Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nou5

157 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nou5

 1. 1. MatemàtiquesMatemàtiquesEvelyn Bernal, 2Paula Casado, 7Cristina Jiménez, 13Marc Plata, 20
 2. 2. Problema 1A un tipus de piràmides alimentària espresenten el número dorganismes a cadanivell tròfic.Si el número de productors és vint-i-cincvegades més que el de consumidors primaris,el número de consumidors secundaris és deuvegades més que el de consumidors terciaris.Troba:
 3. 3. a)El número déssers vius de cada nivell tròficsabent que en total són 26275. Una equació deprimer grau i comprovan el resultatCT: XCS: 10·XCP: 4·(10·X)P: 25·40Xx+10x+40x+25·40x= 26.275x+10x+40x+1000x= 26.2751.051x= 26.275x= 26.275= 251.051x= 25
 4. 4. CT: X= 25CS: 10·X= 250CP: 4(10·X)= 1.000P: 25·40X: 1.000= 25.000
 5. 5. b) Quin tipus de piràmide alimentària és?És una cadena tròfica
 6. 6. Problema 2Al curs mig del riu Besós hi podem distingir laflora i la fauna pròpies. Per exemple alCongost trobem granotes verdes i ànecscollverd. Si en total a la zona de Cabanyescontem 40 caps i 136 potes, quants ànecs igranotes hi ha? Fes servir un sistemadequacions i comprovan el resultat.
 7. 7. Quants ànecs i granotes hi ha ?x=granotesy=ànecs x+y= 40 caps2y+4x= 136 potesx=40-yx=40-122y + 4 · (40-y) = 136 x=282y + 160- 4y = 1362y- 4y = 136-160 Hi ha 12 ànecs-2y = - 24 granotes i 28y = -24 : -2 = 12
 8. 8. Problema 33. El cabal dun riu indica el volum daigua quecircula en un punt determinat cada segon.Aquest cabal es calcula multiplicant lavelocitat mitjana de laigua del riu per làreade la secció transversal del riu en un punt.A la riera de Cànoves (Mogent), el curs alt, elcabal és aproximadament 0,5m3/s.A Montcada, un punt del curs mig, el cabal ésaproximadament 0,8m3/s.A la desenbocadura és aproximadament4,125m3/s. Caudal mig 3,99m3/s.
 9. 9. Hem mesurat la velocitat seguint als tres tramsdel riu amb següent procediment: `posem unescuradents a laigua i mesurem el temps quetriga en recórrer 20 metres.a) Si a Cànoves, ha trigat 32 segons a recórreraquests 20 metres, a quina velocitat mitjanabaixa laigua del riu? Quina és larea de lasecció transversal en aquest tram?V= variació de lespai V= xvariació del temps Var. de lespai= 20Var. de temps= 32X= 20 = 0,625m/s32
 10. 10. b) Si a Montcada, ha trigat 40 segons enrecórrer aquests 20 metres, a quina velocitatmitjana baixa laigua del riu ? Quina és làreade la secció transversal en aquet tram ?v= x 0,8 : 0,5= 0,4 m3/s àreaX= 20T= 40X= 20 = 0,5 m/s40
 11. 11. c) Si a la desembocadura, ha trigat 1 minut i 2segons en recórrer aquest 20 metres, a quinavelocitat mitjana baixa laigua del riu? Quina éslàrea de la secció transversal en aquest tram?V= ? 3,99 : 16,6 = 0,240 m3/s àreaX= 20T= 1,2? = 20 = 16,6 (Periòdic) m/s1,2
 12. 12. 4. Observa la següent imatge sobre el riu Besósal seu pas per la ciutat de Santa Coloma deGramanet.- La distància entre els punts A i B és 400metres.- La distància entre els punts B i C és 180metres.Troba la distància entre els punts A i C.
 13. 13. 400 2= c2 + 180 2c2= 400 2 + 180 2c2= 160.000 - 32.400c2= 127.600c2= (arrel quadrada) de 127.600c= 357,21metres h2= c2 + c2
 14. 14. Problema 5Sabent que el pont de Santa Coloma faaproximadament 50 m de llargada, calculamatemàticament la llargada del pont de CanZam. Explica el raonament realitzat (amb elsdibuixos necessaris).per calcular cuant fa de llargada del pont de CanZam, hem de fer una regla de tres.357,21/150 = 400/ x150·400/357,21= 167,96 m

×