Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Orientació 3r Eso Ppt

1,332 views

Published on

optatives troncals, matemátiques A i B

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Orientació 3r Eso Ppt

 1. 1. ORIENTACIÓ 3r ESO ABANS D’ANAR A FER 4t DE L’ESO HE DE SABER ALCUNES COSES...
 2. 2. AL FINALITZAR ELS ESTUDIS DE 3r DE L’ESO TINC ESTES POSSIBILITATS … <ul><li>Continuar estudis de 4t de l’ESO. </li></ul><ul><ul><li>Característiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Opcions. </li></ul></ul><ul><li>I després de Quart... </li></ul>
 3. 3. CARACTERÍSTIQUES <ul><li>L'Educació Secundària Obligatòria té entre altres la finalitat de preparar-te per a la teua incorporació a estudis posteriors de: </li></ul><ul><li>Batxillerat. </li></ul><ul><li>Formació Professional de Grau Mitjà. </li></ul><ul><li>Ensenyances de règim especial que inclouen: </li></ul><ul><ul><li>Ensenyances d'idiomes: nivell bàsic i intermedi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ensenyances artístiques: Música i Dansa nivell elemental i professional. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ensenyances esportives: tècnic esportiu. </li></ul></ul><ul><li>  I per a la inserció laboral amb les degudes garanties. </li></ul>
 4. 4. POSSIBILITATS D’ELECCIÓ EN 4t <ul><li>Es tria UNA OPCIÓ d'entre estes matèries troncals:  </li></ul><ul><ul><li>Opció 1: Biologia i Geologia i Educació Plàstica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Opció 2: Tecnologia i Física i Química. </li></ul></ul><ul><ul><li>Opció 3: Tecnologia i Educació Plàstica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Opció 4: Biologia i Geologia i Física i Química. </li></ul></ul><ul><ul><li>Opció 5: Música i Llatí. </li></ul></ul><ul><ul><li>Opció 6: Música i Educació Plàstica. </li></ul></ul><ul><li>I es tria una matèria OPTATIVA TRONCAL que NO estiga inclosa en l'anterior de les següents: </li></ul><ul><ul><li>Informàtica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Francès. </li></ul></ul><ul><ul><li>Biologia i geologia  </li></ul></ul><ul><ul><li>Física i química.  </li></ul></ul>
 5. 5. Ni ha dos opcions de matemàtiques A i B . <ul><li>Matemàtiques A: </li></ul><ul><ul><li>Bat d’Art. </li></ul></ul><ul><ul><li>Famílies d‘arts gràfiques, comunicació, imatge i so, imatge personal, fusta i moble, d'arts plàstiques, confecció,... </li></ul></ul><ul><li>Matemàtiques B: </li></ul><ul><ul><li>Bat Ciències i Tecnologia, Art, CC SS, Humanitats, </li></ul></ul><ul><ul><li>Famílies química, sanitat, indústries alimentàries, agràries, edificació i obra civil, fabricació mecànica, automoció, electricitat,... </li></ul></ul>
 6. 6. Projecte de treball monogràfic d'investigació <ul><li>Es tria un d'entre els següents : </li></ul><ul><li>CIENTÍFIC:  </li></ul><ul><ul><li>Matemàtiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Física i química. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències naturals. </li></ul></ul><ul><li>HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS: </li></ul><ul><ul><li>Geografia i Història. </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua. </li></ul></ul><ul><ul><li>Anglès. </li></ul></ul><ul><ul><li>Francès </li></ul></ul><ul><ul><li>Clàssiques. </li></ul></ul><ul><li>ARTÍSTIC: </li></ul><ul><ul><li>Plàstica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Música. </li></ul></ul><ul><li>EDUCACIÓ FÍSICA. </li></ul><ul><li>TECNOLOGIA.  </li></ul>
 7. 7. PODEM DONARTE ALCUNA RECOMANACIÓ PER ESCOGIR LES MATÈRIES... Encara que es convenient que el consultes amb els teus pares i tutor/a o amb el Departament D’orientació.
 8. 8. Si penses estudiar el Batxillerat de Ciències y Tecnologia , opció Científic-Tècnic... <ul><li>Que et prepara per a Graus com Enginyeries, Informàtica, Arquitectura, etc.: </li></ul><ul><li>Has de escogir Física i Química – Ed. Plàstica - Tecnologia o Informàtica i Matemàtiques B. </li></ul>
 9. 9. Si penses estudiar el Batxillerat de Ciències y Tecnologia, opció Salut… <ul><li>Et prepara per a Graus com Medicina, Psicologia, Infermeria, Biologia, etc.: </li></ul><ul><li>Has de escogir Física i Química –Biologia i Geologia - Tecnologia o Informàtica i Matemàtiques B. </li></ul>
 10. 10. Si penses estudiar el Batxillerat de Humanitats i Ciències Socials... <ul><li>Que et prepara per a Graus relacionats amb l’educació i les humanitats, (Filologia, Filosofia, Història,...) i amb les ciències socials (Economia, ADE, Periodisme, Magisteri, Treball Social, Dret, Turisme,...) </li></ul><ul><li>Has de escogir Llatí - Música o Informàtica o Francès i Matemàtiques B. </li></ul>
 11. 11. Si penses estudiar Batxillerat pèro encara no saps que vols fer... <ul><li>Has de escogir Física i Química –Biologia i Geologia - Ed. Plàstica i Matemàtiques B. </li></ul>
 12. 12. Si penses estudiar el Batxillerat Artístic... <ul><li>Que et prepara per a Graus de Belles Arts, Disseny Industrial... </li></ul><ul><li>Has de escogir Ed. Plàstica - Tecnologia o Informàtica i Matemàtiques A. </li></ul>
 13. 13. Si penses estudiar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà... <ul><li>Has de escogir Ed. Plàstica - Tecnologia o Informàtica o Música. </li></ul>
 14. 14. ALTRES ESTUDIS A MÉS DEL BATXILLERAT <ul><li>Idiomes. </li></ul><ul><li>Cicles formatius de Grau Mitjà. </li></ul><ul><li>Ensenyances de Règim Especial. </li></ul><ul><ul><li>Ensenyances artístics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ensenyances esportius. </li></ul></ul>
 15. 15. ENSENYAMENT DE IDIOMES <ul><li>En les Escoles Oficials d’Idiomes i també a distancia. </li></ul><ul><li>Per accedir hauràs de tenir 14 anys y haver fet el primer Ciclo de l’ ESO. Si ests en l’ ESO i vols cursar a més Ensenyament d’Idiomes, existeix un “Programa de Col·laboració amb els Centres d’ ESO” que et permetrà estudiar y examinar-te en el teu centre, en coordinació amb l’ Escola Oficial d’Idiomes a Distància. </li></ul>
 16. 16. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ <ul><li>Accés: amb la ESO o fent una prova (majors de 17 anys). </li></ul><ul><li>Titulació: tècnic en la professió corresponent. </li></ul><ul><li>Diferents famílies professionals. </li></ul>
 17. 17. ENSENYANCES DE RÉGIM ESPECIAL <ul><ul><li>Art dramàtic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Arts plàstiques i disseny. </li></ul></ul><ul><ul><li>Música. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dansa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ensenyances esportives. </li></ul></ul><ul><li>Accés: amb una prova específica. </li></ul><ul><li>Titulació: Grau Elemental, Professional o Superior (Grau que requereix el Batxillerat). </li></ul><ul><li>En Escoles d’art, Conservatoris o escoles esportives. </li></ul>
 18. 18. SI HAS ACABAT 4T SENSE EL GRADUAT TENS DUES OPCIONS: POTS REPETIR NO POTS REPETIR <ul><li>Si no has repetit mai. </li></ul><ul><li>Si compleixes 18 anys l’any que acaba el curs i vols obtenir el títol. </li></ul><ul><li>Si ja has repetit. </li></ul><ul><li>Si compleixes 18 anys l’any que acaba el curs. </li></ul>ALTERNATIVES DE FORMACIÒ <ul><li>Graus formatius. </li></ul><ul><li>Formació persones adultes. </li></ul><ul><li>Programes de Qualificació Professional Inicial. </li></ul>
 19. 19. FORMACIÓ PERSONES ADULTES <ul><li>Des de l’any en que compleixes 18 anys pots preparar-te per a fer la proba per obtenir el Graduat en ESO, per l’accés a Graus Formatius de Grau Mitjà... </li></ul><ul><li>Si vols més informació . </li></ul>
 20. 20. PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ INICIAL <ul><li>Per treballar després o per intentar fer la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. </li></ul><ul><li>Si vols més informació . </li></ul>
 21. 21. EL MÒN DEL TREBALL <ul><li>Amb 16 anys ja pots treballar, pèro... </li></ul><ul><li>No tens qualificació i et serà difícil. </li></ul><ul><li>Fins els 18 anys no tindràs plens drets laborals. </li></ul>ET RECOMANEM...
 22. 22. ALCUNES RECOMANACIONS <ul><li>Inscriu-te en l’oficina del INEM més propera al teu domicili. </li></ul><ul><li>Preparat un pla de recerca de treball. </li></ul><ul><li>Informat de les possibilitats de crear la teua empresa- ”Autoempleo” . </li></ul><ul><li>Intenta, mentre tant continuar formant-te. </li></ul>
 23. 23. COM A RESUM... 4º ESO GRADUAT NO SÍ TREBALL Prova d’accés a Cicles FP Mitjà PQPI Formació ocupacional CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ Prova d’accés a Cicles FP Suoerior CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 18 anys 19 anys BATXILLERAT Selectiu UNIVERSITAT E. ARTÍSTIQUES SUPERIORS
 24. 24. SI ENCARA NO HO TENS CLAR <ul><li>Com ets tu mateix ? (Aptituds, valors, interessos) </li></ul><ul><li>Com es el Sistema Educatiu actual? </li></ul><ul><li>Aptituds o habilitats necessàries per a integrar-se en el món sociolaboral . </li></ul><ul><li>Informat, analitza i reflectiu-ne i desprès actua. </li></ul>

×