Van power point en pdf naar interactieve cursussen en adaptieve leerpaden

404 views

Published on

Tijdens deze presentatie wordt een toelichting gegeven bij de verschillende stadia die doorlopen werden bij het omvormen van cursussen uit het dagonderwijs naar afstandsleren. Er wordt aandacht besteed aan:
- hoe Toledo gebruiken om leerinhouden aan te bieden en te communiceren met studenten
- nuttige smarttools (web 2.0) integreren in het onderwijs en in Toledo
- de eerste resultaten van werken met Xerte en de integratie met Toledo
(tool om interactieve cursussen te bouwen + mogelijkheden voor adaptieve leerpaden)

Patrick Yperman:
KHLim, departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
docent in het dag- en avondonderwijs, onderzoeker, ervaringsdeskundige blended learning, beheerder KHLim E-learning community,

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Van power point en pdf naar interactieve cursussen en adaptieve leerpaden

 1. 1. Van PowerPoint en PDF naarinteractieve cursussen en adaptieve leerpaden Departement HB Patrick Yperman
 2. 2. Inhoudsopgave • Inleiding•• Inleiding Verschillende • Verschillende fases • fases• Elektronische leeromgeving Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden • Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 2 Onderwijscongres 7 maart 2013
 3. 3. Inleiding Onderzoeksopdracht:• Inleiding Mogelijkheden onderzoeken van• Verschillende• fases Elektronische afstandsleren / E-learning leeromgeving• Adaptieve voor het departement HB leerpaden KHLim Open Hogeschool 3 Onderwijscongres 7 maart 2013
 4. 4. Verschillende fases Bij aanvang vooral aandacht voor: • Inrichting van de leeromgeving• Inleiding • Hoe communiceren met studenten• Verschillende• fases Elektronische • Ter beschikking stellen van cursusmateriaal• leeromgeving Adaptieve (PDF, PowerPoint,…) leerpaden • Werken via opdrachten KHLim Open Hogeschool 4 Onderwijscongres 7 maart 2013
 5. 5. Verschillende fases Gaandeweg meer aandacht voor: • Multi-media (screencasts, video, mindmaps, …)• Inleiding • Extra informatiebronnen (linken naar websites)• Verschillende• fases Elektronische • Smarttools leeromgeving• Adaptieve (web 2.0) leerpaden KHLim Open Hogeschool 5 Onderwijscongres 7 maart 2013
 6. 6. Verschillende fases Uiteindelijk meer aandacht voor: • Maximaal gebruik maken van Toledo• Inleiding • Integreren van smarttools in Toledo• Verschillende• fases Elektronische • Werken met leermodules in Toledo leeromgeving• Adaptieve leerpaden • Werken met Xerte KHLim Open Hogeschool 6 Onderwijscongres 7 maart 2013
 7. 7. Elektronische leeromgeving 1. Inrichting van de leeromgeving 2. Hoe communiceren met studenten?• Inleiding 3. Hoe discussieruimte gebruiken?• Verschillende• fases Elektronische 4. Ter beschikking stellen van cursusmateriaal leeromgeving• Adaptieve leerpaden 5. Werken via opdrachten met feedback 6. Vaststellingen bij “afstandsleren” KHLim Open Hogeschool 7 Onderwijscongres 7 maart 2013
 8. 8. Elektronische leeromgeving 1. Inrichting van de leeromgeving• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 8 Onderwijscongres 7 maart 2013
 9. 9. Elektronische leeromgeving 1. Inrichting van de leeromgeving• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden (Demo) KHLim Open Hogeschool 9 Onderwijscongres 7 maart 2013
 10. 10. Elektronische leeromgeving 1. Inrichting van de leeromgeving De vaste indeling voor cursussen in “afstandsleren” wordt ter beschikking gesteld• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden Demo KHLim Open Hogeschool 10 Onderwijscongres 7 maart 2013
 11. 11. Elektronische leeromgeving 2. Hoe communiceren met studenten? • Geen individueel mailverkeer• Inleiding • Uitsluitend werken met discussieruimte• Verschillende• fases Elektronische • Buddy-systeem leeromgeving• Adaptieve leerpaden • 2 à 3 contactmomenten per aangeboden vak Argumenten om een discussieruimte te gebruiken KHLim Open Hogeschool 11 Onderwijscongres 7 maart 2013
 12. 12. Elektronische leeromgeving 3. Hoe discussieruimte gebruiken? • Puur tekstueel• Inleiding • Werken met schermafdrukken/bijlagen• Verschillende• fases Elektronische • Werken met links naar extra informatie leeromgeving• Adaptieve leerpaden • Werken met screencast Demo KHLim Open Hogeschool 12 Onderwijscongres 7 maart 2013
 13. 13. Elektronische leeromgeving 4. Ter beschikking stellen van cursusmateriaal• Inleiding • Cursus in PDF of als WORD • Opdrachten in WORD of Excel• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden (Demo: Tekstverwerking: Word 2007) KHLim Open Hogeschool 13 Onderwijscongres 7 maart 2013
 14. 14. Elektronische leeromgeving 4. Ter beschikking stellen van cursusmateriaal• Inleiding Bij opdrachten een link naar video om het belang• Verschillende fases van de te leren functionaliteit te duiden• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 14 Onderwijscongres 7 maart 2013
 15. 15. Elektronische leeromgeving 4. Ter beschikking stellen van cursusmateriaal• Inleiding • Bij opdrachten een link naar video om het belang• Verschillende fases van de te leren functionaliteit te duiden• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 15 Onderwijscongres 7 maart 2013
 16. 16. Elektronische leeromgeving 4. Ter beschikking stellen van cursusmateriaal• Inleiding Interactieve mindmap ter beschikking stellen via• Verschillende fases een link in Toledo• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden Demo Instructie: Een gezipte website uploaden in Toledo KHLim Open Hogeschool 16 Onderwijscongres 7 maart 2013
 17. 17. Elektronische leeromgeving 5. Werken via opdrachten met feedback • Opdrachten verbeteren en individueel mailen• Inleiding aan elke student • In tweede instantie de verbeterde opdracht ter• Verschillende fases• Elektronische• leeromgeving Adaptieve beschikking stellen via de opdracht leerpaden VOORDEEL: – Student vindt alles centraal in Toledo – Als docent is alles gedocumenteerd in Toledo KHLim Open Hogeschool 17 Onderwijscongres 7 maart 2013
 18. 18. Elektronische leeromgeving 5. Werken via opdrachten met feedback• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 18 Onderwijscongres 7 maart 2013
 19. 19. Elektronische leeromgeving 5. Werken via opdrachten met feedback• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 19 Onderwijscongres 7 maart 2013
 20. 20. Elektronische leeromgeving 5. Werken via opdrachten• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 20 Onderwijscongres 7 maart 2013
 21. 21. Elektronische leeromgeving 5. Werken via opdrachten met feedback Een instructiefilmpje is terug te vinden in community• Inleiding KHLim E-learning  Workshops/Studiedagen• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden Video: Opdrachten in Toledo verbeteren, geven feedback en documenteren van feedback KHLim Open Hogeschool 21 Onderwijscongres 7 maart 2013
 22. 22. Elektronische leeromgeving 6. Vaststellingen bij “afstandsleren”• Inleiding Asynchrone communicatie• Verschillende fases – De student bekomt zijn feedback op opdrachten telaat• Elektronische• leeromgeving Adaptieve – Docent verbetert op een tijdstip dat het hem past – Student krijgt feedback op een opdracht die hij één of leerpaden meerdere dagen eerder maakte KHLim Open Hogeschool 22 Onderwijscongres 7 maart 2013
 23. 23. Elektronische leeromgeving 6. Vaststellingen bij “afstandsleren”• Inleiding Onmiddellijke feedback is gewenst• Verschillende• fases Elektronische  Adaptieve leerpaden: leeromgeving• Adaptieve – Aanbrengen leerstof leerpaden – Toetsen van de leerstof + onmiddellijke feedback – Volgende leerstof onderdeel ter beschikking stellen KHLim Open Hogeschool 23 Onderwijscongres 7 maart 2013
 24. 24. Adaptieve leerpaden 1. Werken met adaptieve inhoud in Toledo 2. Werken met leermodules in Toledo• Inleiding 3. Werken met Xerte• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 24 Onderwijscongres 7 maart 2013
 25. 25. Adaptieve leerpaden 1. Werken met adaptieve inhoud:• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden Dit item tonen afhankelijk van een bepaalde conditie: • Een criterium voor het lidmaatschap • Het behalen van een bepaald cijfer op een toets • Het al dan niet doorgenomen hebben van een leerstofonderdeel KHLim Open Hogeschool 25 Onderwijscongres 7 maart 2013
 26. 26. Adaptieve leerpaden 1. Werken met adaptieve inhoud:• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 26 Onderwijscongres 7 maart 2013
 27. 27. Adaptieve leerpaden 1. Werken met adaptieve inhoud:• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 27 Onderwijscongres 7 maart 2013
 28. 28. Adaptieve leerpaden 1. Werken met adaptieve inhoud:• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 28 Onderwijscongres 7 maart 2013
 29. 29. Adaptieve leerpaden 2. Werken met leermodules in Toledo: :• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 29 Onderwijscongres 7 maart 2013
 30. 30. Adaptieve leerpaden 2. Werken met leermodules in Toledo:• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden Cursusleiders kunnen een gestructureerd traject samenstellen voor het doornemen van de items. Het traject kan zo worden ingesteld dat studenten inhoud in een bepaalde volgorde moeten bekijken of dat ze dit in willekeurige volgorde kunnen doen. KHLim Open Hogeschool 30 Onderwijscongres 7 maart 2013
 31. 31. Adaptieve leerpaden 2. Werken met leermodules in Toledo: Volgorde voor het doornemen van de leermodule wordt•• Inleiding Verschillende afgedwongen: fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 31 Onderwijscongres 7 maart 2013
 32. 32. Adaptieve leerpaden 2. Werken met leermodules in Toledo: De student bepaalt zelf in welke volgorde hij de leermodule•• Inleiding Verschillende doorneemt: fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 32 Onderwijscongres 7 maart 2013
 33. 33. Adaptieve leerpaden 2. Werken met leermodules in Toledo: De student bepaalt zelf in welke volgorde hij de leermodule•• Inleiding Verschillende doorneemt, maar module stuurt bij indien nodig: fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 33 Onderwijscongres 7 maart 2013
 34. 34. Adaptieve leerpaden 2. Werken met leermodules in Toledo: Demo• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 34 Onderwijscongres 7 maart 2013
 35. 35. Adaptieve leerpaden 2. Werken met leermodules in Toledo:• Inleiding Gebruikte tools:• Verschillende fases • Leermodule Toledo• Elektronische leeromgeving • Vragen pools• Adaptieve leerpaden • Berekende formule KHLim Open Hogeschool 35 Onderwijscongres 7 maart 2013
 36. 36. Adaptieve leerpaden 2. Werken met leermodules in Toledo:• Inleiding Opmerkingen bij leermodules:• Verschillende fases • Enkel beschikbaar voor studenten die ingeschreven zijn• Elektronische leeromgeving • Interactiviteit en multimedia ondersteuning kan beter• Adaptieve leerpaden  Mogelijke oplossing: Xerte KHLim Open Hogeschool 36 Onderwijscongres 7 maart 2013
 37. 37. Adaptieve leerpaden 3. Werken met Xerte: “A suite of award-winning open-source tools for elearning• Inleiding• Verschillende developers and content authors producing interactive• fases Elektronische learning materials.” leeromgeving• Adaptieve leerpaden http://www.nottingham.ac.uk/xerte/index.aspx KHLim Open Hogeschool 37 Onderwijscongres 7 maart 2013
 38. 38. Adaptieve leerpaden 3. Werken met Xerte : Waarom gekozen voor Xerte:•• Inleiding Verschillende • Kan ook ter beschikking gesteld worden aan externen• fases Elektronische (werkveld, …)• leeromgeving Adaptieve • Zeer ruime ondersteuning qua interactiviteit en multimedia leerpaden • Genereert HTML5-output (is open standaard)  af te spelen op alle media: Ipad, Android-tablet, Surface, Pc’s, mac’s, … • Is zeer eenvoudig aan te leren • Kan geïntegreerd worden in Toledo KHLim Open Hogeschool 38 Onderwijscongres 7 maart 2013
 39. 39. Adaptieve leerpaden 3. Werken met Xerte: Waarom gekozen voor Xerte:•• Inleiding Verschillende • Is gebouwd met de nodige aandacht voor didaktiek• fases Elektronische • Via scripting zijn geavanceerde leerpaden mogelijk leeromgeving• Adaptieve • Voorzieningen voor studenten met een functiebeperking leerpaden – Teksten voorlezen – Grotere lettertypes Demo KHLim Open Hogeschool 39 Onderwijscongres 7 maart 2013
 40. 40. Adaptieve leerpaden 3. Werken met Xerte: Sleepoefening met feedback• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 40 Onderwijscongres 7 maart 2013
 41. 41. Adaptieve leerpaden 3. Werken met Xerte: Klikoefening met feedback• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 41 Onderwijscongres 7 maart 2013
 42. 42. Adaptieve leerpaden 3. Werken met Xerte: Sleepoefening met feedback• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 42 Onderwijscongres 7 maart 2013
 43. 43. Adaptieve leerpaden 3. Werken met Xerte: Mogelijkheden:• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 43 Onderwijscongres 7 maart 2013
 44. 44. Adaptieve leerpaden 3. Werken met Xerte: Mogelijkheden:• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 44 Onderwijscongres 7 maart 2013
 45. 45. Adaptieve leerpaden 3. Werken met Xerte: Mogelijkheden:• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 45 Onderwijscongres 7 maart 2013
 46. 46. Adaptieve leerpaden 3. Werken met Xerte: Mogelijkheden:• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 46 Onderwijscongres 7 maart 2013
 47. 47. Adaptieve leerpaden 3. Werken met Xerte: Mogelijkheden:• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 47 Onderwijscongres 7 maart 2013
 48. 48. Adaptieve leerpaden 3. Werken met Xerte: Mogelijkheden:• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 48 Onderwijscongres 7 maart 2013
 49. 49. Adaptieve leerpaden 3. Werken met Xerte: Mogelijkheden:• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 49 Onderwijscongres 7 maart 2013
 50. 50. Adaptieve leerpaden 3. Werken met Xerte: Mogelijkheden:• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 50 Onderwijscongres 7 maart 2013
 51. 51. Tot slot Zijn er nog vragen?• Inleiding• Verschillende fases• Elektronische leeromgeving• Adaptieve leerpaden KHLim Open Hogeschool 51 Onderwijscongres 7 maart 2013

×