Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komunikacja w projekcie - działaj świadomie albo zgiń!

1,241 views

Published on

Festiwal BOSS

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

Komunikacja w projekcie - działaj świadomie albo zgiń!

 1. 1. Komunikacja w projekcie - działaj świadomie albo zgiń!
 2. 2. Czym jest KOMUNIKACJA ?
 3. 3. Źródło: P. Kotler, Marketing. Komunikacja, Warszawa 1999, s.545
 4. 4. KOMUNIKACJA to proces mający na celu spowodowanie u odbiorcy informacji zmiany świadomości zamierzonej przez nadawcę. Na komunikację składają się: - zakodowanie myśli przez nadawcę - nadanie nośnika (fizyczne przekazanie go odbiorcy poprzez kanał formalny lub nieformalny) - odebranie nośnika poprzez odbiorcę komunikatu - odtworzenie treści informacji (dekodowanie) - sprzężenie zwrotne. Źródło: Encyklopedia Zarządzania
 5. 5. r = (n^2-n)/2 r - ilość kanałów komunikacyjnych n - ilość osób Źródło: http://www.4pm.pl/artykuly/komunikacja-w-projekcie-i-organizacja-spotkan-zespolow-roboczych
 6. 6. 10% 30% 60% język ciała brzmienie i ton głosu słowa KOMUNIKACJA Źródło: Stephen Covey „7 nawyków skutecznego działania”
 7. 7. Dlaczego KOMUNIKACJA jest taka ważna?
 8. 8. 90% pracy kierownika projektu to KOMUNIKACJA Źródło: Katarzyna Żbikowska „Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu”
 9. 9. PO CO się komunikujemy?
 10. 10. W jaki SPOSÓB się komunikujemy?
 11. 11. KIERUNKI KOMUNIKACJI Źródło: Encyklopedia Zarządzania Z GÓRY W DÓŁ tzw. komunikacja kierowników wyższego i niższego szczebla z podwładnymi Z DOŁU DO GÓRY z niższych szczebli hierarchii w kierunku wyższych POZIOMA komunikacja pomiędzy pracownikami na równorzędnych stanowiskach
 12. 12. SPOSOBY KOMUNIKACJI Źródło: Encyklopedia Zarządzania KOMUNIKACJA USTNA formalne rozmowy, dyskusje lub nieformalne sieci plotek i pogłosek KOMUNIKATY PISEMNEnotatki, listy, poczta elektroniczna, telefaksy,biuletyny wewnętrzne KOMUNIKACJA NIEWERBALNA ruchy ciała, intonacja lub akcentowanie słów, wyraz twarzy i fizyczna odległość pomiędzy nadawcą a odbiorcą
 13. 13. W jaki sposób WY komunikujecie się między sobą?
 14. 14. Co Wam się podoba w tej KOMUNIKACJI ?
 15. 15. Jakie mogą być przeszkody we właściwym odbiorze KOMUNIKATU ?
 16. 16. PRZESZKODY W KOMUNIKACJI Źródło: Encyklopedia Zarządzania różnice w postrzeganiu różnice językowe szum emocje filtrowanie
 17. 17. Jak można temu ZARADZIĆ ?
 18. 18. Co można usprawnić w Waszej KOMUNIKACJI ?
 19. 19. Źródła zdjęć (zdjęcia niezmodyfikowane): Slajd 1 http://www.flickr.com/photos/95012188@N02/9663955007/ Slajd 2 http://www.flickr.com/photos/sandeepachetan/10064489096/in/photostream/ Slajd 7 http://www.flickr.com/photos/sandeepachetan/9607435251/in/photostream/ Slajd 8 http://www.flickr.com/photos/sandeepachetan/10070961835/in/photostream/ Slajd 9 http://www.flickr.com/photos/43902715@N04/11884358985/ Slajd 10 http://www.flickr.com/photos/citrixonline/6819367604/in/photostream/ Slajd 13 http://www.flickr.com/photos/71753457@N00/2490975442 Slajd 14 http://www.flickr.com/photos/53552950@N00/2379078919/ Slajd 15 http://www.flickr.com/photos/96081623@N00/600780410/ Slajd 17 https://www.flickr.com/photos/65315936@N00/5511409574/ Slajd 18 http://www.flickr.com/photos/44373968@N00/2565606353/ Slajd 19 Zdjęcie ze zbiorów własnych
 20. 20. Patrycja Bronk patrycja@alternativva.pl www.alternativva.pl linkedin.com/in/pbronk

×