Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El cicle urbà de l’aigua natuss

347 views

Published on

És el treball de síntesi fet per la Maria Costa, l'Aina Val i Pau Gonzalvo. Aquest treball explica el cicle que fa l'aigua per la ciutat fins arribar a les nostres aixetes.

Published in: Travel, Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El cicle urbà de l’aigua natuss

  1. 1. EL CICLE URBÀ DE L’AIGUA<br />Pau Gonzalvo<br />Maria Costa<br />Aina Val<br />
  2. 2. ÍNDEX<br />Embassament ....................................... 3<br />Potabilitzadora ..................................... 4<br />Bombament ......................................... 5<br />Reutilitzar ............................................. 6<br />Reciclatge ............................................. 7<br />Perjudicar ............................................. 8<br />
  3. 3. EMBASSAMENT<br /> Un embassament és l'acumulació d’aigua produïda per una obstrucció en el jaç d’un riu o rierol que tanca parcial o totalment la seva llera. <br />3<br />
  4. 4. POTABILITZADORA<br /> És el conjunt de processos que transformen les aigües naturals en aptes per al consum (potable).<br />Aigua <br />potable<br />4<br />
  5. 5. BOMBAMENT<br /> Gràcies al bombament l’aigua passa per tota Barcelona. L’aigua un cop emmagatzemada es bombeja. També es distribueix gràcies a les canonades.<br />5<br />
  6. 6. REUTILITZAR<br /> L’aigua que cau de la pluja, cau al terra i es desaprofita, en canvi si la reutilitzem i la recaptem es pot aprofita.<br />6<br />
  7. 7. RECICLATGE<br /> Els líquids com el paper, el vidre i el plàstic es reciclen. Per exemple l’oli no es pot tirar al clavegueram perquè sinó dificultaria seriosament l’acció de les plantes depuradores.<br />7<br />
  8. 8. PERJUDICA<br /> No podem tirar aigua bruta directament al mar perquè podem perjudicar el medi i l’aigua bruta té el seu lloc per llençar-la.<br />8<br />

×