Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Moral Kantiana. Patricia Cazorla

596 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La Moral Kantiana. Patricia Cazorla

 1. 1. LA MORAL KANTIANA<br />Patricia Cazorla Fernández.2n-Batxillerat B 11/4/2011<br />1<br />
 2. 2. +La moral kantiana s’extreu de les <br />La Fonamentació de la metafísica delscostums<br />La Crítica de la raó pràctica<br />2<br />
 3. 3. Raó pura i Raó pràctica<br /> <br />La raó pura teòricas’ocupadelsobjectes del coneixement.<br />QUÈ PUC SABER?<br />La raó pura pràcticatractaelsfonaments de determinació de la VOLUNTAT   Sobre elsquals es decidiràelsVALORS DE LA MORAL<br />QUÈ HE DE SABER?<br />3<br />
 4. 4. CANVI EN LA CONSIDERACIÓ DE LA ÈTICA<br /> La conducta humana depèn d’alguna cosa que es considera bé supremper a l’ésser humà.<br />ÉS una ètica que té un contingut<br /> ÈTIQUES MATERIALS<br />ÈTIQUES FORMALS<br />4<br />
 5. 5. CRÍTICA A LES ÈTIQUES MATERIALS<br />5<br />
 6. 6. LA ÈTICA FORMAL es caracteritza per:<br />Donar mésimportància a la FORMA<br />Tenir una moral DEONTOLÒGICA en quèd’unaacció no recaucapfinalitat.<br />La llei moral ésINTERNA. (“Fes A”)<br />6<br />
 7. 7. Formulacions de l’imperatiucategòric<br />7<br />
 8. 8. PRIMERA FORMULACIÓ<br />“Obra de tal manera que puguisvoler que la màxima que regeix la teva conducta hagi de poder convertir-se en llei universal”. <br />L’únic que és un fi en si mateixésl’èsserhumà<br />8<br />
 9. 9. SEGONA FORMULACIÓ<br />“Obra de tal manera que facis servir la humanitat, tant en la teva persona com en la de qualsevolaltre, semprecom un fi i maimeramentcom un mitjà”.<br />Qualsevol MÀXIMA ha de ser universal, vàlida per a tothom<br />9<br />
 10. 10. Critica de nietzhe<br />LA LLIBERTAT HUMANA<br />IMMORTALITAT DE L’ÀNIMA<br />EXISTÈNCIA DE DÉU<br />10<br />POSTULATS DE LA RAÓ<br />ES MANTÉ AGNÒSTIC<br />Peròs’ha de presuposar la sevaexistència<br />
 11. 11. 11<br />IMMANUEL KANT<br />

×