Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

טיפים וטריקים בעבודה עם Powerpoint

657 views

Published on

טיפים וטריקים אפקטיביים ושימושיים לעבודה עם מצגת פאואר פוינט,
החוסכים זמן ומקלים על הצגת מצגת (POWER POINT)

 • Be the first to comment

טיפים וטריקים בעבודה עם Powerpoint

 1. 1. E-mail: paulasiton@gmail.com ‫פולה‬‫סיטון‬‫סלולרי‬:054-2455598
 2. 2. ‫שקפים‬ ‫בין‬ ‫מעבר‬(‫עוקבים‬ ‫שאינם‬)‫מצגת‬ ‫הצגת‬ ‫בעת‬ ‫על‬ ‫הקשה‬ ‫באמצעות‬ ‫במהירות‬ ‫להיעשות‬ ‫ניתן‬ ‫המבוקש‬ ‫השקף‬ ‫מספר‬+ENTER
 3. 3. ‫לתצורת‬ ‫מעבר‬"‫שקופיות‬ ‫הצגת‬" (‫הראשונה‬ ‫מהשקופית‬ ‫החל‬),‫מצגת‬ ‫עריכת‬ ‫בעת‬, ‫ל‬ ‫בכניסה‬ ‫או‬POWER POINT, ‫מקש‬ ‫על‬ ‫לחיצה‬ ‫באמצעות‬ ‫במהירות‬ ‫יתאפשר‬5F
 4. 4. ‫מצגת‬ ‫הצגת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫לעט‬ ‫הסמן‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫ניתן‬ ‫השקף‬ ‫על‬ ‫באמצעותו‬ ‫ולסמן‬ ‫כיצד‬? ‫לעט‬ ‫הסמן‬ ‫הפיכת‬:‫על‬ ‫הקשה‬Ctrl+P ‫לסמן‬ ‫חזרה‬:‫על‬ ‫הקשה‬Ctrl+A ‫ימני‬ ‫קליק‬ ‫על‬ ‫לחיצה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫סמן‬ ‫צבע‬ ‫לבחור‬ ‫ניתן‬
 5. 5. ‫על‬ ‫לחיצה‬TAB+ALT(‫יחד‬)‫המסכים‬ ‫את‬ ‫תפתח‬ ‫במחשב‬ ‫הפתוחים‬(‫מוקטנת‬ ‫בתצורה‬.) ‫אליה‬ ‫והחזרה‬ ‫מהמצגת‬ ‫היציאה‬ ‫תתאפשר‬ ‫כך‬ ‫ובקלות‬ ‫במהירות‬ ‫אחרים‬ ‫למסכים‬ ‫פולה‬‫סיטון‬‫סלולרי‬:054-2455598E-mail: paulasiton@gmail.com
 6. 6. ‫מצגת‬ ‫הצגת‬ ‫בעת‬,‫להסיר‬ ‫ניתן‬ ‫יפריע‬ ‫שלא‬ ‫כך‬ ‫מהמסך‬ ‫הסמן‬ ‫את‬ ‫כיצד‬? ‫הסמן‬ ‫הסרת‬:‫על‬ ‫לחיצה‬A‫על‬ ‫או‬( =‫שווה‬ ‫של‬ ‫הסימון‬) ‫הסמן‬ ‫החזרת‬:‫על‬ ‫לחיצה‬A‫על‬ ‫או‬( =‫שווה‬ ‫של‬ ‫הסימון‬)
 7. 7. ‫על‬ ‫ללחוץ‬ ‫מבלי‬ ‫מקומות‬ ‫במספר‬ ‫להעתקה‬ ‫ניתן‬ ‫עיצוב‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫העיצוב‬ ‫מברשת‬. ‫כיצד‬? ✓‫סימון‬‫להעתיק‬ ‫רוצים‬ ‫עיצובו‬ ‫את‬ ‫אשר‬ ‫המיקום‬ ✓‫העיצוב‬ ‫מברשת‬ ‫על‬ ‫מהירות‬ ‫רצופות‬ ‫פעמיים‬ ‫הקלקה‬ ✓‫אחריו‬ ‫והבא‬ ‫המבוקש‬ ‫המיקום‬ ‫על‬ ‫הסמן‬ ‫העמדת‬ ‫פולה‬‫סיטון‬‫סלולרי‬:054-2455598E-mail: paulasiton@gmail.com
 8. 8. ‫פולה‬‫סיטון‬‫סלולרי‬:054-2455598E-mail: paulasiton@gmail.com
 9. 9. ‫אישי‬ ‫פרופיל‬‫ארגונית‬ ‫יועצת‬,‫קבוצות‬ ‫ומנחת‬ ‫עסקית‬ ‫מאמנת‬,‫מרצה‬ ‫למנהלים‬ ‫בכירה‬ ‫ויועצת‬.‫רב‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלת‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלת‬ ‫עיסוק‬ ‫ותחומי‬ ‫שונים‬ ‫בדרגים‬ ‫קבוצות‬ ‫והנחיית‬ ‫בהדרכה‬ ‫שונים‬. ‫השכלה‬‫שני‬ ‫תואר‬(M.A),‫ארגוני‬ ‫ייעוץ‬-‫אילן‬ ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬. ‫שני‬ ‫תואר‬(A.M),‫המדינה‬ ‫מדעי‬–‫אילן‬ ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬. ‫ראשון‬ ‫תואר‬(A.B)‫החברה‬ ‫מדעי‬–‫פתוחה‬ ‫אוניברסיטה‬. ‫מקצועיות‬ ‫הכשרות‬COACHING-‫כפולה‬ ‫הסמכה‬ ‫אימון‬–‫איק‬"‫א‬(‫אישי‬ ‫אימון‬, ‫וקבוצות‬ ‫מנהלים‬) ‫עסקית‬ ‫ומאמנת‬ ‫סדנאות‬ ‫מנחת‬–‫גישות‬ ‫מכללת‬ ‫גישור‬ ‫קורס‬–‫גבים‬ ‫מרכז‬ ‫התמחות‬ ‫תחומי‬‫הרצאות‬‫ואינטראקטיביות‬ ‫מרתקות‬(‫בשקפים‬ ‫פרטים‬ ‫הבאים‬) ‫עסקיות‬ ‫מצגות‬–‫בנייה‬,‫עסקיות‬ ‫מצגות‬ ‫לקראת‬ ‫ואימון‬ ‫ליווי‬ ‫אחד‬ ‫על‬ ‫ואחד‬ ‫בקבוצות‬ ‫פולה‬‫סיטון‬‫סלולרי‬:054-2455598E-mail: paulasiton@gmail.com ‫עליי‬ ‫קצת‬.. . ‫ב‬ ‫גם‬ ‫אותי‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬:‫פולה‬‫סיטון‬
 10. 10. ‫הידעתם‬? ‫בשנת‬2016‫בישראל‬ ‫העבודה‬ ‫לשוק‬ ‫חדש‬ ‫דור‬ ‫נכנס‬,‫ה‬ ‫דור‬Z. ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫עובדה‬ ‫משפיעה‬ ‫כיצד‬‫מאיתנו‬? ‫אחד‬ ‫עבודה‬ ‫במקום‬ ‫שונים‬ ‫דורות‬ ‫בני‬ ‫עם‬ ‫להסתדר‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬? ‫שונים‬ ‫כה‬ ‫אנחנו‬ ‫באמת‬ ‫האם‬? ‫תובנות‬‫מרתקת‬ ‫בהרצאה‬ ‫מפתיעות‬,‫ואינטראקטיבית‬ ‫קלילה‬,‫מוצא‬ ‫משתתף‬ ‫כל‬ ‫בה‬ ‫הזדהות‬ ‫נקודות‬. ‫בפרט‬ ‫העבודה‬ ‫ובעולם‬ ‫בכלל‬ ‫היומיומית‬ ‫בהתנהלות‬ ‫וכלים‬ ‫תובנות‬ ‫מקנה‬ ‫ההרצאה‬: •‫מהו‬ ‫על‬ ‫קצרה‬ ‫סקירה‬"‫דור‬" •‫החשובים‬ ‫והערכים‬ ‫הבולטים‬ ‫המאפיינים‬‫מהדורות‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ •‫ה‬ ‫דור‬ ‫על‬ ‫מיוחד‬ ‫דגש‬Y‫ה‬ ‫ודור‬Z(‫ומחקרים‬ ‫מסקרים‬ ‫מעניינים‬ ‫נתונים‬ ‫כולל‬) •‫ה‬ ‫דור‬ ‫ושימור‬ ‫לניהול‬ ‫ולמנהלים‬ ‫לארגונים‬ ‫יישומיות‬ ‫המלצות‬Y‫ה‬ ‫ודור‬Z ‫נעלמים‬ ‫בארבעה‬ ‫משוואה‬-‫דורי‬ ‫הבין‬ ‫הניהול‬ ‫אתגר‬ ‫הרצאת‬‫ומנהלים‬ ‫לארגונים‬ ‫העשרה‬ ‫פולה‬‫סיטון‬‫סלולרי‬:054-2455598E-mail: paulasiton@gmail.com
 11. 11. "‫תקשורת‬–‫רבות‬ ‫פנים‬‫לה‬"-‫אחת‬ ‫ושפה‬ ‫סגנונות‬ ‫ארבע‬ ‫פחות‬ ‫אחרים‬ ‫ועם‬ ‫מסוימים‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫להסתדר‬ ‫נוטים‬ ‫אנו‬ ‫מדוע‬? ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫אפקטיבית‬ ‫תקשורת‬ ‫לייצר‬ ‫אפשר‬ ‫איך‬? ‫המשימתי‬ ‫מיהו‬?‫כיצד‬‫המנתח‬ ‫את‬ ‫נזהה‬?‫איך‬‫המקדם‬ ‫את‬ ‫מניעים‬? ‫אינטראקטיבית‬ ‫בהרצאה‬,‫תקשורת‬ ‫ולקיים‬ ‫השפעה‬ ‫לייצר‬ ‫וכלים‬ ‫הבנה‬ ‫נקבל‬ ‫מעשירה‬ ‫ומאוד‬ ‫קלילה‬ ‫היומיום‬ ‫בחיי‬ ‫במגע‬ ‫באים‬ ‫אנו‬ ‫עימם‬ ‫הממשקים‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫אפקטיבית‬. ✓‫התקשורת‬ ‫סגנונות‬ ‫ארבעת‬ ‫מודל‬ ‫את‬ ‫נכיר‬ ✓‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הדומיננטי‬ ‫התקשורת‬ ‫סגנון‬ ‫את‬ ‫לזהות‬ ‫נלמד‬‫מאיתנו‬ ✓‫אותנו‬ ‫הסובבים‬ ‫של‬ ‫התקשורת‬ ‫סגנון‬ ‫את‬ ‫מזהים‬ ‫כיצד‬ ‫להבין‬ ‫נוכל‬ ✓‫השונים‬ ‫התקשורת‬ ‫מסגנונות‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫אפקטיבית‬ ‫תקשורת‬ ‫לייצור‬ ‫כלים‬ ‫נקבל‬ ‫פולה‬‫סיטון‬‫סלולרי‬:054-2455598E-mail: paulasiton@gmail.com
 12. 12. ‫שיחות‬ ‫של‬ ‫בהצלחה‬ ‫צליחה‬‫הערכה‬ ‫יישומיים‬ ‫בכלים‬ ‫ממוקדת‬ ‫הרצאה‬ ‫מדוע‬‫הערכה‬ ‫שיחות‬ ‫לנהל‬ ‫ששים‬ ‫אינם‬ ‫מנהלים‬? ‫אפקטיבית‬ ‫בצורה‬ ‫מורכבים‬ ‫מסרים‬ ‫מעבירים‬ ‫כיצד‬? ‫הרצאה‬‫לניהול‬ ‫ויישומיים‬ ‫פשוטים‬ ‫ממוקדים‬ ‫כלים‬ ‫המקנה‬ ‫עובדים‬ ‫והערכת‬ ‫משוב‬ ‫שיחות‬ •‫מודל‬‫בשיחה‬ ‫השלבים‬ ‫ארבעת‬ •‫טכניקות‬‫להעברת‬‫מסרים‬‫מורכבים‬ •‫בהתנגדויות‬ ‫טיפול‬ ‫פולה‬‫סיטון‬‫סלולרי‬:054-2455598E-mail: paulasiton@gmail.com

×