Marktbriefdec2010

513 views

Published on

Wat zijn de ontwikkelingen in de markt? Wat kun je verwachten in jouw branche? In de marktbrief vind je iedere maand het laatste nieuws op het gebied van:
economie & conjunctuur
marktontwikkeling
beroepsbevolking
branche-informatie

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
513
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marktbriefdec2010

 1. 1. RandstadMarktbrief december 2010 Voorgaande Cijfer Periode Cijfer periode Economische 2,2% kwartaal 2, 2010 0,6% kwartaal 1, 2010 groei Consumenten- -11 nov 2010 -13 okt 2010 vertrouwen Producenten- vertrouwen 0,3 nov 2010 0,5 okt 2010 industrie Inflatie 1,6% okt 2010 1,6% sep 2010 Werkloosheid 5,2% okt 2010 5,3% sep 2010 Banen 7.840.000 kwartaal 3, 2010 7.832.000 kwartaal 2, 2010 Vacatures 126.500 kwartaal 3, 2010 115.100 kwartaal 2, 2010 openstaandEconomie en conjunctuurGoed nieuws voor de arbeidsmarktHet economisch herstel is nu in alle sectoren zichtbaar. De industrie was de eerste bedrijfstakwaar de werkgelegenheid na de recessie weer aantrok, maar inmiddels is ook in dedienstverlening de krimp van de werkgelegenheid voorbij. Volgens uitzendkoepel ABU is dat goednieuws voor de hele arbeidsmarkt, omdat nieuwe banen in de dienstverlening een positief effecthebben op de totale Nederlandse economie. In de industrie en techniek trekt de vraag naaruitzendkrachten al maanden aan, maar in de dienstensectoren was de afgelopen maanden nogsteeds een dalende trend te zien. In de periode van begin september tot begin oktober was in deadministratieve sector na bijna drie jaar krimp voor het eerst een stabilisering in de vraag naaruitzendkrachten te zien. Dienstverleners nemen bijna 80% van de totale werkgelegenheid inNederland voor hun rekening. Deskundigen denken dat de toegenomen vraag naaruitzendkrachten vooruitloopt op een verdere daling van de werkloosheid, die in Nederland nu allager is dan in veel andere Europese landen.P&O Actueel, 3 november 2010Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2010
 2. 2. De hele wereld is op zoek naar personeelOveral ter wereld zijn ondernemingen op zoek naar nieuwe medewerkers. Meer dan een derdevan de bedrijven is van plan om nieuwe medewerkers aan te nemen, blijkt uit het halfjaarlijkseRegus Business Tracker onderzoek. In Nederland wil meer dan een kwart van de bedrijven in2011 nieuw personeel aannemen. Dat de vraag naar werknemers in Nederland iets kleiner is,komt volgens de onderzoekers doordat Nederlandse bedrijven snel en veel snijden in overhead.Daardoor groeit het personeelsbestand minder snel dan in vergelijkbare ondernemingen in hetbuitenland. Ook het optimisme van de Nederlandse ondernemers blijft wat achter bij dat van debuitenlandse collega’s. Nederlandse ondernemers zijn voorzichtiger en maken zich met namezorgen over de arbeidsmarkt. Veel ondernemers in ons land vragen zich af of ze de komendejaren voldoende gekwalificeerd personeel kunnen vinden.P&O Actueel, 3 november 2010De inflatie in Nederland was weer relatief laagVolgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was de inflatie in ons land in oktober gelijkaan die in september. Het gemiddelde prijsniveau lag in beide maanden 1,6% hoger dan indezelfde maand een jaar eerder. De prijzen van autobrandstoffen, gas, sigaretten en shag stegenwat sterker dan 1,6%, de prijsstijging van voedsel bleef iets onder het gemiddelde. Vliegtickets,televisies, audio- en videoapparatuur en elektriciteit waren in oktober 2010 goedkoper dan inoktober 2009. Volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) bedroeg de Nederlandseinflatie in oktober 1,4%. Daarmee was de inflatie in ons land opnieuw aanzienlijk lager dan degemiddelde inflatie in de hele eurozone, die uitkwam op 1,9%.Beurs.nl, 4 november 2010Alles draait om ChinaChina heeft een enorme invloed op de wereldeconomie. Zo was het land in 2009 verantwoordelijkvoor bijna de helft van het kolen-, zink- en aluminiumverbruik. China gebruikte twee keer zoveelstaal als de Europese Unie, de Verenigde Staten en Japan bij elkaar. De inwoners van het landkopen dit jaar meer auto’s dan de Amerikanen en meer mobiele telefoons dan de rest van dewereld. De koopkracht van de Chinezen gaat met sprongen omhoog en bedraagt nu een kwartvan de wereldwijde koopkracht. Mede daardoor is China ook als exportmarkt belangrijkgeworden, bijvoorbeeld voor landen als Brazilië (12,5% van de export gaat naar China), Zuid-Afrika (10,3%), Japan (18,9%) en Australië (21,8%). Voor Taiwan en Zuid-Korea is China alsafzetmarkt nóg belangrijker. Tot en met het derde kwartaal noteerde China een economischegroei van 9,6%. Door de gigantische omvang van het land, vertegenwoordigt die groei bijna eenvijfde van de totale economische groei in de wereld.Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2010
 3. 3. The Economist, 5 november 2010Méér vacaturesIn het derde kwartaal stonden er in Nederland gemiddeld 126.000 vacatures open. Volgens hetCentraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn dat er 11.000 meer dan in het tweede kwartaal: eenstijging van 9,6%. Vooral in de commerciële dienstverlening nam het aantal vacatures sterk toe.In de bouw liep het aantal vacatures lange tijd terug, maar aan die ontwikkeling lijkt een einde tezijn gekomen.CBS, 12 november 2010De Nederlandse economie deed een stapje terug...In het derde kwartaal van dit jaar was de economische groei er in Nederland even uit. Volgensvoorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kromp de economie met 0,1%in vergelijking met het tweede kwartaal. De krimp kwam voor de meeste economen als eenverrassing. In het tweede kwartaal noteerde de economie nog een groei van 1% en deverwachting voor het derde kwartaal was een bescheiden groei van 0,5%. Volgens het CBS isvooral de afgezwakte groei van de export in het derde kwartaal verantwoordelijk voor de krimp.ANP, 12 november 2010...maar de Duitse economie dendert door...De Duitse economie was in het derde kwartaal opnieuw niet te stuiten. De groei was weliswaarminder spectaculair dan in het voorgaande kwartaal, maar toch nog hoger dan verwacht. Degrootste economie van Europa groeide ten opzichte van het tweede kwartaal met 0,7%.Vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2009 bedroeg de groei 3,9%. In het tweede kwartaalnoteerde Duitsland een economische groei van 4,3%. In het derde kwartaal deden de export ende bedrijfsinvesteringen het goed, terwijl ook de uitgaven van consumenten en overheid stegen.Volgens economen was de sterke groei in het tweede kwartaal eenmalig en is er nu sprake vaneen normalisatie.BNR Nieuwsradio, 12 november 2010...en de Japanse economie groeit onverwacht hardHoewel er zorgen zijn over de toekomst van de Japanse economie, scoorde het land van deRijzende Zon in het derde kwartaal van 2010 nog goed. De economische groei kwam uit op 3,9%en dat was hoger dan de meeste analisten hadden voorzien. Het waren vooralstimuleringsmaatregelen van de overheid, die de economie een duwtje in de rug gaven. Veeleconomen verwachten in de komende twee kwartalen in Japan stagnatie of zelfs krimp.NRC Handelsblad, 15 november 2010Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2010
 4. 4. De consument begint er voorzichtig weer in te gelovenVoor de tweede achtereenvolgende maand verbeterde de stemming onder consumenten. Deindicator van het consumentenvertrouwen liet in november een score van -7 noteren. Dat isdrie punten hoger dan in oktober. In bijna drie jaar tijd is het vertrouwen onder consumenten nietzo hoog geweest als nu. Vooral over het economisch klimaat, de economische situatie in deafgelopen twaalf maanden en de vooruitzichten voor het komende jaar zijn consumenten steedsminder somber.CBS, 18 november 2010De werkloosheid daalt verderIn oktober moesten 410.000 mensen vanaf de zijlijn van de arbeidsmarkt toekijken. Daarmee hadNederland 2.000 werklozen minder dan een maand eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) laat weten dat het de achtste maand op rij is waarin het aantal werklozen terugloopt. Dedaling lijkt wel minder sterk te worden.BNR Nieuwsradio, 18 november 2010Het producentenvertrouwen is stabielUit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het vertrouwen van deNederlandse producenten in de economie al een halfjaar vrijwel stabiel is. Ook de verwachtingvoor de productie in de komende periode verandert niet of nauwelijks. Het aantalondernemers in de industrie dat uitgaat van een groeiende productie is al een tijdje groter danhet aantal dat op een lagere productie rekent.BNR Nieuwsradio, 25 november 2010Optimisme in de eurozone, ondanks Ierland en een stijgende werkloosheidDe problemen in Ierland en andere Europese landen hebben geen deuk in het vertrouwen vanondernemers en consumenten geslagen. De barometer van het economisch sentiment in delanden van de eurozone is in november zelfs flink gestegen. Vooral in de dienstensector is destemming bijzonder goed. Volgens economen is Ierland te klein om in de rest van de eurozoneeen negatief gevoel teweeg te brengen. De verwachting is dat vooral in de grotere economieën inEuropa –met name in Duitsland- het economisch herstel zal doorzetten. Aan de Europesewerkloosheidscijfers van oktober was dat overigens nog niet te zien. In de eurozone steeg dewerkloosheid tot 10,1%.FD.nl, 29 november 2010RTL-Z, 30 november 2010Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2010
 5. 5. MarktontwikkelingenCrisis of niet, we blijven tevredenIn het boek De Nederlandse Samenleving 2010 concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) dat de meeste Nederlandse werknemers tevreden zijn met hun werk. Ondanks de crisis.Vier van de tien werknemers zouden bijvoorbeeld best langer willen doorwerken. Vooralhoogopgeleiden hebben het doorgaans goed naar de zin. En aangezien in Nederland het aantalhoogopgeleiden de afgelopen tien jaar aanzienlijk is toegenomen, belooft dat veel voor detevredenheid van werknemers in de toekomst.IntermediairPW, 2 november 2010De ambtenaren willen er 2% bij...Ambtenarenbond Abvakabo FNV heeft een looneis van 2% gesteld voor de cao-onderhandelingenvan dit najaar. Bovendien gaat de bond niet akkoord met gedwongen ontslagen bij derijksoverheid. Het belooft een ‘hete herfst’ te worden, aangezien het kabinet-Rutte van plan is om6,5 miljard te bezuinigen op ambtenaren. Volgens cao-onderhandelaar Jan Willem Dieten vanAbvakabo FNV is de bereidheid onder ambtenaren groot om actie te voeren of zelfs te staken. Hetkabinet heeft nog niet laten weten hoeveel ambtenaren hun baan gaan kwijtraken. Volgens eenwoordvoerder van Binnenlandse Zaken kan de bezuinigingsoperatie zowel op materieel als oppersoneel gebied worden ingevuld.de Volkskrant, 5 november 2010...maar minister Donner denkt aan 0%Als het aan minister Donner van Binnenlandse Zaken ligt, zullen de 120.000 rijksambtenaren hetde komende twee jaar zonder salarisverhoging moeten doen. Donner schrijft in een brief aan deambtenarenvakbonden dat hij de salarissen wil bevriezen.FD.nl, 9 november 2010De flexibele arbeidsmarkt is voor minister Kamp wél bespreekbaarDe coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV hebben afgesproken dat ze niet zullentornen aan het ontslagrecht en de duur van de ww-uitkeringen, maar minister Kamp van SocialeZaken wil wel nadenken over ‘de onderliggende problemen op de arbeidsmarkt’. De minister wilonderzoeken hoe mensen die zonder werk komen te zitten, sneller een nieuwe baan kunnenvinden en dus zo kort mogelijk in de ww terechtkomen. Kamp wil ook de terughoudendheid vanwerkgevers aankaarten om mensen in vaste dienst te nemen. De bewindsman stelde dat zijnRandstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2010
 6. 6. departement weliswaar Sociale Zaken en Werkgelegenheid heet, maar dat hij en zijnstaatssecretaris het gevoel hebben ‘van Werk en Inkomen’ te zijn.ANP, 4 november 2010Het Nieuwe Werken: de meeste Nederlanders zien er niets inWe horen veel enthousiaste berichten over ‘het Nieuwe Werken’. Maar uit het NationaleWerkplekonderzoek 2010 blijkt dat ruim twee van de Nederlanders (68%) tijd- enplaatsonafhankelijk werken helemaal niet aantrekkelijk vinden. Zij hebben veel liever een vastewerkplek. Volgens Newnews.nl, een website over ‘de mens in zijn werkomgeving’, gaan veelwerkplekken lijken op een koeienstal waar alles in dienst staat van efficiency enarbeidsproductiviteit, terwijl werknemers juist verlangen naar rust, geborgenheid enverbondenheid. Stichting Natuur en Milieu denkt dat het Nieuwe Werken kan helpen om de filesen CO2-uitstoot terug te dringen. De stichting heeft daarom een campagne gelanceerd: ‘Hetnieuwe werken doe je zelf’.De Telegraaf, 8 november 2010FNV maakt zich zorgen over de werkdrukHoewel de crisis achter de rug lijkt, zijn de meeste werkgevers nog bijzonder voorzichtig met hetin dienst nemen van nieuwe mensen. De meeste bedrijven proberen zo lang mogelijk met hetbestaande personeel de groeiende hoeveelheid werk te doen. Vakbond FNV noemt dieontwikkeling zorgelijk, omdat overwerk en toenemende werkdruk het gevolg zijn.AD, 12 november 2010Starters op de arbeidsmarkt werken het liefst bij de overheidUit onderzoek van studententijdschrift Memory Magazine blijkt dat voor starters op dearbeidsmarkt de overheid de favoriete werkgever is. Ruim een derde van de starters wil een baanbij de overheid. Unilever (6,2%) en Rabobank (6,1%) staan op de tweede en derde plaats.Starters verwachten als ambtenaar een goed salaris te kunnen verdienen en denken bovendiendat een overheidsbaan ‘veilig’ is wanneer zich een recessie voordoet. Het was voor het vierde jaarop rij dat de overheid als favoriete werkgever voor starters uit de bus kwam.Baaz.nl, 15 november 2010Met serieuze sociale media kom je verderOnderzoek van Maastricht University laat zien dat het gebruik van sociale media goed kan zijnvoor je carrière. Bij het vinden van een baan kunnen onlinevrienden een positieve bijdrageleveren: hoe meer contacten je hebt, des te vaker zul je via de digitale netwerken geattendeerdRandstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2010
 7. 7. worden op vacatures. Daarbij is opmerkelijk dat je aan vage kennissen méér hebt dan aanvrienden die dichtbij je staan. De onderzoekers stellen ook dat je bij het zoeken van een baanniet te veel moet verwachten van sociale media als Facebook of Hyves. Carrière maken gaat hetbeste via serieuze websites als LinkedIn, die zich richten op professionele aspecten enkwalificaties.Intermediair, 18 november 2010We houden volgend jaar netto méér loon overWerknemers in Nederland gaan volgend jaar minder belasting betalen. Afhankelijk van het salarisstijgt het nettoloon tussen 5,83 en 15,45 euro. Daar staat tegenover dat de premie voor dezorgverzekering met 11 euro omhoog gaat, waardoor lang niet iedereen er in koopkracht opvooruit gaat. De loonkosten voor de werkgevers gaan omhoog. Dat komt onder meer door eenhogere zorgpremie.P&O Actueel, 24 november 2010Kerstpakketten worden groenerIn steeds meer kerstpakketten zijn fairtradeproducten, flessen van gerecycled glas en andereartikelen met een duurzaam karakter te vinden. Makro levert ongeveer een kwart van de vijfmiljoen kerstpakketten die ieder jaar in Nederland worden weggegeven. Het bedrijf ziet de vraagnaar groene producten in de kerstpakketten sterk toenemen. Volgens onderzoek van Makrovinden vier van de vijf werknemers het leuk om een kerstpakket te krijgen. Door de crisis bleefhet kerstpakket vorig jaar bij veel bedrijven achterwege, maar dit jaar lijkt het erop dat weermeer werknemers een pakket tegemoet kunnen zien.nrc.next, 26 november 2010Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2010
 8. 8. BeroepsbevolkingArbeidsgehandicapten vonden vorig jaar vaker een gewone baanVoor de economie was 2009 misschien geen geweldig jaar, voor arbeidsgehandicapten waren erlichtpuntjes op de arbeidsmarkt. Mensen die een beroep doen op de Wet sociale werkvoorziening(Wsw’ers) waren vorig jaar vaker bij gewone werkgevers aan de slag dan in 2008. Van allemensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking werkte 28% in 2009bij een gewone werkgever en dus niet intern in de Sociale Werkvoorziening (SW). In 2008 werktemaar 26% van de arbeidsgehandicapten bij een reguliere werkgever. Uit cijfers van Cedris, debrancheorganisatie van SW-bedrijven, komt verder naar voren dat SW-bedrijven niet alleen ruim100.000 Wswers aan werk helpen, maar ook ruim 56.000 bijstandsgerechtigden en Wajongers.P&O Actueel, 1 november 2010Slimme vadersLof Media is van start gegaan met de Slimme Tijden Campagne, bedoeld om mannen bewust temaken van de combinatie van werk en zorg. De campagne, die ondersteund wordt door hetministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft als thema: ‘Echte vaders werken slim’.Lof wijst in de campagne mannen op de mogelijkheid flexibel te werken om zo te komen tot eenmeer evenwichtige verdeling van arbeid en zorg over mannen en vrouwen. De campagne richtzich op mannen in de leeftijdscategorie 30-50 jaar. Lof organiseert in het kader van de campagneook drie seminars, over flexibel werken in de ict, de medische sector en de bouw.IntermediairPW, 4 november 2010Het kabinet pakt bijstand, Wajong en sociale werkvoorziening aanHet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil op korte termijn van start gaan met hetsamenvoegen van de bijstand, de Wajong en de sociale werkvoorziening. De hervorming van deonderkant van de arbeidsmarkt is een van de grootste uitdagingen waar het kabinet-Rutte voorstaat. Staatssecretaris Paul de Krom denkt in december de concrete invulling van de plannen tekunnen presenteren.Het Financieele Dagblad, 8 november 2010Wanneer komt de baas?Vrouwen hebben in veel sectoren te maken met een ‘glazen plafond’, maar in de technischesector is het glas nog wat dikker dan anders. Uit onderzoek van ingenieurs- en adviesbureau DHVen de Universiteit Utrecht blijkt dat vrouwen vaak niet serieus worden genomen door hunRandstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2010
 9. 9. mannelijke collega’s. Bovendien hebben veel vrouwen het gevoel dat ze zich meer moetenwaarmaken dan mannen. Door het mannelijke karakter van de technische sector blijken vrouwenniet veel te hebben aan ‘vrouwelijke’ kwaliteiten als empathie, teamspirit en communicatievevaardigheden. Vrouwen die namens een technisch bedrijf klanten bezoeken, krijgen nogregelmatig de vraag wanneer de baas komt.Intermediair, 11 november 2010Het kabinet is tegen een langer zwangerschapsverlofMinister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat de Nederlandseregering het zwangerschapsverlof niet wil uitbreiden van zestien naar twintig weken. Het kabinetgaat dus niet mee met het Europees Parlement, dat onlangs instemde met eenzwangerschapsverlof van twintig weken. De minister vindt een periode van zestien weken inverreweg de meeste gevallen voldoende. Zijn er medische redenen om dan nog niet aan het werkte gaan, dan kunnen vrouwen instromen in de ziektewet. Het kabinet voelt ook niets voor eenvaderschapsverlof van twee weken. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat iedere vaderrecht krijgt op vijf dagen verlof na de geboorte van zijn kind. Dat vaderschapsverlof is nu nogtwee dagen.Nu.nl, 10 november 2010Nederland heeft bijna 1,7 miljoen arbeidsgehandicaptenIn 2009 was in Nederland 15% van alle 15- tot 65-jarigen arbeidsgehandicapt: in totaal 1,7miljoen mensen. Ruim 40% van die groep had een betaalde baan van minimaal twaalf uur perweek. De meest arbeidsgehandicapten (62%) zijn 45 jaar of ouder. Van alle niet-arbeidsgehandicapten behoort maar 38% tot de groep van 45-plussers.CBS, 15 november 2010Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2010
 10. 10. Branche-informatieBouwVeel minder medewerkers in de bouw dan tien jaar geledenIn tien jaar tijd is het aantal medewerkers in de bouwbranche met 42.000 afgenomen. Volgensonderzoeksbureau EIM waren in 2009 nog 383.000 werknemers actief in de bouw. Ondanks deeconomische crisis is het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in de bouw nog nietteruggelopen. Integendeel: in 2009 was het aantal zzp’ers in de bouw groter dan ooit. In 2009waren het er in totaal 38.000 en dat is ruim drie keer zoveel als in 2000. Ook in deinstallatiebranche nam het aantal zzp’ers sterk toe: van 1.500 in 2000 tot 4.300 in 2009. VakbondFNV ZBO (zelfstandigen in de bouw) zet overigens vraagtekens bij de cijfers en denkt dat er inwerkelijkheid 5.000 tot 10.000 zzp’ers minder zijn dan het onderzoek laat zien.Cobouw, 10 november 2010Een flexibele bouw is interessant voor een vrouwIn de bouw is slechts 8% van alle werknemers vrouw. Volgens het Economisch Instituut voor deBouw (EIB) wordt de sector pas interessant voor vrouwen als de arbeidsvoorwaarden flexibelerworden. Dus: méér deeltijdwerk en variabele arbeidstijden. Onderzoek van het EIB laat zien datvrouwenparticipatie in de bouw nog helemaal niet gewoon is. Veel vrouwen merken dat in hunbranche en in hun bedrijf een negatief beeld van vrouwen bestaat. Zij vinden verder dat werkenin deeltijd de grootste belemmering vormt voor een succesvolle loopbaan in de bouw.P&O Actueel, 24 november 2010Financiële dienstverleningMinder werk in de financiële sectorVoor verzekeraars en banken is de crisis nog niet voorbij. In de financiële sector als geheel laghet aantal vacatures tussen januari en september van dit jaar 46% lager dan in dezelfde periodein 2009. Op de totale arbeidsmarkt daalde het aantal vacatures in dezelfde periode ook, maarslechts met 29%. In de financiële sector komt de sterke daling bijna helemaal voor rekening vanverzekeraars en banken. Directiesecretaresses met financiële kennis, administrateurs, planners enassistent-controllers zijn in de rest van het bedrijfsleven wel veelgevraagd. In dit deel van deRandstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2010
 11. 11. arbeidsmarkt steeg het aantal vacatures zelfs met ruim 10%.Intermediair, 25 november 2010IctIcters kijken weer om zich heenNu de vooruitzichten op de arbeidsmarkt beter worden, gaan icters weer op zoek naar eennieuwe functie. Volgens onderzoek van Computable wil ongeveer 14% van de icters een anderebaan. Zij zijn actief op zoek of zijn al aan het solliciteren. Voor 37% van de ict’ers die om zichheen kijken is het salaris de belangrijkste drijfveer om bij de huidige werkgever te vertrekken.Onaantrekkelijk werk is voor 36% van de werknemers de belangrijkste reden om ergens andersaan de slag te willen. Ander onderzoek signaleert dat veel ict’ers zich door hun werkgever in desteek gelaten voelen. Aanhoudende reorganisaties, hogere productiviteitseisen en minderopleidings- en trainingsmogelijkheden hebben de werksfeer in veel bedrijven negatief beïnvloed.Computable.nl, 3 november 2010OverheidOnrust in de publieke sector heeft voor de vakbonden ook een gunstige kantDe ambtenarenvakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF lijken te profiteren van denaderende bezuinigingen en reorganisaties bij de overheid. De drie bonden zien hunledenaantallen groeien en dat is waarschijnlijk mede een gevolg van de onrust in de publiekesector. Het kabinet-Rutte heeft zich voorgenomen om ruim 6 miljard euro op hetambtenarenapparaat te bezuinigen.FD.nl, 15 november 2010Defensie is in staat van paraatheid voor de bezuinigingenDe Nederlandse krijgsmacht heeft al sinds de val van de Berlijnse Muur, in 1989, te maken metreorganisaties. Het personeel hoopt dat de bezuinigingsoperatie die nu voor de deur staat delaatste is van een lange reeks. Minister Hillen van Defensie schrapt de komende jaren 10.000 vande 69.000 arbeidsplaatsen en hij sluit gedwongen ontslagen niet uit. Het jaarlijkse budget vanDefensie gaat terug van 8,5 miljard naar 7,5 miljard euro. De krijgsmachtonderdelen moetendaardoor investeringen en onderhoud uitstellen, rekruten naar huis sturen en oefeningenschrappen. Verder worden de bestuursstaf in Den Haag en de staven van land-, lucht- enRandstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2010
 12. 12. zeemacht ingekrompen, net als de diverse administratieve afdelingende Volkskrant, 20 november 2010Gemeenten kiezen voor bezuinigen op personeelDe Nederlandse gemeenten staan voor grote bezuinigingen en zullen die vooral realiseren doorhet personeelsbestand in te krimpen. De gemeenten zijn nog in afwachting van debezuinigingsplannen van het kabinet, maar melden nu al dat ze niet van plan zijn de lokale lastente verhogen. Ze willen de dienstverlening zelfs verbeteren en de uitvoerende taken zoveelmogelijk in stand houden.VNG Magazine, 19 november 2010RetailDe leukste winkel om bij te werken is te vinden in HardenbergDe Blauwe Shop in Hardenberg is de winnaar van de prijs Leukste winkel om bij te werken 2010.Deze onderscheiding is één van de Retail Jaarprijzen die het Hoofdbedrijfschap Detailhandelonlangs uitreikte. De Blauwe Shop verkoopt jeans en basics en volgens de jury is er ‘een openrelatie tussen werkgever en werknemers. De eigenaren Siem en Janneke Bouma exploiterensamen met 25 medewerkers drie winkels in Hardenberg en Hoogeveen. Volgens het juryrapportwordt de creativiteit van de medewerkers benut om de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.500,-.de Stentor, 11 november 2010Transport en logistiekEr zijn te weinig chauffeurs en dat is slecht voor de economieOp middellange en lange termijn ontstaat een tekort aan gekwalificeerde chauffeurs. Dat is nietalleen een probleem voor de ondernemers in het wegvervoer, maar ook voor de hele Europeseeconomie. Volgens de International Road Union (IRU) zal het tekort aan chauffeurs steedsduidelijker zichtbaar worden naarmate de economie zich verder herstelt. De IRU vindt dat deEuropese regeringen meer maatregelen zouden moeten nemen om de werkgelegenheid in desector te ondersteunen. De organisatie denkt daarbij onder meer aan moderne faciliteiten voorhet opleiden van chauffeurs, betere arbeidsvoorwaarden en meer veiligheid, bijvoorbeeld in devorm van bewaakte parkeerterreinen.Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2010
 13. 13. NieuwsbladTransport.nl, 11 november 2010De minister gaat de 48-urige werkweek handhavenMinister Schultz-van Haegen van Infrastructuur en Milieu begrijpt de weerstand tegen de 48-urigewerkweek voor chauffeurs en zal proberen de Europese maatregel van tafel te krijgen.Tegelijkertijd zegt ze niet onder de maatregel uit te kunnen en die ook te zullen handhaven.Schultz noemt de 48-uursmaatregel ‘vreselijk’, maar ‘we moeten gewoon aan de wetten en regelsvoldoen’.NieuwsbladTransport.nl, 21 november 2010ZorgZorgpersoneel wil liever een goede cao dan een eenmalig extraatjeDe werkgeverskoepels in de zorg, Actiz en BTN, hebben hun leden vorige maand opgeroepen omde werknemers eenmalig 1% extra loon uit te betalen. De werkgevers deden die oproep omdat eral sinds het voorjaar geen beweging zit in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor hetpersoneel in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Uit een enquête van Abvakabo FNVblijkt nu dat de werknemers in de zorg niet op zo’n eenmalig extraatje zitten te wachten. Eenruime meerderheid haalt de schouders op over de eenmalige uitkering en geeft de voorkeur aaneen degelijke cao.ANP, 17 november 2010Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2010
 14. 14. UitzendbrancheTwee perioden met een stijgende omzetIn periode 10 (week 37 – 40) noteerde de uitzendbranche een toename van het aantal uren met10%. Ook de omzet steeg met 10%. Eén periode verder, in week 41-44, boekte de branchevrijwel hetzelfde, goede resultaat: het aantal uren lag 9% hoger dan een jaar eerder en de omzetgroeide opnieuw met 10%. De administratieve sector en de medische sector konden (nog) geenbijdrage leveren aan de groei van de branche. Omzet en uren bleven in de administratieve sectorin periode 10 nog gelijk, maar in periode 11 daalde zowel het aantal uren als de omzet tenopzichte van 2009. De medische sector liet in beide perioden een daling in uren en omzet zien.De positieve resultaten kwamen vooral van de industrie en de technische sector, die beiden inperiode 10 én 11 forse groeicijfers wisten te realiseren. In de technische sector lag in periode 11de omzet zelfs 22% hoger, terwijl het aantal uitzenduren met 27% steeg. Ook in België klimt deuitzendbranche uit het dal. De uitzendomzet lag bij onze zuiderburen in oktober 19,5% hoger daneen jaar geleden.ABU, 2 november 2010ANP, 30 november 2010Flexmarkt, 30 november 2010Randstad is de grootste adverteerderIn de flexbranche was Randstad in de eerste zes maanden van 2010 de grootste adverteerder.Het uitzendbureau besteedde in die periode ruim 1,5 miljoen euro aan reclame voor het merkRandstad. De reclamebudgetten van uitzendbureaus zijn overigens in de afgelopen jaren forsgekrompen. De uitzenders en wervings- en selectiebureaus gaven samen in 2008 nog 72,8miljoen euro uit aan corporate reclame. Vorig jaar was dat nog maar 41,7 miljoen euro.Flexmarkt, oktober 2010Randstadmedewerkers steken vrijwillig de handen uit de mouwen in de zorgOp zaterdag 20 november hebben ruim 300 medewerkers van Randstad geholpen bij het werk indiverse zorginstellingen door heel Nederland. De eigen medewerkers van Randstad wilden op diemanier samen iets terugdoen voor de zorgsector. De vrijwilligers waren actief bij meer dan 40verschillende projecten. Ze hebben onder meer een karaokemiddag georganiseerd, wafelsgebakken en gesport met kinderen met het syndroom van Down.Flexmarkt, 22 november 2010Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2010
 15. 15. De omzet van Randstad blijft groeienDe maand oktober bracht voor uitzendconcern Randstad opnieuw een sterke omzetstijging. Invergelijking met dezelfde maand in 2009 groeide de omzet met 17%. Randstad bevestigdedaarmee de positieve trend die de onderneming in het derde kwartaal inzette. In Duitsland namde omzet in oktober met maar liefst 32% toe, terwijl de omzetgroei in onder meer Nederland,Italië en Polen versnelde. Randstad blijft streven naar een operationele winstmarge (EBITA-marge) van 5% tot 6% en denkt de resultaten in 2011 verder te verbeteren.ANP, 25 november 2010Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2010

×