De IntelligenteOrganisatieGroei door met TeamPark®<br />Door Patrick Savalle, I&I, Innovatie-specialist van Sogeti <br />M...
Eenveranderendemaatschappij, klant en werknemerdwingen tot aanpassing5REDENEN voor ‘TeamPark’<br />
1<br />Onbeperkte en vrijesamenwerking is lastigDe communicatiemis//match<br />Formeelensynchrooninternen naarbuiten -> to...
Het nieuwesamenwerkenAny place, but any time?<br />Mensen die zittenvastgeklonken in workflows and directecommunicatiekunn...
Beperkingen in klassieke business-optimizationHoe vinden we meereffectiviteit?<br />3<br />Onderpresterendeen misplaatstep...
Getalenteerdemensen in ongetalenteerdeorganisatiesVerborgen talent<br />Formele, gestandaardiseerdestructuren, processen e...
Peak-oil, peak-coal, peak-uranium, peak-everythingTransitienaarduurzaamheid<br />De toekomstwordtduurzaam, bedrijvenmoeten...
De erfenis van Henry Ford: de intensievepersoneelhouderijKennisverwerkingsfabrieken!<br />Wat is het probleem? Zulkegrote ...
Social collaboratie en communicatieDe TeamPark® oplossing<br />
De kenmerken van het ‘industriele’ modelBeperkendecommunicatie en afstemming<br />Het industriële model is gebaseerd op di...
Eenanderemanier van (samen-)werken is mogelijkHet heet‘social’ en het ‘werkt’<br />
Kunnen we (social) gebruikenomonze (functionele) organisatieteverbeteren?<br />
Watis ‘social’?<br />Social is gebaseerd op ‘platform-communicatie’ en maakt het mogelijk ‘onbestuurd’ samentewerken met m...
Social in synergie met functioneel<br />
The elevator pitch<br /><ul><li>Social is manier van communicerenen samenwerken</li></ul>die is gebaseerd op ‘stigmergie’ ...
Social is eennieuw instrument vooroptimalisatie, het is de volgendestap in procesoptimalisatie
Social geeft teams en formeleunits de mogelijkheid tot effectievesamenwerking met hunomgevingzoalsklanten, crowds en ander...
Social maakt het mogelijk al het aanwezige talent tebenutten, wat per definitieonmogelijk is in gestandaardiseerdestructur...
Social maaktonsluiting en deling van kennis, informatie en expertise mogelijk via efficientere routes</li></li></ul><li>Co...
Van visienaarlevendsociaal platformOnthoud het doel!<br />Transformatie van aangewezenbureaucratischeprocessenénstructuren...
De levende social kantAan de slag met TeamPark®<br />
Platform ontwerp-strategieHoe maken we eengoed social platform?<br />Evolutie – Voorzie in eenrijk, bedrijfsbreed platform...
‘Intelligent Design’Aangepastaan workforce, processen en technologische / juridischerandvoorwaarden<br />
TeamPark®is het trajectom de organisatietevoorzien van eenlevendesocialekant<br />awareness<br />strategy<br />implementat...
Bewustzijn<br />awareness<br />strategy<br />implementation<br />alive<br />
Visie en strategie<br />awareness<br />strategy<br />implementation<br />alive<br />
Constructie<br />awareness<br />strategy<br />implementation<br />alive<br />
Activatie<br />awareness<br />strategy<br />implementation<br />alive<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TeamPark: Alternatieve presentatie (NL)

1,931 views

Published on

TeamPark is een visie en methode om te komen tot de Intelligente Organisatie. Een organisatie waarin een social platform de functionele kant van de organisatie aanvult en versterkt.

Een slagvaardigere en efficiëntere organisatie door grotere flexibiliteit, effectievere communicatie en samenwerking.

Betere ontsluiting en benutting van mensen, middelen, kennis en expertise door zelforganiserende processen.

Tevreden werknemers die kunnen werken op hun manier, op hun tijden en hun locatie.

Een collectief bewustzijn met een scherpere perceptie van maatschappij, trends, klanten en medewerkers.

Published in: Business, Education
 • Be the first to like this

TeamPark: Alternatieve presentatie (NL)

 1. 1. De IntelligenteOrganisatieGroei door met TeamPark®<br />Door Patrick Savalle, I&I, Innovatie-specialist van Sogeti <br />Meer informatie: http://teampark.org<br />
 2. 2. Eenveranderendemaatschappij, klant en werknemerdwingen tot aanpassing5REDENEN voor ‘TeamPark’<br />
 3. 3. 1<br />Onbeperkte en vrijesamenwerking is lastigDe communicatiemis//match<br />Formeelensynchrooninternen naarbuiten -> toeinformeelena.syn.chro.onnaarbinnen ←<br />Team en organisatieswerkenvaakalseen machine: intern afgestemd en synchroon. Datmaaktzeonaangepast op klanten, andere teams en organisaties met andereafstemming en ritme<br />
 4. 4. Het nieuwesamenwerkenAny place, but any time?<br />Mensen die zittenvastgeklonken in workflows and directecommunicatiekunnenniet ‘anytime’ samenwerken, zevetragendaarmeeelkaar<br />2<br />
 5. 5. Beperkingen in klassieke business-optimizationHoe vinden we meereffectiviteit?<br />3<br />Onderpresterendeen misplaatsteprocessenkunnennietmeerwordengeoptimaliseerdzonderconsequenties<br />&gt; de grenzen van het huidige model zijnbereikt&lt;<br />
 6. 6. Getalenteerdemensen in ongetalenteerdeorganisatiesVerborgen talent<br />Formele, gestandaardiseerdestructuren, processen en functieskunnennooit al het aanwezigecollectieve en individuele talent benutten -> mensenkunnenmeerdanhunfunctiesvragen, organisatieskunnenmeerdanstandaard procedures toelaten<br />4<br />
 7. 7. Peak-oil, peak-coal, peak-uranium, peak-everythingTransitienaarduurzaamheid<br />De toekomstwordtduurzaam, bedrijvenmoetengaanreageren op grotemaatschappelijkeveranderingen, flexibiliteiten adaptiviteitzijngeeneigenschappen van de huidigeorganisatiemodellen<br />5<br />
 8. 8. De erfenis van Henry Ford: de intensievepersoneelhouderijKennisverwerkingsfabrieken!<br />Wat is het probleem? Zulkegrote en zulkefundamentelemankementen, zijnze op telossen? <br />Onzebedrijvenzijnkennisverwerkings-fabrieken,gebaseerd op eenindustrieel model. En dat is eenonhandig model voorkennis, waar we nietfysiekrondomaanwezighoeventezijn. <br />
 9. 9. Social collaboratie en communicatieDe TeamPark® oplossing<br />
 10. 10. De kenmerken van het ‘industriele’ modelBeperkendecommunicatie en afstemming<br />Het industriële model is gebaseerd op directe, synchronecommunicatie en standaard workflows. De organisatieheefteenvastestructuur en manier van werken. <br />&gt; Synchronecommunicatie &lt;<br />&gt; Standaard workflows en werkverdeling &lt;<br />&gt; Standaardfunctieprofielen &lt;<br />&gt; ‘machine-bureaucracy’ &lt;<br />
 11. 11. Eenanderemanier van (samen-)werken is mogelijkHet heet‘social’ en het ‘werkt’<br />
 12. 12. Kunnen we (social) gebruikenomonze (functionele) organisatieteverbeteren?<br />
 13. 13. Watis ‘social’?<br />Social is gebaseerd op ‘platform-communicatie’ en maakt het mogelijk ‘onbestuurd’ samentewerken met mensen die je niethoefttekennen, in communities van doorlopendwisselendesamenstelling, vanafelkelocatie op aarde. Social doorbreekt het machinemodel.<br />Mierendoen het al millenia, het heetStigmergie.<br />
 14. 14. Social in synergie met functioneel<br />
 15. 15. The elevator pitch<br /><ul><li>Social is manier van communicerenen samenwerken</li></ul>die is gebaseerd op ‘stigmergie’ (denkaan: mieren, flocking, organisch)<br /><ul><li>Samenwerking op basis van sporen in een platform</li></ul>in plaats van directe, synchronecommunicatie en centralebesturing<br /><ul><li>Social completeertde bestaandeformele of bureaucratischeorganisatie</li></ul>de anderekant van dezelfdemunt<br /><ul><li>Social geeftorganisatiemeerflexibiliteit, door zelf-organizatie, zelf-optimizatie en mass-collaboration
 16. 16. Social is eennieuw instrument vooroptimalisatie, het is de volgendestap in procesoptimalisatie
 17. 17. Social geeft teams en formeleunits de mogelijkheid tot effectievesamenwerking met hunomgevingzoalsklanten, crowds en andere teams en bedrijven
 18. 18. Social maakt het mogelijk al het aanwezige talent tebenutten, wat per definitieonmogelijk is in gestandaardiseerdestructuren en functies
 19. 19. Social maaktonsluiting en deling van kennis, informatie en expertise mogelijk via efficientere routes</li></li></ul><li>Communities naast teams<br />Zelforganisatienaast planning<br />Stigmergisch, holistisch, nietreductionistisch<br />&gt; Mass-collaboration &lt; <br />&gt; Wisdom of the crowd &lt;<br />Eennieuwparadigma (in)/(aan het) werkDe Intelligente Organisatie<br />
 20. 20. Van visienaarlevendsociaal platformOnthoud het doel!<br />Transformatie van aangewezenbureaucratischeprocessenénstructuren tot stigmergische of socialevervangers<br />Hiervoorhebbennodig: eenplatform, de juistesignalen, de gewenstereacties. <br />
 21. 21. De levende social kantAan de slag met TeamPark®<br />
 22. 22. Platform ontwerp-strategieHoe maken we eengoed social platform?<br />Evolutie – Voorzie in eenrijk, bedrijfsbreed platform en laat de crowd al doende (trial-and-error) bepalenwatwelkwerkt en watniet. Cultiveerwerkendeinititiatieven en elimineer de rest. ‘Web 2.0’<br />Intelligent design – Identiceersystematisch de meestvruchtbaresocialekiemen door mens, proces en middelteanalyseren. Transformeergeselecteerdeprocessen.<br />
 23. 23. ‘Intelligent Design’Aangepastaan workforce, processen en technologische / juridischerandvoorwaarden<br />
 24. 24. TeamPark®is het trajectom de organisatietevoorzien van eenlevendesocialekant<br />awareness<br />strategy<br />implementation<br />alive<br />Een schema van vierfases, die incrementeel en/of iteratiefwordendoorlopen<br />
 25. 25. Bewustzijn<br />awareness<br />strategy<br />implementation<br />alive<br />
 26. 26. Visie en strategie<br />awareness<br />strategy<br />implementation<br />alive<br />
 27. 27. Constructie<br />awareness<br />strategy<br />implementation<br />alive<br />
 28. 28. Activatie<br />awareness<br />strategy<br />implementation<br />alive<br />
 29. 29. Samenwerken in de toekomst30 jaarna nu<br />
 30. 30. Operations<br />Klanttevredenheid<br />Medewerkertevredenheid<br />Kennisdeling<br />HR<br />Produktontwikkeling<br />Het Nieuwe Werken<br />Corp. communication<br />Werving<br />Procesoptimalisatie<br />Marketing<br />Vergrijzing<br />Kostenbesparing<br />Innovatie<br />Bottom-up en inside-out<br />communicatie<br />Duurzaamheid<br />
 31. 31. http://teampark.org<br />

×