Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oefentoets Theorie Ullman

3,988 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Oefentoets Theorie Ullman

 1. 1. Oefentoets Theorie van Ullman Start
 2. 2. Hoe wordt de theorie van Ullman ook wel genoemd? <ul><li>De interactietheorie </li></ul><ul><li>De theorie van de goederenstromen </li></ul><ul><li>De theorie van verplaatsing </li></ul>
 3. 3. Helaas dit is fout <ul><li>Denk goed na wat er altijd plaatsvindt in de theorie van Ullman </li></ul>Ga terug
 4. 4. <ul><li>Dit klopt! </li></ul><ul><li>De theorie van Ullman heet de interactie theorie omdat er sprake is van beweging tussen 2 of meerdere plaatsen </li></ul>Ga door
 5. 5. Wat betekent het begrip complementariteit? <ul><li>Iemand die te veel complimenten geeft </li></ul><ul><li>Aanvulling tussen 2 of meerder gebieden op gebied van goederen/personen </li></ul><ul><li>Moeilijk overbrugbare afstand </li></ul>
 6. 6. Helaas dit is fout <ul><li>Denk goed na welk woord er in het begrip terug komt en hoe het in het theoriemodel is toegelicht </li></ul>Ga terug
 7. 7. <ul><li>Dit klopt! </li></ul><ul><li>Bij complementariteit vullen 2 of meer gebieden elkaar aan. </li></ul>Ga door
 8. 8. <ul><li>In het model komt het begrip perceptie terug. Wat betekent dit? </li></ul><ul><li>Persoonlijk beeld wat je van een gebied of land hebt </li></ul><ul><li>Push factoren </li></ul><ul><li>Pull factoren </li></ul>
 9. 9. Helaas dit is fout <ul><li>Denk goed na op welke plaats het begrip in het model terug komt. Is dit binnen of buiten het model, dit heeft ook invloed </li></ul>Ga terug
 10. 10. <ul><li>Dit klopt! </li></ul><ul><li>De perceptie is het beeld wat iemand heeft van een gebied. Dit kan een reden zijn om zich te verplaatsen/verhuizen </li></ul>Ga door
 11. 11. Wat wordt bedoel met afstandverval? <ul><li>Als plaatsen verder uit elkaar liggen, neemt de interactie (wisselwerking) af </li></ul><ul><li>De afstand wordt kleiner </li></ul><ul><li>De afstand is geen probleem bij verplaatsingen. </li></ul>
 12. 12. Helaas dit is fout <ul><li>Als je de woorden uit het begrip haalt kom je al een heel eind. Probeer het nog een keer! </li></ul>Ga terug
 13. 13. <ul><li>Dit klopt! </li></ul><ul><li>Als er afstandverval optreed wordt het moeilijker/duurder om je te verplaatsen. </li></ul>Ga door
 14. 14. Welke beroep beoefende de heer Ullman <ul><li>Hij was aardrijkskunde leraar </li></ul><ul><li>Hij was een cartograaf ( kaartenmaker </li></ul><ul><li>Hij was een geograaf </li></ul>
 15. 15. Helaas dit is fout <ul><li>De heer Ullman was iemand die de aarde beschreef! </li></ul><ul><li>Probeer het nog een keer! </li></ul>Ga terug
 16. 16. <ul><li>Dit klopt! </li></ul><ul><li>Een geograaf beschrijft de aarde en probeert verklaringen te vinden. </li></ul>Ga door
 17. 17. Wat betekent het begrip verplaatsbaarheid? <ul><li>Een product of persoon is makkelijk in staat om zich te verplaatsen </li></ul><ul><li>De economie verplaatst zich steeds naar andere gebieden </li></ul><ul><li>De afstand is te groot </li></ul>
 18. 18. Helaas dit is fout <ul><li>Denk goed na wat verplaatsbaar is! </li></ul><ul><li>Probeer het nog eens of kijk in het lesboek </li></ul>Ga terug
 19. 19. <ul><li>Dit klopt! </li></ul><ul><li>Verplaatsbaarheid heeft te maken in hoeverre een product/persoon zich kan verplaatsen. </li></ul>Ga door
 20. 20. Wat wordt er in de theorie van Ullman allemaal verklaart <ul><li>Uitwisseling van goederen </li></ul><ul><li>Uitwisseling van personen </li></ul><ul><li>Uitwisseling van goederen, personen, energie en informatie. </li></ul>
 21. 21. Helaas dit is fout <ul><li>Denk goed na wat de theorie precies inhoudt </li></ul><ul><li>Probeer het nog eens! </li></ul>Ga terug
 22. 22. <ul><li>Dit klopt! </li></ul><ul><li>De theorie verklaart dus verschillende dingen. Namelijk uitwisseling van goederen/personen/energie/informatie en dus ook migratie. </li></ul>Ga door
 23. 23. Wanneer is iemand een migrant? <ul><li>Als een persoon illegaal in een land verblijft </li></ul><ul><li>Als een persoon getrouwd is met iemand uit het buitenland </li></ul><ul><li>Iemand die van één land naar een ander verhuist. </li></ul>
 24. 24. Helaas dit is fout <ul><li>Denk goed na wat een kenmerk is van een migrant. </li></ul><ul><li>Probeer het nog eens! </li></ul>Ga terug
 25. 25. <ul><li>Dit klopt! </li></ul><ul><li>Een migrant is (letterlijk) iemand die migreert , dat wil zeggen verhuist. </li></ul><ul><li>Het begrip wordt echter voornamelijk gebruikt voor iemand die van één land naar een ander verhuist. Hiermee wordt vaak een buitenlandse werknemer bedoeld. </li></ul>Ga door
 26. 26. Einde Toets <ul><li>Goed gedaan! </li></ul><ul><li>Wil je het nog is overdoen om extra te oefenen klik rechtsonder op de knop. </li></ul><ul><li>Om te stoppen druk op het stopbord . </li></ul>Opnieuw
 27. 27. <ul><li>Druk rechtsboven kruisje om het programma te verlaten( eerst escape drukken) </li></ul>

×