. Hanay A Hanay B _____ 1. Cavite a. Antipolo _____ 2. Quezon b. Sta. Cruz _____ 3. Cagayan c. Puerto Princesa City _____ 4. Isabela d. Boac _____ 5. Nueva Vizcaya e. Trece Martirez City _____ 6. Bataan f. Lucena _____ 7. Laguna g. Tuguegarao _____ 8. Aurora h. Balanga _____ 9. Marinduque i. Baler _____ 10. Palawan j. Ilagan _____ 11. Rizal k. Bayombong _____ 12. Zambales l. Iba _____ 13. Aklan m. Tagbilaran _____ 14. Negros Occidental n. Kalibo _____ 15. Bohol o. Bacolod p. Dumaguete God Bless You!!!
 10. 10. Parents’ signature: ______________ Divine College Ikalawang Markahang Pagsusulit sa Araling Asyano Pangalan : _____________________________________ Marka : _______________ Guro : G. Paul E. Barranco Petsa :________________ I. Pagpapasya. Isulat ang T sa patlang kung tama ang pahayag at M kung di wasto. ________ 1. Ang mga Aryan ay magmula sa Silangan ng Himalaya. ________ 2. Itinaboy ng mga Aryan ang mga Dravidian. ________ 3. Ang Veda ay tala tungkol sa mga haring Aryan. ________ 4. Ang Budismo ay itinatag ni Gautama Buddha. ________ 5. Pantay-pantay ang lahat ng mga mamamayang Aryan. ________ 6. Ang India ay isang kontinente. ________ 7. Ang mga naninirahan sa Lambak Indus ay nagtatag ng mga lungsod ng Mohenjo-Daro at Harrapa. ________ 8. Mga pari ang mga Kshatriya sa sistemang Caste. ________ 9. Maaaring umunlad ang kabuhayan ng mga nasa mababang Caste. ________10. Ang wika ng mga Aryan ay Arabik. ________ 11. Republika ang uri ng pamahalaan na kung saan ang mga mamamayan ang pinanggagalingan ng kapangyarihan. ________ 12. Monarkiyang konstitusyunal ang binagong pamahalaan ng Japan. ________ 13. Ang Bangladesh at East Timor ang dalawang parliyamentaryong pamahalaan sa Timog Silangang Asya. ________ 14. Ang pamilyang nuclear ang pinalaking pamilyang pinagmulan. ________ 15. Ang pamilyang pinalawak ay ang binubuo ng ama, asawa at mga anak lamang. ________ 16. Ang mga kababaihang Asyano ay naging kasangkapan sa pagpapanatili ng mga pagpapahalaga. ________ 17. Noong una, ang mga kababaihan sa lipunang Hindu ay itituturing diyosa. ________ 18. Si Hammurabi ang hari ng Babylon ng sumulat ng mga batas ni Hammurabi. ________ 19. Isang matabang lupain ang Fertile Cresent na mula sa Gulpo ng Persia. ________ 20. Sinanay ang mga batang babae sa pagsulat ng cuneiform. II. Pagpipili. A. Isulat sa patlang kung ang kaugalian ng mga kababaihan ay nabibilang sa lipunang Hindu, Buddhist, o Islam. _______________ 1. Pinahintulutang magmongha ang babae. _______________ 2. Sinusunog ang biyuda kapag namatay ang asawa. _______________ 3. Nagsusuot ng purdah ang babae upang takpan ang buhok at mukha. _______________ 4. Kahit lima o anim na taon pa lamang ay ikinaakasal na. _______________ 5. Kailangang makasama ang babae sa asawa niya, biyenan at mga kamag-anak ng lalaki. _______________ 6. Magkahiwalay sa pagsamba ang lalaki at babae. _______________ 7. Kinakain ng babae ang tira-tirang pagkain ng lalaki. _______________ 8. Hindi pinahahawak ng pera ng pamilya ang babae.
 11. 11. _______________ 9. Nasa kamay ng babae ang kapayapaan at kaligayahan ng tahanan. _______________ 10. Ang nagbabayad ng dote ay ang pamilya ng babae sa pamilya ng lalaki. B. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat sa patlang bago ang bilang. _____ 1. Pamahalaang pinamumunuan ng hari at mga kapamilya niya. a. Republika b. monarkiya c. diktatoryal _____ 2. Ang kapangyarihan ay nagmumula sa mga tao, may Konstitusyon na nagtatakda ng mga sangay ng pamahalaan. a. republika b. emirate c. sultanato _____ 3. May pambansang pamahalaan na may sariling mga batas para sa lahat at may lokal na pamahalaan na ang mga batas ay hindi pinakikialaman ng pambansang pamahalaan. a. parliyamento b. monarkiya c. emirate _____ 4. Ang namamahala ay binubuo ng mga pinunong military. a. nazismo b. pasismo c. military junta _____ 5. Isang tao lamang ang namamahala. Siya rin ang tagagawa ng batas at hukom. a. republika b. diktatoryal c. parliyamento _____ 6. Pamahalaang ang pinunong ministro ay inihahalal ng mga kasapi ng Kongreso. a. monarkiya b. parliyamento c.presidensyal _____ 7. Ang pinuno ng monarka, may parliyamento at may hukom a. monarkiyang parliyamentaryo b. monarkiyang konstitusyonal c.monarkiyang absolute _____ 8. Lahat ng kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa monarkiya lamang. a. monarkiyang parliyamentary b. monarkiyang konstitusyonal c.monarkiyang absolute _____ 9. Ang pinuno ng pamahalaan ay isang Sultan. a. monarkiya b. sultanato c. emirate _____ 10. Ang pinuno ng pamahalaan ay isang Emir. a. monarkiya b. sultanato c. emirate _____ 11. Ang gabinete ang may hawak ng lahat ng kapangyarihang pulitikal. a. parliyamentary b. monarkiya c. diktatoryal _____ 12. Pamahalaang pinabagsak sa pamamagitan ng coup d’ etat. a. presidensyal b. monarkiya c. military junta _____ 13. Ang pinuno ay hari o emperador kung lalaki at reyna o emperatris kung babae. a. sultanato b. monarkiya c. emirate _____ 14. Ang pangulo ang pinuno ng bansa. a. dektatoryal b. republika c. monarkiya _____ 15. Ang pamahalaang makikita sa Malaysia. a. pederal b. sultanato c. republika C. Isulat sa patalng bago ang bilang ng bansang hindi nabibilang sa pangkat batay sa uri ng pamahalaan. ____________ 1. monarkiyang konstitusyonal – Japan, Nepal, Cambodia, Qatar ____________ 2. emirates – Kuwait, Bahrain, Qatar, Nepal ____________ 3. komunista – Hilagang Korea, Burma, Vietnam, China ____________ 4. republika – Cyprus, Pilipinas, Brunei, Indonesia ____________ 5. parliyamentaryo – Bangladesh, Cambodia, Iraq, Israel ____________ 6. pederal – Taiwan, India, Pakistan, Malaysia ____________ 7. republika – Georgia, East Timor, Oman, Hilagang Korea
 12. 12. ____________ 8. diktatoryal – Russia, Vietnam, Laos, Pilipinas ____________ 9. parliyamentaryo – Mongolia, Singapore, Pakistan, Pilipinas ____________ 10. republika – Turkey, Maldives, Sri Lanka, Amerika IV. Pagtatapat. Piliin sa hanay B ang tinutukoy sa hanay A. isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Hanay A Hanay B _____ 1. Kilalang mandirigma ng rebelyon sa India noong 1857 a. dote _____ 2. Kaugaliang pagsunog sa biyuda kapag namatay ang asawa b. gabriela silang _____ 3. Lugar kung saan sinusuotan ng sapatos na bakal ang babae c. koran _____ 4. Asawa ni Odenath na hari ng Palmya d. tome _____ 5. Pamangkin ni Kublai Khan e. zenobia _____ 6. Preinsesa ng Luzon noong ika-14 na siglo f. india _____ 7. Isang mahusay na kabalyera ng Japan g. sati _____ 8. Tawag sa kayamanang ibinibigay ng pamilya ng babaing Hindu sa h. bibliya kanyang asawa i. khutolun _____ 9. Pilipinang nagpatuloy ng laban ng kanyang asawa j.urduja _____ 10. Aklat ng Islam na naglalaman ng mga aral ni Muhammad k.kirani _____ 11. Nanguna sa isang kilusang militar sa Saudi Arabia upang ipagtanggol l. china Ang mecca laban sa mga dayuhang mananakop m. yim wing-chun _____ 12. Isang pinunong Zaydi na anak ng isang inam ay sinakop ang Sana’a n. ki rani lakshmibai _____ 13. Babaing mandirigma sa Tsina o. ghaliyyaal wahhayyi _____ 14. Isang reyna sa India, na nagsanay sa pakikidigma mula pagkabata p. sharifa Fatima _____ 15. Isang makatang kapanahon ni Muhammad, ay isa ring kilalang mandi- q. el – khansa rigma. V. Pagtatala. Ibigay ang mga hinihingi ng mga sumusunod: God Bless You!!!
 13. 13. Parents Signature : ___________________ Divine College Ikalawang Markahang Pagsusulit sa Edukasyon sa Pagpapakatao Pangalan: ____________________________ Marka : ________________ Guro: Mr. Paul E. Barranco Petsa: _________________ I. Pagpipili. Piliin ang titik ng pinakatamang sagot at isulat ito sa patlang bago ang bilang. _____ 1. Bakit itinuturing na paraan ng pagkatuto ang pagtatanong? a. Napapalawak nito ang kaalaman at imahinasyon ng tao b. Nakapagpapataas ito ng marka ng bata c. Nakukuha ng bata ang lahat ng kagustuhan ng kanyang tanong d. Napapatunayan ng taong nagtatanongbna siya ay marunong _____ 2. Ang dapat maging dahilan ng pagtatanong ay ___________ a. Ipaalam na ikaw ay matalino c. May gustong malaman/matutunan b. Ipahiya ang taong pinagtatanungan d. Ipakita na alam ang sagot _____ 3. Mayroon kang hindi naintindihan sa itinuro ng guro. Ano ang dapat gawin a. Manahimik na lamang c. Magtanong sa guro b. Magpaturo na lamang sa mga magulang d. Isagot sa pagsusulit kung ano ang nalalaman _____ 4. Sa loob ng anim na araw nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay pati na ang tao. a. Tama, anim na araw lamang ang paglikha ang ikapito ay araw ng pahinga b. Tama, unang nilikha ng Diyos ang tao at ang natirang limang araw nilikha niya ang mga bagay c. Mali, isang araw lang nilikha ng Diyos ang lahat d. Mali, pitong araw ang ginugol ng Diyos sa paglikha _____ 5. Paano mo maipapakita na pinahahalagahan mo ang mga bagay na nilalang ng Diyos? a. Sunugin ang kalat sa paligid c. Gamitin muli ang mga bagay na may pakinabang pa b. Itapon sa estero ang pinaggamitang plastic d. Sabihan ang mga kapitbahay na magtanim ng puno _____ 6. Ano ang dapat gawin upang ipakita ang pag-aaruga sa mga halaman a. Bunutin ang mga damong nakapaligid sa halaman b. Diligin ang mga pananim kung kalian ang gusto c. Ipasok sa loob ng bahay ang mga halaman upang di maarawan d. Isabit ang bag sa sanga ng puno ______ 7. Ang Diyos ay lumikha ng tao sa kanyang kawangis. Ano ang ibig sabihin nito? a. Maaaring lumikha ang tao ng mga hayop, halaman at bundok. b. Makapangyarihan ang tao gaya ng Diyos. c. Dapat na makibahagi ang tao sa pangangalaga ng mga nilalang ng Diyos d. Maari na rin tawaging Diyos ang tao. _____ 8. Alin dito ang pinaka simpleng paraan na magagawa mo sa pangangalaga ng kalikasan? a. Ang pagpapatupad ng “zero waste” management c. Ang ‘total ban” sa paggamit ng plastic
 14. 14. b. Ang pagtatanim ng mga puno sa kagubatan d. Ang pagtapon ng basura sa tamang lalagyan _____ 9. Ang lumikha ng mga bundok, ilog, hayop at mga puno. a. Gobyerno b. Tao c. Pangulo d. Diyos _____ 10. Sino ang nagpapakita ng paggalang sa pinaniniwalaang relihiyon a. Si Ben na nagbabaon ng pagkain at inumin sa pagsamba b. Lumalabas na lang simbahan si Marie kapag inaantok c. Nakikinig si Tess sa pagbasa ng banal na kasulatan d. Tinintingnan ni Rosa ang mga nagsisimba na di angkop ang kasuotan _____ 11. Bakit kailangang igalang ang paniniwala ng ibang relihiyon? a. Dahil may iba-iba tayong Diyos na sinasamba b. Dahil karapatan nila ang sambahin ang Diyos na kanilang pinili c. Dahil bawat relihiyon ay may kanya kanyang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pagsamba sa Diyos d. Dahil ang relihiyon ay susi ng kaligtasan _____ 12. Bakit iginagalang at pinahahalagahan ang mga pook sambahan? a. Dahil ginastusan ito ng mga pari c. Dahil itinuring itong tahanan ng Diyos b. Dahil maraming santo ang nakalagay ditto d. Dahil lahat ng tao ay ditto binibinyagan _____ 13. Ito ay itinuturing na sagrado ng mga Katoliko a. Bibliya b. Koran c. Allah d. Templo _____ 14. Kapag isinauli moa ng bagay na hiniram mo, ano ang dapat mong gawin? a. Sana ibigay mo na sa akin iyan para di na ako manghiram c. Ipabili mo ako sa nanay mo ng ganyan b. Maraming salamat sa pagpapahiram mo sa akin ng gamit d. Huwag nalang magsalita _____ 15. Alin sa mga sumusunod ang pagpapakita ng kilos na kasalungat ng katapatan? a. Pagsasabi ng totoo c. Pag-anim ng kasalanan b. Pag-iwas ng pandaraya sa pagsusulit d. Pagtatago ng subrang sukli _____ 16. Ang palagiang sinasabi ng batang matapat ay ___________ a. Katotohanan b, Kasamaan c. Kasinungalingan d. Kaayusan _____ 17. Ang batang __________ ay nagsasauli agad ng mga bagay na hiniram. a. Masipag b. Matapat c. Malinis d. Magalang _____ 18. Ang mga __________ ay tumutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at disiplina sa paaralan a. Pulis b. Tuntunin at babala c. Gwardiya d. Kaalama _____ 19. Sa pagsunod mo sa mga tuntunin ano kaya ang mabuting ugali ang nilinang mo? a. Pakikiisa o teamwork b. Pagpigil sa sarili c. Matibay na desisyon d. Masayahin _____ 20. Ang katapangan ay maipapakita hindi sa pakikipag-away kundi sa _______ a. pag-was sa gulo c. pagharap sa mga suliranin sa buhay b. panonood ng nakakatakot na palabras d. pagsali sa mga gang/fraternity _____ 21. Ano ang dapat gawin kapag nahaharap ang inyong pamilya sa matinding problema? a. Buong tatag na harapin ang mga problema c. Huwag pasanin ang problema at aalis din iyon b. Iwasan ang problema d. Hayaang mag-away ang mga magulang dahil sa problema _____ 22. Ang pagpapakita ng katapangan sa pamamagitan ng karahasan ay isang uri ng katapangan a. Positibong katapangan c. Negatibong katapangan b. Sobra-sobrang katapangan d. Pasibong katapangan _____ 23. Oras ng reses, maraming mga bata ang nakapila sa kantina. Gutom na gutom ka na. Ano ang gagawin mo?
 15. 15. a. Pipila para makabili c. Magsisigaw sa tindera b. Magpapabili sa batang nauna d. Lalabas ng paaralan kahit mahuli sa susunod na subject _____ 24. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagkamasunurin sa namumuno sa paaralan? a. Si Luis na tahimik ng pinangangaralan siya ng guro b. Si Anna na naglalaro habang nangangaral ang guro c. Si Jose na hindi bumati sa guro ng masalubong niya ito d. Si Leona na kunwaring walang naririnig habang nangangaral ang guro _____ 25. Ano ang nangyayari sa isang batang mausisa/matanong? a. Kinaiinisan ng karamihan c. Nahaharap sa kapahamakan b. Lumalawak ang kaalaman d. Nabibigyan ng pansin _____ 26. Bakit nilalang ng Diyos ang mga likas na yaman? a. Upang maging maganda ang mundo c. Upang may mapagkunan ng pangangailangan ang mga tao b. Upang dumami ang kanyang nilalang d. Upang ipakita ang kanyang kapangyarihan _____ 27. Ang mga sumusunod ang nagpapakita ng paraan upang mapanatiling ligtas ang lugar para tirahan maliban sa: a. Paghihiwalay ng mga basurang nabubulok at di-nabubulok b. Gawing malinis at kaaya-aya ang kapaligiran c. Ipunin ang mga basurang di nabubulok at sunugin d. Magtanim ng mga puno at alagaan ang mga ito _____ 28. Kailangang maging malinis at maganda ang isang pook upang ____________ a. makuha ang gantimpala c. maging isang pook tanawin ng mga turista b. maging mabuting tirahan d. maging modelo _____ 29. Bakit kailangan linisin ang kagamitan matapos gamitin a. Upang di masira kaagad at makatipid c. Upang mapangalagaan ang kagamitan b. Upang mapanatili ang kalinisan d. lahat ng nabanggit _____ 30. Makakatipid baa ng pamilya kapag nilinis ang mga gamit pagkatapos gamitin? a. Oo, dahil magtatagal ang mga gamit kung palaging malinis b. Oo, dahil hindi ka na manghihiram sa mga kapitbahay c. Hindi, dahil maraming sabon at tubig na gagamitin d. Hindi, dahil maraming oras na gugugulin sa paglilinis II. Panuto: Isulat ang tsek (√ ) kung mabuti; at ekis ( ₓ ) hindi mabuti. _____ 1. Ibaon ang basura sa lupa. _____ 2. Balewalain ang mga babala, wala itong halaga. _____ 3. Turuan ang batang kapatid na magtapon sa ilog ng basura. _____ 4. Tumawid sa “pedestrian lane”. _____ 5. Sumunod sa batas trapiko. _____ 6. Pakawalan ang aso kung dudumi. _____ 7. Iwasan ang galit sa kapitbahay para di mag-away. _____ 8. Bumaba o magpara sa tamang babaan ng pasahero. _____ 9. Sumunod sa mga babala at paunawa sa dingding. _____ 10. Pakainin sa tamang oras ang mga alagang hayop. _____ 11. Mahalin at sundin ang mga magulang.
 16. 16. _____ 12. Maging magalang sa mga nakakatanda. _____ 13. Magtapon ng basura sa estero. _____ 14. Sumunod sa payo ng nakakatanda para hindi mapahamak. _____ 15. Ibigin mo ang Dios higit sa kanino pa man. III. Panuto: Iguhit ang kung sang-ayon at kung hindi sang-ayon. _____ 1. Sundin ang paskil na “Tapat ko linis ko”. _____ 2. Sundin ang mga pampublikong babala. _____ 3. Maaari rin makatulong ang mga bata sa pagpapatupad ng tuntunin sa pamayanan. _____ 4. Maglabas ng basura kung may trak ng basura lamang. _____ 5. Maglaro sa tabi ng kalsada. _____ 6. Tumingin sa kaliwa at kanan bago tumawid. _____ 7. Saktan ang alagang aso ng kapitbahay kung dumudumi sa inyong tapat. _____ 8. May pera sa basura. _____ 9. Ipagbili ang mga plastic na basura para mapakinabangan. _____ 10. Ang mga alagang hayop ay nakarurumi sa kapaligiran. _____ 11. Pag may isinuksok may madudukot. _____ 12. Maging mabuti sa kapwa, kahit hindi sila naging mabuti sayo. _____ 13. Huwag mong gantihan ng masama ang gumagawa ng masama sayo. _____ 14. Maging tapat sa pamahalaan kahit sila pa ay gumagawa ng kasalaan sa bayan. _____ 15. Ang paggalang sa mga nasa otoridad ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. IV. Panuto: Kilala mo ba ang iba’t ibang henerasyon? Sa ibaba ay may limang grupo ng mga salita na tumutukoy sa mga henerasyon at sa konseptong kaugnay nito. Ayusin ang mga letra ng salita upang buuin ang tinutukoy na pangungusap. Isulat sa patlang ang iyong sagot. Limang (5) puntos bawat tamang sagot. 1. LISTEN GONTARIENE = ______________________________ 2 SALITA UNANG SALITA IKALAWANG SALITA Ang henerasyong ipinanganak at __________ = ______________ + _________________ = lumaking walang makabagong tek- INGLES 2 PANTIG 4 NA PANTIG nolohiya. 2. TEN RAGENETINO = _________________________________ 2 SALITA UNANG SALITA IKAWALANG SALITA Ang henerasyong ipinanganak sa panahon __________ = _____________ + ___________________ = ng information overload. Sa edad na tatlong INGLES I PANTIG 4 NA PANTIG taon ay gumagamit na ng internet o cellular phone 3. ABBY OOMBERS = ___________________________________ 2 SALITA UNANG SALITA IKALAWANG SALITA Ang henerasyong ipinanganak at nagkaisip sa ________ = _______________ + ___________________ = mga taong 1946-64. Sa ngayon sila ang namu- INGLES 2 PANTIG 2 PANTIG no at mga pulitiko sa bansa. 4. NITOREANEG APG = _________________________________ 2 SALITA UNANG SALITA IKALAWANG SALITA Ang agwat o pagkakaiba-iba sa pananaw ayon
 17. 17. ________ = _______________ + __________________ = sa edad, kadalasan itong pinag-uugatan ng di INGLES 4 NA PANTIG I PANTIG pagkakaunawaan sa pagitan ng mga magulang at mga anak. Divine College Ikalawang Markahang Pagsusulit sa Ekonomiks Pangalan : ___________________________________ Marka : _____________________ Guro : G. Paul E. Barranco Petsa : ______________________ I. Pagpapasya. Isulat sa patlang ang Tama kung ang isinasaad ng mga pangungusap ay katotohanan at Mali kung hindi. __________1. Ang ekwilibriyum ay kalagayan kung saan ang dami ng demand ay katapat ng dami ng suplay. __________ 2. Ang labis na demand ay nagpapataas ng presyo. __________ 3.Tinatawag na shortage ang labis na suplay. __________ 4. Ang price ceiling ay karaniwang mas mataas kaysa sa presyong ekwilibriyum. __________ 5. Ang pagbaba ng suplay ay nagbubunga ng higit na mataas presyong ekwilibriyum. __________ 6. Ang price floor ay ang pinakamababang presyong maipapataw sa kalakal. __________ 7. May disekwilibriyum kapag may labis na demand o labis na suplay. __________ 8.Tinatawag na surplus ang labis na demand. __________ 9. Ang labis na suplay ay nagpapataas ng presyo. __________10. Tinatawag na presyong ekwilibriyum ang presyong napagkasunduan ng konsyumer at prodyuser. __________11. Ang capital o puhunan ang ikatlong salik ng produksyon. __________12. Ang gross income ay tumutukoy sa kabuuang kita matapos maibawas ang mga puhunang ginamit sa pagbuo ng mga produksyon. __________13. Ang net income ay tumutukoy sa kitang natiramatapos maibawas ang iba pang gastusin sa paggawa at pagbebenta ng produkto. _________ 14. Ang entreprenyur ay isa sa mahalagang salik ng produksyon sapagkat siya ang nagpapakilos ng iba pang mga salik. _________ 15. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o paglilingkod na gusto ng konsyumer sa isang takdang presyo. _________ 16. Ang presyo ay ang halaga na dapat ibayad para say uni ng output. _________ 17. Ang paggawa ang pinakamahalagang salik ng produksyon. _________ 18. Sa sistemang pamilihan may iba’t ibang organisasyon na maaaring pasukin ng isang entreprenyur. _________ 19. Ang pagiging malikhain ay isa sa magandang katangian ng isang entreprenyur. _________ 20. Sa loob ng isang linggo, ang isang manggagawa ay binibigyan ng overtime. II. Pagpipili. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Ano ang tawag sa mekanismo na kung saan ang konsyumer at prodyuser ay nagpapalitan ng produkto o paglilingkod? a) pamilihan b) pamahalaan c) simbahan d) ospital 2. Anong uri ng istruktura ng pamilihan ang restawran? a) ganap na kompetisyon b) monopolyo c) kumpitisyong monopolistiko d) oligapolyo 3. Ano ang tawag sa istrukturang pamilihan na may libu-libong nagtitinda ng produkto?
 18. 18. a) ganap na kompetisyon b) monopolyo c) kumpitisyong monopolistiko d) oligapolyo 4. Anong uri ng industriya na karaniwang may monopolyo sa pamilihan? a) industriyang palipiaran c) taga-suplay ng kuryente at tubig b) tagagawa ng PSP d) tagagawa ng bakal 5. Sa anong istruktura ng pamilihan mauuri ang Petron, Shell, at Caltex? a) ganap na kompetisyon b) monopolyo c) kumpitisyong monopolistiko d) oligapolyo B. Pagpipili. Isulat kung anong organisasyong pangnegosyo ang tinutukoy sa bawat bilang. Piliin sa kahon ang tamang sagot. Isahang Pagmamay-ari Korporasyon Sosyohan Kooperatiba ____________________ 1. Isang pangkat o iisang pamilya ang nagmamay-ari nito. ____________________ 2. Binubuo ng dalaawa o higit pang kasapi. ____________________ 3. Ang puhunan ay maaaring magmula sa pamahalaan o mga pribadong sector. ____________________ 4. Mahaba ang buhay ng negosyo. ____________________ 5. Inirerehistro sa Securities and Exchange Commission. ____________________ 6. Pinamamahalaan ng Cooperative Development Authority. ____________________ 7. Layunin nitong tumulong sa mga kasapi sa halip na tumubo. ____________________ 8. Madalas pagmumulan ng di pagkakaunawaan ng mga kasapi sa negosyo. ____________________ 9. Pinakapayak na uri ng negosyo. ____________________ 10. May kahati sa tubo. C. Isulat sa kahon ang GK kung ang tinutukoy ay ganap na kompetisyon, DGK kung di ganap na kompetisyon, MK kung monopolistikong kompetisyon at O kung oligapilyo ang mga sumusunod: 1. May iba-ibang kalakal ang isang kalakalan. 2. Kaunti lamang ang nagbibili at ang ibenta ay nakadepende sa pagkilos ng bawat isa. 3. May layuning lumabas at pumasok ang kalakalan. 4. Maaaring ibaba ang presyo nito nang mas mababa pa kaysa sa halaga ng produksyon. 5. Ang demand at suplay ang nagdidikta ng presyo kaya hindi kinokontrol ng kalakalan. 6. Pinakahuwarang istruktura. 7. Ang konsyumer ay maaaring mamili ng isang kalakal dahil matapat siya rito. 8. Alam ng konsyumer ang tungkol sa produkto at presyo nito. 9. Pagkakasundo ng mga iilang kalakalan upang hindi magkalaban-laban tungkol sa presyo. 10. Alam ng konsyumer ang tungkol sa produkto at presyo nito.
 19. 19. III. Pagtatapat. Itugma ang hanay A sa hanay B. Isulat sa patlang ang tamang titik. Hanay A Hanay B ___ 1. Kagustuhan at kakayahan ng konsyumer na bumili ng kalakal sa isang a. mataas takdang panahon at presyo. b. kinikita ___ 2. Pangunahing impluwensya ng demand ang __________ c. kurba ___ 3. Naiimpluwensyahan ng ________ ang pagpili ng uso o moda. d. demand ___ 4. Kapag mababa ang presyo ng kalakal, ______ ang demand para ditto. e. presyo ___ 5. Kung malaki ang _____ ng konsyumer, mas marami ang biblhin niya. f. pagkilos ___ 6. Kapag mahal ang presyo ng dating kalakal na binibili, pumipili ng ______ g. paglipat na kalakal na mas mura. h. panlasa ___ 7. Ang _____ ng demand ay pagpapakita sag rap kung gaano ang demand. i. bumababa ___ 8. Ang _____ ng demand ay nagpapakita sa talahanayan kung gaano ang j. kapalit demand. k. iskedyul ___ 9. May _____ sa kurba ng demand kung may pagbabagong impluwensya ng l. kalakal di-presyo. m. populasyon ___ 10. May _____ sa kurba ng demand kung ang pagbabago ay dahil sa presyo. n. paglilingkod IV. Pagtukoy. Tukuyin ang hinihingi ng bawat bilang. __________ 1. Ito ay hindi nangangahulugang tiyak na buwan o taon __________ 2. Ito ay tumutukoy sa panahon na ang lahat ng input ay mababago liban sa teknolohiya at produksyon. __________ 3. Ito ay ang panahong kailangan sa pagpapalit ng teknolohiya upang mapaunlad ang produkto. __________ 4. Ang unang salik ng produksyon. __________ 5. Salik ng produksyon na hindi nagbabago kaagad-agad tulad ng lupa. __________ 6. Salik ng produksyon na maaaring magbago depende sa pangangailangan ng produksyon __________ 7. Ang tawag sa bayad na ibinibigay sa mga ahente. __________ 8. Ang tawag sa bayad sa mga propesyonal __________ 9. Ang ibinibigay sa mga manggagawang nagbibigay ng magandang serbisyo sa kanilang mamimili __________ 10. Ang isang manggagawa na palagian na sa kanyang trabaho __________ 11. Tawag sa mga kasapi ng korporasyon. __________ 12. Ang tinatanggap ng mga may-ari ng korporasyon bilang tubo sa kanilang istak o sapi. __________ 13. Ang CDA o Cooperative Development Authority ay itinatag sa bisa ng batas na ito. __________ 14. Pinakamalaking organisasyon ng negosyo. __________ 15. Layunin nito na tumulong sa halip na tumubo. __________ 16. Ang pinakamadaling pasukin bilang organisasyon ng negosyo. __________ 17. Ditto itinatala ang lahat ng korporasyon na nag-o-operate sa Pilipinas. __________ 18. Ang tawag sa pinakamataas na pinuno ng korporasyon. __________ 19. Ito ay organisasyong pangkalakalan na binubuo ng mga taong may limitadong resorses para sa kagalingan ng lahat ng kasapi.
 20. 20. __________20. Ang salik ng produksyon na nagdedesisyon ng kanyang papasukin na organisasyon ng negosyo. God Bless You!!!! Parents Signature: _________________________ Divine College 2nd Quarterly Examination in Mapeh Name: ____________________________ Score : ________________ Teacher : Mr. Paul E. Barranco Date : _________________ I. True or False. Write the word TRUE if the sentence is correct and FALSE if it is not. __________ 1. A badminton game starts with the serve. __________ 2. At the start of a game, no score is called “break”. __________ 3. A badminton match is played by two opposing sides vying for the best of five games. __________ 4. One of the most popular individual and dual sports today in the Philippines is badminton. __________ 5. The shuttlecock should be composed of 18 feathers fixed in the cork base. __________ 6. All games in badminton start after a toss between the opposing sides. __________ 7. Team sports are those games wherein a team is composed of three or more players. __________ 8. Individual and dual sports are games such as basketball, volleyball and soccer. __________ 9. Mixed doubles are games where a pair competes against another pair either of the same gender, or pairs composed of a male or female. __________ 10. The frame should not be more than 680 mm long and 230 mm wide. II. Multiple choice. Choose the correct answer inside the box. a. Felix Resurreccion Hidalgo b. Fabian Cueto de la Rosa c. Fernando Cueto Amorsolo d. Juan Luna e. Araceli Limcaco Dans f. Cesar Legaspi g. Manuel Baldemor h. Norma Belleza i. Anita Magsaysay Ho j. Vicente Silva Manansala k. Carlos “Botong” Francisco l.Victorio C. Edades m. Benedicto Reyes Cabrera n. Ang Kiukok o. Ivan Roxas ______ 1. Is acknowledge as one of the great Filipino painters of the late 19th century. ______ 2. He was a Filipino painter ang a political activist of the Philippine Revolution during the 1800’s. ______ 3. He was the uncle and mentor of the Philippine National Artist in painting, Fernando Amorsolo. ______ 4. She studied at the UP School of Fine Arts under the tutelage of Fabian dela Rosa, Amorsolo and Miranda. ______ 5. She was born in San Fernando, Pampanga on May 3, 1939 to a family of movie marquee and billboard painters. ______ 6. He has also an art director prior to going full-time in his visual art practice in the 1960’s. ______ 7. He was a Philippine cubist painter and illustrator. ______ 8. He was a muralist from Angono, Rizal. ______ 9. He was named a National Artist in 1976. ______10. He popularly known as BenCab. ______11. He was a leading Filipino painter and National Artist for Visual Arts born in Davao City.
 21. 21. ______12. A 29 years old and considered a lover of Realism. ______13. He has also painted international genre and landscape scene. ______14. Is known for her intricately detailed realistic paintings, most of which depict calado, a lacy fabric, in oil, watercolor, or acrylic. ______15. He was of the first graduates of Fine Arts from the University of the Philippines, receiving several medals for excellence. III. Matching type. A B _____ 1. Felix Resurreccion Hidalgo a. Fish _____ 2. Fabian Cueto de la Rosa b. Died of a broken heart _____ 3. Fernando Cueto Amorsolo c. Untitled _____ 4. Juan Luna d. Homage to Sabel 20 _____ 5. Araceli Limcaco Dans e. Flower Vendor _____ 6. Cesar Legaspi f. Tatlong Maria _____ 7. Manuel Baldemor g. Ina ng Liwanag at Pagmamahal _____ 8. Norma Belleza h. Woman working in a ricefield _____ 9. Anita Magsaysay Ho i. Tampuhan _____ 10. Vicente Silva Manansala j. Pahiyas sa Lucban Town _____ 11. Carlos “Botong” Francisco k. Tides _____ 12. Victorio C. Edades l. Muslim Betrothal _____ 13. Benedicto Reyes Cabrera m. Pila sa Bigas _____ 14. Ang Kiukok n. Virgenes Christianas Expuestas _____ 15. Ivan Roxas Populacho o. Dalagang Bukid IV. Identification. Identify the following terms related to badminton. __________ 1. It has head, face, neck, shaft, and handle. __________ 2. Way of putting the shuttlecock in play. __________ 3. It starts all the games in badminton. __________ 4. It is made from goose feathers or synthetic materials. __________ 5. A game that can be played in singles or doubles. __________ 6. It is the opposing side. __________ 7. It refers to all participants in a match. __________ 8. This part of the badminton racket hold the stringed area. __________ 9. This part of the racket connects the head to the handle. __________ 10. The shuttlecock maybe made from synthetic materials or from these feathers.
 22. 22. God Bless You!!! Parents Signature : ___________________ Divine College 2nd Quarterly Examination in T. L. E. Grade 7 Name : __________________________________ Score : _______________ Teacher : Mr. Paul E. Barranco Date : ________________ I. True or False. Write letter T if the statement is correct and F if it is not. _____ 1. Cord is an insulated wire for conveying electric current. _____ 2. Voltage is the power that moves the current. _____ 3. Lamp cord is made of two stranded conductors embedded in a solid mass or rubber insulation with a slit between them. _____ 4. The thicker the wire, the lower the gauge number. _____ 5. Every appliances coming out of the production line passes a quality control test. _____ 6. Careless handling more than any other is the major cause of appliance troubles. _____7. All cords are made flexible and are used for pendants, for connections of portable lamps and appliances. _____ 8. Most small appliances used cord wires of copper strands insulated with heat-resistant plastic. _____ 9. To test an appliances cord or wire, first make sure that it is connected from any electrical source or capacitor. _____ 10. Most small appliance switches are activated by hand to control the flow of current in an appliances. III. Matching type. Match column A with column B. Write the letter only on the space provided before each number. Column A Column B _____1. is a basic part of nature and it is one of the most widely used forms of energy. a. electricians knife _____2. have tapered jaws for making terminal hooks and for making electrical joints. b. screwdriver _____3. have an oblique cutting jaw for cutting small conductors in cramp places. c. fish wire _____4. is used for insulations or wire conductors. It is hook-shaped for easy stripping. d. flat file _____5. is used for driving screws, for straightening wires, and for tightening locknuts. e. volmeter _____6. is used for cutting pipes, raceways, and cables. It is also used for cutting big f. soldering iron conductors. g. reamer _____7. are used for cutting wire conductors from number 8 to number 10. It is used for h. transformer joining big conductors. i. wire gauge _____8. is a special flexible steel wire used for pulling the conductors in conduits. j. switch _____9. is used for solder two connecting wires. k. generator ____ 10. is used for removing burrs in conduits. l. hachsaw ____ 11. Is used for removing burrs on newly cut conduits. it is available in different sizes. m. side cutting pliers ____ 12. Is a slotted circular disk used ti find the diameter or size of an electrical wire. n. diagonal pliers ____ 13. Is an electrical device that similarly acts like a safety switch but which is o. magnetic starter
 23. 23. magnetically operated. p. electricity ____ 14. Is a device for interrupting an electrical circuit. q. circuit breaker ____ 15. Is an electrical device that acts as a convenient source of electrical power for r. oulet current-consuming devices. s. long-nose pliers III. Choose the correct word or words on each blank to make the sentence true and correct. __________ 1. is used for removing burrs on newly cut conduits. It is available in different sizes. __________ 2. is a slotted circular disk used to find the diameter or size of an electrical wire. __________ 3. is an electrical device that similarly acts like a safety switch but which is magnetically operated. __________ 4. is a device for interrupting an electrical circuit. __________ 5. is an electrical device that acts as a convenient source of electrical power for current-consuming devices. __________ 6. A type of cord made of two or more rubber-covered wires and wrapped around with a hard rubber insulation is called _______. __________ 7. delivers electricity to an appliance. __________ 8. is a unit of electrical system that is invented to carry but not to utilize electric energy. __________ 9. is anything that is held by the hand or hands to assist a person in doing manual work. _________ 10. To test an appliance cord or wire, first make sure that it is connected from any electrical source or capacitor. IV. Identification. A. Identify the following: _____________ 1. This appliance is fastened or otherwise secured at a specific location. _____________ 2. This is a machine that converts electrical energy into mechanical energy. _____________ 3. This is a cooking stove fired by electricity. _____________ 4. This is a device that connects and disconnects the circuit from the line. _____________ 5. It is a rotating machine that converts mechanical energy into electrical energy _____________ 6. This is a measuring instrument used to measure the intensity of the electromotive force. _____________ 7. It is an electricity-operated for agitating air before a person to make feel cooler. _____________ 8. This appliance is actually moved or can be easily moved from one place to another in normal use. _____________ 9. Is a device that automatically melts in cases of abnormal conditions, _____________10.is an object accepted to typify or represent an electrical device, B. Identification. The following appliances have different classification according to uses. Write MOTION it can provide motion, HEAT it can provide heat, LIGHT it can provide light and SOUND it can provide sound. ___________ 1. Chimes __________ 6. Stereo _________ 11. Siren ___________ 2. Arc lamp __________ 7. Bread toaster _________ 12. Planes ___________ 3. Electric stove __________ 8. Lathe machine _________ 13. Electric bell ___________ 4. Neon lamp __________ 9. Drill press _________ 14. Flatiron ___________ 5. Electric fan __________ 10. Washing machine _________ 15. Elevator
 24. 24. God Bless You!!! Parent’s Signature : _______________________________ Divine College 2nd Quarterly Examination in T.L.E. Grade 8 Name : ___________________________________ Score : _______________ Teacher: Paul E. Barranco Date: ________________ I. True or False. Write letter T if the statement is correct and F if it is not. _____ 11. The finest and smallest details of the image can be attained through photographic screen printing. _____ 12. At the end of the printing job, clean the screen with soap and water solution. _____ 13. The only expensive item is commercial silk-screen paints. _____ 14. Mimeograph stencils can be used to reproduce typing. _____ 15. Wax paper can also be used for a more accurate and durable cut. _____ 16. Silk-screen printing is a simple, inexpensive method of producing multiple copies of attractive visual aids, posters and other materials including typewritten pages. _____ 17. Stencil is a material used where paint is forced on to a surface to produce a printed product. _____ 18. Film stencils are more delicate than paper stencil. _____ 19. Photographic method is used in sticker printing and it is also use in T-shirt printing. _____ 20. Drying rack is used for storing and drying newly painted material. II. Multiple choice. choose the letter of the correct answer. _____ 11. this is used for cutting out stencil film. a) squeegge b) silk screen c) silk-screen frame d) stencil cutter _____ 12. this is a special solution used for adhering the lacquer stencil film to the silk screen. a) spatula b) adhering liquid c) silk-screen paint d) lacquer stencil film _____ 13. these include kerosene, gasoline, rags of cotton cloth, and old newspaper. a) mixing plate b) adhering liquid c) cleaning material d) lacquer stencil film _____ 14. this tool is a flat, thin metal implement used for ladling paint from the can and for mixing or matching paints. a) spatula b) adhering liquid c) silk-screen paint d) lacquer stencil film _____ 15. it is rags of a paint specially made for a purpose. a) spatula b) adhering liquid c) silk-screen paint d) lacquer stencil film _____ 16. this is a translucent or transparent paper coated evenly with a film of lacquer. a) mixing plate b) adhering liquid c) cleaning material d) lacquer stencil film _____ 17. silk-screen paints are mixed on this plate. a) mixing plate b) adhering liquid c) cleaning material d) lacquer stencil film _____ 18. this is a rectangular wood or metal frame over where a silk screen is stretched and mounted and
 25. 25. which id hinged to a baseboard. a) squeegge b) silk screen c) silk-screen frame d) stencil cutter _____ 19. this is where the film or paper stencil is attached. a) squeegge b) silk screen c) silk-screen frame d) stencil cutter _____ 20. this is a hand tool which consists of a wood handle and a blade of hard rubber about one fourth inch thick and two inches wide. a) squeegge b) silk screen c) silk-screen frame d) stencil cutter III. Matching type. Match column A with column B. Write the letter only on the space provided before each number. Column A Column B ____ 1. This is used to help the hammer drive the nail completely a. pliers into the wood b. screwdriver ____ 2. This is used similarly to wood rasp but for fine work c. nailset ____ 3. These are used in loosing and tightening the screw d. wood file ____ 4. These are the tools used for holding the stock while sawing e. vise ____ 5. These are the tools to drive nails nail and screws into the wood f. ball-peen hammer or other tools while working g. driving tool ____ 6. This is an indispensable toolused in carpentry h, chisel ____ 7. These are the tools used for laying out measurements i. measuring tools ____ 8. This is used to make dents in metals as well as to expand j. holding tools ____ 9. This is used for curved surfaces that cannot be done with a circular k. wood file plane l. dovetail saw ____ 10. This is used to hold pieces of wood while they are being shape m. back saw IV. Identification. Identify the following: _______________ 1. This is used in drawing lines and marking off points in measuring. _______________ 2. This is a tool most appropriate in marking lines parallel with the edges of the wood. _______________ 3. This is used to cut curves of very small radii and other such as curves because of its exceptionally narrow point and sufficiently heavy blade. _______________ 4. This is used for cutting curved shapes on thin pieces of board. _______________ 5. This is used for boring holes on wood with a diameter ranging from ½ to 12 inches. _______________ 6. This is used for boring holes either on wood or metal. _______________ 7. This is the process of making the cutting edge of cutting tools thinner, finer, and keener to be able to function better. _______________ 8. This is the process of putting back the teeth of the saw into their proper shapes and sizes. _______________ 9. This is the operation of bending the teeth slightly outward. _______________ 10. This is the process of sharpening edge tools with the use of kerosene or water on a whetstone or in oilstone. _______________ 11. This is used to cut perpendicular to the grains of a coconut shell. _______________ 12. This is used for cutting circular or irregular shapes on coconut shell. _______________ 13. This is a coconut variety that bears young nuts, its mature nuts are oblong and smaller than the ordinary nuts. _______________ 14. This is a coconut variety that bears the smaller fruits.
 26. 26. _______________ 15. This is used for cutting the inside and outside curves of a coconut shell _______________ 16. This is used to press pieces of coconut shells together. _______________ 17. This is used for planning end grains and short pieces of coconut shell. _______________ 18. This is now considered an industrial material. _______________ 19. This produces husk that are soft and can be easily removed by bare hands when mature. _______________ 20. This coconut variety bears cylindrical fruits. V. Enumeration. Enumerate the following: God Bless You!!! Parents Signature: ______________________ Divine College 2nd Quarterly Examination in T.L.E. IV Name : ___________________________________ Score : _______________ Teacher: Paul E. Barranco Date: ________________ I. Direction. Write letter T if the statement is correct and F if it is not. _____ 1. The manager is responsible for a supervision of the entire operation in a food service operation. _____ 2. Establishing a business enterprise such as a restaurant is taking a risk. _____ 3. Human relations contribute greatly to success of food service establishments. _____ 4. The food service manager is always a model to the workers. _____ 5. Any replacement or termination of workers must be accordance with the law. _____ 6. The manager should also possess wide knowledge on the rights of workers as a human being. _____ 7. Selecting competent employees is one of the biggest challenge in any organization. _____ 8, knowledge and skills pertaining to job performance are essential to a successful and satisfying food service career _____ 9. Whether in a small or large enterprise, a manager oversees the whole operation of the restaurant. _____ 10. Quality control in food service covers all its operation, including purchasing, issuing, receiving, menus planning, production sales and service. _____ 11. The care of table appointments should be the responsibility of the waiter or busboy.
 27. 27. _____ 12. Linens consist of all types of table coverings and napkins. _____ 13. Flatware is formerly known as glassware. _____ 14. Beverageware are used to hold drinks or liquids. _____ 15. Dinnerware is used to hold food. _____ 16. Care of table appointments include washing and drying them carefully. _____ 17. Linens are washed with great care and folded or rolled for storing. _____ 18. A dinner spoon is an example of dinnerware. _____ 19. Glassware may be unfootedware or steamware. _____ 20. Placemat that is made of plastic is not a linen. B. Direction: Place a check ( ) if the statement is a guideline in table setting, ( ) if not. _____ 1. The plate is placed at the counter of the cover. _____ 2. The glass is placed above the point of the knife. _____ 3. The bread and butter plate is used in formal dinners. _____ 4. The table napkins are place next to the fork. _____ 5. The cups and saucers are place on the left side of the cover. _____ 6. Always serve beverages on the right side of the guest. _____ 7. The main dish is the first entrée to be served. _____ 8. Quality service means prompt, correct, complete and characterized by goodwill. _____ 9. Beverages is the last entrée to be served. _____ 10. Waiting at the table consists of a set of procedures done by food service personnel who attends to the needs of the customers. C. Direction: Which of the following should be followed to achieve quality control in food preparation. Place ( ) if you agree; an ( ) if you disagree. _____ 1. Use the approximation system when cooking. _____ 2. Used modern tools and equipment. _____ 3. Employ efficient personnel. _____ 4. Follow safety measures. _____ 5. Keep the surroundings clean. _____ 6. Use standardized recipe. _____ 7. Avoid measuring, it’s a waste of time _____ 8. Quantify recipe by setting standards. _____ 9. Depend on one chef or cook for quality product. _____ 10. Assign responsible and competent personnel. II. Multiple choice. Encircle the correct answer. 1. the manager lays out plan to realize the objective of the food service establishment. a) directing b) organizing c) planning 2. this includes the delegation of authority and responsibilities of the manager to his/her subordinates. a) planning b) directing c) organizing 3. this is an act of getting things done through people which includes supervising controlling and coordinating. a) directing b) representing c) evaluating
 28. 28. 4. reports, complaints and suggestions are made so that he/she can evaluate the progress of food service establishments in terms of economic results and customer satisfaction. a) directing b) representing c) evaluating 5. is a management function unless a purchasing agent is assigned for the purpose a) service b) purchasing c) food preparation 6. includes the production of all food items listed in the menu a) receiving, issuing, and storing b) food preparation c) service 7. is a function that includes care of the physical plant. a) sanitation b) receiving, issuing, and storing c) food preparation 8. in for service covers all its operation, including purchasing, issuing, receiving, menu planning, production sales and service. a) quality control b) quantity control c) quantifying control 9. was called chinaware before. It is used to hold food. a) dinnerware b) flatware c) beverageware 10. is formerly called silverware, these are used to scoop, spear and cut food a) dinnerware b) flatware c) beverageware 11. refers to the proper placement and artistic arrangement of table appoinments a) table setting b) table service c) self service 12. is usually offered in cafeteria and food service establishments that use buffet service. a) table setting b) table service c) self service 13. is a style of serving foodvwhere the diner sits at the table and served by waiter or waitress a) table setting b) table service c) self service 14. the most economical style of service that is commonly used in supermarket, groceries malls, coffee shops, drug stores and other stablishments. a) counter service b) table service c) self service 15. this type of service is commonly used style of meal service for large number of guests. a) counter service b) buffet service c) self service III. Direction: Choose the best answer from the given words below: catering caterer client profit sidework station assignments initiating cost of labor safety & sanitary menu offering _______________ 1. Is a term indicating all the duties the waiter or waitress performs. _______________ 2. Refers to the station or section of the dinning room assigned to the waiter or waitress. _______________ 3. The service means beginning the service which includes the meeting and seating of the guest. _______________ 4. Customer in a catering service. _______________ 5. One who is responsible in arranging and managing all the details of the catering business to food and service of food for any occasion. _______________ 6. To be gained for the service a caterer will offer. _______________ 7. Service rendered for different functions by a caterer to the client which includes
 29. 29. preparation and service of food for a fee in a specified venue and time of function. _______________ 8. Is always included in the catering service. _______________ 9. It is necessary to secure medical certificates among workers and follow sanitary measures in the food service to prevent illness _______________ 10. The caterer must have wide knowledge in various menus to be offered. IV. Enumeration: 1. Eight ( 8 ) types of table service: a. e. b. f. c. g. d. h. 2. Four ( 4 ) factors an employer must consider in the selection of employees: a. c. b. d. 3. Five ( 5 ) administrative aspects of managements: a. c. e. b. d. 4. Three common types of dinning room layout are: a. b. c.

×