Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Origen de la polifonia

1,412 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Origen de la polifonia

  1. 1. Origen de la polifonia<br /><ul><li> Polifonia significa més d'una veu interpretada al mateix temps.
  2. 2. La polifonia sempre s’ha fet però de manera inconscient e improvisada intercalant veus a la 8ª, 4ª o 5ª paralel·la. La novetat radica en l’acceptació de la polifonia per part de l’església (en els tropos)
  3. 3. El primer tractat que ens parla de polifonia és “Música Enchiriadis” i “ScholicaEnchiriadis” a l’any 850.</li></li></ul><li><ul><li>En aquestos tractats es menciona la tècnica de polifonia órganum que hi ha 3 tipus:
  4. 4. Órganum paral·lel (S.IX) on el cantusfirmus (veu original del cant gregorià) s'harmonitzava amb una melodia aguda en mirall a distància de 4ª o 8ªJ.
  5. 5. Órganum contrari (S.XI) on la veu organal feia un moviment contrari al del cantusfirmus
  6. 6. Órganum florit o melismàtic (s.XII)
  7. 7. El cantusfirmus passa a ser la veu més greu
  8. 8. Les notes del cantusfirmus se fan molt llargues per tal que la veu organal puga fer moltes notes.</li></li></ul><li>Compositors<br />Els més destacat són de la escola de Notre DameLeonin va afegir una tercera o quarta veu sobre el cantusfirmus, i van anar més enllà del organumtriplum i quadruplum.Perotinser un gran discantor que es caracteritza per donar a cada melodia un ritme diferent.També va ser molt important Hildegard von Bingen, una abadessad'unconvent que creiatenirpodersmístics, comença a compondre una música diferent de l'escola de Notre Dame.Von Bingenescriu una música que encara avuidiasonacontemporània.És la primera compositora de la Història.<br />

×