Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Av5

2,824 views

Published on

Avenir, reizen

Published in: Economy & Finance, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Av5

  1. 1. magazine16 NO. 5 jun 2010 jAARGAnG Reizen Verleg je grenzen! Op bezOek bij Unilever interview met pieter-jan Datema, CeO SaxObank neDerlanD a SOUth afriCan perSpeCtive; the gOOD anD the baD SiDeS Of the 2010 wOrlD CUp www.aureus-vu.nl
  2. 2. © 2010 KPMG N.V., alle rechten voorbehouden. w w w.g a a a n . n u Wat doe je? als je alles wilt meemaken aan het begin van je carrière Het Achmea Management Traineeship D e av o n D v o o r h e t a f r o n D e n va n Veel doen, veel zien en vooral heel veel meemaken in kun je de ene periode aan de slag bij Interpolis en de AV É R O A C H M E A het fusier apport voor een korte tijd. Waarbij je ongetwijfeld wel eens voor volgende bij Centraal Beheer Achmea. Een van de CENTRA AL BEHEER ACHMEA i n t e r n at i o n a l e b i e r b r o u w e r verrassingen zult komen te staan. Dat kenmerkt het vier opdrachten vervul je in het buitenland. Zo FBTO Achmea Management Traineeship. Je kunt je breed ontwikkel je een brede blik en ontdek je wat je echt INTERPOLIS oriënteren en opdrachten doen op het gebied van leuk vindt en waar je goed in bent. Intussen leer je veel Z I LV E R E N K R U I S A C H M E A bijvoorbeeld bedrijfskunde, marketing en HR. Maar mensen kennen, krijg je intensieve begeleiding en de je kunt er ook voor kiezen de focus te leggen op gelegenheid om trainingen en cursussen te volgen. Finance door alleen financiële opdrachten te kiezen. Dit is een mooi startpunt voor een succesvolle carrière Meer weten? binnen de financiële kolom bij de grootste verzekeraar Kijk op onze website www.werkenbijachmea.nl wat van Nederland. In de twee jaar dat het traineeship het Achmea Management Traineeship allemaal voor duurt, krijg je vier opdrachten van zes maanden. Zo jou in petto heeft. a u d i t J ta x J a dv i s o r y Ontzorgen is een werkwoord
  3. 3. 05 Editorial- In vogelvlucht INHOUDjun 2010 jAARGAnG 16 NO.5 rough is in tHema: reIzeN lo gy breakth you taking it? ext techno 26,27 Inleiding op thema The n here are 46 28 Studentcolumn: Balraz Singh W our hands. 29 Docentcolumn: Christer Guldemond y 30,31 Reizen = Blijven? 33 Torenhoge schulden op een fundering van woestijnzand 34,35 Ruimtetoerisme nu ook mogelijk gemaakt door Richard Branson Interview met DJ Praia del Sol 36,37 Een wereldreis door nederland 38,39 De koers van Schiphol; opstijgen of dalen? 40 Amsterdam Research Project 2010, 36 Zuid Korea 42 Op reis met Avenir: BMW 5 serie GT eCONOmIe 08,09 Blik op historische verkiezingen 10,11 Interview: Pieter-jan Datema (CEO SaxoBank nederland) 12,13 Knokken voor het pluche 10 19 Servant Leadership, Serving Leaders? 14,15 Interview: Timo Huges (Directeur Floraholland) 16,17 Deel 5 & 6: Politiek & Economie een wereldreis door 18 Opsplitsing van Internationale neelie Groep EE D. Interview: Pieter-Jan Datema Nederland .S UCC stUDIe s ST RIVE 12 /job om/ go TC H. - Vo l g e n s - STRE 22 Student exchange here: My Dutch hp.c experience Aanrad 23 Student exchange there: My Korean er! experience -A 24,25 International perspective: The good, en - ir R acti v e ed the bad and the ugly of World Cup 2010 44,45 Bezuinigen? Ga eerst maar eens pany, is an al. techn ology com slimmer werken Go glob formation the brighte st in world ’s largest in idea. Join HP, the ext big lieve Knokken voor het pluche lop your n ze. We be ce to deve , and ama OP De FaCUlteIt ideal pla over, innov ate here and w e g as we disc f peo ple everyw engineerin the lives o we do it. reer while 49 Aureus bestuurspagina c an change ur ca technology ansform yo as forward . 50 FSR ing a t HP can tr e yo ur best ide 24 38 know work ady to driv 50 Berichten uit de faculteit ser look and get re Take a clo FUN & CUltUUr 20 Oranje koorts in 020 the good, the bad and the De koers van schiphol; 21 Eten met Avenir: Little Buddhabar 43 Op bezoek bij unilever ugly of World Cup 2010 opstijgen of dalen? 46,47 Interview met een Dj: Praia del Sol ©Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The Hewlett-Packard Company is an equal opportunity employer, dedicated to workforce diversity. 48 Avenir: to do’s
  4. 4. EDITORIAL m a g a zi ok t 200 9 JAARG ne ANG 16 NO. 1 leiders » follo chap w the lea der IntervIe w met tren watcher d- adjIedj Ba kas vIjf cont roversIël e leIders Geld verd Ienen aa mexIcaans n de COLOFON e GrIep? www.ave nir-v u.nl m a g a zi jan 200 9 jaaRG ne anG 16 16e JaarGaNG eDItIe 5, OPlaGe 5500 NO. 2 IssN 1387-2680 innovat reDaCtIe aDres The key ion To succ ess De Boelelaan 1105, kamer 2A-11 IntervIe w met rob Sn managIn el, 1081 HV Amsterdam g dIrecto r van grol Sch T: 020 598 61 35 berluScon FrIend or I: I: www.avenir-vu.nl Foe? op bezoek bIj ahold E: avenir@feweb.vu.nl HOOFDreDaCteUr www.ave nir-v u.nl Patrick Inen m a g a zi feb 201 0 JAARG ne ANG 16 CHeF-reDaCteUr NO. 3 Iris Manders C arrièr Be all you ca e n Be! reDaCteUr eXterNe BetreKKINGeN IntervIe w met KeIth Lara Chardet nIchols, cFo AKzo nobel the rIse An d FAll oF obAmA? eINDreDaCteUr lInKedIn: het nIeuw e jurgen Sirks netwerKe n In vogelvlucht Het studiejaar loopt alweer ten einde, wat gaat het toch weer snel voorbij hè? Dit is alweer BeelDreDaCteUr Sjoerd Addink www.aur eus-vu.n mijn laatste editorial, terwijl het nog als de dag van gister leek, dat ik mijn eerste schreef. l m a g a zi Toch was dit alweer afgelopen september, in de trein van Zwolle naar Amsterdam. En nu vier aUteUrs ne j. van Aalst, S. Addink, M. van Berkel, n. Broekhuis, apr 201 0 JaarG edities later heeft de Avenir een hele reis ondergaan en zijn we aangekomen bij de laatste aNG 16 NO. 4 S. van den Borne, j. Botchey, L. Chardet, R. de Crom, g r a d ua Avenir van dit jaar met het geweldige thema reizen. P. de Graaf, C. Guldemond, H. de jong, M. Ho Khouw, is this you? tion it’s your time to shine! P. Hofmann, P. Inen, F. jansen, E. Kalkman, W. Kokx, The Icesa j. van der Lee, I. Manders, B. Mezgebe, S. Oh, an Iceland ve conflIc Ic PersPe T, Want zeg nou zelf, wie houdt er nou niet van reizen? Heerlijk ontspannen op het gras liggen in InTervIe w meT dr. a. cTIve B. Overbeek, A. de Roos, j. Le Roux, T. van Ruitenbeek, soeTe venT TInbergen InsTITuuT , Central Park NY, of met -25°C naar het noorderlicht kijken in Kiruna, Zweden. Allemaal onvergetelijke B. Singh, j. Sirks, W. Vleeming, S. ten Wolde TIPs: graT Is Tweede masTer momenten voor mij die bijdroegen aan geweldige reiservaringen. Maar soms is reizen niet zo mooi. VOrmGeVING/DtP Zo werd ik 2 jaar geleden ruw gewekt door een aardbeving in Rhodos en sliep ik in Jakarta op de Raak Vormgeving en Communicatie campus van de Universiteit Indonesia in een aircoloze kamer met een gemiddelde temperatuur van info@raakvormgeving.nl www.aur eus-vu.n l 40ºC terwijl het ongedierte over de grond kroop. Maar echt lekker oer-Hollands klagen over alles m a g a zi DrUKWerK jun 201 0 jAARG n e An G 16 NO wat slecht gaat, zat er toen voor mij niet in. Ook van dit soort momenten kan ik namelijk genieten. DeltaHage .5 Deze dragen namelijk ook bij tot een onvergetelijke reiservaring. aCQUIsItIe Reizen Verleg je gren zen! S. Ekkels Op bezOek Over klagen gesproken, nu de zon weer schijnt en iedereen zijn hipste zonnebril op heeft, merk ik bij Unile ve intervie w r met pieter CeO SaxO -jan Datem bank neDe a, dat iedereen op de universiteit weer een stuk vrolijker is. De winterdip is blijkbaar voorbij, of heeft aDVerteNtIe-INDeX rlanD a SOUth af the gOOD riCan perS peCtive; het te maken met het feit dat het studiejaar er bijna op zit? In ieder geval, de zomervakantie is weer KPMG 02 Ebbinge 32 anD the ba D SiD the 2010 wO eS Of Achmea 03 Aureus 41 rlD CUp in aantocht en de reisgidsen kunnen weer van zolder gehaald worden. Hewlett-Packard 04 PricewaterhouseCoopers 51 Aureus 06 Ernst & Young 52 Maar weet jij al welke reis je gaat maken deze zomer? Wellicht een tripje naar Zuid-Afrika voor het www.aur eus-vu.n l Avenir Magazine is een uitgave van Stichting Aureus Avenir zoekt redactie 2010-2011! WK? Lees dan vooral het artikel van de Zuid-Afrikaanse Jaco le Roux, hij schrijft met het oog op het Media en verschijnt zes maal per jaar onder alle aankomende WK zijn ervaringen met dit enorme sportevenement. Daarnaast hebben we onder studenten en medewerkers verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en andere ook interessante interviews met de CEO van de SaxoBank Nederland en met de directeur Bedrijfskunde van de vrije universiteit Amsterdam. Functies? » Hoofdredacteur » Chef Redactie » Eindredacteur van Floraholland. Geniet dus vooral nog een laatste keer dit studiejaar van de wondere wereld van Geplaatste artikelen geven niet noodzakelijkerwijs de Redacteur Externe Betrekkingen » Beeldredacteur/Webredacteur de Avenir, maar wees niet getreurd, volgend studiejaar zijn we er gewoon weer! mening van de redactie weer. Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van de redactie, door Avenir Informatie? » Mail avenir@feweb.vu.nl Patrick Inen | Hoofdredacteur Avenir Magazine gepubliceerde artikelen, onderzoeken, of gedeelten daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of Solliciteren? » Stuur je CV en motivatie naar secretary@aureus-vu.nl 7 aVeNIr anderszins openbaar te maken of verveelvoudigen. Deadline? » Donderdag 10 juni
  5. 5. eCONOmIe Balraz Jesse singh van der lee Blik op historische meenschappelijk proces waarin het belang van nederland boven partijbelangen uit zou moeten gaan. nog even over de linksheid van Wilders: dat zijn plannen die uiteindelijk verkiezingen onhoudbaar zijn, zoals een pensioenleeftijd van 65. Wilders komt gewoon tegemoet aan de luiheid van kiezers: makkelijk behapbare zaken aanstippen, zonder de contra‘s van het argument mee te wegen. stel je voor; je hebt twee mensen die het categorisch met elkaar oneens reiken door lastenverzwaring, VVD juist door zijn. Dat staat garant voor veel interessante discussies, zeker in het huidige lasten verlichting. Een Wilders daarentegen Populisme is de redding van Nederland politiek-economische klimaat. en dan mogen we binnenkort ook nog eens heeft het stempel rechts te zijn, maar zit Jesse: Ongeacht wat je persoonlijke voorkeur naar de stembus, voor wellicht historische verkiezingen. Waarom historisch? ondertussen samen met de SP op de bank is, denk ik dat er wel een vorm van waarheid vergeten hoe zo’n ideologie vertaald moet hele leven in de lift hebben gezeten. Hypo- Nederland lijkt totaal in de war van wat nu eigenlijk ‘links’ en ‘rechts’ is in de aangaande de AOW leeftijd, dat is toch vrij in deze stelling zit. Wat populisme doet, is worden naar iets werkbaars. Ik heb veel theekrenteaftrek, sociaal stelsel en om alles politiek en welke dingen al dan niet leidend zouden moeten zijn in beeld- links… Mensen die de predicaten ‘links’ en dingen die onder het volk leven vertalen meer waardering voor een politicus die aan nog even af te toppen met pensioen als je vorming en stemgedrag. Dit vormt de aanleiding voor ons om dit artikel te ‘rechts’ klakkeloos overnemen uit de popu- naar de politiek en hier schreeuwend veel een kiezer kan uitleggen waarom zijn OZB 65 bent (als je al daadwerkelijk zo lang door schrijven, echter met elkaar oneens, maar wel gezamenlijk bewust van de laire media, die moeten toch echt zelf een stemmen mee halen (zie Wilders). Als er percentage omhoog moet, of waarom het moet werken). Veel te veel mensen van chaos van het moment. beetje na gaan denken. straks echt een PVV als grootste partij uit de pakje Lucky Strike Silver nu 4 euro 80 kost. de ‘jongere’ generaties willen hier ook op Balraz: Dat zie ik anders. Er wordt door po- verkiezingen komt, dan lijkt het me wel wat Dát is pas waardering naar de kiezer toe, dan meeliften. De boel moet op de helling en Door Jesse van der Lee en Balraz Singh litici gekscherend geroepen dat de politiek als ze gaan regeren. Die handel barst als een neem je ze echt serieus. we moeten onze verzorgingsstaat stevig moet kappen met ‘linkse’ hobby’s. En zo- bom en binnen afzienbare tijd zijn we weer op de schop nemen. Mensen moeten weer iets appelleert aan een deel van de kiezers. terug bij de geijkte politieke partijen. Politici Nederland gaat kapot worden gestimuleerd om mee te gaan doen rechts versus links peld als ´theedrinken´. Vervolgens is er aan Waarom nog hulpbehoevenden in de derde en kiezers zullen zelf ondervinden dat po- Balraz: Dit is de angstaanjager die veelvul- en moeten ook mee gáán doen. Kunnen we Jesse: Als er iets is wat mij tegenwoordig de rechterkant van het politieke spectrum wereld helpen als je zelf geen broek aan je pulisme nergens toe leidt en dat oplossin- dig wordt gebruikt in de politiek, niet waar? echt die kenniseconomie worden die we zo steeds vaker tegen de borst stuit, dan is het een dusdanig gebrek aan daadkracht en kont hebt? Maar tegelijkertijd vergeet men gen die op de achterkant van een bierviltje Iedere verkiezingsronde wordt er door ver- graag willen zijn, kijken waar dan al jouw de invulling van het politieke spectra. Als je één algemene stem, dat nu faalhazen zo- dat vanwege dezelfde ‘linkse hobby’s’ ieder- passen niet werken in een beschaafd en schillende partijen geroepen dat nederland politici blijven met hun angst aanjagende ‘links’ bent, dan ben je tegen alles en voor als Verdonk, Pastors en Wilders er met het een in nederland kan studeren, er politie op complex land als nederland. Alle geijkte po- eraan gaat, en dat hun programma het enige problemen. Mensen die perspectief hebben, theedrinken met onze medelanders. Als je predicaat ´rechts´ vandoor gaan. Misschien straat loopt en dat er autosnelwegen zijn. litieke partijen zijn zich echter wel te pletter redmiddel is om aan deze Apocalyps te ont- gaan de uitdaging aan, dat is hetgeen waar ‘rechts’ bent, dan ben je voor veel dingen wordt ´rechts´ daarom met xenofobie geas- Ik wil niet zo ver gaan om te zeggen dat er geschrokken en zijn flink wakker geschud. snappen. Immigratie, het verliezen van de het echt om gaat. maar tegen diversiteit en multiculturaliteit. socieerd? geen armoede in nederland bestaat, want Resultaat: een tussenfase van populisme, nederlandse identiteit, hangouderen, glo- Balraz: Het is verbazingwekkend iets zinnigs Alsof alle achterliggende gedachten tussen dat is een relatief begrip. Maar niemand een puinhoop en eindelijk solide partijen bal warming en muterende griepvirussen van jou te horen, al heeft het niet veel be- liberaal en progressief, marktwerking en ‘links’ & ‘rechts’ bestaan niet meer hoeft in ieder geval te vrezen voor zijn of die onder ogen moeten zien dat ze moeten worden uit de kast gehaald om de kiezer zo- trekking op mijn stelling. Wellicht komt het overheidsbedrijf en zorgstaat en je eigen Jesse: Quatsch. Alleen heb je wel een punt haar bestaan in nederland. Dat vind ik een gaan veranderen. Zie het als een laatste bol- veel mogelijk angst aan te jagen. Maar toch uiteindelijk toch allemaal goed! broek ophouden er niet meer toe doen. door te zeggen dat een paar types met het prachtige solidaire gedachte. Het traditio- werk van de verzuiling dat nog even moet heeft nederland het sinds midden vorige Laatst nog zei iemand tegen mij: ‘jesse, je predicaat ‘rechts’ ervan door zijn gegaan. nele rechts heeft zelf ook bijgedragen aan worden beslecht. eeuw redelijk prima volgehouden. Blijkbaar begint ook al aardig links te worden met al Voor jan in de straat gaat politiek misschien de vorming van de verzorgingsstaat. Het Balraz: En hier ga je nat. Volgens jou is ‘popu- zijn er dus mechanismen in werking waar de je inspanningen voor diversiteit’. Pardon?! alleen om de zichtbare dingen, zoals zijn verschil tussen rechts en links is, mijns in- lisme’ een naar woord voor het daadwerke- politiek geen grip op heeft (en dus ook niet Jesse van der lee (26) is Master- Alsof die dingen ook maar iets met elkaar te gevoel van veiligheid in z’n eigen straat, ziens, niet zo zwart-wit als je zou willen. Het lijk luisteren naar het volk. Dit is niet zo. Po- hoeft te pretenderen dat ze er wel grip op student Strategy & Organization en maken hebben. maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om veel getuigt van luiheid om alles wat maar met pulisme staat gelijk aan het ontbreken van heeft) die ervoor zorgen dat nederland blijft was Chairman in het Aureus bestuur Balraz: Interessant. Maar ik ga jou uitleggen meer. Het gaat om de achterliggende fun- verzorgingsstaat te maken heeft als ‘links’ een ruggengraat, het staat gelijk aan kie- werken en bestaan? 2007/2008 waarom het zo is gekomen. De invulling damentele gedachten. Als ik nu verkiezings- te bestempelen, en bij pogingen tot bezui- zersbedrog. Iedere populist snapt heel goed Jesse: Redelijk prima, dat is nu precies de Balraz singh (25) is Masterstudent van de ´linkse´ medemens is een karikatuur programma’s zie, dan zie je daar echt nog nigingen op het overheidsbudget te gaan welk verhaal hem of haar in het pluche gaat middelmatigheid die de echte bedreiging Strategy & Organisation en was die door ´rechts´ is opgelegd. Alles wat een duidelijk links en rechts. PvdA en consorten gillen dat het een smerig ‘rechts’ complot brengen en welk verhaal niet. Ooit hadden vormt voor nederland. Inmiddels hebben Vice-chairman in het Aureus bestuur 9 aVeNIr aVeNIr 8 beetje neigt naar empathie wordt bestem- willen de noodzakelijke bezuinigingen be- is. Politiek, vooral in nederland, is een ge- zij wel een ideologie, maar ze zijn onderweg we hier een leger aan babyboomers die hun 2008/2009
  6. 6. eCONOmIe “De Nederlandse beurs blijft een soort ‘Mickey Interview CeO saxoBank Mouse’ onder beurzen, het stelt allemaal niet zoveel voor” Pieter-Jan Datema gehouden danwel zelf bereid te zijn om deze te creëren: “nieuwe mensen, nieuwe culturen, De SaxoBank was van oorsprong een techni- sche dienstverlener uit Denemarken en heeft De saxoBank, een beleggersbank van een internationaal kaliber, doet sinds 2009 nieuwe ervaringen en je hebt het voordeel dat sinds 2001 pas een officiële banklicentie. In ook Nederland aan. met het hoofdkantoor in het WtC gebouw op de zuid-as heeft nederlanders over het algemeen goed staan de pers wordt de SaxoBank dan ook vaak om- deze bank het lef gehad om tijdens deze turbulente tijden haar kansen te benut- aangeschreven. Benut dat. Amerikanen heb- schreven als een IT-bedrijf met een banklicen- ten, haar naam te vestigen en zich een plek op de markt toe te eigenen door be- ben het er een stuk moeilijker mee.” Op de tie. De Denen verschillen van nederlanders in leggen zo laagdrempelig mogelijk te maken. De avenir had het voorrecht om de stelling dat er studenten zijn die bang zijn om hun omgang, maar de mentaliteit in het be- CeO van saxoBank Nederland, Pieter-Jan Datema te interviewen en van hem te heimwee te krijgen en het huis niet willen ver- drijf is wel open en ook zij zien de waarde van horen wat zijn visie is op Nederland, de economie, reizen en studenten. laten, reageert hij als volgt: “En wat is nu het andere nationaliteiten. Zoals bij veel sectoren ergste wat er kan gebeuren? Dat je terug komt gaat het in de financiële sector ook om pro- Door Patrick Inen en Sjoerd Addink omdat het echt niet gaat, dan heb je het ten- fessionaliteit, desondanks lijken veel banken minste geprobeerd. In het ‘echte’ leven wordt volgens Datema de weg een beetje bijster te nadat de afspraak op magische wijze in ieders Hierna stroomde hij door naar vele andere alles tenslotte ook niet aangereikt, je moet het zijn, ook in nederland. Hierover zegt hij: “In ne- agenda was verschenen, werden we ontvan- financiële functies binnen een aantal welbe- gewoon doen. Tegen ‘de kleine thuis’ heb ik derland is een verandering in de zogenaamde gen op het hoofdkantoor van SaxoBank waar kende bedrijven. Datema geeft zelf aan dat zijn ook altijd gezegd: ‘je gaat.’ Ik heb er zelf name- ‘corporate culture’ nodig. Het besef moet er de traders, afgetekend tegen een uitzicht op nieuwsgierigheid en interesse in wat er in de lijk ook waanzinnig veel van geleerd.” komen dat men 24/7 verantwoordelijkheid Zuid Amsterdam, al in de vroege ochtend wereld speelt, hem ondermeer gebracht heeft draagt en men moet bewust worden van het melijk een bewuste keuze, je kiest ervoor om verwacht dat binnen 5 à 10 jaar een bepaald zowel staand als zittend aan het werk waren. waar hij nu is. Daarbij zei hij: “Het mooie van “Iedereen die zijn geld feit dat het om het geld van anderen gaat.” Het het risico te nemen, dat is ook weer een stukje gedeelte van de ondernemers en hoogopge- nadat wij naar de vergaderzaal waren gewe- dit vak is dat je de hele dag bezig bent met wat kwijtgeraakt is bij IceSave, feit dat de banken die hard geraakt waren door eigen verantwoordelijkheid.” leiden de mogelijkheid krijgen om hun pensi- zen door de assistente, verwelkomde Datema er in de wereld gebeurt, alles komt tot uitdruk- sorry, maar ik heb geen crisis zo snel weer opkrabbelen, is dan ook niet oen zelf te regelen. ons allervriendelijkst en kregen we alle tijd om king op de beurs, helemaal in de valutahandel.” het gevolg van grote veranderingen binnen de Volgens Datema zal er bij consumenten dan De studenten van nu zullen dus mogelijk in de hem uit te lichten. Zijn interesse in wat in de wereld gebeurde medelijden met die indi- banken. “De marges die banken maken, zijn op ook een zelfde soort mentaliteitsverandering toekomst hun eigen pensioen gaan regelen herleidt Datema zelf terug naar zijn vader, die viduen” dit moment ongehoord. Ze lenen zelf tegen moeten plaatsvinden waarin meer (eigen) en zullen in de toekomst dus over veel meer De grote gedaante van Datema oogt op het hij omschrijft als een man met een wereldwij- super lage rentes, maar vragen vervolgens verantwoordelijkheid genomen moet worden dingen zelf beslissingen moeten nemen. Voor eerste gezicht ietwat intimiderend, maar dat de visie die hen graag mee op reis nam. Dit was Op de vraag of hij op een later moment in het hele hoge rentes. Dit is ook de reden waarom over ‘het sparen voor later’. “Veel particulieren degenen die nu even moeten slikken, heeft doet niet af aan zijn spontaniteit. Opgegroeid uniek, heel anders dan de tegenwoordige tijd, leven nog ergens heen zou willen antwoordt al die ondernemers lopen te klagen, omdat ze regelen hun hypotheken, leningen en verze- Datema een simpel advies: “Als je met derge- in een universitair gezin waarbij zijn vader zelfs waarin de afstanden kleiner zijn geworden en hij: “ja, dat wil ik wel. Als de kinderen stude- zo moeilijk krediet kunnen krijgen.” keringen wel goed, maar hun spaargeld staat lijke dingen bezig bent, neem eens een stapje rector magnificus was aan de Vu, heeft Datema we over een ‘Global Village’ spreken. ren en ik krijg een positie binnen de Saxo- Desondanks kan niet alle schuld afgeschoven vaak op de bank, iets wat niet perse nodig is. terug en probeer het te rationaliseren. Ga bij achtereenvolgens MAVO, HAVO en Atheneum Bank waarbij ze van me verlangen dat ik mij worden op de banken, consumenten dragen Het alternatief is beleggen, ook voor kleine jezelf eens na, kan dit eigenlijk wel? Er wordt afgerond om daarna een jaar naar Amerika te Als wij vragen of het reizen hem veranderd ergens anders in wereld vestig om daar ze te natuurlijk ook de verantwoordelijkheid voor particulieren. en daar kunnen wij bij helpen. je tenslotte niet voor niets een kritische blik vertrekken. Eenmaal terug probeerde hij het heeft, antwoordt hij: “Door het reizen sta je helpen uitbreiden, dan zou ik ze daar wel bij hun eigen geld. “Iedereen die zijn geld kwijt- Beleggen kan, wanneer het op een welover- bijgebracht op de universiteit.” En voor de die- een jaar aan de Hogeschool van Holland en meer open voor verandering en leer je mak- willen helpen. De nederlandse beurs blijft een geraakt is bij IceSave, sorry, maar ik heb geen wogen en verantwoordelijke manier gedaan genen die hetzelfde succes als Datema nastre- had hij een bijbaantje bij de kaaswinkel aan de kelijker contact leggen met mensen. Een soort ‘Mickey Mouse’ onder beurzen, het stelt medelijden met deze individuen. Er wordt bij wordt, namelijk een beter alternatief zijn. Wij ven, heeft hij ook nog een les: “Wees oprecht Beethovenstraat. Maar omdat zijn vader altijd voorbeeld hiervan komt ook terug tijdens het allemaal niet zo veel voor. Desondanks blijft andere banken maar een spaarrente van onge- doen het administratieve gedeelte en geven en eerlijk. Zeg wat je denkt, want dat wordt gezegd had dat hij “moest gaan doen wat hij werk. Als er buitenlandse collega’s op bezoek nederland wel mijn thuisbasis. Pas als je in het veer 3,5% gegeven en dan komt een of andere advies op, de belegger maakt beslissingen en uiteindelijk alleen maar gewaardeerd.” vond en waar hij goed in was” bleef hij op zoek komen, zeg ik altijd: ‘Kies maar voor een lunch, buitenland zit, kijk je terug en denk je ‘hebben onbekende internetbank met 5,5% aanzetten. stelt zijn portfolio samen. Studenten kunnen naar iets anders. borrel of diner.’ Het sociale gedeelte moet er ze toch allemaal best goed voor elkaar daar in Dan moeten er al belletjes gaan rinkelen. Maar hier al mee beginnen door middel van de ap- Hij had altijd al de handel in de vingers gehad bij zitten, het hoort bij het netwerken. Een op- nederland’. En dan betaal je wat meer belas- goed, met een paar duizend euro kun je dan plicatie ‘mini trader’. Het is heel laagdrempelig, Patrick Inen (23) studeert de Master Mar- en was vanaf zijn 14e jaar al bezig met aande- rechte interesse in hun achtergrond is daarbij ting, so what? Wat je ervoor terugkrijgt, is heel zoiets wel proberen, maar als het over tonnen maar de mogelijkheid is er wel om op een we- keting en is hoofdredacteur van Avenir len. Dit bracht hem er dan ook toe om op de ook heel belangrijk.” Datema raadt alle studen- veel waard; de infrastructuur, de verzorgings- gaat, dan is het gewoon gretigheid. Het is ook reldmarkt te handelen en is er meer dan ge- sjoerd addink (22) studeert de bachelor advertentie van zijn eerste baan in de financi- ten aan om zeker de buitenlandse ervaring aan staat, als het erop aankomt dan zit het hier wel niet voor niets dat het AFM transacties contro- noeg documentatie om er wegwijs te worden.” bedrijfskunde en is beeldredacteur van 11 aVeNIr aVeNIr 10 ele sector in te gaan, bij een financial broker. te grijpen als zij de mogelijkheid wordt voor- goed.” leert van bedragen tot 50.000. Dan is het na- De SaxoBank ziet dit ook als de toekomst en Avenir
  7. 7. eCONOmIe gevaar de eigen achterban kwijt te raken. Zo- dat de spin doctors van het CDA mikken op op rechts’ wordt steeds bedrevener door Wil- doende zijn ‘catch all’-strategieën in de ver- een tweede kans. ders opgevuld. Als geen ander is hij zich be- drukking: kiezers lijken zetelhonger te ruiken. wust van de eigenschappen en zwaktes van Hoe verschillende partijen deze principes in VVD het huidige politieke stelsel en het media- de praktijk brengen, zullen we nu zien. In vergelijking met de andere partijen is er landschap, welke hij op listige wijze uitbuit. slechts weinig te horen van de VVD. Het heeft Omdat regeringsdeelname het momentum Pvda er dan ook de schijn van dat de liberale partij van Wilders slechts zou verstoren, hoeft de De Partij van de Arbeid lijkt, na de val van het voor een verrassingsaanval gaat en zich niet partij zich niet te gedragen als een ‘traditi- kabinet in februari, met hernieuwde kracht wil laten meetrekken in het campagnege- onele’ partij. De situatie waarin de politieke in de politiek te staan. Met job Cohen als lijst- weld van de eerste weken. Er is dan ook wei- partij zich bevindt, is er dan ook een van trekker en een kernboodschap die dichter bij nig revolutionairs aan de positionering van luxe: verkiezingsbeloftes, kritiek op andere de ‘traditionele’ PvdA-principes lijkt te liggen de VVD, hoewel deze op het laatste moment partijen en scherpe sound bites zijn makke- dan voorgaande verkiezingsprogramma’s. nog verrassend uit de hoek zou kunnen ko- lijk gemaakt. Op dit gegeven kapitaliseert de De partij richt zich voornamelijk op de tradi- men. Desalniettemin wordt de partij in het PVV dan ook graag. Knokken voor het pluche tionele achterban (die vaak als ‘verwaarloosd’ werd gezien) en immigranten en hun naza- ten. na de mondiale recessie heeft de partij haar reveil gevonden in een verwerping van de ‘Derde Weg’, die sociaaldemocratische stap 1: laat een impopulair kabinet vallen. stap 2: sluit samenwerking met de PVV uit en drijf het CDa partijen in de jaren ’90 en ’00 kenmerkte. in een hoek door te vragen hetzelfde te doen. stap 3: geef na acht zware jaren het stokje door aan de Hiertegenover staan een aantal zwaktes van populaire burgemeester Job Cohen. Het huidige succes van de Partij van de arbeid berust niet louter op de partij: de uitloop van de traditionele kie- toeval, maar vooral op een doordachte strategie. Net als in het bedrijfsleven of de oorlog is een strategi- zers richting radicale partijen (SP en PVV), de sche afweging van de doelgroep, inhoud en verpakking van essentieel belang voor een politieke partij. onenigheid tussen de economisch conserva- De tweede Kamerverkiezingen van 9 juni aanstaande laten daarom de vraag open: welke strategie heb- tieve en economisch progressieve vleugels, ben de verschillende politieke partijen en hoe hopen zij het regeringspluche te veroveren? en het bij tijd en wijle oubollige, regenteske imago van de partij kunnen zich nog tegen Door Sjoerd ten Wolde haar keren in de verkiezingen. ‘Partijen moeten alle Verkiezingen van juni CDa zeilen bijzetten om De aankomende verkiezingen beloven zo- Het politieke landschap: van zachtglooi- doelgroep. Zo is het politieke landschap van ter Balkenende als lijsttrekker wordt betwist, Campagnestrateeg jack de Vries (dit artikel doende een toonbeeld van electorale com- ende heuvels naar woest gebergte een glooiend heuvellandschap een moeilijk is een schoolvoorbeeld hiervan. Authenti- is geschreven voor zijn aftreden – red) en ongehavend uit de petitie te worden. Of dit democratie op z’n Eén snedige opmerking bij Pauw en Wit- navigeerbaar maanlandschap geworden. citeit is daarnaast, paradoxaal genoeg, nog de zijnen hebben een duidelijke lijn uitge- strijd om het pluche te best is, of dat het gebrek aan nuance en de teman, of één onbeholpen grap tijdens het zet met de CDA-strategie: betrouwbaarheid voorschijn te komen’ vluchtigheid van de kiezer het democratisch vragenuurtje: hele politieke carrières hangen Grondregels van politiek ‘Net als in het bedrijfs- en conservatisme hebben de boventoon bestel juist eroderen, is te bediscussiëren. af van momentopnames. Het nederlandse De reactie van de traditionele partijen op de en er is weinig ruimte voor politiek geëx- nauw gedreven aan beide kanten van het Duidelijk is in ieder geval dat partijen alle politieke systeem is in enkele decennia ver- opkomst van Pim Fortuyn in 2001 gaf een leven of de oorlog is een perimenteer. Met deze strategie hoopt de politieke spectrum: aan de rechterkant trekt zeilen bij moeten zetten om ongehavend worden tot een competitief, maar vluchtig goed voorbeeld van hoe níet te reageren: strategische afweging van partij vooral haar traditionele achterban, Wilders snel stemmen weg, terwijl aan de uit de strijd om het pluche te voorschijn te stelsel. In de afgelopen tien jaar is hier een het verkrampte en paniekerige gedrag deed de doelgroep, inhoud en sociaalconservatieve stemmers in het zuid- linkerkant partijen als D66 en het CDA een komen. Hoewel in de politiek idealen, reto- weinig subtiel vleugje populisme aan toe- het allesbehalve goed bij de kiezers. Hoewel verpakking van essentieel oostelijke gedeelte des lands, te behouden. gevaar blijven. Tot op heden lijkt de partij riek en charisma een grote rol spelen, zal een gevoegd. Dit heeft geleid tot sterke druk op een aantal partijen in deze panische ontken- Onvrede binnen de partij heeft echter grote hier geen structurele oplossingen op te heb- goede strategie hierbij toch doorslaggevend politieke partijen om een duidelijk uitgestip- ningsfase zijn blijven hangen, zijn de meeste belang voor een politieke gaten geslagen in de plannen. De roep om ben gevonden. kunnen zijn. pelde strategie te bepalen en eenduidig te partijen zich pijnlijk bewust geworden van partij’ een nieuwe leider heeft geleid tot een twee- zijn in hun stellingname. Boodschappen een aantal grondregels van de politiek. Zo is spalt, waarin de partij stemmen verliest door PVV moeten kort en pakkend verpakt worden een partij die niet met één mond spreekt ge- steeds een belangrijke eigenschap van poli- het gebrek aan eenduidigheid, maar het ver- Geert Wilders’ Partij voor de Vrijheid maakt – hetgeen niet zelden tot een verlies aan doemd zetels te verliezen. Het huidige CDA, tici en partijen. Een partij die de schijn geeft vangen van Balkenende nog hogere kosten gebruik van een politieke niche die structu- sjoerd ten Wolde (23) is student 13 aVeNIr aVeNIr 12 inhoud leidt – en afgestemd worden op de waarin met luide stem de waarde van jan-Pe- alles te doen voor electoraal gewin, loopt het met zich meebrengt. Het lijkt er echter op reler van aard is dan velen denken. Het ‘gat economie en politicologie.

×