Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marktbriefsept2010

683 views

Published on

marktbrief sept 2010

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marktbriefsept2010

 1. 1. Randstad Marktbrief september 2010 Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode Economische groei 2,1% kwartaal 2, 2010 0,6% kwartaal 1, 2010 Consumenten- -8 aug 2010 -13 juli 2010 vertrouwen Producenten- 0,4 aug 2010 -2,4 juli 2010 vertrouwen industrie Inflatie 1,6% juli 2010 0,8% juni 2010 Werkloosheid 5,5% juli 2010 5,5% juni 2010 Banen 7.815.000 kwartaal 1, 2010 7.798.000 kwartaal 1, 2010 Vacatures 115.100 kwartaal 2, 2010 114.500 kwartaal 1, 2010 openstaand Economie en conjunctuur De werkloosheid daalt al vijf maanden lang... In juni en juli van dit jaar daalde het aantal geregistreerde werklozen in Nederland opnieuw. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaten in mei van dit jaar nog 435.000 mensen zonder werk en daalde dat cijfer tot 426.000 in juli. Sinds juli 2009 zijn er per saldo maar 37.000 werklozen bijgekomen. Sinds februari 2010 is de werkloosheid gemiddeld met 5.000 mensen per maand gedaald. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Nu de werkloosheid inmiddels al vijf maanden achter elkaar daalt, stellen diverse deskundigen hun verwachtingen voor de langere termijn bij. Analisten van zowel Rabobank als ABN Amro, die aan het begin van dit jaar nog uitgesproken somber waren, denken dat de gevreesde explosie van de werkloosheid in Nederland er niet meer komt. De flexibiliteit van de arbeidsmarkt –in de vorm van veel zzp’ers en Poolse werknemers- heeft de gevolgen van de recessie grotendeels opgevangen. Nieuws.nl, 22 juli 2010 Het Financieele Dagblad, 20 augustus 2010 Randstad Nederland, afdeling communicatie 2010
 2. 2. ...maar voor schoolverlaters is het moeilijk om een baan te vinden Onder schoolverlaters met een diploma is de werkloosheid vorig jaar gestegen tot 6,4%. Twee jaar geleden was nog maar 4,5% van de gediplomeerde schoolverlaters werkloos. Uit het jaarlijkse onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht blijkt dat het vooral voor jongeren die een economische mbo- of hbo- opleiding hebben gevolgd, moeilijk is om passend werk te vinden. Voor jongeren met een opleiding in de gezondheidszorg is het aanzienlijk makkelijker om aan een baan op niveau te komen. Van de jongeren die een mbo-opleiding op het laagste niveau (1) hebben afgerond, was eind 2009 maar liefst 30% werkloos. Het mbo-1-diploma geldt voor de arbeidsmarkt niet als een officieel diploma. Het onderzoek heeft betrekking op jongeren die in het schooljaar 2007/2008 hun diploma hebben behaald. Zij vormen dus de eerste groep schoolverlaters die tijdens de economische crisis op zoek gingen naar een baan. De Telegraaf, 28 juli 2010 Europese consumenten worden minder somber over de economie Consumenten in de eurozone zijn in juli wat minder pessimistisch geworden over de vooruitzichten voor de economie. De index voor het Europese consumentenvertrouwen kwam uit op -14. Een maand eerder was dat nog -17. Het negatieve gevoel overheerst dus nog, maar wordt minder sterk. Het algemene economisch sentiment in de eurozone werd ook wat zonniger, hier ging de index van 98,7 in juni naar 101,3 in juli. De goede vooruitzichten voor de Duitse economie speelden de hoofdrol bij deze score, die de index op het hoogste niveau bracht in ruim twee jaar tijd. BNR Nieuwsradio, 29 juli 2010 In 2009 kostte het sociale vangnet ons 169 miljard euro Met de sociale voorzieningen was vorig jaar een bedrag gemoeid van 169 miljard euro. Dat is gelijk aan 30% van het bedrag dat alle Nederlanders samen in 2009 hebben verdiend. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat twee derde van de sociale uitgaven bestemd was voor de zorg. Door de opgelopen werkloosheid stegen de kosten voor ww- uitkeringen relatief sterk. Alle werklozen in Nederland samen ontvingen in 2009 ongeveer 8 miljard euro, 1,8 miljard meer dan in 2008. Nederland geeft relatief veel geld uit aan sociale voorzieningen. Alleen in Zweden en Luxemburg liggen de uitgaven per hoofd van de bevolking hoger dan in Nederland. Gemeente.nu, 2 augustus 2010 De Europese inkoopmanagersindex wijst op economische groei Randstad Nederland, afdeling communicatie 2010
 3. 3. De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone is een goede graadmeter voor de economische activiteit. Als het indexcijfer hoger is dan 50, is er sprake van groei. In juli steeg de index van 55,6 naar 56,7. Die stijging was groter dan verwacht. Nieuws.nl, 2 augustus 2010 De Nederlandse industrie doet het goed In de maand juni zette de Nederlandse industrie zowel in omzet als in productie een flinke stap vooruit. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de omzet met 19% groeide ten opzichte van een jaar geleden. Vergeleken met de maand juni van 2008 staat de omzet nog wel op achterstand. De omzet maakte vooral een aanzienlijke omzetsprong in de aardolie-, rubber- en kunststofproductenindustrie en in de chemische industrie. In die gezamenlijke sectoren nam de omzet met 36% toe. De gemiddelde productie per dag lag in juni van dit jaar 7% hoger dan in juni 2010. In de elektrotechnische industrie en de machine-industrie nam de productie zelfs met 22% toe ten opzichte van juni vorig jaar. Nieuws.nl, 6 augustus 2010 Het aantal vacatures stabiliseert Sinds eind 2008 daalde het aantal vacatures in Nederland vrijwel onafgebroken, maar aan die trend lijkt nu een einde te komen. Eind juni 2010 stonden er 115.000 vacatures open en dat waren er maar 1.000 meer dan drie maanden eerder. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stabiliseert het aantal vacatures zich. Het aantal nieuwe vacatures ligt voor het eerst in twee jaar tijd hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.In de commerciële dienstverlening waren eind juni 3.000 vactures méér dan in het vorige kwartaal. In de niet- commerciële dienstverlening zette de daling van het aantal openstaande vacatures nog door. Alle cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Centraal Bureau voor de Statistiek, 13 augustus 2010 2010 is begonnen met minder faillissementen In het eerste halfjaar van 2010 daalde het aantal faillissementen in Nederland met 6,7%. Particulieren en eenmanszaken gingen wel vaker over de kop dan een jaar eerder: in deze sectoren nam het aantal faillissementen met 5% toe. Bedrijven en instellingen gingen minder vaak onderuit, hier was een daling te zien van 7,5%. In totaal gingen bijna 1.800 particulieren en eenmanszaken failliet en ruim 3.200 bedrijven en instellingen. Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben de meeste bedrijfstakken te maken met minder faillissementen. Uitzonderingen zijn de bouwnijverheid en de landbouw, waar het aantal faillissementen fors steeg. Randstad Nederland, afdeling communicatie 2010
 4. 4. RTL-Z, 18 augustus 2010 Onze oosterburen hadden een super-kwartaal Het tweede kwartaal van 2010 was uitzonderlijk goed voor de Duitse economie. Het groeicijfer werd zowel in Duitsland zelf als daarbuiten met enthousiasme begroet. De groei in Duitsland was tot nu toe nog voornamelijk het gevolg van een sterke export van auto's, fabrieksmachines en chemische producten, maar in het tweede kwartaal leverden ook de consumentenbestedingen en de kapitaalinvesteringen een flinke bijdrage. De Duitse centrale bank stelde de groeiverwachting voor dit jaar bij van 2% naar 3%, de Duitse Kamer van Koophandel verwacht zelfs een groei van 3,4% over heel 2010. ANP, 24 augustus 2010 De stemming onder Nederlandse ondernemers is verbeterd Ondernemers in de industrie en in de zakelijke dienstverlening zien de toekomst een stuk zonniger in dan een maand geleden. Het producentenvertrouwen kwam in augustus uit op 0,4, terwijl dat een maand eerder nog -2,4 was. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn de ondernemers vooral veel optimistischer over de productie in de komende drie maanden en over de te verwachten verkoopprijzen. Ook onder ondernemers in de zakelijke dienstverlening is de stemming weer positief. Met name in de uitzendbranche verwachten ondernemers een stijging van de omzet, méér personeel en een beter economisch klimaat. RTL-Z, 26 augustus 2010 China passeert Japan op de economische wereldranglijst Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw was Japan tientallen jaren de tweede economie van de wereld, direct na de Verenigde Staten. Die tweede plaats heeft Japan nu moeten afstaan aan China. De Chinese economie noteert dit jaar een bruto binnenlands product (bbp) van ongeveer 5.364 miljard dollar. Japan komt waarschijnlijk uit op 5.272 miljard dollar. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) groeit de Chinese economie nog steeds veel harder dan de Randstad Nederland, afdeling communicatie 2010
 5. 5. Japanse en zal het land de tweede plaats voorlopig dus zeker vasthouden. De voorsprong van de Verenigde Staten is nog altijd ruim met een bbp van naar verwachting 14.799 miljard dollar in 2010. Duitsland is het hoogst genoteerde Europese land en staat met 3.332 miljard dollar op de vierde plaats. Nederland neemt de zestiende positie in met een bbp dat waarschijnlijk uitkomt op 797 miljard dollar. Elsevier, 28 augustus 2010 Randstad Nederland, afdeling communicatie 2010
 6. 6. Marktontwikkelingen Hoogopgeleiden verdringen laaggeschoolden op de arbeidsmarkt De arbeidsmarkt vertoont steeds duidelijker een tweedeling. De Arbeidsmarktanalyse 2010 van de Raad voor Werk en Inkomen laat zien dat het aandeel van beroepen voor hoger opgeleiden steeds groter wordt, terwijl het aandeel beroepen voor lager opgeleiden stabiliseert of afneemt. De werkloosheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt loopt daardoor op. Die ontwikkeling heeft ernstige gevolgen voor mensen die hun banen kwijtraken aan hoger opgeleide concurrenten op de arbeidsmarkt. Laagopgeleiden zien zich steeds vaker gedwongen om ongeschoold werk onder hun niveau te gaan doen omdat werk op hun eigen niveau wordt ingenomen door mensen die voor dat werk eigenlijk overgekwalificeerd zijn. Daardoor dreigt een onderklasse te ontstaan die wordt uitgesloten van (passend) werk. Volgens de Raad zijn maatschappelijke spanningen als gevolg daarvan niet uitgesloten. Overigens werkt ook 40% van de hbo’ers en wo’ers onder zijn of haar eigen opleidingsniveau. P&O Actueel, 22 juli 2010 Steeds minder personeelsadvertenties In de Nederlandse media zijn steeds minder personeelsadvertenties te vinden. In de eerste zes maanden van 2009 werden 291.800 personeelsadvertenties geplaatst, bijna 30% minder dan in de eerste helft van 2009. Volgens marktonderzoekbureau Nielsen loopt de afname van het aantal personeelsadvertenties in de pas met de stijging van de werkloosheid. NU.nl, 26 juli 2010 Nederlanders moeten even op gang komen na de vakantie Nederlanders komen niet bepaald productief van vakantie terug. Niet meer dan 29% van de werknemers in ons land zegt na de vakantie weer enthousiast en gemotiveerd aan de slag te gaan. In andere landen ligt dat percentage hoger. Zo zegt 40% van de Duitsers en maar liefst 63% van de Turken na een vakantie productiever te zijn. Overigens gaan mensen na één week vakantie aanzienlijk productiever en efficiënter weer aan het werk dan na twee weken. Een strandvakantie is de beste manier om je weer op te laden voor het werk: de kans dat iemand na een weekje aan zee productiever terugkeert is drie keer zo groot als na een stedentrip of een educatieve vakantie. P&O Actueel, 6 augustus 2010 Randstad Nederland, afdeling communicatie 2010
 7. 7. Nederlanders solliciteren het liefst via e-mail Uit internationaal onderzoek blijkt dat bijna twee van de drie Nederlanders voor een sollicitatie gebruik maakt van e-mail. Denemarken is koploper als het gaat om solliciteren per e-mail: 79% van de Denen tikt en klikt zichzelf naar een nieuwe baan. Solliciteren per brief behoort bijna tot het verleden: nog maar 5% van de Nederlandse sollicitanten gaat op zoek naar een envelop en een postzegel. De meeste briefschrijvers zijn nog te vinden in Duitsland, waar 13% van de mensen solliciteert per brief. In Nederland kiest 9% van de mensen ervoor om telefonisch te solliciteren. Daarmee grijpen Nederlanders vaker naar de telefoon dan hun collega-sollicitanten in andere landen. Adformatie.nl, 10 augustus Ondernemers willen hun medewerkers ook buiten kantooruren kunnen bereiken Als het om de bereikbaarheid van het personeel gaat, zijn Nederlandse ondernemers bijzonder veeleisend. Volgens onderzoek van BusinessCompleet.nl en Telfort vindt 60% van de ondernemers dat medewerkers ook buiten kantoortijden bereikbaar moeten zijn. Bijna een kwart wil dat het personeel zeven dagen per week paraat is en 8% van de ondernemers wil zelfs tijdens de vakantie de mogelijkheid hebben om medewerkers te bellen. Ondernemers zijn wel bereid om te investeren in de bereikbaarheid van hun mensen: één op de vijf bedrijven geeft al zijn medewerkers een mobiele telefoon. IntermediairPW.nl, 12 augustus 2010 De flamingoplant volgt de goudpalm op Op kantoor is geen beter gezelschap denkbaar dan de flamingoplant. Dat is het eindoordeel van de jury van de Bureauplant van het Jaar 2010. De flamingoplant zuivert de lucht, kan een stootje hebben, is verkrijgbaar in diverse kleuren en vraagt niet veel onderhoud. De jury bestond uit deskundigen op het gebied van planten, gezondheid en de kantoorpraktijk. Mensen die langer dan vier uur per dag achter de computer werken, hebben veel baat bij planten op de werkplek. Ze voelen zich prettiger en zijn productiever. TNO Kwaliteit van Leven adviseert in kantoren minstens twee planten per twaalf vierkante meter. De flamingoplant is er in verschillende formaten en kan dus in een grote pot op de grond, maar ook naast het beeldscherm. Vorig jaar was de goudpalm Bureauplant van het Jaar. ANP, 18 augustus 2010 Randstad Nederland, afdeling communicatie 2010
 8. 8. Ergernis over koppige collega’s Collega’s die de verantwoordelijkheid voor een fout willen ontlopen en collega’s die niet van fouten willen leren: dat zijn de belangrijkste oorzaken van irritatie op de werkvloer. Uit onderzoek komt naar voren, dat bijna de helft van de werknemers zich stoort aan collega’s die op deze manier met fouten omgaan. Collega's die slordig zijn, afspraken niet nakomen of deadlines niet halen, zorgen ook voor veel ergernis. Andere bronnen van irritatie zijn vieze gemeenschappelijke ruimten, luidruchtige privégesprekken en roddel en achterklap. Veel van deze ergernissen zouden kunnen worden opgelost door personeel de gelegenheid te geven meer thuis te werken. ArboOnline.nl, 23 augustus 2010 Randstad Nederland, afdeling communicatie 2010
 9. 9. Beroepsbevolking Zwart verzuim kost de Nederlandse werkgevers ieder jaar 3 miljard euro Oneigenlijke ziekmeldingen ('zwart verzuim') zorgen jaarlijks voor een gezamenlijke kostenpost van zo’n 3 miljard euro. In heel Europa melden werknemers zich per jaar 120 miljoen dagen ziek, terwijl ze eigenlijk niet ziek zijn. In Nederland worden jaarlijks 9.163.000 oneigenlijke ziektedagen gemeld. Uit onderzoek blijkt dat werknemers die een oneigenlijke ziektedag opnemen dat vooral doen omdat ze hun werk niet boeiend vinden of omdat ze te weinig flexibele werkuren hebben. Naar verwachting neemt het oneigenlijk ziekteverzuim in 2010 af, waarschijnlijk als gevolg van de economische crisis. Als mensen minder zeker zijn van hun baan, is de neiging om zich ziek te melden zonder ziek te zijn minder groot. P&O Actueel, 20 juli 2010 Veel zitten is niet goed voor je Uit een Amerikaanse studie die veertien jaar heeft geduurd blijkt dat mensen die veel zitten minder lang leven. Mensen die minstens zes uur per dag zitten, gaan gemiddeld jonger dood dan mensen die drie uur of minder per dag zitten. De levensverwachting voor mensen die veel zitten én weinig bewegen is nog lager. De negatieve gevolgen van veel zitten gelden voor iedereen, maar zijn voor vrouwen groter dan voor mannen. Nu.nl, 23 juli 2010 Ouderen hebben het nakijken op de arbeidsmarkt Met een lage opleiding is het niet makkelijk om een baan te vinden, maar een hoge leeftijd blijkt op de arbeidsmarkt een veel grotere belemmering. Binnen de groep mensen die alleen basisonderwijs hebben gevolgd, vond één op de drie werklozen in 2009 een baan. Van de 55- plussers die werkloos waren, wist maar één op de dertien een nieuwe werkgever te vinden. Volgens de UWV Kwartaalverkenning kiezen werkgevers bij het vervullen van een vacature het liefst voor iemand die al een baan heeft. Niet meer dan een kwart van alle werknemers die in 2009 ergens werden aangenomen, was in de periode daarvoor werkloos. Van alle mensen die een baan vonden, was maar 2% 55 jaar of ouder. De helft van alle langdurig werklozen is de 55 al gepasseerd. ANP, 27 juli 2010 Randstad Nederland, afdeling communicatie 2010
 10. 10. Jongeren zijn onverschillig over informatie op netwerksites Recruiters kijken steeds vaker rond op websites als Facebook en Hyves om informatie te vinden over sollicitanten. Wat daar te zien en te lezen is, kan een rol spelen bij de voorselectie, maar jongeren halen daar de schouders over op. Uit onderzoek blijkt dat de meeste jongeren niet van plan zijn hun profielpagina’s aan te passen of op te schonen wanneer ze gaan solliciteren. 87% van de jongeren vindt het niet belangrijk dat werkgevers hun onlineprofiel kunnen zien. Overigens is bijna de helft van de jongeren van mening dat het niet netjes is als een werkgever het onlineprofiel van een sollicitant bekijkt. Slechts 4% van de jongeren gebruikt zijn of haar profielpagina bij sollicitaties bewust om zichzelf interessanter te maken. managersonline.nl, 30 juli 2010 Nederland is Europees koploper in arbeidsparticipatie Voor het eerst sinds 2002 is vorig jaar in Europa de arbeidsparticipatie gedaald. Met arbeidsparticipatie wordt het percentage van de beroepsbevolking bedoeld dat een betaalde baan heeft. Volgens een onderzoeksrapport van het Europees statistisch bureau Eurostat had in 2009 64,4% van de totale beroepsbevolking in de 27 EU-landen een betaalde baan. Vorig jaar was dat nog 65,9%. 70,7% van de Europese mannen had in 2009 een baan en 58,6% van de vrouwen. In Nederland lag de arbeidsparticipatie in 2009 op 77% en daarmee voert Nederland de lijst van Europese landen aan. Nederland heeft ook verreweg het grootste aandeel parttimers; in ons land werkt 48% van de beroepsbevolking in deeltijd. HRPraktijk.nl, 5 augustus 2010 We nemen weer méér Poolse werknemers in dienst Poolse uitzendkrachten zijn in Nederland weer bijzonder populair bij werkgevers. Sommige uitzendbureaus melden een groei van 30% ten opzichte van vorig jaar. De groei is met name in het tweede kwartaal weer sterk op gang gekomen en is in alle sectoren merkbaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er in ons land nu ongeveer 100.000 geregistreerde werknemers uit Oost-Europese EU-landen. Dat zijn er 12.000 meer dan een jaar geleden. Ongeveer 83.000 van hen zijn afkomstig uit Polen. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger, omdat veel Polen zich in Nederland niet inschrijven. Een aantal van hen is werkzaam via malafide uitzendbureaus, waarbij zich regelmatig misstanden voordoen. Eerder dit jaar deelde de Arbeidsinspectie daarvoor onder meer boetes uit in de champignonsector. de Volkskrant, 31 juli 2010 Randstad Nederland, afdeling communicatie 2010
 11. 11. Vakantiewerk levert minder op Volgens vakbond CNV Jongeren houden vakantiewerkers dit jaar minder aan hun baantje over dan in voorgaande jaren. Uit onderzoek van de bond blijkt dat de helft van de ondervraagde jongeren het minimumloon of minder verdient. Vorige zomer werkte een derde van de jongeren voor niet meer dan het minimumloon. Uit het onderzoek van CNV Jongeren blijkt dat ruim een derde van de vakantiewerkers zwartwerkt. CNV Jongeren vindt dat de Belastingdienst in de zomer extra zou moeten controleren. ANP, 11 augustus 2010 De jeugdwerkloosheid is groter dan ooit, maar in Nederland valt de schade mee Wereldwijd was de jeugdwerkloosheid nooit eerder zo omvangrijk als vorig jaar. In Nederland heeft de overheid het probleem goed in beeld en lijkt de schade beperkt te blijven, onder meer door gerichte maatregelen. In totaal zijn er in de wereld 620 miljoen economisch actieve jongeren tussen 15 en 24 jaar. Van hen waren er eind vorig jaar 81 miljoen werkloos, 7,8 miljoen meer dan in 2007. De internationale arbeidsorganisatie ILO meldt dat in Europa de schade minder groot lijkt te zijn: tegenover elke oudere werkloze staan in Europa 2,5 jongere werklozen. In het Midden- Oosten is die verhouding 1 op 4, in Zuid-Oost Azië 1 op 5. De mondiale jeugdwerkloosheid bedraagt nu 13%. De ILO verwacht dit jaar nog een kleine stijging, maar in 2011 zal de jeugdwerkloosheid waarschijnlijk gaan dalen. De economische crisis treft jongeren harder dan volwassenen en wanneer de arbeidsmarkt zich herstelt, profiteren jongeren daar later van. Voor de EU is de bestrijding van de jeugdwerkloosheid een van de speerpunten van het economisch beleid voor de komende tien jaar. Flexmarkt, 12 augustus 2010 De pensioenen staan onder druk Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat een aantal pensioenfondsen de pensioenuitkeringen gaat verlagen. De minister heeft die maatregel aangekondigd voor pensioenfondsen die De Nederlandsche Bank er niet van kunnen overtuigen dat ze binnen vijf jaar over een vermogen beschikken dat voldoet aan de wettelijke eisen. Het eigen vermogen van een pensioenfonds moet minimaal 105% bedragen van de pensioenverplichtingen die het fonds heeft. Door de financiële crisis in 2008 is bij veel pensioenfondsen het vermogen onder die wettelijke drempel gekomen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 18 augustus 2010 Randstad Nederland, afdeling communicatie 2010
 12. 12. 1,4 miljoen Nederlanders krijgen een uitkering Eind 2009 hadden 1,4 miljoen mensen in ons land (12% van de beroepsbevolking) recht op een bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal uitkeringen gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Mannen hebben een iets groter aandeel in de uitkeringen dan vrouwen en ook de stijging van het aantal uitkeringen in 2009 was onder mannen wat groter. Dat hangt samen met de economische crisis, die vooral branches treft waarin relatief veel mannen werkzaam zijn. Eind vorig jaar had 21% van de niet-westerse allochtonen in ons land recht op een uitkering, dat is bijna twee keer zo veel als het aandeel uitkeringsgerechtigden onder autochtonen. NRC Handelsblad, 18 augustus 2010 Randstad Nederland, afdeling communicatie 2010
 13. 13. Branche-informatie Land- en tuinbouw Poolse plukkers gaan naar school In Geldermalsen en Goes starten dit najaar eenjarige opleidingen voor Poolse fruitplukkers. De Polen leren tijdens hun opleiding Nederlands, vakuitdrukkingen en basisvaardigheden voor de fruitteelt en de vruchtbomenkweek. In de fruitteelt in Nederland zijn duizenden Polen actief, van wie 5 tot 10% langere tijd in Nederland blijft. Veel ondernemers vinden het belangrijk dat deze groep het Nederlands en de vaktaal leert. De twee opleidingen hebben al veel aanmeldingen ontvangen. P&O Actueel, 23 augustus 2010 Meer uitzendkrachten in de glastuinbouw Bloemen- en plantenkwekers in de glastuinbouw zien hun bedrijfsresultaten verbeteren en zetten daarom weer meer uitzendkrachten in. Volgens de uitzendbureaus is er net als vóór de economische crisis vooral vraag naar Poolse werknemers. Veel werkgevers vinden dat Polen productiever en gemotiveerder zijn dan Nederlandse werknemers. De Polen doen overigens niet langer uitsluitend productiewerk, maar worden ook ingeschakeld voor onderhoud, scouten en administratie. Vakblad voor de Bloemisterij, 20 augustus 2010 Overheid Ambtenaren blijven zitten waar ze zitten De economische crisis heeft ambtenaren een stuk honkvaster gemaakt. Sinds 2003 nam de uitstroom van overheidspersoneel toe, maar die trend is in 2008 doorbroken. Het aantal openstaande vacatures bij gemeenten daalde van 7.500 aan het einde van 2008 tot 4.000 een jaar later. Ambtenaren lijken op dit moment vooral zekerheid te zoeken en zijn daarom minder snel geneigd om over te stappen. Bovendien zijn de mogelijkheden om een andere baan te vinden kleiner dan enkele jaren geleden. Binnenlands Bestuur, 6 augustus 2010 Randstad Nederland, afdeling communicatie 2010
 14. 14. Méér rechtszaken, te weinig rechters In tijden van crisis blijken burgers en bedrijven sneller naar de rechter te stappen. Door de explosieve groei van het aantal rechtszaken, dreigt nu een tekort aan rechters. Het komt regelmatig voor dat rechtbanken en gerechtshoven in civiele zaken niet in staat zijn nieuwe zittingsdata te bepalen, omdat er geen rechter beschikbaar is. Het tekort aan rechters vormt een steeds grotere belemmering voor de rechtsgang. De Telegraaf, 19 augustus 2010 Zorg Minder vraag naar artsen In het tweede kwartaal van 2010 nam het aantal nieuwe vacatures voor artsen af. In totaal waren er 740 vacatures voor medisch specialisten, huisartsen, verzekeringsgeneeskundigen, bedrijfsartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en specialisten in ouderengeneeskunde. In het eerste kwartaal van 2010 waren er nog 812 vacatures. De meeste vacatures (203) waren er voor huisartsen. Medisch Contact, 22 juli 2010 Randstad Nederland, afdeling communicatie 2010
 15. 15. Uitzendbranche Randstad groeit weer De omzet van Randstad is in het tweede kwartaal van 2010 weer gegroeid. De omzet kwam uit op 3,468 miljard euro en lag daarmee 16% hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2009. Randstad boekte een nettowinst van 55,9 miljoen euro, vijf keer zoveel als een jaar eerder. De omzetstijging was vooral te danken aan de buitenlandse markten: in de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk trok de vraag naar uitzendkrachten sterk aan. In Nederland bleef de uitzendmarkt nog wat achter, maar ook hier zijn duidelijk tekenen van herstel te zien. De afgelopen twee jaar had Randstad als gevolg van de economische crisis te kampen met een dalende omzet, maar die ontwikkeling heeft het bedrijf nu dus weten te keren. De uitzendmarkt groeide vooral sterk in de industriële sector. BNR Nieuwsradio, 27 juli 2010 ANP, 29 juli 2010 Uitzendbureaus en het UWV helpen werklozen samen aan een baan Na een succesvolle proefperiode in Den Bosch gaan uitkeringsinstantie UWV en de uitzendsector nu ook landelijk samenwerken. Het UWV kan werkzoekende uitkeringsgerechtigden voor een baan straks ook naar het uitzendbureau verwijzen. Als een uitkeringsgerechtigde een redelijk uitzendcontract weigert, kan dat leiden tot stopzetting van de uitkering. Tijdens de proef in Den Bosch kregen werkzoekenden een uitnodiging voor een afspraak met een intercedent van het uitzendbureau. De proef bleek lucratief voor de uitzendbureaus en de uitstroom naar werk was opvallend hoog. De Telegraaf, 5 augustus 2010 Omroeppersoneel komt voortaan van Randstad Randstad en de Nederlandse Publieke Omroep hebben een contract afgesloten voor het leveren van tijdelijk personeel. Het contract voor uitzendkrachten, payroll en detachering komt voort uit een openbare aanbesteding en geldt voor minimaal drie jaar. Gedurende de eerste 72 uur dat een tijdelijke vacature openstaat, mag Randstad als enige uitzendbureau kandidaten voordragen. De uitzendkrachten worden betaald volgens de omroep-cao. Flexmarkt, 9 augustus 2010 Randstad Nederland, afdeling communicatie 2010
 16. 16. De industrie blijft de uitzendbranche op sleeptouw nemen Uit de ABU-marktmonitor blijkt dat het aantal uitzenduren én de uitzendomzet voor de derde achtereenvolgende periode zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. In de periode van week 25 tot en met 28 ging zowel het aantal uren als de omzet met 6% omhoog. De groei was opnieuw vooral te danken aan de industrie. In die sector was een stijging te zien van 19% in uren en 22% in omzet. De technische sector vertoonde een ‘normale’ groei van 6% (uren en omzet), terwijl de medische sector (-4%) en de administratieve sector (-8%) nog een daling lieten zien. Flexmarkt, 11 augustus 2010 Randstad wordt sterker in Japan Randstad heeft te kennen gegeven dat het de Japanse sectorgenoot FujiStaff in zijn geheel wil overnemen. Randstad heeft al een belang van 20,5% in het bedrijf en heeft nu een bod gedaan van 124 miljoen euro op de resterende aandelen. De familie Masuyama, oprichter van FujiStaff en in het bezit van 44,6% van de aandelen, gaat akkoord met het bod. De overige aandeelhouders moeten nog reageren. Nadat uitzenden in de industrie en administratie enkele jaren geleden wettelijk werd toegestaan in Japan, is de uitzendmarkt gegroeid tot de huidige omvang van zo’n 40 miljard euro. Japan is daarmee na de Verenigde Staten de tweede uitzendmarkt ter wereld. Volgens Randstad zijn de langetermijnvooruitzichten goed. Door de vergrijzing wordt de Japanse arbeidsmarkt krapper, zodat de keuze voor werknemers groter wordt. Dat levert meer werk op voor uitzenders. FujiStaff neemt op de gefragmenteerde Japanse uitzendmarkt een zesde plaats in met een marktaandeel van 1,3%. Het Financieele Dagblad, 14 augustus 2010 Volgens ING groeit de flexbranche in 2010 met 3% Het Economisch Bureau van ING voorspelt voor 2010 een groei van 3%. Voor het komende jaar verwachten de ING-analisten dat de omzet zelfs met 6% kan toenemen. ING constateert dat na de krimp in 2009 de uitzenders als eerste profiteren van het herstel, waarschijnlijk gevolgd door de detacheringsbureaus. Beide sectoren profiteren rechtstreeks van de uitbreiding van de flexibele schil. ING waarschuwt wel dat uitzenders en detacheerders hun eigen flexibele schil goed op orde moeten hebben, omdat de economische cycli korter en heviger worden. ING verwacht naast autonome groei ook de nodige acquisities in de uitzend- en detacheringssector. Flexmarkt, 25 augustus 2010 Randstad Nederland, afdeling communicatie 2010
 17. 17. Flexwerkers zijn steeds vaker arbeidsongeschikt In de afgelopen drie jaar is het aantal nieuwe arbeidsongeschikten met 25% toegenomen tot 21.500 in 2009. Veel nieuwe arbeidsongeschikten zijn uitzendkrachten, gedetacheerden, tijdelijke werkkrachten en seizoenswerkers. Deze groep zal er volgens uitkeringsinstantie UWV voor zorgen dat de uitkeringslasten in twee jaar tijd verdubbelen: van 144 miljoen euro in 2009 naar 285 miljoen euro in 2011. Bedrijven zullen daardoor fors hogere sectorpremies gaan betalen. Drie van de vier arbeidsongeschikte flexwerkers hebben een goede kans op herstel en ontvangen een uitkering volgens de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA). Het Financieele Dagblad, 30 augustus 2010 Randstad Nederland, afdeling communicatie 2010

×