Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giulio achilli-sfidătorul-lo-sfidante

1,414 views

Published on

Saber y Compartir

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Giulio achilli-sfidătorul-lo-sfidante

 1. 1. Tatălui meu, care din Infinit 1. Ţi-ai văzut vreodată Adversarul?a conspirat să mă aducă pe Pământ. Miliarde de fiinţe umane trăiesc astăzi peLui John Michael Abelar, care, de pe Pământ, a uimitorul nostru Pământ.conspirat să mă aducă iarăşi către Infinit. Infinitul a oferit fiecăruia dintre noi un instrument foarte puternic. Un instrument subevaluat aproape întotdeauna SFIDĂTORUL sau, în cel mai rău caz, neluat deloc în seamă. de Giulio Achilli Un instrument care a permis şi permite fiinţelor umane să creeze, mai mult sau mai puţin conştiente, orice lucru pe care îl doresc. Ţi-ai văzut vreodată Adversarul? Veşminte negre şi din ceaţă, care se tem de MINTEA. lumină. Phobos îl însoţeşte, ceaţa este peste puterea ta. Un instrument foarte puternic, aşa de puternic Deimos este săgeata sa, scântei în noaptea încât necesită atenţie şi conştientizare pentru Sufletului. folosire. Adversarul are faţa acoperită. Pentru că aşa cum poate fi folosit pentru a crea A ta. capodopere de frumuseţe şi armonie, el poate fi folosit şi pentru a crea monştri de dizarmonie şi suferinţă.Anticii credeau că a fost o vreme în care omul Mintea fiinţelor umane, mintea noastră, e unera o fiinţă completă, cu o minunată viziune instrument extraordinar de puternic, deşi foarteinterioară şi o Conştiinţă care azi ne par doar simplu ca funcţionare de bază.legende. Însă, enorma sa putere, împreună cu simplitateaApoi, toate acestea s-au sfârşit, iar azi omul este cu care poate fi gestionată şi cu o anumităo creatură slăbită. inconştienţă a potenţialităţilor sale, poate să dea Carlos Castaneda formă şi să alimenteze chiar şi ce nu intră în planurile noastre.Unele corpuri de suferinţă sunt neplăcute dar Ceva ce, în loc să ne susţină, ne suge de energie.inofensive, de exemplu, ca un copil care nu seopreşte din plâns. Ceva ce în acest moment stăpâneşte asupraAltele sunt monştri răi şi distructivi, adevăraţi majorităţii oamenilor de pe această planetă.demoni.Când credeţi că cunoaşteţi o persoană şi brusc Situaţia aparent normală a minţii la majoritateavă găsiţi pentru prima oară în faţa acestei fiinţelor umane în ceea ce priveşte procesulcreaturi străine şi răuvoitoare, veţi suferi un educativ realizat de proprii noştri predecesori,şoc. înţeles ca un instantaneu al activităţii sale într-un Eckhart Tolle, Puterea prezentului anumit moment, este aceasta… [vezi filmul documentar, 00:08:16] Practic, noi toţi, indiferent de ţară, sex, vârstă,Iluminarea este sfârşitul suferinţei. cultură manifestăm aceste caracteristici. Buddha Cu toţii. Intensitatea sa poate varia în funcţie de anumiţiAr putea fi nevoie de ani ca să te conving să te factori culturali, precum educaţia primită sautransformi, şi apoi ar putea fi nevoie de ani valorile morale ale societăţii în care ne-ampentru a acţiona în consecinţă. născut.Sper doar să-ţi rămână timp suficient. În fapt, există culturi şi societăţi care nu dezvoltă John Michael Abelar automat aceste caracteristici.
 2. 2. Mai mult, ea poate fi mai mult sau mai puţin Sigur că există şi o altă faţetă a medaliei.accentuată în funcţie de caracteristicile personale. Există fiinţe pe acest pământ minunat a cărorÎnsă, după un anumit moment, de obicei după minte are ca stare naturală aşa ceva… [vezi filmulprima copilărie, activitatea mentală considerată documentar, 00:12:35]normală a unei fiinţe umane devine aşa ceva...[vezi filmul documentar, 00:09:43] Un imens spaţiu în care ei percep şi sărbătoresc în pace şi bucurie orice lucru care există, care leAceasta este starea considerată normală a minţii permite să gândească lucid, să vadă cu claritate,unei fiinţe umane, pentru că este trăită de miliarde să asculte cu atenţie şi, astfel, să realizeze lucruride alte fiinţe de pe Terra – şi din acest motiv este minunate, de o vibrantă frumuseţe şi armonie.considerată normală. Aceasta se petrece pentru că au învins cevaEste posibil să gândim cu luciditate în mijlocul înlăuntrul lor care nu le permitea să fie ceea ceacestui marasm? sunt cu adevărat.Este posibil să reuşim să vedem lucrurile cu Vechii şamani o numeau Liniştea Interioară,atenţie şi claritate, dacă interior rămânem în pentru că e o stare în care percepţia nu maiaceastă stare mentală? depinde de simţuri, ci de o altă facultate a fiinţei umane, care o transformă într-o creaturăAm reuşi să ascultăm cu atenţie ceva sau pe magică ce a fost purificată, nu de fiinţa umanăcineva, dacă în realitatea exterioară v-aţi găsi într- în sine, ci de orice influenţe străine.un loc în care ar fi constant un astfel de zgomotde fond? Carlos CastanedaNu e ciudat că această confuzie apare în mintea Cum au ajuns aceste fiinţe la acest rezultat?oricărei fiinţe umane de pe acest Pământ? De ce şi-au dorit să ajungă?Iată prima urmă lăsată pe malurile Conştiinţei deceva amăgitor şi evaziv care acţionează asupra Ce le împiedica să ajungă?oricărei fiinţe umane în acelaşi mod. Dacă vreţi să realizaţi Trezirea, trebuie să oConfuzie. practicaţi neîntârziat, aici şi acum.Incapacitate de concentrare. Dogen ZenjiInconstanţă. A doua urmă ce lunecă pe malurile Conştiinţei este simpla constatare.Nu mai bine aştepţi? Sunteţi capabili să vă întrerupeţi la voinţă aceastăTrebuie s-o fac? activitate mentală inutilă şi neîncetată care vă ocupă constant întreaga minte?Du-te acolo, e cel mai bine! Nu sunteţi capabili să vă întrerupeţi acest inutilSau e mai bine acolo? măcinat al minţii decât pentru 2 sau 3 secunde, şi asta cu ceva efort.Să mă duc sau nu? Sigur, aţi putea gândi că este un lucru normal şiO, Doamne, chiar şi de aici... lucrul amuzant este că "gândiţi" asta cu adevărat. Mintea care articulează gânduri, prin intermediulA nu fi capabil să opreşti fluxul gândurilor este unui gând, "gândeşte" că nu poate fi întreruptăo suferinţă teribilă, însă nu ne dăm seama de din măcinatul ei – şi cum ar putea fi altcumva?asta pentru că aproape toţi o avem. Poate mintea să gândească că poate să nuŞi de aceea o considerăm normală. gândească? Eckhart Tolle Totuşi, acest argument simplu vă pune în faţaNormalitate? unei serii de fapte incontestabile.
 3. 3. 1. Mintea voastră nu se află sub controlul vostru, Mintea superficială dialoghează constant cu eadeoarece, dacă ar fi, ar putea să-şi întrerupă însăşi, e complet focalizată pe trecut sau viitor,activitatea mentală inutilă la voinţă pentru cât analizează totul în termeni de profit şi pierderetimp ar vrea, nu doar pentru 2, 3 secunde. pentru cel care reuşeşte să interpreteze realitatea şi ia decizii doar pe baza experienţelor trecute.2. Aţi încercat să vă întrerupeţi activitateamentală, dar nu aţi reuşit. Îşi schimbă ideile şi direcţia la câteva minute odată.Rezultă de aici că "ceva" din voi a încercat săîntrerupă activitatea voastră mentală constantă, Proiectează tot ceea ce e de proiectat.reuşind pentru câteva clipe. Calculează tot ceea ce e de calculat.Aşadar, acest "ceva" a fost capabil să observe şisă controleze un fenomen dincolo de mintea care Este incapabilă de concentrare şi starea sagândeşte. naturală este aceasta:Dacă lucrurile stau astfel, acest "ceva" din voi nu ↓e mintea voastră, cea care gândeşte. Dialog interior necontenitSau, mai bine zis, acest "ceva" din voi nu este Atenţie constantă pe trecut şi viitormintea care articulează neîncetat gânduri confuze, Cât pot să câştig?inutile. Dar dacă pierd?Dar dacă în voi există ceva ce nu este mintea care Mereu a fost aşa, aşadar mereu va fi aşa.gândeşte gânduri de acest fel, atunci cine sunteţi Calea mea este aceasta!voi? Chiar aceasta! Voi merge acolo, voi face asta, voi spune aia.Şi de ce mintea voastră cea care gândeşte se aflădincolo de controlul vostru? ↓Dacă mintea voastră care gândeşte este dincolo de Incapacitate de atenţie totală pe Aici şi Acum.controlul vostru, iar voi nu sunteţi această minte,care este sursa acţiunilor voastre? Ne vorbim neîncetat de lumea noastră, şi tocmai prin acest dialog interior noi o păstrăm, o 2. Veşminte negre şi din ceaţă care se tem de reînnoim şi îl asigurăm viaţa şi energia. lumină. În timp ce ne vorbim nouă înşine, ne alegem căile şi astfel ne repetăm alegerile şi căile până în ziua morţii, pentru că până în acea zi vomÎn interiorul fiinţelor umane acţionează 2 tipuri de repeta aceleaşi lucruri.minte. John Michael AbelarÎn realitate, "mintea" este un cuvânt care nu sepotriveşte perfect cu definiţia mecanismelor Sub Mintea de Suprafaţă există o minte mult maiumane care acţionează în noi pentru a ne permite tăcută, care percepe realitatea fără interpretareaevaluarea şi interpretarea realităţii. gândirii.Totuşi, în acest context, îl vom folosi din Ştie care este calea cea mai bună pentru noi şi ne-comoditate. o comunică prin senzaţii şi sentimente.În termeni de profunzime, prima dintre acestea e Funcţionarea sa nefiind bazată pe gândire şicea care se întâlneşte imediat, mai evident, şi care dialogul interior, ci pe evaluarea energetică autilizează dialogul interior ca element de momentului prezent, ea ne indică o cale fără aautoafirmare şi autoperpetuare. calcula procentul de câştig sau pierdere şi nu se aşteaptă la un anume rezultat.Vom numi acest tip de minte, Mintea superficială. Această minte nu are deloc nevoie să facă planuriCaracteristicile sale sunt simple: sau proiecte cu termen de finalizare prestabilit,
 4. 4. deoarece nu foloseşte viitorul ca pe o modalitate Cineva se poartă urât cu dv. Şi unul din lucrurilede evadare şi nu ia decizii bazându-se exclusiv pe care vă şochează la acea persoană este pălăria debaza de date creată de evenimentele trecute, pe cap.fiindcă nu foloseşte trecutul ca model imuabilpentru prezent. Din acel moment, în mod inconştient, Mintea superficială asociază un aspect ce ţine de proastaO vom numi de acum încolo Mintea Profundă. educaţie cu o anumită pălărie. ↓ Astfel, ori de câte ori veţi întâlni o persoană cu o pălărie similară, veţi percepe interior un Interacţiunea cu Realitatea prin Senzaţii. disconfort, o emoţie neplăcută care vă va face să vă retrageţi sau să fiţi chiar nepoliticos fără Acţiune dincolo de aşteptările raţionale. motiv, chiar dacă persoana având pălăria Trecutul şi Viitorul se topesc în Prezent. respectivă e cea mai educată pe care aţi întâlnit-o vreodată. A fost într-un fel, dar Acum poate fi altfel. Această reacţie este o emoţie: corpul a declanşat o emoţie automată, mecanică, asociativă, în ↓ ultimă instanţă, complet ireală. Atenţie totală pe Aici şi Acum. emoţie = lat. EMOTIONEM de la EMOTUSDeocamdată este suficient să-ţi repet ceea ce ţi- p.p. de la EMOVERE – a duce afară, a muta, aam spus referitor la cele două tipuri de minte. scoate;Una este mintea noastră adevărată, produsul şi de la: care adaugă forţă acţiunii exprimate deexperienţelor noastre de viaţă, cea care ne cuvântul cu care e unită,vorbeşte rar, pentru că a fost învinsă şi aruncată şi MOVERE, a agita, a mişca.în întuneric.Cealaltă, cea pe care o folosim în fiecare zipentru activităţile noastre cotidiene, este o Mintea superficială şi emoţiile călătoresc strânsmanifestare străină. legate. Vom vedea mai târziu în detaliu ce înseamnă aceasta, deoarece mecanismul dialog John Michael Abelar interior "emoţie" este un element fundamental care trebuie înţeles cât mai bine posibil.Cele două modalităţi prin care interacţionăm cu În schimb, o senzaţie este ceva indefinibil, ca unexistenţa şi interpretăm realitatea sunt, aşadar, fundal interior tandru şi delicat care ne comunicădialogul interior, legat de Mintea superficială şi instantaneu informaţii despre cum săsenzaţiile, legate de Mintea Profundă. interacţionăm mai bine cu energia, şi, prin urmare, cu realitatea care ne înconjoară.Însă, atenţie! Ceea ce noi numim senzaţie nu sereferă la emoţii, pentru că cele două aspecte sunt Acest fundal indefinibil este aproape întotdeaunafoarte diferite între ele. sufocat de către Mintea superficială, însă, în timp, poate deveni puternic şi clar, dacă i se permite săEmoţia este în mod obişnuit o reacţie a corpului acţioneze fără oprelişti, dacă se recunoaşte în ella o anumită experienţă, imagine, sau chiar la un adevărata noastră voce interioară care ştie ce edialog interior pe care Mintea superficială îl mai bine pentru noi şi ştie cum să ne transmităasociază cu condiţiile care l-au provocat. asta.Această asociere sfârşeşte rapid prin a declanşa în Fiecăruia dintre noi i s-a întâmplat să se simtămod mecanic aceeaşi reacţie a corpului, adică cumva împărţit între un impuls interior hrănit deaceeaşi emoţie, ori de câte ori se manifestă o senzaţie sau un sentiment şi direcţionat către oaceleaşi condiţii exterioare, chiar dacă aceste experienţă şi o serie de gânduri raţionale care tindcondiţii nu ar necesita vreo nevoie emoţională. să ne descurajeze şi inoculează în noi acele dubii care ne taie orice entuziasm.Un exemplu imaginar:
 5. 5. În aproape toate cazurile, practic întotdeauna, Un ceva care ne ţine închişi într-o cuşcă ce nu aredacă e vorba despre fiinţe nefamiliarizate cu gratii materiale, cu lanţuri care nu se văd.expansiunea Conştiinţei, gândul raţional areîntâietate, iar senzaţia sau sentimentul sunt Un ceva care pare normal doar pentru că miliarderespinse până ce dispar cu totul. de indivizi sunt sub controlul său.Percepem un impuls interior faţă de o nouă Un ceva care acţionează din umbră, deoareceexperienţă? Lumina Conştiinţei l-ar scoate la iveală şi ar deveni, astfel, ineficient.Iată cum se naşte un dialog interior alcătuit dinîndoieli, frământări şi temeri. – Este lumea care ţi-a fost trasă peste ochi ca să te orbească şi să nu vezi adevărul.Iată cum se nasc sentimentele de frică şi confuzie, – Care adevăr?cauzate asociativ de acelaşi dialog interior. – Că eşti un sclav, Neo. Ca şi toţi ceilalţi, te-ai născut în lanţuri. Te-ai născut într-o închisoareIată cum experienţa cea nouă este amânată sau pe care nu o poţi vedea, gusta sau atinge. Orespinsă dincolo de posibilitatea ei de manifestare închisoare pentru mintea ta.deoarece nimănui nu- i place să descopere emoţiineplăcute, iar frica, frământările pot fi foarte Fragment din filmul Matrixneplăcute, dacă noi devenim aceste emoţii. Un ceva pe care de acum încolo îl vom numiDe aceea, în general, ne retragem pentru a le face SFIDĂTORUL.să dispară. SFIDĂTORUL Conştiinţei noastre.Aceasta se petrece deoarece Mintea superficialătinde mereu să ţină sub tăcere sau să contracareze Potrivit toltecilor, mintea oamenilor esteMintea Profundă şi, de obicei, reuşeşte, pentru că invadată de ceva care o controlează şi care, deci,noi îi dăm acceptul ca şi Câmp al Conştiinţei şi controlează visul lor personal.pentru că nu ştim că e posibil să observăm Libertatea pe care o caută toltecii este aceea de aemoţiile fără să ne identificăm cu ele. se întoarce pentru a folosi mintea şi trupul în acord cu ceea ce sunt cu adevărat, să-şi trăiască viaţa mai degrabă decât să facă ceea ce acestFocalizaţi-vă atenţia pe emoţiile din voi. ceva ne impune pentru scopurile sale personale.Acceptaţi-le existenţa.Nu le gândiţi, nu lăsaţi ca emoţia să devină Don Miguel Ruizgând.Nu judecaţi sau analizaţi; observaţi doar.Deveniţi conştienţi de senzaţiile legate de emoţiidar şi de cel care observă, Observatorul Tăcut. 3. Ce este SFIDĂTORUL? Eckhart TolleAcesta este motivul pentru care Mintea Ce înţelegem deci prin cuvântul SFIDĂTORUL?superficială ne ţine câmpul interior în confuzie înmod constant, pentru a ne împiedica să ascultăm Ce reprezintă SFIDĂTORUL în existenţa noastră,susurul blând al Minţii Profunde. în viaţa noastră de zi cu zi?O ascultare care ar putea să ducă la sfârşitul Cuvântul SFIDĂTOR indică un complex de forţedominaţiei sale asupra noastră. care acţionează în câmpul conştiinţei umane cu scopul de a o slăbi şi de a o menţine într-o stareŞi acesta este motivul pentru care inconştientă şi identificată cu construcţii mentalecomportamentul Minţii superficiale e o altă urmă ireale.fugitivă pe malurile Conştiinţei. Acest complex de forţe acţionează în noi ca unUn comportament care în realitate este una dintre element conservator, ca o forţă opusă şi contrarăarmele cele mai puternice ale arsenalului care ne impulsului nostru către evoluţia şi expansiuneaţine în şah ca fiinţe umane. Conştiinţei.
 6. 6. Acţiunea contrară a SFIDĂTORULUI este entităţi energetice al cărui nume a devenitdirecţionată să ne împiedice să- i conştientizăm sinonim cu forţele răului în Biserica Catolică:existenţa şi, astfel, să o transcendem şi să o Satana.transformăm într-o forţă aliată nouă. Satana, a cărui semnificaţie nu este alta decâtRecunoaşterea în profunzime a acţiunii Vrăjmaşul/Adversarul, este acea entitateSFIDĂTORULUI în viaţa noastră, demascarea energetică care, în calitatea sa de adversar, neacţiunii sale şi transcenderea sa este o sarcină împiedică să ajungem la Lumină.care poate părea dificilă, dură, generatoare deîndoieli şi suferinţe şi care, în ultimă instanţă, este Scopul său principal, potrivit tradiţiei ebraice,încercarea sa de a rămâne în viaţă. este acela de a crea forţa opusă celei care ne trage către lumină, cu scopul de a permite eliberareaEste o sarcină care poate părea dureroasă pentru forţei schimbării, deoarece, fără o opoziţie, n-arcă noi toţi pornim din acelaşi punct: noi credem mai exista tensiunea care să ne direcţioneze cătrecă suntem el. Conştiinţă şi către căutarea luminii.Totuşi, recunoaşterea şi scoaterea la lumină a Acest concept ar merita o mai mare aprofundare,propriului SFIDĂTOR este una dintre sarcinile care nu reprezintă scopul prezentului documentar.cele mai importante pe care este chemată să oîndeplinească o fiinţă umană, deoarece Ceea ce este important de subliniat aici este rolulSFIDĂTORUL este Păzitorul Pragului, ceaţa de pe care Vrăjmaşul prin excelenţă din tradiţiastrăbătut pentru a intra pe pământurile nesfârşite ebraică, Satana, îl joacă în expansiuneacare ne aparţin de drept ca fiinţe umane magice Conştiinţei.într- un univers minunat. Vrăjmaşul: O entitate energetică care urmăreşteUnul din principalele scopuri ale prin orice mijloace să ne împiedice înSFIDĂTORULUI, aşa cum ne indică şi numele direcţionarea noastră către lumina conştiinţei.său, este acela de a ne sfida: a ne pune laîncercare capacităţile, voinţa de a urma calea După cum bine se ştie, Satana este cunoscut şi cacătre expansiunea Conştiinţei, în mod neabătut. Diavolul.Ne sfidează, cu scopul de a pune la încercare şi, Însă puţini ştiu că termenul diavol derivă dinapoi, de a face liberă intenţia noastră de a păşi latinescul Diábolus şi din termenul din greacacătre acele realizări maiestuoase care stau în veche Diabolos, adică "Cel care separă".puterea noastră şi care sunt specifice nouă, cafiinţe umane magice şi minunate. Ce separă? Ceea ce nu are nici un sens să fie separat. Atunci când vocile din tine îţi vorbesc despre Ceea ce este stăpânit doar dacă este separat.sfârşit, atunci când mintea îţi spune că ai pierdut, atunci când crezi că este imposibil, şi totuşi continui, Divide et Impera Te ridici în propria spadă şi mai faci un pas, Acolo unde se termină Omul, acolo începe Strategie având ca scop obţinerea unei poziţii Dumnezeu. privilegiate, divizând şi fragmentând forţa de opoziţie în aşa fel încât aceasta să nu se poatăAcest concept al unei forţe opuse care provoacă uni contra unui obiectiv comun.impulsul nostru către conştiinţă poate păreaaparent bizar, dacă nu chiar la limita credibilului, Totuşi, tradiţiile căutării interioare din toatăşi totuşi, acest concept este bine argumentat, lumea par să recunoască în SFIDĂTOR altedescris şi studiat în amănunt în foarte multe scopuri, mai concrete, dincolo de cel mai multtradiţii spirituale de pe acest pământ. abstract despre care am vorbit.De exemplu, într-una din cărţile sacre ale tradiţiei Una dintre responsabilităţile noastre, ca fiinţeesoterice ebraice, Tora, şi în învăţăturile înţelepte umane, este de a cuprinde şi de a realiza cu ochiicuprinse în Cabala, există descrieri complexe ale şi cu Conştiinţa noastră cât din aceasta este real şiscopului şi ale armelor aflate la dispoziţia unei cât o alegorie cu o semnificaţie mult mai vastă.
 7. 7. Dar e bine de ştiut în ce fel învăţăceii pe calea Parazitul:Conştiinţei aparţinând de diferite tradiţii au fostpuşi în gardă de prima confruntare adevărată pe O entitate energetică ce trăieşte şi secare trebuie să o aibă: cea cu proiecţia iluzorie a alimentează pe cheltuiala alteia, fără să dealor. Cea cu SFIDĂTORUL. nimic în schimb.Don Miguel Ruiz e un şaman din tradiţia toltecădin America Centrală. Născut şi crescut într-o Carlos Castaneda este un antropolog care afamilie mexicană de vindecători, mama, aprofundat o altă linie toltecă a cunoaşteriicurrandera şi bunicul, nagual, poartă mai departe esoterice: cea a lui Don Juan Matus.şi răspândeşte în lume cunoaşterea ezotericătoltecă a strămoşilor săi. Don Juan Matus a fost şamanul- ghid, adică nagualul unei linii toltece similare cu cea a luiDon Miguel indică SFIDĂTORUL cu numele de Don Miguel Ruiz, având probabil aceeaşi sursă,Parazitul. dar diferită de aceasta prin multe elemente, cumIată cum, prin cuvintele sale, ne descrie formaţia ar fi, de exemplu, accentul pus pe caleaşi scopul său în Câmpul Conştiinţei umane. luptătorului ca modalitate de realizare personală.În minte creăm Judecătorul, o parte din noi Carlos Castaneda a transcris şi a publicat încare judecă continuu tot ceea ce facem şi nu cărţile sale învăţăturile primite de la Don Juan; şifacem, toate emoţiile pe care le trăim sau nu. în ceea ce priveşte existenţa sa, el a decis săÎn mod normal, Judecătorul ne găseşte vinovaţi transcrie încă ceva care îl priveşte mult maişi noi ne gândim că trebuie să fim pedepsiţi: îndeaproape pe SFIDĂTOR.partea din minte care primeşte judecata şi simte Iată mai exact ce, într-o sinteză a cuvintelor sale.nevoia de pedeapsă este Victima. Şamanii din vechiul Mexic au descoperit cevaVictima este acea parte din noi care spune "Vai transcendental.de mine, nu sunt destul de bun, de puternic, deinteligent. Ce mă fac? Cum pot măcar să Au descoperit că avem un tovarăş care rămâneexperimentez?" cu noi toată viaţa.Judecătorul şi Victima îşi duc existenţa pe Un prădător care iese din adâncurilesistemul nostru de credinţe, adică pe ceea ce cosmosului şi care pune stăpânire pe viaţacredem şi ce nu credem, un sistem care s-a noastră, iar noi suntem prizonierii lui.insinuat în mintea noastră din copilărie, cândcredem tot ceea ce ne spuneau adulţii. Dacă protestăm, ne sufocă protestele.Toltecii numesc acest mecanism Judecător- Dacă intenţionăm să acţionăm independent, nuVictimă sistem de credinţe cu numele de ne permite.Parazitul. Prădătorul are avantaj asupra noastră, pentruMintea umană este bolnavă din cauza unui că noi suntem hrana lui, sursa lui de existenţă.parazit care îi fură energia vitală şi bucuria.Parazitul se transmite ca un virus de la bunic la Prădătorul e cel care a infiltrat în noi sistemelefii şi apoi la noi, care o transmitem copiilor de credinţe, conceptul de bine şi de rău,noştri şi hrana lui constă din emoţiile negative obiceiurile sociale.care provin din frică. El este cel ce ne-a definit speranţele şiParazitul este o creatură alcătuită din energie aşteptările, atât visele de succes, cât şiemoţională şi este vorba de o fiinţă vie. parametrii falimentului.Supravieţuieşte cu emoţiile negative şi se El ne-a dat aviditatea, dorinţa fără limită şihrăneşte cu suferinţă. laşitatea. Don Miguel Ruiz, din cărţile Ne-a făcut să fim fixişti, focalizaţi pe ego şi"Cele patru legăminte" şi "Stăpânirea iubirii" . înclinaţi spre autocomplacere.
 8. 8. Folosindu-se de egoismul nostru, unicul aspect Dacă o consideraţi o entitate invizibilă de-sine-conştient care ne-a mai rămas, prădătorul stătătoare, vă apropiaţi mult de adevăr.creează flăcări de conştiinţă pe care trece apoisă le consume fără scrupule. Este vorba despre corpul de suferinţă emoţională.Prădătorul ne creează probleme inutile, pentrua forţa apariţia acestor flăcări şi astfel, el Fiţi în gardă, pentru a descoperi eventualelesupravieţuieşte, continuând să se hrănească din semne de nefericire din voi, sub orice formă:energia vie a pseudo-preocupărilor noastre. poate fi corpul de suferinţă care se trezeşte.Vechii şamani vedeau prădătorul. Poate lua forma unei iritări, nerăbdări, melancolii, dorinţe de a jigni, mânii, furii,Îl numeau Volador, cel ce zboară, deoarece se depresii, necesităţi de a avea o dramă înmişcă în salturi prin aer. raporturile personale etc.Nu este un spectacol frumos. Corpul de suferinţă vrea să supravieţuiască, ca şi orice altă entitate existentă, şi poateEste o umbră neagră, de o obscuritate supravieţui doar dacă vă face să vă identificaţiimpenetrabilă, care saltă prin aer şi apoi inconştient cu el.coboară pe pământ. Atunci poate pune stăpânire pe voi, poate deveni Carlos Castaneda, voi, şi poate trăi prin voi. "Latura activă a Infinităţii". Trebuie să se hrănească prin voi, şi o va face cu orice experienţă care intră în rezonanţă cu tipulVolador: O entitate energetică care trăieşte şi se său specific de energie, cu orice lucru carehrăneşte pe socoteala alteia, fără a da nimic în poate da naştere la o suferinţă, mânie,schimb. capacitate distructivă, ură, tristeţe, dramă emoţională, violenţă, chiar boală. Durerea se poate hrăni doar cu durere, şi odatăEckhart Tolle este un om contemporan cu noi, ce corpul de suferinţă a pus stăpânire pe voi,născut şi crescut în Europa, care a trecut printr-o aveţi nevoie de altă durere şi deveniţi victimeexperienţă de trezire neaşteptată şi totală. sau persecutori.De fapt, într-o clipă, el a făcut acea manevră care Supravieţuirea sa depinde de identificareapentru mulţi dintre noi necesită ani de practică şi voastră inconştientă cu el, precum şi de fricadisciplină înainte de a putea fi înfruntată: s-a voastră inconştientă de a înfrunta frica cedezidentificat complet de proiecţia iluzorie a trăieşte în voi.realităţii create de Mintea sa superficială şi a atinsstarea de Conştiinţă pură, care este expresia a Eckhart Tolle,ceea ce este el cu adevărat. "Puterea prezentului"Acest proces, care ar putea fi numit o Iluminare,dar care nu poate fi descris în cuvinte, i-a permis, Corpul de suferinţă: o entitate energetică ceprintre altele, să reobserve existenţa fără trăieşte şi se hrăneşte pe socoteala alteia, fără sănumeroasele şi inutilele filtre mentale plasate în dea nimic în schimb.fiinţă de către Mintea superficială.În această stare de observare, el a văzut ceva Reluăm, spunând că tradiţiile căutării interioarefoarte interesant, ceva ce are mult de a face cu din toată lumea, din care am prezentat un mic darSFIDĂTORUL, ceva ce vom prezenta cu semnificativ eşantion, par să indice existenţapropriile lui cuvinte. SFIDĂTORULUI.Durerea acumulată în corpul vostru este un În interiorul câmpului uman de conştiinţăcâmp de energie negativă care vă ocupă trupul poate apărea, exista, creşte şi acţiona o entitateşi mintea. energetică ce ne privează de energie şi care, deci, ne menţine într-o stare de inconştienţă.
 9. 9. Scopul său este acela de a continua să se Ne ia din fericirea noastră.hrănească cu un anumit tip din energianoastră şi, în acelaşi timp, să ne împiedice să Ne ia din bunăstarea noastră.ne expansionăm Conştiinţa, pentru a nu putea Ne ia din pacea noastră.să-i conştientizăm existenţa. Toate stările fiinţei care ne sunt mai apropiate caEvident, a deveni conştienţi de existenţa şi aerul pe care îl respirăm şi care ne sunt cu totulacţiunea acestei entităţi energetice este primul şi accesibile.cel mai important pas.Apoi, va deveni o consecinţă naturală încetarea De aceea, SFIDĂTORUL trebuie să fie înfruntatimediată de a crea hrănire şi susţinere pentru ea. şi transcens.Nemaihrănind-o, ea va deveni din ce în ce maislabă, până când va fi complet reabsorbită şi Nu pentru ceea ce este, ci pentru faptul că netransformată de Conştiinţa noastră. limitează existenţa.Stăpânirea propriei minţi rebele, capricioase, Aceasta este unica şi adevărata provocare pe carevagabonde este Calea către Fericire. trebuie să o înfruntăm în viaţă înainte de a intra şiÎnţeleptul îşi observă continuu propriile a trăi în lumea reală şi de a fi ceea ce suntem cugânduri, care sunt mărunte, înşelătoare şi adevărat.instabile.Aceasta este Calea către Fericire. Totuşi, SFIDĂTORUL se va folosi de orice armă pentru a ne împiedica, pentru că aceasta e în firea Dhammapada sa şi pentru că Infinitul aşa a vrut să fie.Atunci când se petrece această transformare, De aceea, este nevoie de conştiinţă, claritate şi ofiinţa umană încetează să- i permită vocii din hotărâre de nezdruncinat pentru a înfrunta aceastăcapul său care tot dialoghează cu ea însăşi despre provocare.tot felul de prostii iluzorii să fie stăpâna existenţei De aceea, în toate tradiţiile spirituale de pesale, deoarece înţelege că acea voce nu este ceea Pământ, cei care acceptă această provocare suntce este el în realitate. numiţi Războinici.Când are loc această transformare, fiinţa umanăîncetează să asculte o minte care îi pune piedici, olimitează şi o înlănţuie în orice mod, în loc să o Putem să ne răzvrătim şi să spunem NU!susţină şi să o încurajeze, deoarece fiinţa înţelegecă acea minte nu este cine este ea în realitate. Declarând război Parazitului, un război de independenţă, un război pentru dreptul de a neAtunci când se petrece această transformare, folosi mintea şi creierul.fiinţa umană devine liberă. De aceea, în toate tradiţiile şamanisteCă se numeşte Parazit, Volador, Corpul de americane, adepţii se numesc războinici.suferinţă sau Vrăjmaş, nu este ceea ce este ea înrealitate, deoarece nu este de mare folos să ştim Sunt în război împotriva Parazitului cuibărit înaceasta la un nivel intelectual. mintea lor.Ceea ce este cu adevărat folositor este să Aceasta înseamnă cu adevărat să fii unînţelegem şi să vedem cum acţionează, ce arme Războinic.foloseşte, care sunt efectele acţiunii sale în viaţanoastră. Războinicul este cel care luptă împotrivaSă înţelegem că noi suntem, după toate invaziei Parazitului.probabilităţile, prăzi energetice inconştiente. Putem învinge sau pierde, dar nu am cedat fărăŞi, mai ales, să înţelegem că noi, ca fiinţe cu luptă.conştiinţă, suntem fiinţe magice şi puternice care Don Miguel Ruizau toate instrumentele la dispoziţie pentru a-ldemasca şi a- l transforma în aliatul nostru.
 10. 10. 4. Phobos Marea majoritate a oamenilor din societatea modernă de model occidental, care, în fapt, s-a propagat pe tot pământul, vede în semenii săiŢi-ai văzut vreodată Adversarul? toate aceste caracteristici.Phobos îl însoţeşte, ceaţa este peste puterea ta. Nu doar o parte, ci toate. Normal, care este rezultatul combinat, efectulSă înţelegem cine sau ce este SFIDĂTORUL este tuturor acestor caracteristici?o realizare care ne va trezi conştiinţa într-o zi. Unul singur:Acum, să ne concentrăm pe consecinţeleacţiunilor sale, deoarece aceste consecinţe sunt FRICAurma cea mai vizibilă a acţiunii sale în lume. Trăim într-o stare de frică continuă, autoindusă şiAmprentă care nu se poate şterge. ireală.Efectele acţiunilor sale care tulbură. Frica de a pierde lucruri ireale şi inexistente. Aprobarea.În ce mod se manifestă în viaţa noastră acţiunea Reputaţia.SFIDĂTORULUI? Premiul pentru presupusele noastre merite şi indulgenţă pentru lipsurile noastre.– Dialogul interior continuu, confuz, făcut de o Siguranţa.mulţime de voci, muzici, orientat în general cătregânduri negative, distructive, frământări şi Aceasta este urma cel mai incredibil de evidentăpreocupări, în cea mai mare parte ireale. şi totodată de ascunsă a acţiunii SFIDĂTORULUI.– Obicei de a judeca şi de a calcula orice lucru,revolta faţă de orice lucru şi mai ales faţă de noi Avem cu toţii aceleaşi caracteristici, efectul lorînşine. Judecata este de obicei una de inadaptare, este întotdeauna nefericirea, frica şi o slăbiciuneculpabilitate, condamnare, dispreţ. fără nume şi asta nu ne face deloc bănuitori.– Fuga de intensitatea şi disciplina conştient Perfecţiunea unui astfel de scenariu, a uneiîndreptate către acţiuni constructive, cu o asemenea strategii, constă tocmai din faptul că nuproiecţie constantă către un viitor incert, de bănuim că împărtăşim cu toţii aceleaşiobicei, mâine sau luni, a ceva ce am putea sau ar caracteristici până când nu întâlnim pe cinevatrebui să facem acum. O fugă pentru a nu ne care nu le are; şi în ultimii 1500 de ani sau chiartulbura comodităţile. 3000, tocmai aceasta s-a petrecut.– Tendinţa unei derive inerţiale faţă de obiceiuri Fiinţe care se eliberează au existat şi vor existacare în majoritatea cazurilor sunt construite ca o întotdeauna.perpetuare sau fugă de condiţii generatoare desuferinţe şi, în consecinţă, un ataşament Multe dintre ele au urmărit să împărtăşească altoremoţional faţă de ele. fiinţe umane ceea ce au descoperit; totuşi, foarte adesea, mesajul a suferit o filtrare care l-a alterat– Autosabotarea oricărei inspiraţii care ne atât de mult sau chiar l-a pervertit.dăruieşte bucurie şi entuziasm cu tot felul deîndoieli şi frici ireale, generate de dialogul Şi cine a fost autorul?interior şi deci de Mintea superficială, care ne facmai degrabă să gândim decât să acţionăm până Dacă efectele acţiunii SFIDĂTORULUI în viaţacând, în cele din urmă, am vorbit aşa de mult cu noastră sunt frica, nefericirea şi suferinţa, practicnoi înşine încât orice inspiraţie s-a pierdut. toţi, conştient sau nu, vom fi de acord că aceste efecte nu sunt pozitive pentru noi şi ar trebui– Fuga de responsabilitatea personală şi totală a modificate.propriei existenţe prin transferul său sistematic înexteriorul nostru, având drept rezultat gânduri de Însă, atunci, de ce fiinţele umane le acceptăculpabilitate. E vina lui. E vina acestei situaţii. E oricum, în ciuda faptului că ele le poartă cătrevina acestei structuri. nefericire şi suferinţă?
 11. 11. De ce mesajul transmis în toate epocile nu a fost Voladore sunt eficienţi şi organizaţi.ascultat niciodată de cei mulţi, ci, din contră, a Pentru a ne menţine supuşi, slabi şi docili, s-aufost mereu combătut şi denigrat? implicat într-o operaţiune uimitoare. Ne-au dat mintea lor.Pentru că, de obicei, nu-şi amintesc că modelele Vezi, mintea unui Volador nu are rivali.de nefericire şi suferinţă care perpetuează în viaţa Când îşi propune ceva, nu poate decât să fie înlor au fost trăite chiar de ei printr-o condiţionare acord cu ea însăşi şi să creadă că a făcut cevacare începe chiar de când s-au născut, mai mult, merituos.nu au auzit de modele diferite sau, dacă le Mintea unui Volador îţi va spune că tot ce îţiîntâlnesc, nu le cred. spun eu nu sunt decât prostii şi, de aceea, ea va coincide cu afirmaţia sa, "sigur că sunt prostii".Însă motivul cel mai important pentru care În felul acesta ne învinge.persistăm în nefericire, capodopera acţiunii Carlos CastanedaSFIDĂTORULUI, constă în modul în care noi,fiinţele umane, interacţionăm cu Realitatea. Astfel, realitatea nu va face altceva decât să seFiinţele umane filtrează toată realitatea prin conformeze credinţei lor, pentru că aceasta estecâmpul lor mental şi emoţional, iar acest filtru le una dintre legile uimitorului nostru univers.creează o imagine interioară a realităţii la care Pe când intra [Iisus] în Capernaum, s-aapoi se conformează, pentru a le confirma apropiat de El un sutaş, rugându-L,percepţiile. Şi zicând: Doamne, sluga mea zace în casă,Ce a făcut, deci, SFIDĂTORUL? slăbănog, chinuindu-se cumplit. Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca.A intervenit pentru a manipula în avantajul său Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nuacea parte a minţii pe care am pus-o să controleze sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ciacea activitate. numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea. Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am subSFIDĂTORUL şi-a asumat controlul Minţii mine ostaşi şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce;superficiale. şi celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele: FăNu este posibil să schimbi până acolo unde aceasta, şi face.Mintea superficială ne guvernează viaţa, deoarece Auzind, Iisus S-a minunat şi a zis celor ceaceasta nu este expresia a ceea ce suntem de fapt, veneau după El: Adevărat grăiesc vouă: laci "portavocea" SFIDĂTORULUI. nimeni, în Israel, n-am găsit atâta credinţă.De aceea, dialogul interior este obsesiv orientat Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te, fie ţie după cumcătre "castrarea" noastră în loc să fie către ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasulîmplinirea noastră. acela. Matei 8:5-13De aceea, orice ajunge în câmpul nostru deconştiinţă este filtrat inconştient de Minteasuperficială, este eliminat sau nehrănit până la Dar atunci, cum e posibil să te transformi?completa sa dispariţie, dacă are o cât de mică Cine nu încetează sau nu a încetat să alimentezelegătură cu o Trezire interioară. fie şi doar una dintre caracteristicile acestea şiDe aceea, toate documentele, asemenea acestuia este mai mult sau mai puţin conştient de ele, sede faţă, cărţile despre căutarea interioară, eliberează deja din încleştarea SFIDĂTORULUI.întâlnirea cu o fiinţă conştientă, vor fi ţinute Dar înainte de a continua, este momentul săîntotdeauna cât mai la distanţă, cu dubii, critici şi demascăm una dintre armele cele mai puterniceindiferenţă din partea celor care nu sunt pregătiţi. de care dispune pentru a ne menţine sub controlulMintea superficială va filtra realitatea lor printr- său.un dialog interior condiţionat iar oamenii vordialoga cu ei înşişi spunând că sunt toate prostii, Este momentul să demascăm modul de filtrare afapte inexistente fără nici un fundament ştiinţific, realităţii de care se foloseşte pentru a rămâne lazvonuri ridicole etc., până ce-ţi vor da dreptate în comandă.dialogul lor interior.
 12. 12. 5. Deimos este recompus în creierul nostru şi interpretat de Mintea superficială astfel încât să construiască imaginea Realităţii pe care noi o folosim pentru aŢi-ai văzut vreodată Adversarul? interacţiona cu ea.Deimos este săgeata sa, scântei în noapteaSufletului Inconvenientul este faptul că nu Mintea superficială ar trebui să facă această interpretare, ci cea Profundă, având-o pe cea superficială caCe este Realitatea? ajutor.Mulţi dintre noi, practic, aproape toţi, am Deoarece unul din scopurile Minţii Profunde esterăspunde că realitatea este ceea ce putem vedea şi chiar acesta: interpretarea Realităţii printr-unatinge, experimenta, într-o manieră independentă punct de vedere fluid şi armonios cu energia carede fiinţa umană care interacţionează cu ea. a lovit câmpul nostru de Conştiinţă.Un scaun este un scaun pentru toţi şi el există Mintea superficială este un dar minunat: areindependent de cine îl observă. scopul de a ajuta şi de a susţine Mintea Profundă, făcându-i, de exemplu, accesibile informaţiiAcesta este modul în care fiinţa umană concepe legate de experienţele trecute cu scopul de a nerealitatea: unică, stabilă, împărtăşită de toţi în proteja sau traducând intuiţii şi gânduri proveniteacelaşi fel, externă ei, independentă de evaluările din planurile superioare ale conştiinţei însale, neinfluenţabilă decât printr-o acţiune care construcţii verbale, în planuri şi proiecte precise,implică o modificare concretă, deci perceptibilă, a chiar şi prin scris, calcule şi analize matematice,ordinii sau a organizării elementelor din care este care sunt instrumentele adecvate aflate laconstituită. dispoziţia sa.Ceea ce poate fi experimentat în orice moment de Concepte pe care le găsim exprimate de exempluoricine în acelaşi fel, prin intermediul celor cinci şi în învăţăturile din Cabala ebraică.simţuri, este Realitatea. Ce se petrece, în schimb?Tot restul nu există. Mintea superficială se interpune şi îndeplineşte oAcesta este exact modul în care închisoarea sarcină care nu- i aparţine şi pe care nici nu oiluzorie a fiinţelor umane este construită şi poate îndeplini: interpretarea percepţiei asuprasusţinută până când devine o carceră aparent de Realităţii.nescăpat. Aşadar, cum este asamblată Realitatea?Nu intrăm în detalii vizavi de această afirmaţie,pentru că ar trece dincolo de limitele prezentului Prin Mintea superficială, sigur, dar mai ales prindocumentar. instrumentul folosit în mod obişnuit de Mintea superficială atunci când nu se află la comandă:Vom vorbi, în schimb, de mecanismele de creare dialogul interior condiţionat.a modelului de realitate împărtăşit de majoritateadintre noi. Îndată ce dialogul interior condiţionat, cu o viteză impresionantă, interpretează Realitatea, oŞi cum SFIDĂTORUL, printr-o capodoperă de transformă după o schemă foarte simplă.strategie, se foloseşte de el în avantajul său. Dacă ceea ce asamblează este o repetiţie a uneiCreierul nostru, dar, în general, tot corpul, este experienţe trecute, caută o experienţă similară înlovit constant de un flux de informaţii venind din baza sa de date, şi când o găseşte, îi ataşeazăexterior, indiferent ce înseamnă acest "exterior". eticheta corespunzătoare.Potrivit modelului nostru obişnuit de percepere a Un scaun. Ah, da, un scaun ca alte milioane deRealităţii, model învăţat şi practicat de mulţi ani scaune pe care le-am mai văzut.cu atâta insistenţă încât l-am transformat într-unproces automat, această percepţie este filtrată şi Un bărbat cu pălărie? Ah, da, un bărbat rău şielaborată în timp real de cele cinci simţuri, într-o grosolan.magnifică şi armonioasă simfonie, iar rezultatul
 13. 13. Dacă ceea ce asamblează nu este o repetiţie a unei Acest flux neinteligibil de cuvinte interioareexperienţe trecute, căile posibile sunt două: dacă reprezintă vocea SFIDĂTORULUI.este interpretată ca o ameninţare puternică lastabilitatea structurilor interioare de interpretare şi Toată mintea noastră e o ceaţă pe care toltecii oconstruire a ceea ce este cunoscut, sau dacă iese numesc Mitote.din limitele a ceea ce este considerat posibil, este Mintea este un vis în care mii de oameni vorbescîndepărtat, suspendat sau anulat. în acelaşi timp şi niciunul nu înţelege ceea ceDacă nu este interpretat ca o ameninţare sau ca spun ceilalţi.ceva imposibil, este modificat pentru a se potrivi Aceasta este condiţia minţii umane: un marecu un model similar din trecut. mitote, în care e imposibil să vezi cine suntem cu adevărat.Partea cea mai dificilă pe calea străbătută de unRăzboinic este să înţeleagă că Lumea este o În India, mitote se numeşte Maya, caresenzaţie. înseamnă iluzie. John Michael Abelar Este vorba de faptul că personalitatea areUn scaun nu e doar un scaun. conştiinţa propriei sale existenţe.Orice scaun e un miracol, un dans molecular delumină, însă Mintea superficială nu va putea Tot ceea ce credeţi despre voi înşivă şi despreniciodată să vadă aceasta, pentru că, pur şi Lume, toate conceptele şi programele pe care lesimplu, nu e făcută pentru asta. aveţi în minte alcătuiesc Mitote.Un scaun devine doar un scaun atunci când Nu putem să vedem ceea ce suntem cu adevărat.Mintea superficială l-a interpretat şi l-a catalogatdrept "scaun", obiect cunoscut şi neameninţător Nu reuşim să vedem că nu suntem liberi.cel puţin până când cineva nu se hotărăşte să-i Don Miguel Ruizdea cu el în cap.Dar cine a pus Mintea superficială într- un rol care Cu alte cuvinte, aceste multe voci care par să aibă o viaţă proprie şi care alternează pe tărâmulnu- i aparţinea? interpretării noastre asupra Realităţii, acestNoi, bineînţeles, deoarece întotdeauna noi suntem conglomerat de stimuli, voci, pulsiuni, preferinţe,cei care decidem. aversiuni, reprezintă SFIDĂTORUL în aspectulDoar că am decis într-o manieră forţată şi fără o său cel mai evident.evaluare justă şi conştientă.Am luat această decizie prin presiunea la care Un moment, şi o voce ne împinge într-o anumităsuntem supuşi încă de la naştere. direcţie.Astfel este făcută interpretarea Realităţii de către După 5 secunde trecem la altă idee.Mintea superficială, prin intermediul dialogului După 10 secunde vedem un prieten şi sunteminterior, şi aici intră în acţiune SFIDĂTORUL. fericiţi.În general, dialogul interior este neîncetat activ şi După 15 secunde abia aşteptăm să ne despărţim.focalizat pe prostiile asociative care îl menţin înfuncţiune, ca pe un radio: "trebuie să-mi găsesc Interpretând fără motiv Realitatea tăcută doarmătuşa din Nebraska; ah, munţii din Nebraska; pentru a urma capriciile unui vârtej de voci dinfrumoasă mai e zăpada; oricum, ar trebui să cap în loc să ne centrăm din ce în ce mai mult înorganizez următoarea săptămână albă deoarece nucleul interior care ne aparţine cu adevărat,e timpul; trebuie să cumpăr schiuri noi; ah, da, îngrijindu- l şi făcându- l să crească din ce în ce înmagazinul acela din centru..." şi tot aşa, din putere şi autoritate, continuăm să rătăcim de la oprostie în prostie, toată existenţa noastră. interpretare la alta, crezând că suntem fericiţi sau trişti sau liberi, doar pentru că o voce din capulAcest flux neinteligibil, făcut din multe voci care nostru spune când fericire, când tristeţe, cândvorbesc una cu alta şi chiar se ceartă este chiar libertate şi noi o credem, ca nişte păpuşi trase deunul dintre instrumentele principale de control ale fire invizibile.conştiinţei noastre folosit de către SFIDĂTOR.
 14. 14. Divide et Impera – Strategie având ca scop Un scenariu care poate fi teribil de înşelător, acelaobţinerea unei poziţii privilegiate, divizând şi de a fi crezut ani de zile că suntem ce nu suntem,fragmentând forţa de opoziţie în aşa fel încât de fapt; această conştientizare coincide adesea cuaceasta să nu se poată uni contra unui obiectiv intrarea în ceea ce mulţi cercetători numesccomun. Noaptea Sufletului.Iată de ce putem spune că SFIDĂTORUL a luat Fulgere de groază ne zguduie câmpul interior,controlul asupra Minţii Superficiale şi o foloseşte atunci când structurile pe care am ridicatîn propriul său avantaj. realitatea, şi pe care le credeam aşa de stabile,O suprasolicită şi o împiedică să se liniştească, intangibile şi nemuritoare se cutremurăastfel încât să-şi asigure controlul asupra fiinţei ameninţător sub rafalele Adevărului.umane inconştiente, care este victima sa datorită Totuşi, nu e nimic de care chiar să ne temem.miilor de voci din care e alcătuită. Conştientizarea faptului că instrumentul cu careMintea superficială nu este mai puternică decâtMintea Profundă; e ca şi cum ai spune că mâna interpretăm în general realitatea, adică Mintea Superficială, nu acţionează sub controlul nostrudreaptă e mai puternică decât stânga. conştient este folositoare, fără îndoială, însă maiPur şi simplu, noi folosim Mintea Superficială este şi un altul.într- un mod neadecvat iar Mintea Profundă este, Există un alt instrument, corelat cu acest mod deastfel, sufocată de mecanismele zgomotoase şi a interpreta Realitatea pe care îl foloseştenecontrolate ale unei Minţii Superficiale supra- SFIDĂTORUL pentru a-şi perpetua prezenţa înfolosite. noi; un instrument care este esenţial să fieTotuşi, este bine să clarificăm un lucru. cunoscut, deoarece este şi instrumentul care, dezactivat, declanşează şi accelerează scădereaSFIDĂTORUL nu poate face nimic în faţa influenţei SFIDĂTORULUI ca forţă deConştiinţei. contrapunere şi transformarea lui într-o forţă aliată nouă.El reuşeşte în intenţia sa de a pune stăpânire peMintea Superficială a unei fiinţe umane deoarece Multe tradiţii spirituale ne arată că acesta esteaceasta nu ştie ce se petrece şi, deci, nu-l poate instrumentul principal cu ajutorul căruiaîmpiedica. Sfidătorul se hrăneşte cu energia noastră, ca un Parazit.În practică, SFIDĂTORUL ia controlul asupraMinţii Superficiale de obicei în primii ani ai Şi dacă aceasta este modul principal prin care seexistenţei sale şi, cu timpul, fiinţa umană hrăneşte, ce se va petrece dacă îl dezactivăm?respectivă ajunge rapid să creadă că ea este ceeace Mintea Superficială îi spune să fie, adică, ea Vorbim despre un automatism foarte simplu,crede că este SFIDĂTORUL. creat de corp in uniune cu mintea, care îi conduce cercul vicios şi auto- hrănitor care se declanşeazăCum este posibil, aşadar, să te eliberezi de ceva între dialogul interior şi emoţii.ce nu ştii că ai?Cum e posibil să te eliberezi de ceva ce crezi căeşti? Când mintea se opune Vieţii, se ivesc gândurile.Mulţi oameni sunt într-atât de prizonieri ai Când ceva începe să fie în conflict cu o părere apropriei lor minţi, încât frumuseţea Naturii ego-ului, se declanşează tumultul emoţiilor.chiar nu există pentru ei.Ar putea spune, "Ce floare frumoasă!", dar estevorba doar de o etichetă mentală automată.Pentru că nu sunt liniştiţi, nu sunt prezenţi, nuvăd cu adevărat floarea, nu îi percep esenţa,sacralitatea, tot aşa cum nu se cunosc pe eiînşişi, nu-şi percep propria esenţă, propriasacralitate. Eckhart Tolle
 15. 15. 6. Adve rsarul are faţa acoperită. A ta. Modificarea echilibrului chimic din corpul nostru produce instantaneu o senzaţie pe care noi o numim emoţie, agitaţie ce intervine pentru a da o semnificaţie, pentru a interpreta emoţia pe care oEmoţiile sunt o componentă foarte importantă a simţim.mecanismului de răspuns al câmpului energetic Evident, modelele care au fost inserate în minteauman la stimulii şi la percepţiile pe care le căreia i-am dat sarcina de a interpreta Realitatea,primeşte din mediul înconjurător. adică, în marea majoritate a cazurilor, MinteaO emoţie, după cum putem mărturisi şi testa superficială.fiecare din noi, produce efecte imediate în corpulnostru fizic şi ea este capabilă să modifice Dacă noi nu am da un nume la ceea ce simţim,aproape instantaneu răspunsul nostru emoţia ar rămâne doar o senzaţie percepută încomportamental, care se adaptează rapid către corp care ar apărea, ar avea un vârf şi apoi s-ardirecţia cea mai cunoscută şi experimentată diminua până la completa dispariţie.capabilă să ne readucă în echilibru întregul nostrusistem energetic. Să fie frica cea care vă împiedică să faceţi o acţiune?Dar cum se naşte o emoţie? În această situaţie, trebuie să vă recunoaşteţiO emoţie este în esenţă o modificare a frica, să o observaţi, să-i acordaţi atenţie, să fiţiechilibrului corporal care se produce prin crearea cu totul prezenţi în faţa ei.şi eliberarea de hormoni şi neuro-transmiţători în Făcând astfel, veţi rupe legătura dintre frică şidiferitele sisteme de legătură ale corpului nostru. gândul vostru. Nu lăsaţi ca frica să ţâşnească din minteaAceastă modificare, această stimulare, este voastră.imediat depistată de mecanismele noastre de Eckhart Tollepercepţie şi este apoi interpretată ca un răspuns lao situaţie externă specifică care a provocat în noi Elementul-cheie, simplu dar în acelaşi timpo astfel de reacţie. extrem de important al acestui mecanism constă în faptul că mecanismul de creare a emoţiilor este emoţie = lat. EMOTIONEM bidirecţional. de la EMOTUS p.p. de la EMOVERE – a duce afară, a muta, a Emoţiile pot fi create şi în absenţa unui stimul scoate; extern real, folosindu-ne de capacitatea şi de la: care adaugă forţă acţiunii exprimate de noastră imaginativă şi atenţia asupra a ceva ce cuvântul cu care e unită, are rol de catalizator. şi MOVERE, a agita, a mişca. Dacă activăm o imagine interioară cu rol deDe exemplu, percepţia unui tigru în libertate, a catalizator şi o menţinem suficient de mult,unui tigru la câţiva metri de noi, va provoca în noi corpul fizic va fi cuprins de emoţia asociată cu eaeliberarea unui hormon binecunoscut de toţi: ca şi cum chiar s-ar petrece ceea ce este în aceastăadrenalina; această eliberare va determina o imagine [vezi filmul documentar, 01:22:20].interpretare din partea mecanismului nostru depercepţie care va asocia senzaţia respectivă cu o Dacă ascultăm muzică relaxantă şi ne imaginămschemă foarte precisă, care se numeşte Frică. că suntem întinşi relaxaţi pe o pajişte, corpul va începe să producă hormoni şi neuro-transmiţătoriFrica este un mare vârtej. care sunt reacţie la acest scenariu, chiar dacă stămFace ca frigul să fie mai frig, întunericul mai pe un scaun incomod, într-un subsol.întuneric. Oricine înţelege şi ştie cu certitudine că acestÎnsă las-o să se ridice, şi va dispărea. mecanism funcţionează, deoarece sigur l-a practicat nu o dată în viaţă, în cele mai diferite Obi-Wan Kenobi situaţii.O emoţie nu este, deci, altceva decât o senzaţie în În acest comportament uman normal, automat,corp pe care noi o percepem ca răspuns la un simplu, se află una dintre capodoperele tactice aleeveniment care a lovit Câmpul Conştiinţei SFIDĂTORULUI, prin care el se perpetuează penoastre. el şi controlul lui asupra noastră.
 16. 16. Într-un mod pe care, poate, deja începeţi să-l Prinsă inconştient în tot acest mecanism, o fiinţăintuiţi. umană nu face altceva decât să perpetueze scheme de comportament dobândite, care nu auAşa cum am văzut, cea mai mare parte a nicio legătură cu cea ce este ea cu adevărat.oamenilor folosesc Mintea Superficială caelement de interpretare a percepţiilor sale, într-o Hrănind scheme de gândire ireale şi fără niciomanieră înnăscută, automată şi inconştientă. legătură cu adevărata sa esenţă, ea dă naştere la emoţii care, în loc să o susţină şi să o facă fericită,Mecanismul de control al generării şi controlului îl hrănesc şi îl susţin exclusiv pe SFIDĂTOR şi oemoţiilor este, deci, administrat de Mintea sug de energie şi forţă vitală, constructivă şiSuperficială, deoarece ea a fost pusă în mod pozitivă.inconştient la cârma interpretării percepţiilor. Urmărind Mintea Superficială, alcătuită din miiMintea Superficială se află în general sub de voci care nu sunt ale sale, acţionează în lumecontrolul SFIDĂTORULUI. trăind o viaţă care nu este a sa, comportându-seAdică e focalizată pe scheme de gândire foarte aşa cum nu este în realitate, fiind la cheremulprecise, aşa cum am văzut deja. SFIDĂTORULUI, fără să aibă nici cea mai mică bănuială.Aceste scheme de gândire produc în modinvariabil emoţii. De exemplu, atunci când aveţi o stare proastă şi începeţi să vă identificaţi cu o schemă mentalăEmoţii care saturează Pământul şi locuitorii săi de negativă şi să vă gândiţi la cât de groaznică emii de ani; emoţii care au ca singur scop viaţa voastră, gândul vostru s-a aliniat la Corpulperpetuarea prezenţei SFIDĂTORULUI în de Suferinţă iar voi aţi devenit inconştienţi şiinteriorul câmpului Conştiinţei noastre; emoţii vulnerabili la atacul lui.care se bazează pe presupuneri ireale care nu aunicio legătură cu bunăstarea noastră şi cu ceea ce Inconştienţi, adică identificaţi cu o schemăsuntem cu adevărat; emoţii care sunt toate mentală sau emoţională, cu o totală absenţă acorelate cu o singură emoţie fundamentală: Frica. Observatorului Tăcut. Eckhart TolleNeliniştea ta nu e altceva decât nelinişteaVolador-ului mereu temător că stratagema sa va Declanşarea şi consolidarea inconştientă afi descoperită şi îl va fi refuzată hrănirea. cercului vicios dialog interior – emoţie este, prinPrin mintea care, de fapt, e a lor, Voladores se urmare, arma principală la dispoziţiastrecoară în viaţa oamenilor după cum le SFIDĂTORULUI în acţiunea sa de slăbire aconvine, garantându-şi un anumit nivel de Câmpului nostru de Conştiinţă.siguranţă care le va domoli frica. Să vedem mai în detaliu acest proces, pentru a Carlos Castaneda putea deveni din ce în ce mai conştienţi de cât de abil suntem manipulaţi.În ce mod produce Mintea Superficială acesteemoţii care sunt combustibil pentru SFIDĂTOR? Un proces pe care îl vom numi Spirala de Slăbire a Puterii.Generând prin dialogul interior condiţionatscheme de gândire care se încarcă progresiv cuemoţii prin acest continuu dialog interior. Un Războinic are controlul.Aceasta este arma principală de control şi de atac Nu asupra altor oameni, ci asupra propriilora SFIDĂTORULUI pentru Câmpul uman al sale emoţii.Conştiinţei.Este poate singura sa posibilitate de a ne amăgi să El nu le reprimă, ci le exprimă.creăm ceva avantajos exclusiv pentru el: neadoarme prin supraalimentare şi folosirea Fără frică, însă doar la momentul potrivit.condiţionată a Minţii Superficiale pentru a accedela Câmpul Conştiinţei noastre, a- l manipula în Don Miguel Ruizinteresul său, făcându- ne să credem că noi suntemel.
 17. 17. 7. Spirala de Slăbire a Puterii Aceasta arată că există un puternic ataşament emoţional legat de satisfacerea unui obicei şi,Totul începe de la un gând care apare în Câmpul deci, că obiceiul respectiv se află sub controlulConştiinţei noastre. SFIDĂTORULUI.La început, acest gând este în esenţă o imagine, o În realitate, aproape toate obiceiurile noastrelumină vie, care nu e însoţită de niciun cuvânt, generează ataşamente emoţionale corelate cudeoarece se naşte acolo unde cuvintele nu au satisfacerea lor; putem spune, deci, că majoritateanicio importanţă. obiceiurilor noastre se află sub controlul SFIDĂTORULUI.Este un gând/imagine având o putere enormă,deoarece este declanşatorul unei creaţii, un gând Mulţi oameni se folosesc de alcool, droguri, sex,care denotă o realitate posibilă pe care am putea mâncare, muncă, TV, şi chiar fac tot felul dealege să o manifestăm sau nu, dacă am şti că e achiziţii pe post de anestezice într-o tentativăposibil. inconştientă de a-şi elimina nemulţumirile de fond.Ceea ce facem, în schimb, fructul unei cunoaşteri Când se petrece asta, o activitate care ar putea fisuperficiale sau inexistente a fenomenului, este să foarte plăcută dacă este realizată cu moderaţieaderăm instantaneu, ca nişte automate devine o situaţie obsesivă sau de dependenţă şicondiţionate. ceea ce rezultă de aici este o uşurare de foarte scurtă durată a simptomelor.Până când nu intervenim să facem lumină înConştiinţa noastră, generarea acestor foarte Eckhart Tolleputernice gânduri/imagine este involuntară,inconştientă şi focalizată pe repetiţia şi Întreruperea obiceiurilor este un mod de aînrădăcinarea experienţelor faţă de care se învăţa noi modalităţi de a percepe lumea şi oferăgenerează sau s-a activat deja un puternic un indiciu conţinând incredibile posibilităţi deataşament emoţional. acţiune. John Michael AbelarAceste experienţe vor deveni obiceiuri,obiceiurile vor deveni apoi toxico-dependenţe După ce SFIDĂTORUL a generat în noi unemoţionale, adică suportul primar al gând/imagine care să creeze o realitate favorabilăSFIDĂTORULUI şi unul din elementele esenţiale lui, se declanşează Spirala de Slăbire a Puterii.responsabile de slăbirea noastră energetică şivitală. Mintea superficială interceptează acest gând si acţionează pentru a- l manifesta prin intermediulAşadar, până când nu intervenim să facem lumină dialogului interior condiţionat care îl va justifica,în conştiinţa noastră, aproape tot ceea ce numim îl va încuraja, îl va susţine, va pune în el întreagaacţiuni şi creaţii libere se află sub controlul sa forţă de focalizare; adică, se va fixa pe acestSFIDĂTORULUI. gând, un comportament foarte simplu de descoperit în noi înşine dar şi la alţii care, aşa Un pas obişnuit, şi dorinţa poate fi reală. cum spunem de obicei, "au o fixaţie pe ceva". Încă un pas neglijent, şi realul poate deveni obicei. Focalizarea Minţii superficiale, aşa cum am Încă un pas din inerţie şi obiceiul poate fi văzut, poate produce un fenomen de o foarte mare fluviul de noroi. importanţă: generarea de emoţii corespondente Vârful piciorului fără memorie, şi fluviul cade acestei focalizări. în Abis. Astfel, o focalizare continuă a Minţii superficialeDescoperirea unei toxico-dependenţe emoţionale pe un gând/imagine declanşatoare va determina,având rădăcinile într-un obicei este simplă: dacă mai devreme sau mai târziu, generarea de emoţiise observă că opune rezistenţă la satisfacerea sa care, la rândul lor, vor alimenta din nou, cu osau la apariţia posibilităţii de a nu fi satisfăcută de nouă încărcătură energetică, focalizarea Minţiio altă persoană, reacţia este întotdeauna aceeaşi: superficiale pe acest gând/imagine, ca şi cumtensiune, nervozitate, neînţelegere necontrolată aceste emoţii ar fi confirmarea şi combustibilulajungând până la ieşiri pline de furie. ulterior al acestei focalizări.
 18. 18. În acest fel, Spirala de Slăbire a Puterii va încărca Situaţia de viaţă pe care o vom examina se referăgândul/imagine cu atâta energie emoţională încât la consumul excesiv de băuturi alcoolice.va impune efectiv tuturor oamenilor care oexperimentează acţiunea sau acţiunile care duc la Iată-ne prinşi de activităţile noastre zilnice, relativmanifestarea sa. liniştiţi fără alte preocupări.Cercul se închide. Pe neaşteptate, fără nicio atenţionare sau motiv, un gând/imagine apare în Câmpul ConştiinţeiGândul/imagine este manifestat. noastre.Acesta este modul simplu, linear, prin care Un gând/imagine corelat cu consumul uneiSFIDĂTORUL ne manipulează ca pe nişte băuturi alcoolice.păpuşi. Mintea Superficială se declanşează şi prinde acestAcesta este modul prin care ne distrugem, mai gând.mult sau mai puţin conştient, existenţa. Dialogul nostru interior condiţionat, lipsit deÎnsă, atenţie! Acesta este şi modul simplu, linear, control, căruia îl acordăm toată încrederea, ca şiprin care putem construi o viaţă minunată. cum noi am fi acele voci, începe să repete fraze precum:Unica diferenţă constă în alegereagândurilor/imagini declanşatoare. "Parc-aş bea un păhărel" "Da, chiar merit un păhărel",Ori le alegem noi, ori le inoculează "Chiar am nevoie de un păhărel",SFIDĂTORUL. consimţind împreună cu ea că într-adevăr aşa esteProcesul care trebuie urmat este acelaşi. cum tot repetă ea.Totuşi, în cazul în care gândurile/imagine Acest dialog interior condiţionat generează rapiddeclanşatoare sunt viziunile noastre libere şi o emoţie, un fel de anticipare a băutului unuiconştiente, Spirala Slăbirii Puterii devine păhărel şi cum ne vom simţi bine când îl vomSpirala Puterii. bea, dar şi după aceea.Este nevoie de curaj, de mult curaj, pentru a Strict d.p.d.v. al percepţiei, această emoţie nu esteîncepe în mod deliberat eliminarea credinţelor altceva decât o senzaţie difuzată în corpul nostru,care ne fac să suferim. ca o mâncărime, un curent.Poate nu credeţi că aveţi puterea să vă creaţi Dar când Mintea superficială o interceptează, opropria realitate, însă, dacă acceptaţi ideea, transformă pentru folosul şi consumulputeţi cu adevărat crea o realitate diferită de cea SFIDĂTORULUI în energie emoţională, adicăcare vă face să suferiţi. într-o senzaţie căreia i-a fost atribuită o etichetă Don Miguel Ruiz care nu face altceva decât să alimenteze ulterior dialogul nostru interior referitor la "presupusa"Pentru a face şi mai clar acest proces, iată un noastră necesitate de a bea ceva.exemplu de cum funcţionează el într-o situaţie deviaţă concretă prin care, din păcate, mulţi dintre La un anumit punct, aceasta va fi încărcăturanoi trecem zilnic. emoţională care se va agăţa de gândul/imagine de a bea alcool, că nu ne vom putea abţine să turnămEste o situaţie exemplificativă, ca atâtea altele pe şi să bem un păhărel, liniştind acest curentcare le-am putea găsi în viaţa noastră omenească. emoţional şi simţindu- ne la început mai bine,O situaţie care ne arată, uneori cu brutalitate, un aparent mai liniştiţi.principiu abstract care prinde viaţă: Însă nu va trece mult timp, şi de obicei va treceOrice activitate umană încărcată cu energie puţin, înainte ca această stare de linişte să fie dinemoţională de ataşament faţă de realizarea ei nou alterată de o necesitate emoţională generatăeste ghidată de SFIDĂTOR strict pentru de un gând/imagine inconştient de acelaşi tip şiavantajul său. aşa mai departe, pentru zile, luni, ani de disipare energetică în van.
 19. 19. Atunci facem eforturi să obţinem bunuri, bani, Ar trebui atunci să ne lipsim de tot pentru a nusucces, putere, recunoaştere sau o relaţie cădea în capcana SFIDĂTORULUI?afectivă specială, mai ales pentru a ne simţi maibine cu noi înşine, a ne simţi mai împliniţi. Nimic mai prostesc.Şi descoperim că golul este tot acolo şi că e fără Lumea este minunată, şi plină de experienţe carefund. merită trăite.Atunci chiar că avem probleme, deoarece nu ne Ceea ce ar trebui să facem este să încetăm să maimai putem iluziona. creăm ataşament emoţional faţă de realizarea acţiunilor noastre, indiferent care ar fi acestea.Bine, se poate totuşi asta, dar totul devine maidificil... Lipsite de ataşament emoţional la realizarea lor, Eckhart Tolle acţiunile nu mai generează dependenţe, iar SFIDĂTORUL îşi va vedea tăiată principala,Toxico-dependenţele emoţionale ca aceasta, şi dacă nu unica sursă de susţinere energetică pesunt multe la număr şi nu e nevoie să le care o foloseşte pentru a se perpetua pe sineprezentăm aici, pot deveni mult mai greu de însuşi în defavoarea noastră, ca un parazit.depăşit, deoarece cantitatea emoţională implicată Când o acţiune este lipsită de ataşamentîn ele înceţoşează profund conştiinţa celui care emoţional la realizarea ei, experienţa esteeste victimă, mai ales în momentele în care suntdeclanşate. transcensă.Mai mult, satisfacerea repetată în timp a acestor Nu mai este important când, cum şi de ce se face. Pot trece ani înainte de a o experimenta din noutoxico-dependenţe emoţionale va altera în mod sau doar minute.inevitabil şi echilibrul corpului fizic, care vadezvolta din ce în ce mai mulţi receptori ai Nu se mai simte nicio lipsă, nicio nevoie de a reveni la ea.substanţelor pe care le primeşte în circuitul său în Dacă există posibilitatea, ea este experimentată.detrimentul altora, pe care le primeşte mai puţin Dacă nu există posibilitatea, pur şi simplu nusau deloc, şi pe care ar trebui să le primească există posibilitatea.aproape zilnic pentru vitalitatea şi bunăstarea sa. Nu mai există dorinţa de a o realiza; nu mai existăAstfel, toxico-dependenţa emoţională devine şi nici obsesia şi nici suferinţa în cazul lipsei ei.fizică. Totuşi, exact în acest punct avem parte de ceaŞi în acel punct fiind, chiar ne-ar fi greu să neeliberăm. mai mare bucurie a experienţei în sine. Doar în acest punct am putea stabili cu luciditateÎn momentele de linişte, va părea că putem să-ifacem faţă fără probleme – dar va fi o fantasmă dacă experienţa chiar ne foloseşte sau nu.iluzorie şi evanescentă. Lipsiţi de "echipamentul" emoţional care avea drept singur scop să- l hrănească pe SFIDĂTOR şiCând se declanşează, devine un demon, care ne să ne slăbească pe noi, vom gusta din plinsolicită întreaga atenţie şi energie. experienţa ori de câte ori vom trece prin ea,Apoi ne lasă epuizaţi, goliţi, doar pentru a se tocmai pentru că vom aprecia impermanenţa sa,întoarce după un timp pentru a ne cere din nou calitatea sa, adevăratul său aport energetic cu ochitributul de energie. senini şi lucizi.Un demon. Starea interioară ce îşi are sursa în transcenderea unei experienţe este unul dintre pilonii integrităţiiÎn serviciul SFIDĂTORULUI. noastre.Nici eu, nici tu nu putem face nimic, dacă nu ne Multe tradiţii spirituale numesc această stareexercităm auto-disciplina până când nu Detaşare.devenim de neatins. John Michael Abelar Detaşarea este echilibrul subtil şi conştient între a nu nega nimic şi a nu abandona nimic.

×