Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programari Lliure i Societat de la Informació

755 views

Published on

Programari Lliure i Societat de la Informació
Una oportunitat per a Catalunya

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programari Lliure i Societat de la Informació

 1. 1. Softcatalà <ul><ul><li>Programari Lliure i Societat de la Informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Una oportunitat per a Catalunya </li></ul></ul>
 2. 2. Societat de la informació <ul><li>Què es pretén amb el foment de la societat de la informació? </li></ul><ul><ul><li>Les T .I.C. a les empreses, els ciutadans, administració </li></ul></ul><ul><ul><li>Un país competitiu en l'entorn econòmic global </li></ul></ul><ul><li>Què s'està fent? </li></ul><ul><ul><li>Èmfasi en infraestructura telecomunicacions </li></ul></ul><ul><li>Però potser oblidem alguna cosa </li></ul><ul><ul><li>També cal programari </li></ul></ul><ul><ul><li>En aquesta societat, serem productors de tecnologia, o només consumidors? </li></ul></ul>
 3. 3. Programari en la societat de la informació <ul><li>El programari és imprescindible per a la societat de la informació. </li></ul><ul><li>L'economia i societat modernes no serien viables sense programari: </li></ul><ul><ul><li>Sistema financer </li></ul></ul><ul><ul><li>Empreses </li></ul></ul><ul><ul><li>Administracions públiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Oci (Internet, consoles, etc) </li></ul></ul>
 4. 4. Cost del programari per accedir a la societat de la informació <ul><li>Cost del programari mínim necessari: </li></ul><ul><ul><li>Microsoft Windows XP Home Actualització: 130€ </li></ul></ul><ul><ul><li>Microsoft Office XP: 660€ </li></ul></ul><ul><ul><li>D'altres, suposem que no en calen generalment </li></ul></ul><ul><ul><li>Preu total: gairebé 800€ / PC </li></ul></ul><ul><ul><li>Calculem 1 PC / 10 ciutadans: prop de 500 M€ </li></ul></ul><ul><ul><li>Sense comptar les administracions i empreses </li></ul></ul><ul><li>Conseqüències: </li></ul><ul><ul><li>Pirateria </li></ul></ul><ul><ul><li>Dificultat d'accés a la S.I. </li></ul></ul>
 5. 5. Programari a Catalunya <ul><li>Llengua </li></ul><ul><ul><li>Mínim ús del català en la informàtica </li></ul></ul><ul><li>Indústria </li></ul><ul><ul><li>Indústria catalana del programari gairebé inexistent </li></ul></ul><ul><ul><li>Minsa indústria d'Internet </li></ul></ul><ul><li>Condemnats a ser un país consumidor de segona fila? </li></ul><ul><ul><li>Potser hi han alternatives reals </li></ul></ul>
 6. 6. Què és el programari lliure <ul><li>Moviment iniciat els anys 80 per Richard Stallman, arrel de les noves llicències de programari que estaven apareguent. </li></ul><ul><li>Rebel·lió contra les limitacions imposades per certes empreses de programari, que cobren per arreglar els seus propis defectes. </li></ul><ul><li>Programari lliure és aquell que dóna a l'usuari el dret de millorar i/o ampliar el programa adquirit, sempre que posi a disposició de tothom aquestes millores. </li></ul><ul><li>P.L. = Codi font + Drets + Obligacions </li></ul>
 7. 7. Voleu dir programari gratuït? <ul><li>No, el P.L. no és necessàriament gratuït, però per la seva naturalesa, sempre acaba tenint un preu just i moderat. </li></ul><ul><li>El P.L. facilita el repartiment dels beneficis entre molta gent: es paga bàsicament pels serveis, no per les llicències d'ús. </li></ul><ul><li>El P.L. està basat en els mateixos principis que la investigació científica: tothom es basa en la feina d'algú altre i la millora, donant crèdit a l'anterior. </li></ul>
 8. 8. És seriós el programari lliure? <ul><li>Més que seriós: en molts casos és simplement millor i líder del seu mercat </li></ul><ul><li>Internet no existiria sense el programari lliure </li></ul><ul><li>Sun, IBM, HP, Apple, Google, Yahoo,... </li></ul><ul><li>Així ho creuen Alemanya, Finlàndia, U.S.A, Perú, Taiwan, i les empreses més grans del món </li></ul><ul><li>Aquesta presentació s'està fent 100% sobre P.L. </li></ul>
 9. 9. Avantatges programari lliure <ul><li>Independència del proveïdor </li></ul><ul><li>Suport tècnic local </li></ul><ul><li>Reutilitzable </li></ul><ul><li>Compatible </li></ul><ul><li>Extensible </li></ul><ul><li>Accessible </li></ul><ul><li>Universal </li></ul><ul><li>Seguretat (escrutini) </li></ul><ul><li>Llengua </li></ul><ul><li>Indústria pròpia </li></ul><ul><li>Educació </li></ul><ul><li>Inversió en el país </li></ul><ul><li>Just </li></ul>
 10. 10. Solucions avui <ul><li>Ofimàtica: </li></ul><ul><ul><li>OpenOffice </li></ul></ul><ul><ul><li>Navegador </li></ul></ul><ul><li>Servidors internet </li></ul><ul><ul><li>GNU/Linux </li></ul></ul><ul><ul><li>Apache, PHP </li></ul></ul><ul><li>Moltes més </li></ul>
 11. 11. Què es pot fer des del món polític <ul><li>Pensar en una societat productora d'informació i no en una que només en sigui consumidora </li></ul><ul><li>Recordar que la societat de la informació té una barrera d'entrada: la taxa Microsoft </li></ul><ul><li>Polítiques actives d'ús de programari lliure en l'administració i el món educatiu. </li></ul><ul><li>Pensar en la indústria del programari com una indústria de base que no es pot descuidar </li></ul>
 12. 12. Gràcies Presentació realitzada mitjançant:

×