Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Roboty i psychologia

473 views

Published on

Prezentacja podczas Akademii ISRM
XII Międzynarodowa Konferencja Roboty Medyczne 2014, Zabrze, 13.12.2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Roboty i psychologia

 1. 1. Roboty i psychologia Dr Patrycja Rudnicka Instytut Psychologii Uniwersytet Śląski www.cyberpsychology.pl XII Międzynarodowa Konferencja Roboty Medyczne 2014 Akademia ISMR, 13.12.2014, Zabrze
 2. 2. 'Too many long-term studies of robots in hospitals, offices, and homes have revealed the problem with ignoring the importance of human-to-robot interaction: the robots end up interred in closets, retired to garages, or "mysteriously" disabled and shoved under desks.' Leila Takayama, Friendly Robots, MIT Technology Review, 23.04.2013
 3. 3. Human-Robot Interaction  Obszar badań obejmujący wyjaśnianie, projektowanie i ocenę interakcji robot – człowiek (Goodrich, Schultz, 2007) Robotic Psychology  Interdyscyplinarny obszar badań obejmujący badanie zgodności pomiędzy ludźmi i robotami na poziomie sensomotorycznym, emocjonalnym, poznawczym i społecznym (Libin, Libin, 2004)
 4. 4. 4 | Kilka zagadnień  Roboty wkraczają w różne obszary życia społecznego  Roboty to nie są zwykłe maszyny  Roboty są bardzo różnorodne  Zróżnicowane jest ich podobieństwo do ludzi  Wizualne  Behawioralne  Projektanci robotów  coraz rzadziej są ich użytkownikami końcowymi
 5. 5. 5 | Różnorodność odmienne korzyści odmienne role robotów poziom kontroli rózne potrzeby użtykowników interaktywność odmienne zachowania  Roboty asystujące:  Roboty przemysłowe  Roboty badawcze  Roboty wojskowe i ratunkowe  Roboty usługowe  Roboty interaktywne:  Roboty społeczne  Roboty rekreacyjne/rozrywkowe  Roboty rehabilitacyjne  Roboty terapeutyczne (klasyfikacjia por. Libin i Libin, 2004:1790)
 6. 6. 6 | Interakcja z robotem Robot Big Dog, Boston Dynamics
 7. 7. 7 | Interakcja z robotem Kontekst kulturowy Człowiek i robot Kontekst kulturowy Kontekst technologiczny Kontekst organizacyjny Inni uczestnicy interakcji Afordancje Możliwości działania (znaczenie, wizja, wartości utylitarne) (por. Abrishami I in., 2014)
 8. 8. 8 | Interakcja z robotem  Cechy fizyczne  Cechy demograficzne  Potrzeby  Wiedza i umiejętności  Postawy  Emocje i stres  Dotychczasowe doświadczenia:  Wspomnienia  Symbolika / Interpretacja  Popkultura
 9. 9. 9 | Wyzwania  Diagnoza i translacja potrzeb użytkowników  Projektowanie robotów:  Technologie  Użyteczność / UX  Look and feel  Satysfakcja  Przyjazność  Zaufanie  Kształtowanie postaw użytkowników  Szkolenie i trening użytkowników Psychologia pracy Psychologia poznawcza Psychologia ekologiczna Psychologia rozwojowa
 10. 10. 10 | Literatura Abrishami, P., Boer, A., & Horstman, K. (2014). Understanding the adoption dynamics of medical innovations: affordances of the da Vinci robot in the Netherlands. Social Science & Medicine (1982), 117, 125–33. doi:10.1016/j.socscimed.2014.07.046 Goodrich, M. A., & Schultz, A. C. (2007). Human-Robot Interaction: A Survey. Foundations and Trends® in Human-Computer Interaction, 1(3), 203–275. doi:10.1561/1100000005 Libin, A., & Libin, E. (2004). Person-robot interactions from the robopsychologists’ point of view: the robotic psychology and robotherapy approach. Proceedings of the IEEE, 92(11), 1789–1803. Retrieved from http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1347459 Źródło zdjęć Slajd 4: http://jv.wikipedia.org/wiki/Nao_(robot)#mediaviewer/File:Nao.jpg http://robinheart.pl/index.php/pl/galeria/27 Slajd 6: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Big_dog_military_robots.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/Rhodesian_Ridgeback#mediaviewer/File:Ridgeback.jpg http://pixabay.com/pl/byk-czarny-rogi-pracy-ładowanie-17585/ http://en.wikipedia.org/wiki/Tarantula#mediaviewer/File:Brachypelma_smithi_2009_G03.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_The_U.S._Army_-_Training_on_all_terrain_vehic les_in_Germany.jpg https://www.youtube.com/watch?v=mXI4WWhPn-U

×